Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση: ………………………….. Ευρυζωνικότητα στην υπηρεσία του πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Γιώργος Μαχαίρας Δντης Ενσύρματων.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση: ………………………….. Ευρυζωνικότητα στην υπηρεσία του πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Γιώργος Μαχαίρας Δντης Ενσύρματων."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση: ………………………….. ………….@marac.gr www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην υπηρεσία του πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Γιώργος Μαχαίρας Δντης Ενσύρματων Επικοινωνιών macheras@marac.gr

2 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες 1. Οι σύγχρονες ανάγκες που ορίζουν την Ευρυζωνικότητα 2. Βέλτιστες πρακτικές για την Ελλάδα 3. Το όραμα της MARAC στο χώρο της ευρυζωνικότητας 4. Υπηρετώντας την Ευρυζωνικότητα: Οι εφαρμογές που προσφέρει η MARAC 5. Προηγμένες υπηρεσίες – προηγμένα δίκτυα: Εναλλακτικές τεχνολογίες πρόσβασης 6. Λίγα λόγια για τη MARAC 2 Ευρυζωνικότητα στην υπηρεσία του πολίτη

3 Παρουσίαση: ………………………….. ………….@marac.gr www.marac.gr Οι σύγχρονες ανάγκες που ορίζουν την Ευρυζωνικότητα www.marac.gr

4 Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Το τοπίο σήμερα 4 Πληθώρα υπηρεσιών με διαφορετικές απαιτήσεις σε bandwidth Πληθώρα τερματικών συσκευών για πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές (laptops, netbooks, smart phones) Πληθώρα τεχνολογιών πρόσβασης (xDSL, Wi-Fi, 3G, WiMAX etc) Και παράλληλα… Αύξηση των χρηστών Wi-Fi Hotspots Αύξηση των χρηστών smart phones In-Stat analysts predict that 132 million of the devices with cellular and Wi-Fi capability phones will be in use by 2010.” - ZDNet News

5 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Νέες ανάγκες για περισσότερο bandwidth Τηλεϊατρική Διαδίκτυο παντού Τηλεόραση Gaming Έξυπνα Σπίτια/Οικισμοί Εικονοδιάσκεψη Τηλεφωνία Τηλεργασία Τηλεκπαίδευση 5

6 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Νέες υπηρεσίες στο προσκήνιο με μεγάλες απαιτήσεις bandwidth Γράφημα αυξανόμενης χρήσης υπηρεσιών social networking Η παροχή best-effort υπηρεσίας δεν είναι πλέον αρκετή! 6

7 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Οι νέες υπηρεσίες απαιτούν και νέα δίκτυα 7 Δίκτυα επόμενης γενιάς (NGN): Ενοποιημένα δίκτυα IP πολλαπλών υπηρεσιών

8 Παρουσίαση: ………………………….. ………….@marac.gr www.marac.gr Βέλτιστες πρακτικές για την Ελλάδα www.marac.gr

9 Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα 9 Μεγάλα περιθώρια για επιπλέον ανάπτυξη με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες Πηγή: http://broadband.cti.gr

10 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψη Η γεωγραφική θέση της Ελλάδας Το γεωγραφικό ανάγλυφο της επικράτειας Η διασπορά και κατανομή του πληθυσμού Η υπάρχουσα υποδομή Το ποσοστό διείσδυσης της ευρυζωνικότητας Η στρατηγική για το μέλλον 10

11 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας 11 Αξιοποίηση/περαιτέρω αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών Επενδύσεις στην ανάπτυξη νέων υποδομών στα αστικά κέντρα και την περιφέρεια o Επενδύσεις σε FTTH o Επενδύσεις σε σύγχρονες εναλλακτικές τεχνολογίες (πχ WiMAX, EFM plus) Έρευνα και ανάπτυξη Προσαρμογή ρυθμιστικού πλαισίου

12 Παρουσίαση: ………………………….. ………….@marac.gr www.marac.gr Το όραμα της MARAC για την ευρυζωνικότητα www.marac.gr

13 Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Το όραμα της ψηφιακής πόλης Ανάπτυξη υποδομών, λειτουργιών και υπηρεσιών που θα αλλάζουν την εμπειρία της ζωής των πολιτών Δυναμική και συνεχής αλλαγή της πόλης ανάλογα με τις συνθήκες (ambient devices, intelligent building, interactive networks) Συνεχής και αδιάκοπη πρόσβαση σε κάθε σημείο της πόλης στο δίκτυο Αυτοματοποιημένες υπηρεσίες ανάλογα με την τοποθεσία, την κατάσταση και το προφίλ του χρήστη Προστασία του περιβάλλοντος και αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 13

