Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γ.Αγαπάκης – Αν.Διευθυντής ΕΥΔΕ/Αποσελέμη

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γ.Αγαπάκης – Αν.Διευθυντής ΕΥΔΕ/Αποσελέμη"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γ.Αγαπάκης – Αν.Διευθυντής ΕΥΔΕ/Αποσελέμη
Φράγμα Αποσελέμη Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά Γ.Αγαπάκης – Αν.Διευθυντής ΕΥΔΕ/Αποσελέμη

2 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Θέση του έργου

3 Φράγμα Αποσελέμη Φράγμα Αποσελέμη Παραλίμνια οδός
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Φράγμα Αποσελέμη Φράγμα Αποσελέμη Παραλίμνια οδός Ε.Ο. Ποταμιές - Αβδού Ανάχωμα Αγίου Κων/νου

4 Τομή φράγματος Πρόφραγμα Σώματα στήριξης από φυλλίτη & βραχώδη
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Τομή φράγματος Πρόφραγμα Σώματα στήριξης από φυλλίτη & βραχώδη Λιθορριπή προστασίας ανάντι & κατάντι. Αργιλικός πυρήνας Στραγγιστήριο Δρόμος στέψης Φίλτρο

5 Υλικά κατασκευής Λιθορριπή Φίλτρο Σώμα στήριξης κατάντι
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Υλικά κατασκευής Σώμα στήριξης κατάντι Φίλτρο Λιθορριπή Σώμα Στήριξης ανάντι Πυρήνας

6 Το φράγμα Μήκος : 660 m Ύψος max : 62,5 m Πλάτος έδρ. Max : 320 m
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Το φράγμα Μήκος : 660 m Ύψος max : 62,5 m Πλάτος έδρ. Max : 320 m Όγκος φράγμ/τος : 3,5 εκατ. Όγκος ταμιευτήρα : 27 εκατ. Στάθμη στέψης : 224,5 Στάθμη υπερχείλισης : 216 Επιφάνεια λεκάνης : 1599 στρ. Υπερχειλιστής 40 m στ.216 m

7 Γεωμετρικά στοιχεία φράγματος
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Γεωμετρικά στοιχεία φράγματος Μήκος στέψης 660 μ. Μέγ. Ύψος αναχ. 62,5 μ. Εύρος κατάληψης 320 μ. 145 στρ. Υψόμετρο στέψης 324,5 Όγκος αναχώματος κ.μ. γαιώδεις αδρανή Απολήψιμος όγκος ταμιευτήρα κ.μ.

8 Όργανα φράγματος 34 Ηλεκτρικά πιεζόμετρα 4 Επιταχυνσιογράφοι
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Όργανα φράγματος 36 Τριγ. βάθρα μέτρησης 34 Ηλεκτρικά πιεζόμετρα 4 Επιταχυνσιογράφοι 4 Κλισιόμετρα 3 Μηκυνσιόμετρα 21 Πιεζομετρικά φρεάτια Σύστημα μέτρησης στάθμης

9 ‘Εργα υδροληψίας Υδρ. 4: 208 μ. Υδρ. 3: 200 μ. Υδρ. 2: 192 μ.
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης ‘Εργα υδροληψίας Υδρ. 4: 208 μ. Υδρ. 3: 200 μ. Υδρ. 2: 192 μ. Υδρ. 1: 184 μ.

10 Αγωγός εκτροπής Διατομή : 4,5 Χ 4 μ. Σωληνώσεις υδροληψίας.
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Αγωγός εκτροπής Μήκος : 324 μ. Διατομή : 4,5 Χ 4 μ. Σωληνώσεις υδροληψίας.

