Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους
Φεβρουάριος 2012

2 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1/2
Ανάθεση: ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Σκοπός της έρευνας: Η διερεύνηση των απόψεων μαθητών Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου σχετικά με τις εικόνες και τις αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους. Τύπος & Μέθοδος: ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις στα νοικοκυριά των ερωτώμενων και χρήση δομημένου ερωτηματολογίου. Πληθυσμός: Ειδικός πληθυσμός μαθητών Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Περιοχή: Μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αττική, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα & Ηράκλειο). Μέθοδος Δειγματοληψίας : Ακολουθήθηκε η μέθοδος της δειγματοληψίας ποσοστώσεων (quota sampling) μαθητών Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη τη βαθμίδα σχολείου (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο).

3 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 2/2
Δείγμα: Το σχεδιασθέν μέγεθος του δείγματος ανέρχεται σε 700 μαθητές και το πραγματοποιηθέν σε 705 μαθητές. Χρόνος διεξαγωγής: Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 13 έως 29 Φεβρουαρίου 2012. Τυπικό Στατιστικό Σφάλμα: Το μέγιστο στατιστικό σφάλμα για τα αποτελέσματα της έρευνας είναι 3,77%. Προσωπικό Έρευνας Πεδίου: Για την πραγματοποίηση της έρευνας εργάστηκαν 20 ερευνητές και 2 επόπτες. Παρατηρήσεις VPRC: Τα ποσοστά των απαντήσεων της έρευνας παρουσιάζονται σε στρογγυλοποιημένη μορφή και για αυτό το λόγο σε κάποιες περιπτώσεις δεν αθροίζουν στο 100%. Σε κάθε διάγραμμα της έρευνας παρουσιάζεται ως τίτλος η πλήρης διατύπωση της ερώτησης, η οποία ετέθη στους ερωτώμενους.

4 Δημογραφική Κατανομή

5 ΦΥΛΟ (Σύνολο δείγματος)

6 Ποιο έτος έχεις γεννηθεί; (Σύνολο δείγματος, %)
ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ Ποιο έτος έχεις γεννηθεί; (Σύνολο δείγματος, %)

7 Σε ποια τάξη πηγαίνεις; (Σύνολο δείγματος, %)
ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Σε ποια τάξη πηγαίνεις; (Σύνολο δείγματος, %)

8 Σε ποια τάξη πηγαίνεις; (Σύνολο δείγματος, %)
ΤΑΞΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Σε ποια τάξη πηγαίνεις; (Σύνολο δείγματος, %)

9 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΦΕΤΙΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Σε γενικές γραμμές, στη φετινή χρονιά, ποια είναι περίπου η συνήθης βαθμολογία σου στα μαθήματα; (Σύνολο δείγματος, μία απάντηση, %)

10 Σε τι σχολείο πηγαίνεις; (Σύνολο δείγματος, μία απάντηση, %)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Σε τι σχολείο πηγαίνεις; (Σύνολο δείγματος, μία απάντηση, %)

11 Το σχολείο σου είναι δημόσιο ή ιδιωτικό; (Σύνολο δείγματος)
ΤΥΠΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΦΟΙΤΗΣΗΣ Το σχολείο σου είναι δημόσιο ή ιδιωτικό; (Σύνολο δείγματος)

12 ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ… Εσύ προσωπικά, μόλις τελειώσεις το σχολείο, θα ήθελες… (Απαντούν μόνο μαθητές Λυκείου, μία απάντηση, %)

13 Εκπαίδευση Πατέρα (Σύνολο δείγματος)
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΟΝΕΩΝ Εκπαίδευση Πατέρα (Σύνολο δείγματος) Εκπαίδευση Μητέρας (Σύνολο δείγματος)

14 ΧΡΗΣΗ Η/Υ Εσύ προσωπικά, χρησιμοποιείς ηλεκτρονικό υπολογιστή στο σπίτι, στο σχολείο ή αλλού; (Σύνολο δείγματος, πολλαπλές απαντήσεις, %)