14 Παρουσίαση: ………………………….. ………….@marac.gr www.marac.gr Υπηρετώντας την ευρυζωνικότητα: Οι εφαρμογές που προσφέρει η MARAC www.marac.gr

15 Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Κέντρο Διαχείρισης Δίκτυο Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης Εφαρμογή Πολιτικής Προστασίας 15 Διαχείριση κρίσεων Πολιτικής Προστασίας (φωτιές, πλημμύρες κα). Ομάδες εφοδιασμένες με κάμερες, αισθητήρες, συστήματα έξυπνων κεραιών. Δεδομένα (εικόνα, ήχος) πραγματικού χρόνου στο Κέντρο Ελέγχου. Πραγματικού χρόνου ενημέρωση πολιτών από φωτεινές πινακίδες

16 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Κέντρο Διαχείρισης Δίκτυο Παρακολούθηση περιβάλλοντος 16 Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο ρύπανσης αέρα / υδάτων Συναγερμοί για περίπτωση εξέλιξης ρύπανσης. Οχήματα εξοπλισμένα με αναλυτές παραμέτρων αερίων ρύπων. Ασύρματη μετάδοση δεδομένων και εικόνας σε Kέντρο Eλέγχου.

17 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Προβολή σε πραγματικό χρόνο της πανίδας και χλωρίδας του βιότοπου/ υδροβιότοπου Διάχυση της πληροφορίας της τηλεματικής εφαρμογής στο Διαδίκτυο μέσα από την πληροφοριακή ιστοσελίδα του Βιότοπου Ενίσχυση του τοπικού τουρισμού με επισκέψεις σχολείων, ομάδων με οικολογικά ενδιαφέροντα κλπ Ο Φορέας Διαχείρισης του Βιότοπου έχει άμεση εικόνα της υπό επιτήρηση ευαίσθητης περιοχής Ανάδειξη και Προβολή Βιοτόπων 17

18 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Ανάπτυξη ζωνών εκμάθησης & εκπαίδευσης 18 Διαδικτυακή εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας με εύχρηστο γραφικό περιβάλλον Προώθηση της παιδαγωγικής διαδικασίας με την υποστήριξη ολοκληρωμένων, δομημένων ηλεκτρονικών μαθημάτων σε ένα πλαίσιο συμμετοχικών δραστηριοτήτων Επιμόρφωση και επανακατάρτιση. Δια βίου Μάθηση Δημιουργία ομάδων συζητήσεων (Discussion Forums)

19 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Υπηρεσίες πρόσβασης στο διαδίκτυο εν κινήσει Εκμετάλλευση του χρόνου ταξιδιού Πληροφόρηση σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους επιβάτες Ηλεκτρονική διαχείριση εισιτηρίου Ηλεκτρονική διαφήμιση Παροχή ψηφιακού περιεχομένου: ταινίες, μουσική, νέα κτλ Παροχή υπηρεσιών ευρυζωνικότητας εν κινήσει σε μέσα μαζικής μεταφοράς σταθερής τροχιάς 19

20 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Εφαρμογές «έξυπνης» διαχείρισης κυκλοφορίας 20 και ενημέρωσης κοινού για την κυκλοφορία και την κατάσταση οδικών αρτηριών Παρακολούθηση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο Ανάλυση τύπου οχήματος (φορτηγό, επιβατηγό κλπ) Διάχυση της πληροφορίας στο κοινό μέσω φωτεινών πινακίδων Ειδικοί μικροκυματικοί αισθητήρες για παρακολούθηση, ταξινόμηση της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο. Ασύρματη μετάδοση πληροφορίας προς κέντρο ελέγχου. Ενημέρωση των οδηγών μέσα από φωτεινές πινακίδες σε πραγματικό χρόνο. Πληροφορίες για την κίνηση και την κατάσταση του οδικού δικτύου, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τα έκτακτα περιστατικά, τυχόν σταματημένα αυτοκίνητα κτλ. Πληροφορίες επικινδυνότητας όπως παγωμένο οδόστρωμα, μειωμένη ορατότητα κλπ

21 Προηγμένες υπηρεσίες – προηγμένα δίκτυα: Εναλλακτικές τεχνολογίες πρόσβασης

22 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Active Ethernet, ΙΕΕΕ 802.3 GPON GE-PON FTTH – Οποιαδήποτε τεχνολογία FTTH – Οποιαδήποτε τεχνολογία 22 Λύσεις end to end

23 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες 23 MSAN mini MSAN FTTC – και τεχνολογία VDSL2 Λύσεις end to end

