Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αστικές οικογενειακές διατροφικές συνήθειες στην Ελλάδα και απόψεις γονέων για τη διατροφή των παιδιών τους. Σταματία Παπανίκα Μαρία Κουκά Ευτυχία Μακρή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αστικές οικογενειακές διατροφικές συνήθειες στην Ελλάδα και απόψεις γονέων για τη διατροφή των παιδιών τους. Σταματία Παπανίκα Μαρία Κουκά Ευτυχία Μακρή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αστικές οικογενειακές διατροφικές συνήθειες στην Ελλάδα και απόψεις γονέων για τη διατροφή των παιδιών τους. Σταματία Παπανίκα Μαρία Κουκά Ευτυχία Μακρή Αργύρης Κυρίδης

2 Αποτελεί σχεδόν μόνιμο σημείο τριβής μεταξύ των επιστημών της συμπεριφοράς και των κοινωνικών επιστημών που ασχολούνται με την υγεία το γεγονός ότι η έρευνα έχει επικεντρωθεί κυρίως στην ανακάλυψη συσχετίσεων μεταξύ συγκεκριμένων συμπεριφορών και συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των υποκειμένων παρά στην ανακάλυψη συσχετίσεων μεταξύ συμπεριφορών και του κοινωνικού περιβάλλοντος εντός του οποίου παρατηρούνται. Με άλλα λόγια πολύ λίγη έμφαση έχει δοθεί στον προσδιορισμό των κοινωνικών συνθηκών που παράγουν συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία ενός πληθυσμού. Ως κοινωνική επιρροή στις διατροφικές επιλογές ενός ατόμου ή ενός συνόλου ατόμων ορίζεται η επίδραση, άμεση ή έμμεση, που έχει ένα άτομο ή μια ομάδα ατόμων στο άτομο αυτό ή στην ομάδα ατόμων. Ακόμα και όταν τρώμε μόνοι μας, ή όταν ζούμε μόνοι μας oι διατροφικές μας επιλογές επηρεάζονται από μια πληθώρα κοινωνικών παραγόντων, από το πολιτισμικό περιβάλλον όπου ζούμε, την οικονομική μας κατάσταση και τα άτομα με τα οποία σχετιζόμαστε ή συμβιώνουμε, μέχρι και την διάχυτη άποψη περί της αισθητικής του σώματος και της υγείας. Εκτός αυτού το φαγητό συνιστά μια άποψη ή και μια συνήθεια που αναπτύσσεται

3 μέσω της συμβίωσής μας με τους άλλους. Ακόμα, η έρευνα έχει δείξει ότι τρώμε περισσότερο όταν τρώμε με φίλους ή με την οικογένειά μας απ’ όταν τρώμε μόνοι μας και τρώμε επίσης περισσότερο όταν τρώμε έξω με φίλους. Πληθυσμιακές μελέτες έχουν δείξει ότι υφίστανται σαφείς διαφορές στις διατροφικές επιλογές και στις διατροφικές συνήθειες μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών τάξεων στο ίδιο πολιτισμικό περιβάλλον. Ωστόσο, πολλές έρευνες έχουν δείξει ότι η σχέση μεταξύ κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και κακής υγείας είναι πολύπλοκη και επηρεάζεται ακόμα και από παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, το επίπεδο μόρφωσης κ.ά. Μέχρι σήμερα εκπονήθηκαν πολλές έρευνες που προσπάθησαν να ανιχνεύσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. Τέτοιοι παράγοντες ήταν: οι αισθητηριακές αντιλήψεις, οι διατροφικές επιλογές και συνήθειες των γονέων, το περιβάλλον σίτισης, η κοινωνικοοικονομική θέση της οικογένειας, οι επιδράσεις των συνομηλίκων, οι διαφημίσεις και τα Μ.Μ.Ε., οι γνώσεις των παιδιών σχετικά με τις τροφές και τη διατροφή, οι σχολικές πρακτικές, το ευρύτερο διατροφικό περιβάλλον (τιμές, διαθεσιμότητα τροφών, παράγοντες δημιουργία παχυσαρκίας

4 Όλοι αυτοί οι κοινωνικοί παράγοντες που φαίνεται να επηρεάζουν τις διατροφικές επιλογές και τις συνήθειες ενός πληθυσμού μπορούν να οδηγήσουν σε υπερσιτισμό, υποσιτισμό, σε χρόνιες ασθένειες ανάλογα με τα ιδιαίτερα κοινωνικά χαρακτηριστικά των διαφορετικών κοινωνικών υποομάδων. Μερικοί ερευνητές ασχολήθηκαν τους κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις προβληματικές διατροφικές συνήθειες και επιλογές όπως το επιλεκτικό φαγητό και τον υπερσιτισμό παιδιών προσχολικής ηλικίας. Σχεδόν όλες οι έρευνες έδειξαν σημαντική συσχέτιση μεταξύ του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου της οικογένειας και της προβληματικής διατροφικής συμπεριφοράς των παιδιών. Πιο συγκεκριμένα, σε οικογένειες με χαμηλό κοινωνικοοικονομικό status παρουσιάζονται περισσότερες περιπτώσεις προβληματικής διατροφής των παιδιών. Σε έρευνες που έγιναν στις Η.Π.Α. διαπιστώθηκε ότι η φτώχειασε επίπεδο οικογενειακού εισοδήματος αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα δημιουργίας προβληματικών διατροφικών συνηθειών, τόσο σε επίπεδο υπερσιτισμού όσο και σε επίπεδο υποσιτισμού.