15 ΧΡΗΣΗ ΙΝΤΕΡΝΕΤ Εσύ προσωπικά, χρησιμοποιείς το Ίντερνετ (Διαδίκτυο) στο σπίτι, στο σχολείο, ή αλλού; (Σύνολο δείγματος, πολλαπλές απαντήσεις, %)

16 ΚΑΤΟΧΗ E-MAIL ΚΑΙ SOCIAL MEDIA
Στο Ίντερνετ, εσύ προσωπικά, έχεις κάποιο λογαριασμό... (Απαντούν μόνο όσοι χρησιμοποιούν Ίντερνετ (Διαδίκτυο) στο σπίτι, στο σχολείο ή άλλού, %)

17 Έχεις κινητό τηλέφωνο; (Σύνολο δείγματος)
ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ Έχεις κινητό τηλέφωνο; (Σύνολο δείγματος)

18 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Πόσα χρήματα (χαρτζιλίκι) έχεις συνήθως από την οικογένειά σου κάθε βδομάδα για να τα ξοδέψεις όπως εσύ θέλεις; (Σύνολο δείγματος, μία απάντηση, %)

19 ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟ
Έχετε κατοικίδιο στο νοικοκυριό; (ΕΑΝ ΝΑΙ) Τι; (Σύνολο δείγματος, αυθόρμητες, πολλαπλές απαντήσεις, %)

20 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΟ
Πόσες ώρες κατά μέσο όρο την εβδομάδα ασχολείσαι με τη φροντίδα του/των κατοικίδιου/ίων σου; (Απαντούν μόνο όσοι έχουν κάποιο κατοικίδιο στο νοικοκυριό, μία απάντηση, %)

21 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΛΚΟΟΛ
Σε γενικές γραμμές σε τι συχνότητα θα έλεγες ότι καταναλώνεις αλκοόλ / αλκοολούχα ποτά; (Απαντούν μόνο μαθητές Λυκείου, %)

22 ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ Έχει παρατηρηθεί ότι πολλά παιδιά στην εφηβεία τους δοκιμάζουν για πρώτη φορά να καπνίσουν. Εσύ προσωπικά… (Απαντούν μόνο μαθητές Λυκείου, %)

23 Σχολεία και Καθημερινότητα

24 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ
Μιλώντας γενικά, από τη σχολική σου ζωή, θα έλεγες ότι είσαι… (Σύνολο δείγματος, %)

25 Μιλώντας γενικά, από τη σχολική σου ζωή, θα έλεγες ότι είσαι…
ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ Μιλώντας γενικά, από τη σχολική σου ζωή, θα έλεγες ότι είσαι… Τύπος Σχολείου % Σύνολο Δείγματος Βαθμίδα φοίτησης %

26 ΑΙΣΘΗΜΑ ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Όταν σκέπτεσαι το μέλλον σου τα επόμενα χρόνια, πόσο σίγουρος/η αισθάνεσαι; Θα έλεγες ότι αισθάνεσαι… (Σύνολο δείγματος, %)

27 ΑΙΣΘΗΜΑ ΣΙΓΟΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Όταν σκέπτεσαι το μέλλον σου τα επόμενα χρόνια, πόσο σίγουρος/η αισθάνεσαι; Θα έλεγες ότι αισθάνεσαι… Φύλο % Σύνολο Δείγματος Βαθμίδα φοίτησης %

28 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Με τη βοήθεια μιας κλίμακας από το 1 έως το 10, όπου 1 σημαίνει ότι δεν αισθάνεσαι καμιά συμπάθεια και 10 σημαίνει ότι αισθάνεσαι μεγάλη συμπάθεια, θα ήθελα τώρα να μου πεις, μιλώντας γενικά, πόση συμπάθεια αισθάνεσαι για το Σχολείο. (Σύνολο δείγματος) Μέσος όρος συμπάθειας για το Σχολείο 7.15

29 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Με τη βοήθεια μιας κλίμακας από το 1 έως το 10, όπου 1 σημαίνει ότι δεν αισθάνεσαι καμιά συμπάθεια και 10 σημαίνει ότι αισθάνεσαι μεγάλη συμπάθεια, θα ήθελα τώρα να μου πεις, μιλώντας γενικά, πόση συμπάθεια αισθάνεσαι για το Σχολείο. Φύλο Μέσος όρος συμπάθειας για το Σχολείο Αγόρια 6.85 Κορίτσια 7.44