11 Υπερχειλιστής Μήκος : 230,60 μ. Πλάτος : 40 – 25 μ. Κλίση : 15,5 %
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Υπερχειλιστής Μήκος : 230,60 μ. Πλάτος : 40 – 25 μ. Κλίση : 15,5 % Παροχή : 1000 κ.μ. / sec. Λεκάνη αποτόνωσης

12 Χημική ανάλυση νερού BOD, COD, Φαινόλες< Ε.Ο.
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Χημική ανάλυση νερού BOD, COD, Φαινόλες< Ε.Ο. Αρσενικό, Κάδμιο, Χρώμιο, Μόλυβδος, Υδράγυρος < Ε.Ο.

13 Φράγμα Αποσελέμη – Νυκτερινή όψη
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Φράγμα Αποσελέμη – Νυκτερινή όψη

14 Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Φράγμα Αποσελέμη

15 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (Διυλιστήρια)
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (Διυλιστήρια) Δεξαμενές κ.μ. Κτίριο διοίκησης τ.μ. Κτίριο οζόνωσης Εγκαταστάσεις κροκίδωσης – καθίζησης. Εγκαταστάσεις επεξεργ. Ιλύος Εγκαταστάσεις μετρήσεων, αναλύσεων, δοκιμών. Εγκαταστάσεις διύλισης – μεταχλωρίωσης. Βοηθητικά Κτίρια.

16 Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (Διυλιστήρια)
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού (Διυλιστήρια) Διυλιστήρια Κτίριο αφυδάτωσης Παχυντής Βαρύτητας Μηχανουργείο - Συνεργείο Δεξαμενές Κτίριο Χημικών Εγκ.Κροκίδωσης Κτίριο Διοίκησης Μεριστής παροχής, οζονιστήρες, αναμίκτες θειικού αργ.

17 Αγωγοί μεταφοράς νερού
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Αγωγοί μεταφοράς νερού Aγωγός Σύνολο Km Κατ/νο (Κm) Υπόλοιπο (Km) Φράγμα – Ε.Ε.Ν. 7,2 Ε.Ε.Ν - Ηράκλειο 28,47 22,02 6,45 Ε.Ε.Ν. – Άγ.Νικόλαος 36,12 32,52 3,6

18 ‘Εργα ενίσχυσης από Οροπέδιο Λασιθίου
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης ‘Εργα ενίσχυσης από Οροπέδιο Λασιθίου ‘Εργα εκτροπής υδάτων Οροπεδίου Λασιθίου (ανάντι) Σήραγγα 3.425,5 μ. - Φ4,35 μ. – 15 % κ.κ. Έργα κατάντι

19 Έργα εκτροπής Οροπεδίου Λασιθίου
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Έργα εκτροπής Οροπεδίου Λασιθίου Διάμετρος λεκάνης 40 μ. Υδροληψία στην στάθμη 809 μ.

20 Έργα εκτροπής Οροπεδίου Λασιθίου
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Έργα εκτροπής Οροπεδίου Λασιθίου Διάμετρος λεκάνης 40 μ. Υδροληψία στην στάθμη 809 μ.

21 Έργα εκτροπής Οροπεδίου Λασιθίου
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Έργα εκτροπής Οροπεδίου Λασιθίου Υδροληψία στην στάθμη 809 μ.

22 38,7 82 47 10 46 223,7 Δαπάνες Έργων Έργα Εκατ.Ευρώ Φράγμα Αποσελέμη
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Δαπάνες Έργων Έργα Εκατ.Ευρώ Φράγμα Αποσελέμη 38,7 Αγωγοί Μεταφοράς & Διυλιστήρια 82 Ενίσχυση ταμιευτήρα – Σήραγγα 47 Συμπληρωματικές εργολαβίες 10 Απαλλοτριώσεις 46 Γεν. Σύνολο 223,7

23 Λιμνοδεξαμενή Αγ.Γεωργίου
Φράγμα Αποσελέμη : Γεωμετρικά & Λειτουργικά Χαρακτηριστικά – Γ.Αγαπάκης Λιμνοδεξαμενή Αγ.Γεωργίου Τέλος Παρουσίασης

24


Κατέβασμα ppt "Γ.Αγαπάκης – Αν.Διευθυντής ΕΥΔΕ/Αποσελέμη"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google