5 Για παράδειγμα λευκά κορίτσια ηλικίας 8-16 ετών και παιδιά προσχολικής ηλικίας που μεγάλωναν σε πολύ φτωχές οικογένειες βρέθηκαν υπέρβαρα. Έρευνες στον Καναδά που εξέτασαν τις διατροφικές συνήθειες και τις επιλογές πληθυσμών μεταναστών έδειξαν μεγάλα ποσοστά προβληματικών διατροφικών συνηθειών και επιλογών. Βεβαίως αυτό εξηγήθηκε με βάση την κατανομή του εισοδήματος στην Καναδική κοινωνία, όπου όπως εξάλλου συμβαίνει σε όλες τις χώρες υποδοχής μεταναστών οι μετανάστες ανήκουν στις χαμηλότερες κοινωνικές τάξεις. Το οικογενειακό περιβάλλον είναι ο σημαντικότερος παράγοντας προσδιορισμού των διατροφικών επιλογών και συνηθειών των παιδιών. Έχει δειχθεί με επαρκή ερευνητικά δεδομένα ότι το βάρος των παιδιών μιας οικογένειας εξαρτάται από τον τρόπο ζωής που έχει υιοθετήσει η οικογένεια. Κάποιες οικογένειες έχουν αποκτήσει διατροφικές συνήθειες που δημιουργούν προϋποθέσεις παχυσαρκίας ενώ κάποιες άλλες όχι. Οι διατροφικές επιλογές των παιδιών εξαρτώνται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από τις επιλογές των γονέων τους. Πολλά παιδιά κάνουν τις ίδιες διατροφικές επιλογές με αυτές των γονέων τους και αυτό είναι λογικό αφού οι γονείς

6 αγοράζουν τροφές που αρέσουν κατ’ αρχήν στους ίδιους. Για παράδειγμα σχετική έρευνα έδειξε ότι όταν οι γονείς πιστεύουν ότι το πλήρες γάλα είναι καλύτερο για την υγεία και δεν πίνουν οι ίδιοι γάλα με λιγότερα λιπαρά, δεν δίνουν τέτοιο γάλα ούτε στα παιδιά τους. Στην Ευρώπη, κατά τις τελευταίες δεκαετίες έχουν αυξηθεί σημαντικά οι ασθένειες και διαταραχές που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής και τη διατροφή των παιδιών. Οι κοινωνικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφή των παιδιών μπορούν να ομαδοποιηθούν σύμφωνα με την κοινωνική θεωρία των ρόλων σε πολιτισμικούς και εθνοτικούς από τη μια ή σε παράγοντες που οδηγούν σε κοινωνική ευπάθεια όπως η μετανάστευση, η ανεργία ή ελλείψεις σε κοινωνική στήριξη. Πάντως θα πρέπει να επισημανθεί το γεγονός ότι δεν είναι ακόμη ξεκάθαρο από ποια ηλικία κοινωνικοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών, ή το μέγεθος της συσχέτισης μεταξύ πολιτισμικών παραγόντων και της υγείας. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι J. Sobal & A. Stunkard μελετώντας την βιβλιογραφία μέχρι το 1989 ισχυρίστηκαν ότι η σχέση μεταξύ κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και παιδικής παχυσαρκίας δεν είναι ξεκάθαρη, αφού σχεδόν ίσοι αριθμοί ερευνών έδειξαν θετικές, αρνητικές ή ανύπαρκτες συσχετίσεις.

7 Μελέτη των διατροφικών συνηθειών σε αστικές περιοχές της Ελλάδας Η έρευνα αποσκοπεί σε μια πρώτη καταγραφή των συνηθειών των παιδιών και των αντιλήψεων τους σε σχέση με την σωστή διατροφή. Στις αστικές περιοχές (και όχι μόνον) παρατηρείται συνεχής αυξητική τάση της παχυσαρκίας στον παιδικό πληθυσμό. Η παρατήρηση αυτή οδηγεί στην αναγκαιότητα εντοπισμού των αιτίων και τη λήψη προληπτικών μέτρων

