Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Φράγμα Αποσελέμη Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Γ.Αγαπάκης – Αν.Διευθυντής ΕΥΔΕ/Αποσελέμη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Φράγμα Αποσελέμη Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Γ.Αγαπάκης – Αν.Διευθυντής ΕΥΔΕ/Αποσελέμη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Φράγμα Αποσελέμη Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Γ.Αγαπάκης – Αν.Διευθυντής ΕΥΔΕ/Αποσελέμη

2 2 Θέση του έργου Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης

3 3 Φράγμα Αποσελέμη Ε.Ο. Ποταμιές - Αβδού Φράγμα Αποσελέμη Παραλίμνι α οδός Ανάχωμα Αγίου Κων/νου

4 4 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Τομή φράγματος 1.Πρόφραγμα 2.Σώματα στήριξης από φυλλίτη & βραχώδη 3.Λιθορριπή προστασίας ανάντι & κατάντι. 4.Αργιλικός πυρήνας 5.Στραγγιστήριο 6.Δρόμος στέψης 7.Φίλτρο

5 5 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Υλικά κατασκευής Πυρήνας Σώμα στήριξης κατάντι Σώμα Στήριξης ανάντι Φίλτρο Λιθορριπή

6 6 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Το φράγμα Μήκος : 660 m Ύψος max : 62,5 m Πλάτος έδρ. Max : 320 m Όγκος φράγμ/τος : 3,5 εκατ. Όγκος ταμιευτήρα : 27 εκατ. Στάθμη στέψης : 224,5 Στάθμη υπερχείλισης : 216 Επιφάνεια λεκάνης : 1599 στρ. Υπερχειλιστής 40 m στ.216 m

7 7 Γεωμετρικά στοιχεία φράγματος Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Μήκος στέψης 660 μ. Μέγ. Ύψος αναχ. 62,5 μ. Εύρος κατάληψης 320 μ. 145 στρ. Υψόμετρο στέψης 324,5 Όγκος αναχώματος κ.μ γαιώδεις αδρανή Απολήψιμος όγκος ταμιευτήρα κ.μ.

8 8 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Όργανα φράγματος 36 Τριγ. βάθρα μέτρησης 34 Ηλεκτρικά πιεζόμετρα 4 Επιταχυνσιογράφοι 4 Κλισιόμετρα 3 Μηκυνσιόμετρα 21 Πιεζομετρικά φρεάτια Σύστημα μέτρησης στάθμης

9 9 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης ‘Εργα υδροληψίας Υδρ. 1: 184 μ. Υδρ. 2: 192 μ. Υδρ. 3: 200 μ. Υδρ. 4: 208 μ.

10 10 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Αγωγός εκτροπής Μήκος : 324 μ. Διατομή : 4,5 Χ 4 μ. Σωληνώσεις υδροληψίας.

11 11 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Υπερχειλιστής Μήκος : 230,60 μ. Πλάτος : 40 – 25 μ. Κλίση : 15,5 % Παροχή : 1000 κ.μ. / sec. Λεκάνη αποτόνωσης

12 12 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Χημική ανάλυση νερού 1.BOD, COD, Φαινόλες< Ε.Ο. 2.Αρσενικό, Κάδμιο, Χρώμιο, Μόλυβδος, Υδράγυρος < Ε.Ο.

13 13 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Φράγμα Αποσελέμη Αποσελέμη – Νυκτερινή όψη

14 14 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Φράγμα Αποσελέμη

15 15 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (Διυλιστήρια) Δεξαμενές κ.μ. Κτίριο διοίκησης τ.μ. Κτίριο οζόνωσης Εγκαταστάσεις κροκίδωσης – καθίζησης. Εγκαταστάσεις επεξεργ. Ιλύος Εγκαταστάσεις μετρήσεων, αναλύσεων, δοκιμών. Εγκαταστάσεις διύλισης – μεταχλωρίωσης. Βοηθητικά Κτίρια.

16 16 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (Διυλιστήρια) Δεξαμενές Εγκ.Κροκίδωσης Διυλιστήρια Κτίριο Διοίκησης Κτίριο Χημικών Παχυντής Βαρύτητας Κτίριο αφυδάτωσης Μεριστής παροχής, οζονιστήρες, αναμίκτες θειικού αργ. Μηχανουργείο - Συνεργείο

17 17 Αγωγοί μεταφοράς νερού Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Aγωγός Σύνολο Km Κατ/ν ο (Κm) Υπόλοιπ ο (Km) Φράγμα – Ε.Ε.Ν. 7,27,20 Ε.Ε.Ν - Ηράκλειο 28,4722,026,45 Ε.Ε.Ν. – Άγ.Νικόλαο ς 36,1232,523,6

18 18 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης ‘Εργα ενίσχυσης από Οροπέδιο Λασιθίου ‘Εργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου (ανάντι) Σήραγγα 3.425,5 μ. - Φ4,35 μ. – 15 % κ.κ. Έργα κατάντι

19 19 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Έργα εκτροπής Οροπεδίου Λασιθίου Διάμετρος λεκάνης 40 μ. Υδροληψία στην στάθμη 809 μ.

20 20 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Έργα εκτροπής Οροπεδίου Λασιθίου Διάμετρος λεκάνης 40 μ. Υδροληψία στην στάθμη 809 μ.

21 21 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Έργα εκτροπής Οροπεδίου Λασιθίου Υδροληψία στην στάθμη 809 μ.

22 22 Δαπάνες Έργων Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.ΑγαπάκηςΈργαΕκατ.Ευρώ Φράγμα Αποσελέμη 38,7 Αγωγοί Μεταφοράς & Διυλιστήρια 82 Ενίσχυση ταμιευτήρα – Σήραγγα 47 Συμπληρωματικές εργολαβίες 10 Απαλλοτριώσεις Γεν. Σύνολο 223,7

23 23 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Λιμνοδεξαμενή Αγ.Γεωργίου

24 24


Κατέβασμα ppt "1 Φράγμα Αποσελέμη Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Γ.Αγαπάκης – Αν.Διευθυντής ΕΥΔΕ/Αποσελέμη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google