Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 Φράγμα Αποσελέμη Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Γ.Αγαπάκης – Αν.Διευθυντής ΕΥΔΕ/Αποσελέμη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 Φράγμα Αποσελέμη Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Γ.Αγαπάκης – Αν.Διευθυντής ΕΥΔΕ/Αποσελέμη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 Φράγμα Αποσελέμη Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Γ.Αγαπάκης – Αν.Διευθυντής ΕΥΔΕ/Αποσελέμη

2 2 Θέση του έργου Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης

3 3 Φράγμα Αποσελέμη Ε.Ο. Ποταμιές - Αβδού Φράγμα Αποσελέμη Παραλίμνι α οδός Ανάχωμα Αγίου Κων/νου

4 4 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Τομή φράγματος 1.Πρόφραγμα 2.Σώματα στήριξης από φυλλίτη & βραχώδη 3.Λιθορριπή προστασίας ανάντι & κατάντι. 4.Αργιλικός πυρήνας 5.Στραγγιστήριο 6.Δρόμος στέψης 7.Φίλτρο

5 5 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Υλικά κατασκευής Πυρήνας Σώμα στήριξης κατάντι Σώμα Στήριξης ανάντι Φίλτρο Λιθορριπή

6 6 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Το φράγμα Μήκος : 660 m Ύψος max : 62,5 m Πλάτος έδρ. Max : 320 m Όγκος φράγμ/τος : 3,5 εκατ. Όγκος ταμιευτήρα : 27 εκατ. Στάθμη στέψης : 224,5 Στάθμη υπερχείλισης : 216 Επιφάνεια λεκάνης : 1599 στρ. Υπερχειλιστής 40 m στ.216 m

7 7 Γεωμετρικά στοιχεία φράγματος Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Μήκος στέψης 660 μ. Μέγ. Ύψος αναχ. 62,5 μ. Εύρος κατάληψης 320 μ. 145 στρ. Υψόμετρο στέψης 324,5 Όγκος αναχώματος 3.500.000 κ.μ. 2.900.000 γαιώδεις 650.0000 αδρανή Απολήψιμος όγκος ταμιευτήρα 24.200.000 κ.μ.

8 8 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Όργανα φράγματος 36 Τριγ. βάθρα μέτρησης 34 Ηλεκτρικά πιεζόμετρα 4 Επιταχυνσιογράφοι 4 Κλισιόμετρα 3 Μηκυνσιόμετρα 21 Πιεζομετρικά φρεάτια Σύστημα μέτρησης στάθμης

9 9 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης ‘Εργα υδροληψίας Υδρ. 1: 184 μ. Υδρ. 2: 192 μ. Υδρ. 3: 200 μ. Υδρ. 4: 208 μ.

10 10 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Αγωγός εκτροπής Μήκος : 324 μ. Διατομή : 4,5 Χ 4 μ. Σωληνώσεις υδροληψίας.

11 11 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Υπερχειλιστής Μήκος : 230,60 μ. Πλάτος : 40 – 25 μ. Κλίση : 15,5 % Παροχή : 1000 κ.μ. / sec. Λεκάνη αποτόνωσης

12 12 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Χημική ανάλυση νερού 1.BOD, COD, Φαινόλες< Ε.Ο. 2.Αρσενικό, Κάδμιο, Χρώμιο, Μόλυβδος, Υδράγυρος < Ε.Ο.

13 13 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Φράγμα Αποσελέμη Αποσελέμη – Νυκτερινή όψη

14 14 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Φράγμα Αποσελέμη

15 15 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (Διυλιστήρια) Δεξαμενές 22.000 κ.μ. Κτίριο διοίκησης 1.000 τ.μ. Κτίριο οζόνωσης Εγκαταστάσεις κροκίδωσης – καθίζησης. Εγκαταστάσεις επεξεργ. Ιλύος Εγκαταστάσεις μετρήσεων, αναλύσεων, δοκιμών. Εγκαταστάσεις διύλισης – μεταχλωρίωσης. Βοηθητικά Κτίρια.

16 16 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (Διυλιστήρια) Δεξαμενές Εγκ.Κροκίδωσης Διυλιστήρια Κτίριο Διοίκησης Κτίριο Χημικών Παχυντής Βαρύτητας Κτίριο αφυδάτωσης Μεριστής παροχής, οζονιστήρες, αναμίκτες θειικού αργ. Μηχανουργείο - Συνεργείο

17 17 Αγωγοί μεταφοράς νερού Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Aγωγός Σύνολο Km Κατ/ν ο (Κm) Υπόλοιπ ο (Km) Φράγμα – Ε.Ε.Ν. 7,27,20 Ε.Ε.Ν - Ηράκλειο 28,4722,026,45 Ε.Ε.Ν. – Άγ.Νικόλαο ς 36,1232,523,6

18 18 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης ‘Εργα ενίσχυσης από Οροπέδιο Λασιθίου ‘Εργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου (ανάντι) Σήραγγα 3.425,5 μ. - Φ4,35 μ. – 15 % κ.κ. Έργα κατάντι

19 19 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Έργα εκτροπής Οροπεδίου Λασιθίου Διάμετρος λεκάνης 40 μ. Υδροληψία στην στάθμη 809 μ.

20 20 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Έργα εκτροπής Οροπεδίου Λασιθίου Διάμετρος λεκάνης 40 μ. Υδροληψία στην στάθμη 809 μ.

21 21 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Έργα εκτροπής Οροπεδίου Λασιθίου Υδροληψία στην στάθμη 809 μ.

22 22 Δαπάνες Έργων Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.ΑγαπάκηςΈργαΕκατ.Ευρώ Φράγμα Αποσελέμη 38,7 Αγωγοί Μεταφοράς & Διυλιστήρια 82 Ενίσχυση ταμιευτήρα – Σήραγγα 47 Συμπληρωματικές εργολαβίες 10 Απαλλοτριώσεις 46464646 Γεν. Σύνολο 223,7

23 23 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Λιμνοδεξαμενή Αγ.Γεωργίου

24 24


Κατέβασμα ppt "1 Φράγμα Αποσελέμη Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Γ.Αγαπάκης – Αν.Διευθυντής ΕΥΔΕ/Αποσελέμη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google