Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισμού προς τα παιδιά στην Ελλάδα.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισμού προς τα παιδιά στην Ελλάδα."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισμού προς τα παιδιά στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα Μάνθου Γιώτα Ψυχολόγος / Κοινωνική Λειτουργός ΕΚΚΑ

2 Ιστορική εξέλιξη  τις αρχές του 1990 : ραγδαία ανάπτυξη φορέων κοινωνικής πρόνοιας στο ιδιωτικό τομέα  από τις αρχές του 1990 : ραγδαία ανάπτυξη φορέων κοινωνικής πρόνοιας στο ιδιωτικό τομέα  κοινωνικός και επιστημονικός προβληματισμός για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών  ανάδειξη της αναγκαιότητας να υπάρξει ένα σαφές νομοθετικό πλαίσιο που θα ρυθμίζει τη λειτουργία τους και τις σχέσεις τους με το δημόσιο τομέα.

3 Νομοθετικό Πλαίσιο Ν.2646/98 :«Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις». Βασικές καινοτόμες προβλέψεις :  η διάκριση του περιεχομένου των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας  η δημιουργία Τμήματος Ανάπτυξης Εθελοντισμού στο Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας  η δημιουργία Εθνικού και Νομαρχιακού Μητρώου φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  η πιστοποίησή τους ως φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας

4 Νομοθετικό Πλαίσιο Ν.2646/98 :«Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» Στο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας παρέχουν υπηρεσίες:  οι φορείς του Δημόσιου Τομέα που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας (νυν Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και  οι φορείς Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εγγεγραμμένοι στο Νομαρχιακό και Εθνικό Μητρώο φορέων ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  επιπλέον υπηρεσίες μπορούν να παρέχουν και οι φορείς Ιδιωτικού Δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα (επιχειρήσεις) Οι παρεχόμενες υπηρεσίες διακρίνονται σε: α) Πρωτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα β) Δευτεροβάθμια Κοινωνική Φροντίδα γ) Τριτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα

5 Κοινωνική φροντίδα  Η πρωτοβάθμια κοινωνική φροντίδα έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας και αποσκοπεί στην πρόληψη των αναγκών και στον έγκαιρο εντοπισμό προβλημάτων κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κυρίως στο πλαίσιο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού.  Η δευτεροβάθμια κοινωνική φροντίδα έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας ή κλειστής φροντίδας και αποσκοπεί στη θεραπεία και αποκατάσταση σωματικής, πνευματικής, ψυχικής νόσου ή αναπηρίας, ως και στην πρόληψη και αποκατάσταση των συνεπειών κοινωνικοοικονομικού αποκλεισμού. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κυρίως στο πλαίσιο της Περιφέρειας και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.  Η τριτοβάθμια κοινωνική φροντίδα έχει ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ανοιχτής και κλειστής κοινωνικής φροντίδας που απαιτεί υψηλή εξειδίκευση ή τεχνολογία. Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται κυρίως στο πλαίσιο της Κεντρικής Διοίκησης και της Περιφέρεια

6 Νομοθετικό Πλαίσιο Ν.2646/98) Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση του οικείου Νομού στο οποίο εγγράφονται με αίτησή τους οι φορείς του Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Νομού που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας τους. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης τηρείται το Εθνικό Μητρώο Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας με στοιχεία που αποστέλλονται κάθε φορά με ευθύνη των Νομαρχών της χώρας Αρμόδια υπηρεσία στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για τήρηση του Μητρώου Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι το Τμήμα Εθελοντισμού και Πιστοποίησης Φορέων, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης. Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας κυρίως είναι:  φιλανθρωπικά σωματεία  ειδικώς αναγνωρισμένοι φορείς (με ειδική νομοθετική ρύθμιση),  κοινωφελή ιδρύματα,  αστικές εταιρείες και  σύλλογοι.  εθνικές επιτροπές ή παραρτήματα διεθνών μη κυβερνητικών οργανώσεων

7 Νομοθετικό Πλαίσιο - Πιστοποίηση  Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθ. Γ.Π. οικ.9287/27-9-01  τροποποιήθηκε με την αντίστοιχη Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθ. Γ.Π.(2)γ/οικ.2858/12-1-05 ρυθμίζει :  όροι,  προϋποθέσεις,  διαδικασία,  ενιαία κριτήρια για να χορηγηθεί η ειδική πιστοποίηση Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές του δημόσιου τομέα μπορεί να παρέχονται μόνο στους φορείς του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί ως ειδικώς πιστοποιημένοι φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. Οι επιχορηγήσεις και κάθε είδους παροχές του δημόσιου τομέα μπορεί να παρέχονται μόνο στους φορείς του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας οι οποίοι έχουν αναγνωρισθεί ως ειδικώς πιστοποιημένοι φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας.