8 Σκοπός και εργαλεία της έρευνας Σκοπός της έρευνας είναι η πρώτη ανιχνευτική καταγραφή των διατροφικών συνηθειών των παιδιών σύμφωνα με τους τρόπους που τις αντιλαμβάνονται οι γονείς τους και η συσχέτιση αυτών των συνηθειών με τις διατροφικές συνήθειες, τις διατροφικές επιλογές και τις γενικότερες και ειδικότερες στάσεις που έχουν αναπτύξει οι γονείς πάνω σε θέματα διατροφής. Παράλληλα αναζητήθηκε η ύπαρξη κοινωνικών παραγόντων που επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες και επιλογές της οικογένειας. Η ερευνητική δράση που επιχειρήθηκε μπορεί να χαρακτηριστεί κατ’ αρχήν ως συλλογή βασικών πληροφοριών και ενδεικτικών συσχετίσεων παρά ως εστιασμένη προσέγγιση. Ωστόσο τα δεδομένα της έρευνας μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο μέλλον για την ανάπτυξη εστιασμένων ερευνητικών δράσεων. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο το οποίο κατασκευάστηκε για τις ανάγκες της έρευνας και στο οποίο τα υποκείμενα της έρευνας —γονείς παιδιών ηλικίας 9-13 ετών— απάντησαν γραπτώς. Το ερωτηματολόγιο αποτελεί το περισσότερο χρησιμοποιημένο αλλά και το πιο παρεξηγημένο ερευνητικό εργαλείο. Και το γεγονός αυτό οφείλεται στην εσφαλμένη, αλλά ευρέως διαδεδομένη, άποψη ότι δεν υπάρχει ερευνητικό πεδίο στο οποίο να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Από την άλλη, το ερωτηματολόγιο θεωρείται το προσφορότερο εργαλείο για υβριδικές ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και το εργαλείο με το οποίο είναι εξοικειωμένοι οι περισσότεροι από τους ερευνητές.

9 Θα πρέπει βέβαια να επισημάνουμε ότι η διάχυτη αντίληψη για την ευκολία κατασκευής και χρήσης ενός ερωτηματολογίου είναι λανθασμένη, αφού και τόσο η θεωρία όσο και η πρακτική έχει δείξει τα προβλήματα κατασκευής και χρήσης του. Θεωρούμε ότι το ερωτηματολόγιο, αν κατασκευαστεί και χρησιμοποιηθεί σωστά, μπορεί να παρέχει χρησιμότατα και σημαντικότατα στοιχεία τόσο από πλευράς ποιότητας όσο και από πλευράς ποσότητας, και θα είναι σε θέση να εξασφαλίσει, σε πολύ μεγάλο ποσοστό, την εγκυρότητα και την αξιοπιστία της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε τρεις κατηγορίες ερωτήσεων: (α) δημογραφικές, (β) συλλογής πληροφοριών για τις διατροφικές συνήθειες και επιλογές των παιδιών, των γονέων και της οικογένειας και (γ) μια πεντάβαθμη κλίμακα στάσεων τύπου Likert έναντι ζητημάτων διατροφής. Ο δείκτης αξιοπιστίας (alpha Cronbach’s) του ερωτηματολογίου υπολογίστηκε στο 0,813 και της κλίμακας στάσεων ειδικότερα στο 0,738.

10 Πίνακας 1. Κατανομή των υποκειμένων ανάλογα με τη σχολική βαθμίδα που φοιτούν τα παιδιά τους ΒαθμίδαΣυχνότητα (ν)Ποσοστό (%) Δημοτικό7159,7 Γυμνάσιο4840,3 Σύνολο119100,0 Πίνακας 2. Κατανομή των υποκειμένων κατά φύλο ΦύλοΣυχνότητα (ν)Ποσοστό (%) Άνδρας1613,4 Γυναίκα10386,6 Σύνολο119100,0 Πίνακας 3. Κατανομή των υποκειμένων με κριτήριο το αν εργάζονται ή όχι και οι δύο γονείς Συχνότητα (ν)Ποσοστό (%) Όχι1815,1 Ναι10184,9 Σύνολο119100,0 Το δείγμα

11 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση την σχολική βαθμίδα

12 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση το φύλο

13 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση το αν εργάζονται και οι δυο γονείς

14 ΠατέραςΜητέρα Επάγγελμαν%ν% Ελεύθερος επαγγελματίας - Επιστήμονας2925,0108,4 Δημόσιος Υπάλληλος3025,95344,5 Ιδιωτικός Υπάλληλος2723,32420,2 Ελεύθερος επαγγελματίας - τεχνίτης1210,343,4 Έμπορος1512,986,7 Εργάτης21,71916,0 Αγρότης10,900 Οικιακά10,8% Πίνακας 4. Κατανομή των υποκειμένων ανάλογα με τα επαγγέλματα των γονέων Πίνακας 5. Κατανομή των υποκειμένων ανάλογα με τη μόρφωση των γονέων Πατέρας Μητέρα Επίπεδο τυπικής μόρφωσηςν%ν% Δεν πήγε καθόλου σχολείο21,72 Απόφοιτος δημοτικού54,343,4 Απόφοιτος β/θμιας εκπαίδευσης3328,43428,6 Απόφοιτος ανώτερης εκπαίδευσης (π.χ. ΤΕΙ κ.λπ.) 1210,31613,4 Απόφοιτος ανώτατης εκπαίδευσης4639,7575747,9 Κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου1815,565,0

15 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση το επάγγελμα του πατέρα

16 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση το επάγγελμα της μητέρας

17 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση την μόρφωση του πατέρα

18 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση την μόρφωση της μητέρας

19 Πίνακας 6. Κατανομή των υποκειμένων ανάλογα με την ηλικία του πατέρα και της μητέρας ΠατέραςΜητέρα Ηλικίαν%ν% 25-40 ετών 3834,26253,9 41-55 ετών 6962,25346,1 56-70 ετών 43,6 00