30 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Με τη βοήθεια μιας κλίμακας από το 1 έως το 10, όπου 1 σημαίνει ότι δεν αισθάνεσαι καμιά συμπάθεια και 10 σημαίνει ότι αισθάνεσαι μεγάλη συμπάθεια, θα ήθελα τώρα να μου πεις, μιλώντας γενικά, πόση συμπάθεια αισθάνεσαι για το Σχολείο. Βαθμίδα Φοίτησης Μέσος όρος συμπάθειας για το Σχολείο Δημοτικό 8.52 Γυμνάσιο 7.15 Λύκειο 6.84

31 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Από το κτήριο και τις εγκαταστάσεις του σχολείου σου (αίθουσες, προαύλιο, γήπεδα, τουαλέτες, κ.λπ.), θα έλεγες ότι αισθάνεσαι… (Σύνολο δείγματος, %)

32 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Από το κτήριο και τις εγκαταστάσεις του σχολείου σου (αίθουσες, προαύλιο, γήπεδα, τουαλέτες, κ.λπ.), θα έλεγες ότι αισθάνεσαι… Τύπος Σχολείου % Σύνολο Δείγματος

33 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΗΣΑΝ ΚΑΛΕΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ
Πόσοι περίπου από τους καθηγητές / δασκάλους που είχες μέχρι σήμερα στο σχολείο σου άφησαν πολύ καλές εντυπώσεις; (Σύνολο δείγματος, μία απάντηση, %)

34 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Στην καθημερινότητά σου, πόσο συχνά θα έλεγες ότι σου συμβαίνει: (Σύνολο δείγματος, %)

35 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Στην καθημερινότητά σου, πόσο συχνά θα έλεγες ότι σου συμβαίνει να χάνεις την ψυχραιμία σου / να εκνευρίζεσαι εύκολα; (Σύνολο δείγματος, %)

36 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Στην καθημερινότητά σου, πόσο συχνά θα έλεγες ότι σου συμβαίνει να τσακώνεσαι με άτομα της οικογένειάς σου; (Σύνολο δείγματος, %)

37 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Στην καθημερινότητά σου, πόσο συχνά θα έλεγες ότι σου συμβαίνει όταν κάποιος σε απογοητεύει ή σε στεναχωρεί, να σκέφτεσαι να του το ανταποδώσεις; (Σύνολο δείγματος, %)

38 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Στην καθημερινότητά σου, πόσο συχνά θα έλεγες ότι σου συμβαίνει να εκτονώνεις το θυμό σου ξεσπώντας πάνω σε αντικείμενα (π.χ. να σπας / κλωτσάς / σκίζεις / πετάς πράγματα); (Σύνολο δείγματος, %)

39 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Στην καθημερινότητά σου, πόσο συχνά θα έλεγες ότι σου συμβαίνει να τσακώνεσαι με τους φίλους σου / με άτομα της παρέας σου; (Σύνολο δείγματος, %)

40 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Στην καθημερινότητά σου, πόσο συχνά θα έλεγες ότι σου συμβαίνει: (Απαντούν μόνο μαθητές Λυκείου, %)

41 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Στην καθημερινότητά σου, πόσο συχνά θα έλεγες ότι σου συμβαίνει όταν έχεις νεύρα, να καπνίζεις για να χαλαρώσεις; (Απαντούν μόνο μαθητές Λυκείου, %)

42 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΘΥΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ
Στην καθημερινότητά σου, πόσο συχνά θα έλεγες ότι σου συμβαίνει όταν έχεις νεύρα, να κάνεις χρήση αλκοόλ για να χαλαρώσεις; (Απαντούν μόνο μαθητές Λυκείου, %)

43 ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΑΣ
Θα σου διαβάσω τώρα μερικές προτάσεις και θα ήθελα να μου πεις κατά πόσο ανταποκρίνονται στις δικές σου απόψεις, πολύ, αρκετά, λίγο ή καθόλου; (Σύνολο δείγματος, %)

