Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ε π ανάσταση 1821 Ε π ανάσταση 1821. Ήρωες του 1821 Υψηλάντης Γεννήθηκε στην Κωνσταντινού π ολη το 1792 και ήταν γιος του Κωνσταντίνου Υψηλάντη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ε π ανάσταση 1821 Ε π ανάσταση 1821. Ήρωες του 1821 Υψηλάντης Γεννήθηκε στην Κωνσταντινού π ολη το 1792 και ήταν γιος του Κωνσταντίνου Υψηλάντη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ε π ανάσταση 1821 Ε π ανάσταση 1821

2 Ήρωες του 1821 Υψηλάντης Γεννήθηκε στην Κωνσταντινού π ολη το 1792 και ήταν γιος του Κωνσταντίνου Υψηλάντη.

3 Καραϊσκάκης Γεννήθηκε στη Σκουληκαριά Άρτας το 1782 και ήταν νόθος γιος του αρματολού του Βάλτου Δημήτρη Ίσκου

4 Κολοκοτρώνης Ο Κολοκοτρώνης γεννήθηκε στο Ραμαβούνι της Μεσσηνίας, καταγόταν α π ό το Λιμ π οβίσι της Καρύταινας και π έρασε τα π αιδικά του χρόνια στην Αλωνίσταινα της Αρκαδίας π ου ήταν τό π ος καταγωγής της μητέρας του,

5 Μ π ότσαρης Γεννήθηκε το 1786. Σε μικρή ηλικία κατατάχτηκε στα Η π ειρωτικά τάγματα της Κέρκυρας ό π ου είχαν καταφύγει π ολλοί Σουλιώτες

6 Αθανάσιος διάκος Γεννήθηκε κατ ' άλλους στην Αρτοτίνα Φωκίδας το 1788 και κατ ' άλλους στην Άνω Μουσουνίτσα Φωκίδος.

7 ΟΔΗΣΣΕΑΣ ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ Γεννήθηκε το 1790 στην Ιθάκη. Ο π ατέρας του, ο ο π οίος είχε λάβει μέρος στην ε π ανάσταση του Λάμ π ρου Κατσώνη, α π οκεφαλίστηκε α π ό τους Τούρκους στην Κωνσταντινού π ολη με α π οτέλεσμα ο μικρός γιος του, Οδυσσέας, να μείνει ορφανός. Η μητέρα του ονομαζόταν Ακριβή Τσαρλαμ π ά και ήταν α π ό την Πρέβεζα.

8 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΠΟΔΗΣΤΡΙΑΣ Καταγόταν α π ό αριστοκρατική οικογένεια με π ολιτική π αράδοση γι ' αυτό και αναμείχθηκε με την π ολιτική ήδη α π ό το 1803 ο π ότε και διορίστηκε γραμματέας της ε π ικράτειας της Ιονίου Πολιτείας.

9 ΛΑΣΚΑΡΙΝΑ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ Η Λασκαρίνα Μ π ουμ π ουλίνα ήταν Ελληνίδα ηρωίδα της Ελληνικής Ε π ανάστασης του 1821

10 ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΝΟΥΣ Με την έναρξη της Ε π ανάστασης π ήγε στην Μύκονο και ξεσήκωσε τους κατοίκους εναντίον των Τούρκων. Με π λοία εξο π λισμένα με δικά της έξοδα, καταδίωξε τους π ειρατές π ου λυμαίνονταν τις Κυκλάδες και αργότερα π ολέμησε στο Πήλιο, στη Φθιώτιδα και στη Λιβαδειά

11 ΓΕΝΙΚΑ Η ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ … … του 1821 – 1824 είναι το π ρώτο μέρος του Ελληνικού αγώνα της ανεξαρτησίας (1821- 1832), π ου διεξήγαγε ο υ π όδουλος ελληνισμός ενάντια στην Οθωμανική αυτοκρατορία και π ου κατέληξε στην αναγνώριση της ανεξαρτησίας του Ελληνικού κράτους α π ό την Πύλη, με την συνθήκη του Μαΐου του 1832.


Κατέβασμα ppt "Ε π ανάσταση 1821 Ε π ανάσταση 1821. Ήρωες του 1821 Υψηλάντης Γεννήθηκε στην Κωνσταντινού π ολη το 1792 και ήταν γιος του Κωνσταντίνου Υψηλάντη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google