20 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση την ηλικία του πατέρα

21 Η κατανομή των υποκειμένων με βάση την ηλικία της μητέρας

22 Κ.Ε.ΕρωτήσειςΝαι (ποσοστό)Όχι (ποσοστό ) MeanS.D. ε1Υπάρχει καθημερινά σπιτικό φαγητό106 (89,1%) 13 (10,9%) 0,890,313 ε2Τρώμε καθημερινά αγορασμένο φαγητό4 (3,4%) 115 (96,6%) 0,030,181 ε3Τρώμε τουλάχιστον ένα γεύμα οικογενειακά97 (81,5%) 22 (18,5%) 0,820,390 ε4Το μενού του παιδιού περιλαμβάνει δύο κύρια γεύματα96 (80,7%) 23 (19,3%) 0,810,397 ε5Ασχολούμαι ιδιαίτερα με την ποιότητα των τροφών που καταναλώνει το παιδί μου99 (83,2%) 20 (16,8%) 0,830,376 ε6Δεν ασχολούμαι με την διατροφή του παιδιού, γιατί δεν έχω χρόνο13 (11,0%) 105 (89,0%) 0,110,314 ε7Γνωρίζω καθημερινά τι έχει φάει το παιδί μου100 (84,0%) 19 (16,0%) 0,840,368 ε8Γνωρίζω τα βασικά σημεία της μεσογειακής δίαιτας110 (92,4%) 9 (7,6%) 0,920,266 ε9Το παιδί μου τρώει μόνο όταν πεινάει63 (53,8%) 54 (46,2%) 0,540,501 ε10Χρησιμοποιώ στο μαγείρεμα αποκλειστικά ελαιόλαδο102 (85,7%) 17 (14,3%) 0,860,351 ε11Χρησιμοποιώ καρυκεύματα στο μαγείρεμα86 (73,5%) 31 (26,5%) 0,740,443 ε12Χρησιμοποιώ στο μαγείρεμα προκατασκευασμένα βελτιωτικά γεύσης24 (20,3%) 94 (79,7%) 0,200,404 ε13Χρησιμοποιώ στο μαγείρεμα προκατασκευασμένες τροφές τουλάχιστον 1 φορά στις 15 ημέρες 31 (26,3%) 87 (73,7%) 0,260,442 ε14Χρησιμοποιώ στο μαγείρεμα χύτρα ταχύ ­ ητας67 (56,8%) 51 (43,2%) 0,570,497 ε15Αγοράζω συστηματικά προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας28 (23,5%) 91 (76,5%) 0,240,426 ε16Μαγειρεύω μόνο με λαχανικά εποχής67 (56,3%) 52 (43,7%) 0,560,498 ε17Μαγειρεύω συχνά με κατεψυγμένα λαχανικά38 (32,2%) 80 (67,8%) 0,320,469

23 ε18 Γνωρίζω τη θρεπτική αξία των τροφών που καταναλώνω 95 (79,8%) 24 (20,2%) 0,800,403 ε19 Μαγειρεύω διαφορετικό φαγητό για το παιδί, γιατί συνήθως το δικό μας φαγητό δεν του αρέσει 21 (17,8%) 97 (82,2%) 0,180,384 ε20 Μαγειρεύω διαφορετικό φαγητό για το παιδί, γιατί θέλω το δικό του γεύμα να είναι ό,τι καλύτερο 24 (20,3%) 94 (79,7%) 0,200,404 ε21 Το φαγητό του παιδιού κοστίζει ιδιαίτερα και είναι οικονομικά ανέφικτο να τρώμε όλοι από αυτό 8 (6,8%) 109 (93,2%) 0,070,253 ε22 Τρώμε σπάνια τηγανητά φαγητά 89 (75,4%) 29 (24,6%) 0,750,432 ε23 Γνωρίζω ακριβώς το βάρος του παιδιού μου 104 (87,4%) 15 (12,6%) 0,870,333 ε24 Δοκιμάζω πάντα τα νέα διαφημιζόμενα προϊόντα 8 (6,8%) 110 (93,2%) 0,070,252 ε25 Νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια καταναλώνοντας τα διαφημιζόμενα προϊόντα 27 (22,9%) 91 (77,1%) 0,230,422 ε26 Παραγγέλνουμε έτοιμο φαγητό τουλάχιστον 1 φορά την εβδομάδα 56 (47,9%) 61 (52,1%) 0,480,502 ε27 Το παιδί μου τρώει πάντα πρωινό 90 (75,6%) 29 (24,4%) 0,760,431 ε28 Το παιδί μου τρώει απαραίτητα κολατσιό 95 (79,8%) 24 (20,2%) 0,800,403 ε29 Το κολατσιό του παιδιού είναι σπιτικό 69 (58,5%) 49 (41,5%) 0,580,495 ε30 Το κολατσιό το παιδί το παίρνει από το κυλικείο 47 (39,8%) 71 (60,2%) 0,400,492 ε31 Το παιδί δεν τρώει μεσημεριανό 13 (11,0%) 105 (89,0%) 0,110,314 ε32 Φτιάχνω μόνη μου 1 φορά την εβδομάδα κέικ 56 (47,5%) 62 (52,5%) 0,470,501 ε33 Προσέχω την ποσότητα αλατιού που χρησιμοποιώ στο μαγείρεμα 96 (80,7%) 23 (19,3%) 0,810,397

