Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

OTE A.E. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "OTE A.E. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 OTE A.E. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΤΕ Α.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

2 TMN DCN Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο ΣΧΕΣΗ ΤΜΝ & ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΣΧΕΣΗ ΤΜΝ & ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Operation System Operation System Operation System TMN Δίκτυο Επικοινωνίας Δεδομένων Work Stations DCN Σύστημα Μεταγωγής Σύστημα Μετάδοσης Σύστημα Μεταγωγής Σύστημα Μετάδοσης Σύστημα Μεταγωγής Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
OTE A.E. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

4 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Επιχειρησιακή Διαχείριση (BML) Διαχείριση Υπηρεσιών (SML) Διαχείριση Δικτύου (NML) Διαχείριση Στοιχείων Δικτύου (EML) Στοιχεία Δικτύου (NE)

5 …… ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ TMN ΣΤΟΝ OTE Αθήνα Στοιχεία Δικτύου
TMN B΄ Επίπεδο Στοιχεία Δικτύου Αθήνα TMN A΄ Επίπεδο Δίκτυο Επικοινωνίας Δεδομένων BML SML NML SML, NML EML

6 OTE A.E. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
NMC 2 ΘΕΣΕΙΣ Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ενδεικτικά) ΘΕΣΕΙΣ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ NMC 1 ΘΕΣΗ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

7 ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DCN)
ΚΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Κέντρο Διαχείρισης DCN ΚΚ ΠΑΤΡΑ ΚΚ ΑΘΗΝΑ Back-up ΚΠ ΚΠ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΚ Κόμβοι Κορμού ΚΠ Κόμβοι Πρόσβασης ΝΕ Network Elements (Στοιχεία Δικτύου) 155 Mbps STM-1 (ΑΤΜ) 2 Mbps 64 μέχρι 128 Kbps συνδέσεις κυρίως HC ΝΕ ΝΕ

8 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σύστημα Διαχ. Άρσης Βλαβών (Trouble Ticketing) Ένταξη Συστ. Διαχ. HellasCom Ένταξη Συστ. Διαχ. Καρτοτηλεφώνων Σύστημα Διαχ. Ελέγχου Πρόσβασης Σύστημα Διαχ. Βοηθητικών Μονάδων (ΣΔΒΜ) Ένταξη Συστ. Προμηθέα ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εποπτεία Δικτύου Χειρισμός Συναγερμών Διαχειριστής Μισθωμ. γραμμών Σύστημα Διαχ. Κίνησης X-Mate Net-Manager Ολοκλήρωση Μετάδοσης Σύστημα Διαχ. Κίνησης μη πραγμ. χρόνου Συλλογή Δεδομένων Χρήσης (UDC) Σύστημα Διαχ. Σηματοδοσίας SS#7 KO I Σ Α Ρ P D H SDH/DXC Εφαρμογές Διαχείρισης Συστημάτων Μεταγωγής Σημ: 1. Στο σχήμα δεν φαίνεται το δίκτυο επικοινωνίας δεδομένων μέσω του οποίου γίνεται η μεταφορά των πληροφοριών διαχείρισης. 2.  Στο εικονίδιο SDH/DXC (κάτω αριστερά) περιλαμβάνεται και η εφαρμογή μικροκυματικά.

9 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Εφαρμογές Διαχείρισης Συστημάτων Μεταγωγής Διαχείριση Βλαβών Ψ/Κ Διαχείριση Κίνησης Συλλογή Δεδομένων Χρήσης Ανάλυση Κίνησης Διαχείριση Δικτύου Σηματοδοσίας CCSN7 Εφαρμογές Διαχείρισης Συστημάτων Μετάδοσης Διαχείριση Συστημάτων PDH Διαχείριση Συστημάτων Μετάδοσης SDH Διαχείριση Οπτικών Καλωδίων Διαχείριση Μικροκυματικών Ζεύξεων Διαχείριση Συνδρομητικών Αγροτικών Ραδιοδικτύων

10 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Εφαρμογές Διαχείρισης Πρόσθετων Διατάξεων Σύστημα Διαχείρισης Άρσης Βλαβών (Trouble Ticketing) Ένταξη Συστήματος Διαχείρισης HellasCom Ένταξη Συστήματος Διαχείρισης Καρτοτηλεφώνων Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου Πρόσβασης Σύστημα Διαχείρισης Βοηθητικών Μονάδων (ΣΔΒΜ) Ένταξη Συστήματος Προμηθέα