44 ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΑΣ
Η πρόταση «Όταν βλέπω δύο ανθρώπους να καβγαδίζουν, αισθάνομαι την ανάγκη να επέμβω» πόσο ανταποκρίνεται στις δικές σου απόψεις; (Σύνολο δείγματος, %)

45 ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΑΣ
Η πρόταση «Όταν βλέπω δύο ανθρώπους να καβγαδίζουν, αισθάνομαι την ανάγκη να επέμβω» πόσο ανταποκρίνεται στις δικές σου απόψεις; Τύπος Σχολείου % Σύνολο Δείγματος Βαθμίδα φοίτησης %

46 ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΑΣ
Η πρόταση «Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση βίας είναι δικαιολογημένη» πόσο ανταποκρίνεται στις δικές σου απόψεις; (Σύνολο δείγματος, %)

47 ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΑΣ
Η πρόταση «Σε ορισμένες περιπτώσεις, η χρήση βίας είναι δικαιολογημένη» πόσο ανταποκρίνεται στις δικές σου απόψεις; Φύλο % Σύνολο Δείγματος

48 ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΑΣ
Η πρόταση «Όταν αντιλαμβάνομαι ότι μία διαφωνία μπορεί να έχει βίαιη κατάληξη, προτιμώ να αποχωρήσω, παρά να εμπλακώ» πόσο ανταποκρίνεται στις δικές σου απόψεις; (Σύνολο δείγματος, %)

49 ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΑΣ
Η πρόταση «Όταν αντιλαμβάνομαι ότι μία διαφωνία μπορεί να έχει βίαιη κατάληξη, προτιμώ να αποχωρήσω, παρά να εμπλακώ» πόσο ανταποκρίνεται στις δικές σου απόψεις; Φύλο % Σύνολο Δείγματος Βαθμίδα φοίτησης %

50 ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΑΣ
Η πρόταση «Όταν βλέπω μία σκηνή βίας στην τηλεόραση, προτιμώ να αλλάξω κανάλι» πόσο ανταποκρίνεται στις δικές σου απόψεις; (Σύνολο δείγματος, %)

51 ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΑΣ
Η πρόταση «Όταν βλέπω μία σκηνή βίας στην τηλεόραση, προτιμώ να αλλάξω κανάλι» πόσο ανταποκρίνεται στις δικές σου απόψεις; Τύπος Σχολείου % Σύνολο Δείγματος Φύλο % Βαθμίδα φοίτησης %

52 ΑΝΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΑΣ
Η πρόταση «Η κακοποίηση / δηλητηρίαση των ζώων είναι έγκλημα και θα έπρεπε να τιμωρείται αυστηρά από το νόμο» πόσο ανταποκρίνεται στις δικές σου απόψεις; (Σύνολο δείγματος, %)

53 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΗΣ
ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Τον τελευταίο καιρό, έτυχε να πέσει στην αντίληψή σου κάποιο περιστατικό κακοποίησης / δηλητηρίασης ζώου συντροφιάς; (Σύνολο δείγματος, πολλαπλές απαντήσεις, %)

54 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ
Μιλώντας γενικά, πιστεύεις ότι στην σχολική σου ζωή υπάρχουν φαινόμενα, ή εκδηλώσεις βίας; (Σύνολο δείγματος)

55 ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΒΙΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΖΩΗ
Μιλώντας γενικά, πιστεύεις ότι στην σχολική σου ζωή υπάρχουν φαινόμενα, ή εκδηλώσεις βίας; Τύπος Σχολείου % Σύνολο Δείγματος Βαθμίδα φοίτησης %

56 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Μπορείς να προσδιορίσεις πόσο συχνά συμβαίνουν στο σχολείο σας… (Σύνολο δείγματος, %)

57 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πόσο συχνά συμβαίνουν στο σχολείο σας καταστροφές διδακτικού υλικού (PC, βιβλία, όργανα); (Σύνολο δείγματος, %)

58 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πόσο συχνά συμβαίνουν στο σχολείο σας καταστροφές διδακτικού υλικού (PC, βιβλία, όργανα); Τύπος Σχολείου % Σύνολο Δείγματος Βαθμίδα φοίτησης %

