Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ 4o Χλμ. Βόλου - Λάρισας, Τ.Κ. 38334 Βόλος, tel: +3024210·80492, +3024210·63450,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ 4o Χλμ. Βόλου - Λάρισας, Τ.Κ. 38334 Βόλος, tel: +3024210·80492, +3024210·63450,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ 4o Χλμ. Βόλου - Λάρισας, Τ.Κ Βόλος, tel: ·80492, ·63450, fax: ·63450 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

2 Αυτόματες πρέσες παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αυτόματες πρέσες παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

3 Ημιαυτόματες πρέσες παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ημιαυτόματες πρέσες παραγωγής τσιμεντοπροϊόντων ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

4 Πρέσες παραγωγής πλακών πεζοδρομίου και κυβόλιθων
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Πρέσες παραγωγής πλακών πεζοδρομίου και κυβόλιθων ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

5 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αναμικτήρες μπετού 375, ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

6 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Μηχανή παραγωγής τσιμεντοσωλήνων ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

7 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Μηχανή παραγωγής πασσάλων ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

8 Μηχανές συσκευασίας αδρανών υλικών, σε κοινούς σάκους και μεγασάκους
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Μηχανές συσκευασίας αδρανών υλικών, σε κοινούς σάκους και μεγασάκους ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

9 ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αυτόματα συγκροτήματα τσιμεντοπροϊόντων
και ετοίμου σκυροδέματος, με 2 ή 3 οριζόντια σιλό αδρανών ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

10 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αναμικτήρες ασβεστοπολτού ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

11 Τριβείο ασβεστοπολτού
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Τριβείο ασβεστοπολτού ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

12 Δονητικό κόσκινο διαλογής καταλοίπων ασβεστογάλατος
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Δονητικό κόσκινο διαλογής καταλοίπων ασβεστογάλατος ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

13 Γερανογέφυρες εξαγωγής
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Γερανογέφυρες εξαγωγής ασβεστοπολτού από 1/2m3 – 2m3 με ένα ή δύο φορείς. ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

14 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Μηχανές συσκευασίας ασβεστοπολτού ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

15 Μηχανές μεταφοράς ασβεστοπολτού
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Μηχανές μεταφοράς ασβεστοπολτού ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

16 Αντλία αναρρόφησης ασβεστοπολτού, τύπου ΝΕ
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αντλία αναρρόφησης ασβεστοπολτού, τύπου ΝΕ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

17 ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αντλία αναρρόφησης ασβεστογάλακτος, τύπου CMO ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

18 Αυτόματα συγκροτήματα ασβεστοπολτού παραγωγής
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Αυτόματα συγκροτήματα ασβεστοπολτού παραγωγής από ton πέτρας ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

19 Ημιαυτόματα συγκροτήματα ασβεστοπολτού
ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. Ημιαυτόματα συγκροτήματα ασβεστοπολτού ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ


Κατέβασμα ppt "ΑΔΑΜ ΕΛΕΝΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ & ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΛΤΟΥ 4o Χλμ. Βόλου - Λάρισας, Τ.Κ. 38334 Βόλος, tel: +3024210·80492, +3024210·63450,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google