24 Η κατανομή των απαντήσεων στις διχοτομικές ερωτήσεις από 1-16

25 Η κατανομή των απαντήσεων στις διχοτομικές ερωτήσεις (17-33)

26 Πίνακας 8. Αποτελέσματα t-test. Συσχέτιση της απάντησης με την ηλικία του παιδιού (βαθμίδα εκπαίδευσης: δημοτικό-γυμνάσιο) Ερωτήσεις td.f.Sig ε7Γνωρίζω καθημερινά τι έχει φάει το παιδί μου-3,2981160.000 ε19Μαγειρεύω διαφορετικό φαγητό για το παιδί, γιατί συνήθως το δικό μας φαγητό δεν του αρέσει 1,6591160.001 ε27Το παιδί μου τρώει πάντα πρωινό1,4381170.006 ε28Το παιδί μου τρώει απαραίτητα κολατσιό1,5481170.003 ε29Το κολατσιό του παιδιού είναι σπιτικό4,0571160.028 ε30Το κολατσιό το παιδί το παίρνει από το κυλικείο3,3561170.006 Πίνακας 9. Το ημερήσιο μενού του παιδιού ΕρωτήσειςΌχι (%) 1 π. ή 1 μ. (%)2 π. ή 2 μ. (%) 3 π. ή 3 μ. (%) 4 π. ή 4 μ. (%) 5 π. ή 5 μ. (%) Ε341 Το ημερήσιο μενού του παιδιού περιλαμβάνει γάλα 7 (5,9%) 28 (23,5%) 58 (48,7%) 17 (14,3%) 8 (6,7%) 1 (0,8%) Ε342 Το ημερήσιο μενού του παιδιού περιλαμβάνει σοκολατούχο γάλα 105 (88,2%) 11 (9,2%) 3 (2,5%) Ε343 Το ημερήσιο μενού του παιδιού περιλαμβάνει σαλάτα 45 (37,8%) 59 (49,6%) 14 (11,8) 1 (0,8%) Ε344 Το ημερήσιο μενού του παιδιού περι­αμβάνει γλυκό 57 (47,9%) 53 (44,5%) 7 (5,9%) 1 (0,8%) 1 (0,8%) Ε345 Το ημερήσιο μενού του παιδιού περιλαμβάνει φρούτο 28 (23,5%) 37 (31,1%) 39 (32,8%) 10 (8,4%) 3 (2,5%) 2 (1,7%) Ε346 Το ημερήσιο μενού του παιδιού περιλαμβάνει αναψυκτικό 94 (79%) 21 (17,6%) 2 (1,7%) 1 (0,8%) 1 (0,8%) Ε347 Το ημερήσιο μενού του παιδιού περιλαμβάνει Snacks (γαριδάκια, πατατάκια, κτλ.) 107 (89,9%) 10 (8,4%) 1 (0,8%) 1 (0,8%)

27 Η κατανομή των απαντήσεων για το ημερήσιο μενού του παιδιού

28 Πίνακας 11. Το πρωινό του παιδιού ΕρωτήσειςΝαι (%)Όχι (%) Ε361Το πρωινό του παιδιού περιλαμβάνει δημητριακά79 (66,4%) 40 (33,6%) Ε362Το πρωινό του παιδιού περιλαμβάνει γλυκό10 (8,4%) 109 (91,6%) Ε363Το πρωινό του παιδιού περιλαμβάνει σοκολατούχο γάλα13 (10,9%) 106 (89,1%) Ε364Το πρωινό του παιδιού περιλαμβάνει γάλα107 (89,9%) 12 (10,1%) Ε365Το πρωινό του παιδιού περιλαμβάνει φρούτο99 (83,2%) 20 (16,8%) Πίνακας 10. Το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού ΕρωτήσειςΌχι (%) 1 μ. (%) 2 μ. (%) 3 μ. (%) 4 μ. (%) 5 μ. (%) Ε351Το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού περιλαμβάνει ψάρι9 (7,6%) 89 (74,8%) 16 (13,4%) 5 (4,2%) Ε352Το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού περιλαμβάνει όσπρια6 (5%) 77 (64,7%) 33 (27,7%) 2 (1,7%) 1 (0,8%) Ε353Το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού περιλαμβάνει κρέας4 (3,4%) 14 (11,8%) 42 (35,3%) 35 (29,4%) 17 (14,2%) 7 (5,9%) Ε354Το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού περιλαμβάνει fast food92 (77,3%) 24 (20,1%) 3 (2,5%) Ε355Το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού περιλαμβάνει αναψυκτικό 71 (59,7%) 19 (16%) 12 (10,1%) 7 (5,9%) 2 (1,6%) 8 (6,7%)

29 Η κατανομή των απαντήσεων για το πρωινό του παιδιού

30 Η κατανομή των απαντήσεων για το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού

31 Πίνακας 12. Διατροφικές συνήθειες του παιδιού ΕρωτήσειςΚαθόλο υ ΣπάνιαΣυχνάΠολύ συχνά Κάθε μέρα Ε371Στις διατροφικές συνήθειες του παιδιού υπάρχουν γλειφιτζούρια 106 (89,1%) 2 (1,7%) 8 (6,7%) 0 (0%) 3 (2,5%) Ε372Στις διατροφικές συνήθειες του παιδιού υπάρχουν καραμέλες 96 (80,7%) 5 (4,2%) 10 (8,4%) 2 (1,6%) 6 (5%) Ε373Στις διατροφικές συνήθειες του παιδιού υπάρχουν σοκολάτες 29 (24,4%) 6 (5%) 60 (50,4%) 4 (3,3%) 20 (16,8%) Ε374Στις διατροφικές συνήθειες του παιδιού υπάρχουν κρουασάν 67 (56,3%) 4 (3,4%) 36 (30,2%) 3 (2,5%) 9 (7,5%) Ε375Στις διατροφικές συνήθειες του παιδιού υπάρχουν τσίχλες67 (56,3%) 3 (2,5%) 21 (17,7%) 2 (1,7%) 26 (21,9%) Πίνακας 13. Αξιολόγηση της διατροφής του παιδιού από τους γονείς Ερώτηση12345 Ε38Πώς θα αξιολογούσατε τη διατροφή του παιδιού σας 8 (6,8%) 70 (59,8%) 35 (29,9%) 4 (3,4%) 0 (0%) Πίνακας 14. Χρόνος που αφιερώνεται καθημερινά από τους γονείς για την ετοιμασία του κύριου γεύματος της ημέρας ΕρώτησηΛιγότερο από 1 ώρα Από 1 έως 2 ώρες Περισσότερο από 2 ώρες Ε39Πόση ώρα αφιερώνετε καθημερινά για να ετοιμάσετε το κύριο γεύμα της ημέρας 34 (28,6%) 76 (63,9%) 9 (7,6%)

32 Η κατανομή των απαντήσεων για τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού

33 Η κατανομή των απαντήσεων για την αξιολόγηση της διατροφής του παιδιού από τους ίδιους τους γονείς

34 Η κατανομή των απαντήσεων για τον χρόνο προετοιμασίας των γευμάτων

35 Πίνακας 17: Σύγκριση ANOVA διχοτομικών ερωτήσεων σε σχέση με την ηλικία της μητέρας F dfSig. ε6Δεν ασχολούμαι με την διατροφή του παιδιού, γιατί δεν έχω χρόνο 4,782 1,031 ε24Δοκιμάζω πάντα τα νέα διαφημιζόμενα προϊόντα 4,960 1,028 ε29Το κολατσιό του παιδιού είναι σπιτικό 5,482 1,021 Πίνακας 16. Αποτελέσματα t-test. Συσχέτιση της απάντησης με την ηλικία που βρίσκεται το παιδί (βαθμίδα: δημοτικό-γυμνάσιο) Ερωτήσεις td.f.Sig ε354Το εβδομαδιαίο μενού του παιδιού περιλαμβάνει:Fast food - 1,582 11 7 0.03 2 ε361Το πρωινό του παιδιού περιλαμβάνει: Δημητριακά 1,531 11 7 0.00 8 ε363Το πρωινό του παιδιού περιλαμβάνει: Σοκολατούχο γάλα - 1,048 11 7 0.03 8 ε371Στις διατροφικές συνήθειες του παιδιού υπάρχουν: Γλειφιτζούρια 1,649 11 7 0.00 2 ε372Στις διατροφικές συνήθειες του παιδιού υπάρχουν: Καραμέλες 1,476 11 7 0.01 7 Πίνακας 15. Συχνότητα παραγγελίας έτοιμου φαγητού Ερώτηση1 φορά την εβδομάδα Συχνότερα από 1 φορά την εβδομάδα Λιγότερο από 1 φορά την εβδομάδα Ε40Πόσο συχνά παραγγέλνετε έτοιμο φαγητό 34 (28,6%) 11 (9,2%) 74 (62,2%)