59 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πόσο συχνά συμβαίνουν στο σχολείο σας καταστροφές αρχείων του σχολείου (καρτέλες μαθητών, βαθμολογία, έλεγχοι, απουσιολόγια); (Σύνολο δείγματος, %)

60 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πόσο συχνά συμβαίνουν στο σχολείο σας καταστροφές αρχείων του σχολείου (καρτέλες μαθητών, βαθμολογία, έλεγχοι, απουσιολόγια); Τύπος Σχολείου % Σύνολο Δείγματος Βαθμίδα φοίτησης %

61 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πόσο συχνά συμβαίνουν στο σχολείο σας καταστροφές κτιριακής υποδομής (τζάμια, WC, μπασκέτες, κ.λπ.); (Σύνολο δείγματος, %)

62 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πόσο συχνά συμβαίνουν στο σχολείο σας καταστροφές κτιριακής υποδομής (τζάμια, WC, μπασκέτες, κ.λπ.); Τύπος Σχολείου % Σύνολο Δείγματος Βαθμίδα φοίτησης %

63 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πόσο συχνά συμβαίνουν στο σχολείο σας καταστροφές εξοπλισμού (θρανία, βιβλιοθήκες, κ.λπ.); (Σύνολο δείγματος, %)

64 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πόσο συχνά συμβαίνουν στο σχολείο σας καταστροφές εξοπλισμού (θρανία, βιβλιοθήκες, κ.λπ.); Τύπος Σχολείου % Σύνολο Δείγματος Βαθμίδα φοίτησης %

65 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πόσο συχνά συμβαίνουν στο σχολείο σας καταστροφές αντικειμένων ιδιοκτησίας μαθητών (τσάντες, ποδήλατα); (Σύνολο δείγματος, %)

66 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πόσο συχνά συμβαίνουν στο σχολείο σας καταστροφές αντικειμένων ιδιοκτησίας μαθητών (τσάντες, ποδήλατα); Τύπος Σχολείου % Σύνολο Δείγματος Βαθμίδα φοίτησης %

67 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πόσο συχνά συμβαίνουν στο σχολείο σας καταστροφές αντικειμένων ιδιοκτησίας καθηγητών (αυτοκίνητα, ρούχα); (Σύνολο δείγματος, %)

68 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πόσο συχνά συμβαίνουν στο σχολείο σας διαρρήξεις ή κλοπές αντικειμένων του σχολείου; (Σύνολο δείγματος, %)

69 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Πόσο συχνά συμβαίνουν στο σχολείο σας διαρρήξεις ή κλοπές αντικειμένων του σχολείου; Τύπος Σχολείου % Σύνολο Δείγματος Βαθμίδα φοίτησης %

70 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ & ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
Ας δούμε τώρα τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται μεταξύ τους οι άνθρωποι (μαθητές, καθηγητές, βοηθητικό προσωπικό) μέσα στο σχολείο. Έχει τύχει ποτέ να δεις ή να ακούσεις κάποια περιστατικά, όπως αυτά που θα σου διαβάσω, στο χώρο του σχολείου σου; (Σύνολο δείγματος, %)

71 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ & ΛΕΚΤΙΚΗΣ ΒΙΑΣ
Έχει τύχει ποτέ να δεις ή να ακούσεις κάποιο περιστατικό σεξουαλικής ενόχλησης / προσβολής με σεξουαλικό υπονοούμενο στο χώρο του σχολείου σου; (Απαντούν μόνο μαθητές Λυκείου)

72 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΙΑ
Τα φαινόμενα που αναφέραμε πριν εμπεριέχουν βία, είτε σωματική είτε λεκτική, που εκδηλώνεται μεταξύ δύο ή τριών ατόμων. Τέτοιου είδους περιστατικά στο σχολείο σου συνήθως συμβαίνουν... (Σύνολο δείγματος, %)

73 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΑΝ ΝΑΙ) Μία ή περισσότερες από μία φορές;
Εσύ προσωπικά έχεις υπάρξει ποτέ θύμα κάποιου είδους βίας στο σχολείο σου; (ΕΑΝ ΝΑΙ) Μία ή περισσότερες από μία φορές; (Σύνολο δείγματος)