8 Νομοθετικό Πλαίσιο – Προγραμματικές συμβάσεις Οι φορείς του Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και είναι ειδικώς πιστοποιημένοι μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τους άλλους φορείς του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας για τη μελέτη και εκτέλεση προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας. Τα κριτήρια, οι όροι και τα λοιπά θέματα για τη σύναψη αυτών των προγραμματικών συμβάσεων ρυθμίζονται με σχετική κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η σχετική αυτή απόφαση ορίζει ότι το αντικείμενο αυτών των προγραμματικών συμβάσεων είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών με στόχο την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τομείς: Η σχετική αυτή απόφαση ορίζει ότι το αντικείμενο αυτών των προγραμματικών συμβάσεων είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών με στόχο την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας στους τομείς: (α) Οικογένεια, Παιδί και Νεότητα, (β) Ηλικιωμένοι, (γ) Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και (δ) Ευπαθείς Πληθυσμιακές Ομάδες και ομάδες που τελούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

9 Διεύθυνση Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης-Τμήμα Προστασίας Παιδιών και Εφήβων Αρμοδιότητες:  η ενίσχυση μη κρατικών οργανώσεων για αντικείμενο αρμοδιότητας του Τμήματος  η υποστήριξη της ενίσχυσής τους από αρμόδιους φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η έγκριση των οργανισμών και κανονισμών εσωτερικής λειτουργίας των παραπάνω φορέων και  η εποπτεία και παρακολούθηση της δράσης αυτών Υγειονομικές Περιφέρειες Ο προγραμματισμός, συντονισμός, εποπτεία και έλεγχος, της λειτουργίας για πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του δημόσιου τομέα Τοπική αυτοδιοίκηση Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών Την προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης με τη δημιουργία τοπικών δικτύων κοινωνικής αλληλεγγύης, εθελοντικών οργανώσεων και ομάδων εθελοντών

10 Διευθύνσεις Κοινωνικής Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Αρμοδιότητες:  Η χορήγηση αδειών διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών  Η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας φορέων κοινωνικής φροντίδας, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, για παιδιά, ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρίες  Η εποπτεία των φορέων πρόνοιας Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Φιλανθρωπικών Σωματείων,   η επιχορήγηση αυτών για αντιμετώπιση εξόδων μισθοδοσίας του προσωπικού και της λειτουργίας τους  Ο ορισμός Κοινωνικού Συμβούλου για έλεγχο τους  Η τήρηση Μητρώου Εθελοντικών Οργανώσεων του Νομού

11 Πηγή : Μελέτη – Σχέδιο δράσης για την οριζόντια δικτύωση και το συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης για το παιδί, Αθήνα 2009, ΥΥ&ΚΑ Ποσοστιαία κατανομή των Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά νομική μορφή

12 Πηγή : Μελέτη – Σχέδιο δράσης για την οριζόντια δικτύωση και το συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης για το παιδί, Αθήνα 2009, ΥΥ&ΚΑ Ποσοστιαία Κατανομή των Εθελοντικών Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά Υγειονομική Περιφέρεια

13 Πηγή : Μελέτη – Σχέδιο δράσης για την οριζόντια δικτύωση και το συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης για το παιδί, Αθήνα 2009, ΥΥ&ΚΑ Ποσοστιαία Κατανομή των Εθελοντικών Υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί ανά Διοικητική Περιφέρεια

14 Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) (στοιχεία 2012) 1148 Φορείς 554 Παιδί / Οικογένεια 193 Ασθένειες 319 ΑΜΕΑ 240 παιδιά ΑΜΕΑ 77 Αιμοδοτικοί

15 Μητρώο Πιστοποιημένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) (στοιχεία 2012) 1148 Φορείς του Εθνικού Μητρώου 379 Πιστοποιημένοι φορείς 118 Παιδί / Οικογένεια