36 Η κατανομή των απαντήσεων για την συχνότητα παραγγελίας έτοιμου φαγητού

37 Πίνακας 18. Η κατανομή των απαντήσεων των υποκειμένων στην κλίμακα ανίχνευσης αντιλήψεων. Δηλώσεις12345mea n S.D. κ1Το παιδί μου αντιμετωπίζει το φαγητό ως ανάγκη.14 (12,2%) 34 (29,6%) 32 (27,8%) 25 (21,7%) 10 (8,7%) 2,851,157 κ2Νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στα προϊόντα διατροφής που διαφημίζονται.37 (31,4%) 41 (34,7%) 14 (11,9%) 21 (17,8%) 5 (4,2%) 2,291,206 κ3Αξιοποιώ τα κουπόνια και τις προσφορές των καταστημάτων που σχετίζονται με προϊόντα διατροφής. 3 (2,5%) 25 (21,2%) 31 (26,3%) 29 (24,6%) 30 (25,4%) 3,491,160 κ4Μαγειρεύω σύμφωνα με τη μεσογειακή διατροφή.2 (1,7%) 2 (1,7%) 17 (14,4%) 69 (58,5%) 28 (23,7%) 4,010,779 κ5Είμαι ενημερωμένη διατροφικές ανάγκες του παιδιού μου.1 (0,8%) 2 (1,7%) 10 (8,4%) 64 (53,8%) 42 (35,3%) 4,210,735 κ6Το παιδί μου τρώει καθημερινά κρέας.0 (0%) 7 (5,9%) 30 (25,2%) 59 (49,6%) 23 (19,3%) 3,820,809 κ7Το παιδί ακολουθεί το ίδιο διαιτολόγιο με τις γονείς.5 (4,2%) 11 (9,2%) 14 (11,8%) 69 (58,0%) 20 (16,8%) 3,740,987 κ8Προσαρμόζουμε ως γονείς το διαιτολόγιο τις διατροφικές ανάγκες του παιδιού12 (10,1%) 20 (16,8%) 20 (16,8%) 52 (43,7%) 15 (12,6%) 3,321,193 κ9Το παιδί μου δεν πρέπει να τρώει γλυκά.2 (1,7%) 12 (10,3%) 28 (23,9%) 53 (45,3%) 22 (18,8%) 3,690,951 κ10Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα θα πρέπει να το τρώμε οικογενειακά.2 (1,7%) 2 (1,7%) 4 (3,4%) 47 (39,5%) 64 (53,8%) 4,420,786 κ11Το φαγητό αποτελεί αφορμή κοινωνικής συνεύρεσης0 (0%) 3 (2,6%) 9 (7,7%) 51 (43,6%) 54 (46,2%) 4,330,731 κ12Οι διατροφικές τις συνήθειες αποτελεί ένδειξη κοινωνικής θέσης12 (10,1%) 28 (23,5%) 44 (37,0%) 20 (16,8%) 15 (12,6%) 2,981,150 κ13Ελέγχω σχολαστικά τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού4 (3,4%) 5 (4,3%) 32 (27,4%) 53 (45,3%) 23 (19,7%) 3,740,941 κ14Δεν με ενδιαφέρει τι θα φάω αρκεί να το ευχαριστηθώ3 (2,5%) 11 (9,3%) 20 (16,9%) 56 (47,5%) 28 (23,7%) 3,810,989 κ15Μπορεί και να στερηθώ κάποια πράγματα προκειμένου να φάει το παιδί μου εκλεκτές τροφές. 1 (0,9%) 14 (12,1%) 19 (16,4%) 63 (54,3%) 19 (16,4%) 3,730,908

38 Η κατανομή των απαντήσεων της κλίμακας (1-11)

39 κ16Το παιδί μας μιμείται τις κακές διατροφικές μας συνήθειες 18 (15,1%) 47 (39,5%) 18 (15,1%) 20 (16,8%) 16 (13,4%) 2,741,285 κ17Θεωρώ ότι οι γνώσεις μου για τη διατροφή είναι ψαγμένες 2 (1,7%) 10 (8,5%) 26 (22,2%) 65 (55,6%) 14 (12,0%) 3,680,859 κ18Όταν αγοράζω τρόφιμα αναζητώ πάντοτε την ημερομηνία λήξης 3 (2,5%) 6 (5,0%) 4 (3,4%) 34 (28,6%) 72 (60,5%) 4,390,959 κ19Εξασφαλίζω πάντοτε στα παιδιά μου χωριάτικα πουλερικά, αυγά,και κρέας 7 (5,9%) 13 (10,9%) 44 (37,0%) 31 (26,1%) 24 (20,2%) 3,441,110 κ20Όταν προμηθεύομαι συσκευασμένα τρόφιμα διαβάζω προσεκτικά στις ετικέτες τις πληροφορίες για τη σύστασή τους 2 (1,7%) 11 (9,2%) 15 (12,6%) 47 (39,5%) 44 (37,0%) 4,011,013 κ21Προσέχω όταν αγοράζω τρόφιμα να μην περιέχουν επιβλαβή συντηρητικά 1 (0,8%) 11 (9,2%) 9 (7,6%) 47 (39,5%) 51 (42,9%) 4,140,968 κ22Προτιμώ να καταναλώνω βιολογικά προϊόντα γιατί τα θεωρώ πιο υγιεινά 3 (2,5%) 16 (13,4%) 40 (33,6%) 44 (37,0%) 16 (13,4%) 3,450,972 κ23Οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού μου επηρεάζονται από τις διαφημίσεις 3 (2,5%) 44 (37,0%) 14 (11,8%) 39 (32,8%) 19 (16,0%) 3,231,182 κ24Οι γνώσεις μου για την διατροφή αποκτήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης 5 (4,2%) 21 (17,6%) 36 (30,3%) 44 (37,0%) 13 (10,9%) 3,331,026 κ25Η καθημερινότητα δεν μας επιτρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τη διατροφή μας 6 (5,0%) 40 (33,6%) 28 (23,5%) 31 (26,1%) 14 (11,8%) 3,061,130 κ26Το υγιές παιδί είναι το παχουλό παιδί 52 (44,1%) 30 (25,4%) 19 (16,1%) 11 (9,3%) 6 (5,1%) 2,061,200 κ27Ζούμε για να τρώμε και δεν τρώμε για να ζούμε 63 (53,4%) 26 (22,0%) 16 (13,6%) 10 (8,5%) 3 (2,5%) 1,851,107 κ28Είμαστε ότι τρώμε 9 (7,6%) 9 (7,6%) 24 (20,2%) 55 (46,2%) 22 (18,5%) 3,611,106 κ29Η υγεία μας εξαρτάται από τη διατροφή μας 0 (0%) 0 (0%) 7 (5,9%) 46 (38,7%) 66 (55,5%) 4,500,609 κ30Για ζητήματα διατροφής συμβουλεύομαι τους κατάλληλους επιστήμονες 5 (4,2%) 15 (12,6%) 32 (26,9%) 50 (42,0%) 17 (14,3%0 3,501,024 κ31Οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού επηρεάζονται κυρίως από αυτές των φίλων του 4 (3,4%) 34 (28,6%) 32 (26,9%) 35 (29,4%) 14 (11,8%) 3,181,079 κ32Δεν παίζει ρόλο το τι τρώω, αλλά που το τρώω 4 (3,4%) 14 (11,9%) 18 (15,3%) 50 (42,4%) 32 (27,1%) 3,781,079 κ33Η διατροφή και τα αποτελέσματά της δημιουργούν κοινωνικά πρότυπα 13 (11,0%) 51 (43,2%) 43 (36,4%) 10 (8,5%) 1 (0,8%) 2,450,833