74 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΒΙΑΣ
Την τελευταία φορά που σου συνέβη, τι αφορούσε το περιστατικό αυτό / με ποιο τρόπο εκδηλώθηκε; (Απαντούν μόνο όσοι έχουν υπάρξει θύμα κάποιου είδους βίας στο σχολείο τους έστω και μία φορά, αυθόρμητες, πολλαπλές απαντήσεις, %)

75 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΒΙΑΣ
Την τελευταία φορά που σου συνέβη, τι αφορούσε το περιστατικό αυτό / με ποιο τρόπο εκδηλώθηκε; (Απαντούν μόνο όσοι έχουν υπάρξει θύμα κάποιου είδους βίας στο σχολείο τους έστω και μία φορά, αυθόρμητες, πολλαπλές απαντήσεις, %) Φύλο %

76 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΥΤΗ Αυτό το περιστατικό που ανέφερες το προκάλεσε… (Απαντούν μόνο όσοι έχουν υπάρξει θύμα κάποιου είδους βίας στο σχολείο τους έστω και μία φορά, %)

77 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΥΤΗ Αυτό το περιστατικό που ανέφερες το προκάλεσε… (Απαντούν μόνο όσοι έχουν υπάρξει θύμα κάποιου είδους βίας στο σχολείο τους έστω και μία φορά, %) Τύπος Σχολείου % Σύνολο Δείγματος % Φύλο %

78 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΒΙΑΣ
Ανέφερες σε κάποιον το περιστατικό αυτό; (ΕΑΝ ΝΑΙ) Σε ποιον / ποιους μίλησες για το περιστατικό αυτό; (Απαντούν μόνο όσοι έχουν υπάρξει θύμα κάποιου είδους βίας στο σχολείο τους έστω και μία φορά, αυθόρμητες, πολλαπλές απαντήσεις, %)

79 ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΒΙΑΣ
Ανέφερες σε κάποιον το περιστατικό αυτό; (ΕΑΝ ΝΑΙ) Σε ποιον / ποιους μίλησες για το περιστατικό αυτό; (Απαντούν μόνο όσοι έχουν υπάρξει θύμα κάποιου είδους βίας στο σχολείο τους έστω και μία φορά, αυθόρμητες, πολλαπλές απαντήσεις, %) Βαθμίδα Φοίτησης %

80 ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΒΙΑΣ
ΛΟΓΟΙ ΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΒΙΑΣ Για ποιον/ους λόγο/ους επέλεξες να μην αναφέρεις σε κανέναν το περιστατικό αυτό; (Απαντούν μόνο όσοι έχουν υπάρξει θύμα κάποιου είδους βίας στο σχολείο τους έστω και μία φορά & δεν ανέφεραν σε κάποιον το περιστατικό αυτό, αυθόρμητες, πολλαπλές απαντήσεις, %)

81 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΑΣ Εσύ προσωπικά, είχες ποτέ συμμετοχή σε κάποιο βίαιο περιστατικό στο σχολείο σου, ασκώντας ο/η ίδιος/α βία; (Σύνολο δείγματος)

82 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΑΣ Εσύ προσωπικά, είχες ποτέ συμμετοχή σε κάποιο βίαιο περιστατικό στο σχολείο σου, ασκώντας ο/η ίδιος/α βία; Φύλο% Σύνολο Δείγματος

83 ΠΡΟΣΒΛΗΤΙΚΑ VIDEO - ΜΗΝΥΜΑΤΑ
Έχει τύχει ποτέ να πέσει στην αντίληψή σου ότι στο σχολείο σου κυκλοφορεί μεταξύ μαθητών κάποιο γραπτό μήνυμα ή βίντεο, σε κινητό τηλέφωνο ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση ( ) συμμαθητών σου ή άλλων μαθητών του σχολείου ή στο Facebook ή το Twitter ή σε άλλες σελίδες στο Ίντερνετ γενικά, με υβριστικό ή προσβλητικό περιεχόμενο για κάποιον/α μαθητή/τρια ή καθηγητή/καθηγήτρια του σχολείου σου; (Σύνολο δείγματος)