16 Ομοσπονδία εθελοντικών μη Κυβερνητικών οργανώσεων 134 Τακτικά μέλη 45 Παιδί / Οικογένεια 6 ΑΜΕΑ

17 Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Έδρα Φορέα (στοιχεία 2012) 1148 Φορείς 468 Αττική 118 Θεσσαλονίκη 562 λοιπή επικράτεια

18 Μητρώο Πιστοποιημένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) -Έδρα Φορέα (στοιχεία 2012) 379 Φορείς 142 Αττική 40 Θεσσαλονίκη 197 Λοιπή επικράτεια

19 Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Δικτύωση Φορέων (στοιχεία 2012) 1148 Φορείς 12 Ομοσπονδίες 49 Πανελλήνιοι Σύλλογοι / Σύνδεσμοι

20 Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ.Κ.Ο.) – Βαθμός Κοινωνικής Φροντίδας (στοιχεία 2012) 1148 Φορείς 976 Φορείς 85% Πρωτοβάθμια 163 Φορείς 14,19% Δευτεροβάθμια 71 Αττική 20 Θεσσαλονίκη 72 λοιπή επικράτεια 9 Φορείς 0,78% Τριτοβάθμια

21 Πηγή : Μελέτη – Σχέδιο δράσης για την οριζόντια δικτύωση και το συντονισμό των υπηρεσιών και φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης για το παιδί, Αθήνα 2009, ΥΥ&ΚΑ Ποσοστιαία Κατανομή Εθελοντικών Υπηρεσιών (ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικά) Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί, ανά βαθμίδα παροχής υπηρεσιών Πληθυσμός

22 Γενικότερες Διαπιστώσεις  Σημαντικός αριθμός φορέων δεν έχει εγγραφεί στο Εθνικό και Νομαρχιακό Μητρώο  Σημαντικός αριθμός φορέων δεν διαθέτει πιστοποίηση  Απουσιάζει ένα κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής χαρτογράφησης, ταξινόμησης και παρακολούθησης  Σημαντικός αριθμός φορέων δεν διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση  Συγκρούσεις και διαμάχες μεταξύ μεγάλων οργανώσεων που έχουν τον ίδιο πληθυσμό στόχο

23 Π.Σ.Π.Α. Π.Σ.Π.Α. Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ., 1163/10-04-2012) : Νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ., 1163/10-04-2012) : Πιστοποίηση Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής φροντίδας του Ιδιωτικού Τομέα μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα & Μ.Κ.Ο. Εθελοντικού Χαρακτήρα Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης & Αξιολόγησης για την Πιστοποίηση - Π.Σ.Π.Α.

24 Στάδια Πιστοποίησης Π.Σ.Π.Α. ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΡΕΑ on line ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Π.Ε. Ε.Κ.Κ.Α. Υπουργείο Εισήγηση περιφερειάρχη Γνωμοδότησ η Ε.Κ.Κ.Α. Υπουργική απόφαση Φ.Ε.Κ. Μητρώο Ε.Κ.Κ.Α. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Τμήμα εθελοντισμού ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ Προϋποθέσεις Δικαιολογητικά Αντιστοίχιση με Ε.Π. Άρση πιστοποίησης Ενστάσεις Μέγιστη διάρκεια διαδικασίας πιστοποίησης: 6 μήνες Παρακολούθηση της πορείας της αίτησής

25 Προϋποθέσεις  Εγγραφή στο Ε.Μ.Φ. (αφορά Μ.Κ.Ο και Ν.Π.Ι.Δ.)  Άδεια λειτουργίας ή Απόφαση λειτουργίας δημοσιευμένη σε Φ.Ε.Κ.  Αυτοτελής νομική προσωπικότητα με αναφορά στο καταστατικό ότι προσφέρει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας  Αποδεδειγμένη διετή τουλάχιστον συνεχή λειτουργία  Δικτυακή ιστοσελίδα Π.Σ.Π.Α.

26 Δικαιολογητικά (Πρωτοβάθμια Κοινωνική φροντίδα)  Έντυπο σκοπιμότητας και βιωσιμότητας (Ειδικό Ερωτηματολόγιο)  Καταστατικό  Απόφαση νομιμοποίησης του εκπροσώπου που υποβάλλει την αίτηση πιστοποίησης  Φορολογική ενημερότητα  Ασφαλιστική ενημερότητα  Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου  Αποδείξεις – τεκμηρίωση δράσεων κοινωνικής φροντίδας (1 ολοκληρωμένη ή 3 διαφορετικές δράσεις τα 2 τελευταία χρόνια) Π.Σ.Π.Α.

