Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ Α.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ Α.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ Α.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

2 ΣΧΕΣΗ ΤΜΝ & ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Operation System Operation System Operation System Σύστημα Μεταγωγής Σύστημα Μετάδοσης Δίκτυο Επικοινωνίας Δεδομένων DCN Τηλεπικοινωνιακό Δίκτυο Work Stations TMN Σύστημα Μεταγωγής

3 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

4 ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ  Επιχειρησιακή Διαχείριση (BML)  Διαχείριση Υπηρεσιών (SML)  Διαχείριση Δικτύου (NML)  Διαχείριση Στοιχείων Δικτύου (EML)  Στοιχεία Δικτύου (NE)

5 …… TMN Γ΄ Επίπεδο, 42 Θέσεις TMN B΄ Επίπεδο Στοιχεία Δικτύου Αθήνα TMN A΄ Επίπεδο Δίκτυο Επικοινωνίας Δεδομένων BML SML NML SML, NML EML ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ TMN ΣΤΟΝ OTE

6 NMC 2 NMC 2 ΘΕΣΕΙΣ Γ΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (ενδεικτικά) ΘΕΣΕΙΣ Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ NMC 1 NMC 2 ΘΕΣΗ Α΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

7 ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DCN) ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΚΚ Κόμβοι Κορμού ΚΠ Κόμβοι Πρόσβασης ΝΕ Network Elements (Στοιχεία Δικτύου) 155 Mbps STM-1 (ΑΤΜ) 2 Mbps 64 μέχρι 128 Kbps συνδέσεις κυρίως HC Κέντρο Διαχείρισης DCN ΝΕ Back-up ΚΠ..... ΝΕ ΚΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΚ ΠΑΤΡΑ ΚΚ ΑΘΗΝΑ

8 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ένταξη Συστ. Διαχ. HellasCom Σύστημα Διαχ. Άρσης Βλαβών (Trouble Ticketing) Σύστημα Διαχ. Άρσης Βλαβών (Trouble Ticketing) Ένταξη Συστ. Διαχ. Καρτοτηλεφώνων Σύστημα Διαχ. Ελέγχου Πρόσβασης Σύστημα Διαχ. Βοηθητικών Μονάδων (ΣΔΒΜ) Ένταξη Συστ. Προμηθέα ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Εποπτεία Δικτύου Χειρισμός Συναγερμών Διαχειριστής Μισθωμ. γραμμών Ολοκλήρωση Μετάδοσης KOIKOI Σ Α Ρ PDHPDH SDH/ DXC Σύστημα Διαχ. Κίνησης μη πραγμ. χρόνου Συλλογή Δεδομένων Χρήσης (UDC) Σύστημα Διαχ. Σηματοδοσίας SS#7 Σύστημα Διαχ. Κίνησης X-Mate Net- Manager Εφαρμογές Διαχείρισης Συστημάτων Μεταγωγής Σημ: 1. Στο σχήμα δεν φαίνεται το δίκτυο επικοινωνίας δεδομένων μέσω του οποίου γίνεται η μεταφορά των πληροφοριών διαχείρισης. 2. Στο εικονίδιο SDH/DXC (κάτω αριστερά) περιλαμβάνεται και η εφαρμογή μικροκυματικά.

9 Εφαρμογές Διαχείρισης Συστημάτων Μεταγωγής  Διαχείριση Βλαβών Ψ/Κ  Διαχείριση Κίνησης  Συλλογή Δεδομένων Χρήσης  Ανάλυση Κίνησης  Διαχείριση Δικτύου Σηματοδοσίας CCSN7 Εφαρμογές Διαχείρισης Συστημάτων Μετάδοσης  Διαχείριση Συστημάτων PDH  Διαχείριση Συστημάτων Μετάδοσης SDH  Διαχείριση Οπτικών Καλωδίων  Διαχείριση Μικροκυματικών Ζεύξεων  Διαχείριση Συνδρομητικών Αγροτικών Ραδιοδικτύων ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

10 Εφαρμογές Διαχείρισης Πρόσθετων Διατάξεων  Σύστημα Διαχείρισης Άρσης Βλαβών (Trouble Ticketing)  Ένταξη Συστήματος Διαχείρισης HellasCom  Ένταξη Συστήματος Διαχείρισης Καρτοτηλεφώνων  Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου Πρόσβασης  Σύστημα Διαχείρισης Βοηθητικών Μονάδων (ΣΔΒΜ)  Ένταξη Συστήματος Προμηθέα ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ

11 Διαχείριση Κίνησης πραγμ. χρόνουμη πραγμ. χρόνου Διαχ. Σηματοδοσίας SS#7 Εθνικό Κέντρο Διαχ. Δικτύου - Αθήνα AXE EWSD DCN Αθήνα Διαχείριση Βλαβών Χ-ΜΑΤΕ Element Managers ΝΕΤ-MANAGER Τοπικοί Σταθμοί Εργασίας DCN AXE EWSD DCN Θεσσαλονίκη Διαχείριση Βλαβών X-MATE Element Managers AXE EWSD DCN Πάτρα Διαχείριση Βλαβών Element Managers 5ESSMT 20 A’ Επίπεδο Διαχείρισης B’ Επίπεδο Διαχείρισης Γ’ Επίπεδο Διαχείριση Κίνησης Τοπικοί Σταθμοί Εργασίας Τοπικοί Σταθμοί Εργασίας Συλλογή Δεδομένων Χρήσης ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΓΩΓΗΣ ΝΕΤ-MANAGER X-MATE

12 NML TIER 1MV 38 NML TIER 2 EMLMV 36ENMS EMOS SXEM 1353 SH 1353 WX 1353 SH NEs all Marconi ADMs, REGs Σ.8002 ADMs, REGs Σ.8002 ADMs & REGs Siemens παλ. συμβ. ADMs & REGs Siemens παλ. συμβ. DXCs Siemens DXCs Siemens ADMs & REGs Σ.8006 DXCs Σ.8006 P/H φορείς SDH Siemens Intracom ΣΑΡ ΟΠΤ. ΙΝΕΣ PDH ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΑΘΗΝΑΣ TNMS1354 RM P/H φορείς SDH Οπτικά και Ρ/Η φορείς

13

14 NML TIER 2MV 38 EMLMV 36 ENMS Αθήνας και Θεσ/κης EMOS NEs ADMs, REGs, DXCs all Marconi ADMs, REGs Σ.8002 ADMs & REGs Siemens παλ. συμβ. μικροκυματικά συστήματα SDH, STM-0 & STM-1 P/H SDH Siemens MW Υπόμνημα ΤNMS Aθήνας εσωτερική ιδιωτική διεπαφή του Οίκου διεπαφή ανοικτή έναντι τιμήματος ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΑΡ ΙΝΕΣ PDH ΟΠΤ.

15 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ) Συστήματα Διαχείρισης Γ΄ Επιπέδου DCN Ολοκλήρωση Διαχείρισης Β΄ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ONU STM-1 ONU V5.x STM-1 OLT Ψ/Κ ONU STM-1 ONU V5.x STM-1 OLT Ψ/Κ ONU STM-1 ONU V5.x STM-1 OLT Ψ/Κ....

16 EML Service Integrated Broadband NMS ATM/FR NMS ATM MS Siemens (46020) ATM MS Ericsson (MMS) FR MS SDH NMS (Marconi) MV38 SDH MS Siemens (EMOS, ENMS, SXEM) SDH MS Alcatel (1354RM) SDH MS Marconi (MV36) ATM NE Siemens ATM NE Ericsson FR NE SDH NE Siemens SDH NE Alcatel SDH NE Marconi  36140  36170  AXD 311  AXD 301 Service Gateway SML NML NE MS = Management system Management ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΝΕΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ SDH/ATM/FR)

17 Στοιχεία Δικτύου ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δίκτυο Επικοινωνίας Δεδομένων (DCN) Ψ/Κ AXE-10Ψ/Κ EWSD SDH/DXC ΚΤΕ Corporate Data Network (CDN) ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ XMATE NET MANAGER Διαχείριση Στοιχείων Δικτύου Διαχείριση Στοιχείων Δικτύου Διαχείριση Δικτύου Διαχ. Υπηρεσιών Επιχειρησιακή Διαχείριση.....

18 ΩΦΕΛΗ  ΜΕΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ  ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΑΞΙΟΠΙΣΤΟ & ΕΥΕΛΙΚΤΟ ΔΙΚΤΥΟ  ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΜΕΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ


Κατέβασμα ppt "ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ Α.Ε. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google