84 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
Έχει τύχει ποτέ να πέσει στην αντίληψή σου ότι κάποιος/α συμμαθητής/τριά σου ή γενικά μαθητής/τρια του σχολείου σου είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας / υφίσταται βία από τους γονείς του; (Σύνολο δείγματος)

85 ΟΡΑΤΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΒΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Στην καθημερινή σου ζωή, εκτός του σχολείου, τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες (τον τελευταίο χρόνο), πόσο συχνά σου έχει συμβεί να γίνεις μάρτυρας κάποιου περιστατικού βίας; (Σύνολο δείγματος, %)

86 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Εσύ προσωπικά, έχεις υπάρξει ποτέ θύμα κάποιας μορφής βίας στην καθημερινή σου ζωή (εκτός σχολείου); (Σύνολο δείγματος)

87 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΘΥΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Εσύ προσωπικά, έχεις υπάρξει ποτέ θύμα κάποιας μορφής βίας στην καθημερινή σου ζωή (εκτός σχολείου); Φύλο % Σύνολο Δείγματος Βαθμίδα φοίτησης %

88 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Είχες ποτέ συμμετοχή σε κάποιο βίαιο περιστατικό στην καθημερινή σου ζωή (εκτός σχολείου), ασκώντας ο/η ίδιος/α κάποια μορφή βίας; (Σύνολο δείγματος)

89 ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΒΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Είχες ποτέ συμμετοχή σε κάποιο βίαιο περιστατικό στην καθημερινή σου ζωή (εκτός σχολείου), ασκώντας ο/η ίδιος/α κάποια μορφή βίας; Φύλο% Σύνολο Δείγματος

90 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ / ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ
Τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες (τον τελευταίο χρόνο), έτυχε να πάρεις μέρος σε κάποια πορεία ή διαδήλωση; (Απαντούν μόνο μαθητές Λυκείου)

91 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΟΡΕΙΑ / ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ
Τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες (τον τελευταίο χρόνο), έτυχε να πάρεις μέρος σε κάποια πορεία ή διαδήλωση; (Απαντούν μόνο μαθητές Λυκείου) Τύπος Σχολείου % Σύνολο Δείγματος

92 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες (τον τελευταίο χρόνο), έτυχε να πάρεις μέρος σε κατάληψη του σχολείου σου; (Απαντούν μόνο μαθητές Λυκείου)

93 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες (τον τελευταίο χρόνο), έτυχε να πάρεις μέρος σε κατάληψη του σχολείου σου; (Απαντούν μόνο μαθητές Λυκείου) Τύπος Σχολείου % Σύνολο Δείγματος

94 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Σε μία συνήθη ημέρα που έχεις σχολείο, πόσες ώρες περίπου τη μέρα βλέπεις τηλεόραση; (Σύνολο δείγματος, μία απάντηση, %)

95 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ / ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΟΝ Η/Υ
Σε μία συνήθη ημέρα που έχεις σχολείο, πόσες ώρες περίπου τη μέρα παίζεις βιντεοπαιχνίδια ή παιχνίδια στον υπολογιστή; (Σύνολο δείγματος, μία απάντηση, %)

96 ΣΕ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ / ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Η/Υ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΙΑΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ / ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Η/Υ Θα έλεγες ότι τα βιντεοπαιχνίδια ή τα παιχνίδια που παίζεις στον υπολογιστή εμπεριέχουν σκηνές βίας; (Απαντούν μόνο όσοι σε μία συνήθη ημέρα που έχουν σχολείο παίζουν βιντεοπαιχνίδια ή παιχνίδια στον υπολογιστή)

97 ΣΕ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ / ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Η/Υ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΒΙΑΣ ΣΕ ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ / ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ Η/Υ Θα έλεγες ότι τα βιντεοπαιχνίδια ή τα παιχνίδια που παίζεις στον υπολογιστή εμπεριέχουν σκηνές βίας; (Απαντούν μόνο όσοι σε μία συνήθη ημέρα που έχουν σχολείο παίζουν βιντεοπαιχνίδια ή παιχνίδια στον υπολογιστή) Φύλο% Σύνολο Δείγματος


Κατέβασμα ppt "Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google