27 Δικαιολογητικά (Δευτεροβάθμια & Τριτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα)  Άδεια λειτουργίας (Φ.Ε.Κ.)  Βεβαίωση Πολ. Μηχανικού/Αρχιτέκτονα για προσβασιμότητα Π.Σ.Π.Α.

28 Αντιστοίχιση με τα Εθνικά Προγράμματα  Οικογένεια – παιδιά  Τρίτη ηλικία  Α.μ.Ε.Α.  Ευπαθείς ομάδες Π.Σ.Π.Α.

29 Κριτήρια (Πρωτοβάθμια Κοινωνική φροντίδα)  Επάρκεια και καταλληλότητα δομών/ανθρώπων/οικονομικών πόρων  Προσβασιμότητα  Επάρκεια στοιχειών τεκμηρίωσης  Ποιότητα δράσεων  Ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραμμα  Χρήση εργαλείων και διαδικασιών για αξιολόγηση  Συνεργασία με άλλους φορείς/δίκτυα Ελλάδας και εξωτερικού  Διαρκής εκπαίδευση προσωπικού  Ετήσιος απολογισμός δράσεων  Δημοσιότητα δράσεων (εκδόσεις, διάχυση πληροφοριών, κ.α.) Π.Σ.Π.Α.

30 Κριτήρια (Δευτεροβάθμια & Τριτοβάθμια Κοινωνική Φροντίδα)  Επάρκεια στοιχείων τεκμηρίωσης για υπηρεσίες δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας κοινωνικής φροντίδας  Ποιότητα εγκαταστάσεων  Σχέδιο έκτακτης ανάγκης – επάρκεια μέτρων ασφαλείας  Ύπαρξη και τήρηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας  Ύπαρξη διεπιστημονικής επιτροπής  Εφαρμογή επιστημονικών πρωτοκόλλων   Ενσωμάτωση διεθνών οδηγιών – προδιαγραφών λειτουργίας  Επιτροπή δεοντολογίας  Προστασία προσωπικών στοιχείων εξυπηρετουμένων Π.Σ.Π.Α.

31 Άρση πιστοποίησης Με Υπουργική απόφαση και δημοσίευση σε Φ.Ε.Κ. Π.Σ.Π.Α. Συστηματική ή επανειλημμένη ασυνέπεια της υποχρέωσης τους για τακτική ενημέρωση του Π.Σ.Π.Α. Άρση πιστοποίησης και διαγραφή από το Μητρώο Πιστοποιημένων Φορέων Αλλαγές στο καταστατικό του φορέα, στις δράσεις του, στο προνοιακό του έργο, κ.α. Διάλυση φορέα Εντοπισμός παραλείψεων (σε ελέγχους) και μη συμμόρφωση σε παρατηρήσεις

32 Απόρριψη αίτησης – Ένσταση Π.Σ.Π.Α. Απόρριψη αίτησης Νέα αίτηση μετά από 2 μήνες Ένσταση Εντός 30 εργάσιμων ημερών Εξέταση ένστασης από 3μελή Επιτροπή Απόφαση εντός διμήνου

33 Πλεονεκτήματα της Κ.Υ.Α.  Διαφάνεια  Ταχύτητα  Απλούστευση  Λιγότερη γραφειοκρατία  Αποτελεσματικότητα  Ευελιξία  Φιλικότητα στον χρήστη Π.Σ.Π.Α.

34  Η διαδικασία αξιολόγησης, ως έχει, ολοκληρώνεται στις 30/06/2012  Το Υπουργείο θα εκδώσει εγκυκλίους με τις οποίες θα διευκρινίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής της παρούσας Κ.Υ.Α., όπως: –Λεπτομέρειες της διαδικασίας πιστοποίησης –Οδηγίες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες διεκπεραίωσης των διαδικασιών πιστοποίησης –Οδηγίες και ενημέρωση προς τους ενδιαφερομένους φορείς για πιστοποίηση Π.Σ.Π.Α.


Κατέβασμα ppt "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο Χάρτης του εθελοντισμού προς τα παιδιά στην Ελλάδα."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google