24 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Συμμετρική μετάδοση έως 100 Mbps πάνω από χαλκό Έως 15 Μbps ανά ζευγάρι χαλκού Μεγάλες αποστάσεις (έως 30 km με χρήση αναγεννητών). Ethernet end to end Fiber emulation (επιδόσεις BER παρόμοιες με την οπτική ίνα) 24 Προσομοίωση οπτικής ίνας στο χαλκό Bonded Copper pairs Fiber Internet Metro Ethernet SONET/SDH 60Mbps 45Mbps 30Mbps 100Mbps 10Mbps SM E Headquarter (fiber fed, copper backup) Large Office Out of reach Branch office EFM Repeaters Extending the Ethernet network

25 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες ομαλή μετάβαση από δίκτυα παλαιάς γενιάς πλήρη διαφάνεια των πρωτοκόλλων L2 MPLS στα όρια του δικτύου πρόσβασης 25 Για την ομαλή μετάβαση…

26 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες 26 Wireless Backhaul Hot Spot FIXED & NOMADIC SERVICES PORTABLE & MOBILE SERVICES Large Enterprises Residential users Personal broadband Fixed WiMAX Ασύρματη πρόσβαση Last Mile Mobile WiMAX

27 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες 27 satellite wireline wireless fiber optic  Μεγάλο bandwidth (Gbit) εφάμιλλο οπτικής ίνας  Δεν απαιτείται άδεια  Δεν επηρεάζεται από παρεμβολές  Γρήγορη ανάπτυξη δικτύου  Γρήγορο RΟΙ Networking at the speed of light! Laser Link

28 Παρουσίαση: ………………………….. ………….@marac.gr www.marac.gr Λίγα λόγια για τη MARAC… www.marac.gr

29 Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Company Profile Ελλάδα MARAC ELECTRONICS SA GLOSEC SA Βουλγαρία MARAC BULGARIA EOOD Σερβία SVECOM DOO Έτος Ίδρυσης:1976 Προσωπικό:150 Πιστοποίηση: ISO 9001:2008 Εισηγμένη στο Χ.Α.Α.: marac Κεντρικά γραφεία: Πειραιάς Εργοστάσιο: Αλεξανδρούπολη Γραφείο Βορείου Ελλάδος: Θεσσαλονίκη Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων : Βρυξέλες Αλβανία MARAC ALBANIA sh.p.K Ρουμανία UNIAXIS SRL Ουκρανία UKRAVTOMATIKA Παρουσία MARAC ELECTRONICS S.A. 29

30 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες ΟΣΚ ΠΑΝ.ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΘ ΠΟΛ.ΚΡΗΤΗ Σ ΥΠΑ Ενδεικτικό πελατολόγιο MARAC 30

31 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Η Φιλοσοφία μας είναι…… - Μελέτη και σχεδιασμός δικτύου και εφαρμογών - Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών - Υπηρεσίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία - Υπηρεσίες διαχείρισης έργου - Υποστήριξη και Συντήρηση - Υπηρεσίες εκπαίδευσης - Outsourcing υπηρεσ ίες - Managed services Παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών «με το κλειδί στο χέρι» 31

32 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες 32 Η ρόλος της MARAC στην ευρυζωνικότητα - Παροχή αξιόπιστων και ολοκληρωμένων λύσεων/υπηρεσιών σε όλα τα πεδία των σύγχρονων τεχνολογιών - Συνδυασμένες λύσεις ενσύρματων και ασύρματων δικτύων και υπηρεσιών - Επένδυση σε θέματα έρευνας νέων τεχνολογιών/εφαρμογων

33 www.marac.gr Ευρυζωνικότητα στην Υπηρεσία του Πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Η συμβολή της MARAC Η MARAC πρωταγωνιστεί στην εξέλιξη της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα 2004: ADSL DSLAM. Μέχρι σήμερα έχουμε προμηθεύσει, εγκαταστήσει και συντηρούμε 170.000 ADSL πόρτες 2007: WiMAX στην Αττική 2007: Ethernet in the First Mile over copper με συμμετρικη ταχυτητα 45 Mbps 2007: Μητροπολιτικά δίκτυα στην περιφέρεια (Π 93) 2007: Πανελλαδική υποστήριξη και ενεργοποίηση νέων ευρυζωνικών συνδέσεων (20.000 + ετησίως) 2008: Έναρξη έργων ευρυζωνικών ασύρματων δικτύων στην περιφέρεια (Π 105) Με την ίδια συνέπεια δηλώνουμε και σήμερα παρόντες σε κάθε τεχνολογική πρόκληση… Με την ίδια συνέπεια δηλώνουμε παρόντες σε κάθε σημείο της Ελλάδας… 33

34 Ευχαριστώ! Γιώργος Μαχαίρας Δντης Ενσύρματων Επικοινωνιών macheras@marac.gr www.marac.gr


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση: ………………………….. Ευρυζωνικότητα στην υπηρεσία του πολίτη: Εναλλακτικές τεχνολογίες Γιώργος Μαχαίρας Δντης Ενσύρματων."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google