11 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ
A’ Επίπεδο Διαχείρισης Εθνικό Κέντρο Διαχ. Δικτύου - Αθήνα Διαχείριση Κίνησης Διαχείριση Κίνησης Διαχ. Σηματοδοσίας Συλλογή Δεδομένων Χρήσης πραγμ. χρόνου μη πραγμ. χρόνου SS#7 DCN MT 20 5ESS B’ Επίπεδο Διαχείρισης Αθήνα Θεσσαλονίκη Πάτρα Διαχείριση Βλαβών Διαχείριση Βλαβών Διαχείριση Βλαβών Element Managers Element Managers Element Managers Χ-ΜΑΤΕ ΝΕΤ-MANAGER X-MATE ΝΕΤ-MANAGER X-MATE ΝΕΤ-MANAGER DCN DCN DCN Τοπικοί Σταθμοί Εργασίας Τοπικοί Σταθμοί Εργασίας Τοπικοί Σταθμοί Εργασίας Γ’ Επίπεδο AXE EWSD AXE EWSD AXE EWSD

12 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ NML TIER 1 MV 38 NML TIER 2 TNMS 1354 RM 1353 1353 WX EML MV 36 ENMS ENMS EMOS EMOS SXEM SXEM 1353 SH SH ADMs & ADMs & ADMs, ADMs, REGs REGs ADMs & NEs all DXCs DXCs DXCs REGs REGs Siemens Siemens REGs PDH Marconi Siemens Siemens Σ.8006 Σ.8002 Σ.8002 παλ. παλ. Σ.8006 συμβ. συμβ. ΣΑΡ P/H φορείς SDH P/H φορείς SDH P/H φορείς SDH Οπτικά και Ρ/Η φορείς ΟΠΤ. ΙΝΕΣ Siemens Siemens Intracom

13 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
NML TIER 2 MV 38 EML MV 36 ENMS EMOS SH NEs ADMs, REGs, DXCs all Marconi ADMs, REGs Σ.8002 ADMs & Siemens παλ. συμβ. μικροκυματικά συστήματα SDH, STM-0 & STM-1 P/H SDH Alcatel MW Υπόμνημα εσωτερική ιδιωτική διεπαφή του Οίκου διεπαφή ανοικτή έναντι τιμήματος ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΑΡ ΙΝΕΣ PDH ΟΠΤ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

14 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ NML TIER 2 MV 38 ΤNMS Aθήνας ENMS EML MV 36 Αθήνας και EMOS Θεσ/κης NEs ADMs & ADMs, ADMs, REGs, all REGs REGs DXCs Marconi Siemens Σ.8002 παλ. συμβ. ΣΑΡ ΙΝΕΣ PDH ΟΠΤ. μικροκυματικά P/H SDH συστήματα SDH, Siemens STM-0 & STM-1 MW Υπόμνημα εσωτερική ιδιωτική διεπαφή του Οίκου διεπαφή ανοικτή έναντι τιμήματος

15 . . . . . . . . . . . . . . . . DCN Ολοκλήρωση Διαχείρισης
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) Ολοκλήρωση Διαχείρισης Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Συστήματα Διαχείρισης Γ΄ Επιπέδου DCN Ψ/Κ Ψ/Κ Ψ/Κ V5.x V5.x V5.x OLT OLT OLT ONU ONU ONU STM-1 STM-1 STM-1 STM-1 ONU STM-1 STM-1 ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU ONU

16 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ SDH/ATM/FR)
Service Management SML Service Integrated Gateway Broadband NMS NML SDH ATM/FR NMS NMS (Marconi) MV38 ATM MS ATM MS SDH MS SDH MS SDH MS Siemens Ericsson FR MS Siemens Alcatel Marcon i EML (46020) (MMS) (EMOS, ENMS, (1354RM) SXEM) (MV36) NE ATM NE ATM NE SDH NE SDH NE SDH NE FR NE Siemens Ericsson Siemens Alcatel Marconi p 36140 p AXD 311 n 36170 n AXD 301 MS = Management system

17 Επιχειρησιακή Διαχείριση Διαχείριση Στοιχείων Δικτύου
Corporate Data Network (CDN) ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ Επιχειρησιακή Διαχείριση ΚΤΕ Διαχ. Υπηρεσιών ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Διαχείριση Δικτύου NET XMATE Διαχείριση Στοιχείων Δικτύου MANAGER Δίκτυο Επικοινωνίας Δεδομένων (DCN) SDH/DXC Ψ/Κ AXE-10 Ψ/Κ EWSD Στοιχεία Δικτύου

18 OTE A.E. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΩΦΕΛΗ ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ & ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΜΕΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ


Κατέβασμα ppt "OTE A.E. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google