Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

2 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Προσωπικό Εγκαταστάσεων

3 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Προσωπικό Εγκαταστάσεων  Προσωπικό λειτουργίας (Operators)  Γεμιστηρίων, Δεξαμενών, Προβλήτα  Παραγωγής (π.χ.Ορυκτελαίων), συσκευασίας και φόρτωσης  Δρομολογητές  Τεχνίτες, Χειριστές  Υπάλληλοι Γραφείου

4 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Προσωπικό Εγκαταστάσεων ΣΕΕΠΕ  45 Εγκαταστάσεις Υγρών Καυσίμων  800 Εργαζόμενοι

5 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης Υγείας Ασφάλειας Περιβάλλοντος (Υ.A.Π. HSSE) Ελληνική πραγματικότητα (ΣΕΕΠΕ) Άλλες ευρωπαϊκές χώρες Υλοποιείται από… ~ 80% των εταιριών-μελών του ΣΕΕΠΕ το σύνολο των εταιριών Ξεκίνησε συστηματικά… το1986 στις πρώτες εταιρίες πριν από περισσότερα από 50 χρόνια. Αφορά… Μεταβαλλόμενο ανά εταιρία % προσωπικού προς εκπαίδευση (10-70%) > 75% του συνολικού προσωπικού προς εκπαίδευση

6 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην διαμόρφωση των προγραμμάτων Ελληνική πραγματικότητα Άλλες ευρωπαϊκές χώρες Αναφορές από Ατυχήματα ή Παρ΄ολίγον Ατυχήματα -Εγκατάσταση νέου εξοπλισμού και σχετική επικινδυνότητα  Υποχρέωση από την Νομοθεσία  Υποχρέωση από την Νομοθεσία (ΕΜΕΣΗ)  Ανάγκη για βελτίωση της στάσης ασφάλειας στο προσωπικό (Safety Culture)  Δεν υπάρχουν συστηματικές έρευνες για τους λόγους ενώ λειτούργησε η διάχυση εμπειρίας μέσω του ΣΕΕΠΕ

7 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Γερανοί- ασφαλής ανάρτηση βαρών 10%10%10%10% Εκσκαφές-μέτρα ασφάλειας 35%35%35%35% Σωστή χρήση σκαλωσιών 35%35%35%35% Χειρισμός βαρών 40%40%40%40% Κόπωση (fatigue) 40%40%40%40% Νομοθεσία ΑΤΕΧ 50%50%50%50% Ενδεικτικά θέματα εκπαίδευσης - 1 που παρέχεται (η κατάσταση είναι βασισμένη στις προτάσεις των Εταιρειών-Μελών του ΣΕΕΠΕ σε πρόσφατη έρευνα του)

8 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Ενδεικτικά θέματα εκπαίδευσης - 2 που παρέχεται (η κατάσταση είναι βασισμένη στις προτάσεις των Εταιρειών-Μελών του ΣΕΕΠΕ σε πρόσφατη έρευνα του) Κίνδυνοι από πτώσεις 60% Εκτίμηση κινδύνου (risk assessment) 60%60%60%60% Μέθοδος ασφαλούς εργασίας (SMS- Safety method statement) 60%60%60%60% Μεταγγίσεις Καυσίμων 70% Γειώσεις 75% Εργασία σε κλειστούς χώρους (δεξαμενές, κλπ) 75%75%75%75% Διαδικασία φόρτωσης καυσίμων στο Γεμιστήριο 75%75%75%75% Αποφυγή ηλεκτροπληξίας 75%75%75%75%

9 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Στατικός ηλεκτρισμός 90% Άδειες θερμής εργασίας 90% Άδειες επικίνδυνων εργασιών 90% Διαδικασία GAS FREE 90% Θεωρία φωτιάς 90% Κατάσβεση πραγματικής φωτιάς 90% Χρήση πυροσβεστήρων 100% Ιδιότητες καυσίμων-εκρήξιμες ατμόσφαιρες 100% Ενδεικτικά θέματα εκπαίδευσης - 3 που παρέχεται (η κατάσταση είναι βασισμένη στις προτάσεις των Εταιρειών-Μελών του ΣΕΕΠΕ σε πρόσφατη έρευνα του)

10 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Πως υλοποιούνται τα εκπαιδευτικά προγράμματα Ελληνική πραγματικότητα  Από το προσωπικό των Εταιριών Εμπορίας κατά κανόνα Άλλες ευρωπαϊκές χώρες  Συνδυασμός προσωπικού εταιριών και τρίτων φορέων.  Σε αρκετές περιπτώσεις από πιστοποιημένους φορείς (Κάτω Χώρες, Σκανδιναβία).

11 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Μεμονωμένες καλές πρακτικές (Ελληνική πραγματικότητα)  Περιοδικές ή /και Σύντομες συναντήσεις Ασφάλειας  Ημέρα Ασφάλειας  Καμπάνιες Ασφάλειας με εναλλασσόμενα θέματα  Περιοδική έκδοση για το προσωπικό (Newsletter) για την Ασφάλεια  Διαγωνισμοί για την Ασφάλεια

12 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Πιστοποίηση Εκπαίδευσης  Σε αρκετές Ευρωπαϊκές χώρες είναι υποχρέωση από την Νομοθεσία (π.χ.Γαλλία, Γερμανία, Κάτω Χώρες)  Οι Εταιρίες-Μέλη του ΣΕΕΠΕ πιστεύουν ότι:  Η πιστοποίηση που θα συνόδευε την εκπαίδευση οδηγεί σε συνθήκες ασφαλέστερης εργασίας.  Η πιστοποίηση είναι προτιμότερο να γίνεται από αναγνωρισμένους και πιστοποιημένους φορείς

13 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 Συμπεράσματα  Επειδή τα παρόντα προγράμματα εκπαίδευσης υλοποιούνται σε διαφορετικό βαθμό όσον αφορά το περιεχόμενο και το εύρος των συμμετεχόντων από τις εταιρίες του Κλάδου είναι αναγκαία η θεσμοθέτηση της θεματολογίας  Σε ορισμένες Εταιρίες Εμπορίας τα προγράμματα είναι αρκετά πρόσφατα ενώ η Ευρωπαϊκή πρακτική χρονολογείται για περισσότερα από 50 χρόνια και καλύπτει πλέον το σύνολο του προσωπικού  Οι λόγοι που οδήγησαν τις Εταιρίες Εμπορίας σχετίζονται με την ανάγκη κάλυψης έμμεσα της Νομοθεσίας  Διαμορφώθηκε από την διάχυση των εμπειριών ορισμένων Εταιριών Εμπορίας

14 ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008  Τα προγράμματα υλοποιούνται στην Ελλάδα κυρίως από το προσωπικό των Εταιριών Εμπορίας ενώ σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες σε μεγάλο βαθμό από εξωτερικούς πιστοποιημένους φορείς.  Οι Εταιρίες Εμπορίας πιστεύουν ότι η πιστοποίηση που θα συνόδευε την εκπαίδευση θα οδηγούσε σε συνθήκες ασφαλέστερης εργασίας. Συμπεράσματα


Κατέβασμα ppt "ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΕΕΠΕ 3/6/2008 ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google