40 Η κατανομή των απαντήσεων της κλίμακας (12-22)

41 Η κατανομή των απαντήσεων της κλίμακας (22-33)

42 Πίνακας 19. Παράγοντες που επηρεάζουν τις απόψεις των γονέων σε σχέση με την διατροφή Παράγοντες ΒάροςΔηλώσειςAlpha Cronbach’s παραγόντων Καταναλωτικές συνήθειες των γονέων, σε σχέση με την διατροφή των παιδιών τους (18.890%) 0,745Οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού μου επηρεάζονται από τις διαφημίσεις 83,4% 0,687Η καθημερινότητα δεν μας επιτρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τη διατροφή μας 0,648Οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού επηρεάζονται κυρίως από αυτές των φίλων του 0,604Νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στα προϊόντα διατροφής που διαφημίζονται 0,551Δεν με ενδιαφέρει τι θα φάω αρκεί να το ευχαριστηθώ 0,506Το παιδί ακολουθεί το ίδιο διαιτολόγιο με τους γονείς. 0,482Αξιοποιώ τα κουπόνια και τις προσφορές των καταστημάτων που σχετίζονται με προϊόντα διατροφής. 0,477Το παιδί μας μιμείται τις κακές διατροφικές μας συνήθειες 0,471Μαγειρεύω σύμφωνα με τη μεσογειακή διατροφή 0,440Οι γνώσεις μου για την διατροφή αποκτήθηκαν από τα μέσα ενημέρωσης

43 Πως επηρεάζει η ενημέρωση των γονέων τη στάση τους απέναντι σε ζητήματα διατροφής (7.618%) 0,719Είμαι ενημερωμένη διατροφικές ανάγκες του παιδιού μου. 78,2% 0,713Ελέγχω σχολαστικά τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού 0,651Θεωρώ ότι οι γνώσεις μου για τη διατροφή είναι ψαγμένες 0,629Μπορεί και να στε­ ηθώ κάποια πράγματα προκειμένου να φάει το παιδί μου εκλεκτές τροφές. 0,505Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα θα πρέπει να το τρώμε οικογενειακά. 0,503Δεν παίζει ρόλο το τι τρώω, αλλά που το τρώω 0,401Το φαγητό αποτελεί αφορμή κοινωνικής συνεύρεσης Επιλογές γονέων με βάση την υγιεινή διατροφή (7.024%) 0,704Εξασφαλίζω πάντοτε στα παιδιά μου χωριάτικα πουλερικά, αυγά,και κρέας 74,7% 0,688 Όταν προμηθεύο μαι συσκευασμέ να τρόφιμα διαβάζω προσεκτικά στις ετικέτες τις πληροφορίε ς για τη σύστασή τους 0,646Προσέχω όταν αγοράζω τρόφιμα να μην περιέχουν επιβλαβή συντηρητικά 0,631Προτιμώ να καταναλών ω βιολογικά προϊόντα γιατί τα θεωρώ πιο υγιεινά 0,471Το παιδί μου δεν πρέπει να τρώει γλυκά. 0,449Όταν αγοράζω τρόφιμα αναζητώ πάντοτε την ημερομηνία λήξης

44 Οι πεποιθήσεις των γονέων για ζητήματα διατροφής (6.025%) 0,638Είμαστε ότι τρώμε 63,4% 0,637Η διατροφή και τα αποτελέσ ματά της δημιουργ ούν κοινωνικά πρότυπα 0,584Το παιδί μου αντιμετω πίζει το φαγητό ως ανάγκη. 0,560Οι διατροφικές μας συνήθειες αποτελού ν ένδειξη κοινωνική ς θέσης 0,420Η υγεία μας εξαρτάται από τη διατροφή μας Ο τρόπος που επηρεάζεται το διαιτολόγιο των γονέων από αυτό των παιδιών τους (5.677%) 0,594Προσαρμόζουμε ως γονείς το διαιτολόγι ο μας στις διατροφικ ές ανάγκες του παιδιού μας 65,5% 0,542Το παιδί ακολουθεί το ίδιο διαιτολόγιο με τους γονείς 0,499Για ζητήματα διατροφής συμβουλεύ ομαι τους κατάλληλο υς επιστήμον ες Το φαγητό ως δείκτης καλής υγείας (4.965%) 0,638Το υγιές παιδί είναι το παχουλό παιδί 61,8% 0,535Ζούμε για να τρώμε και δεν τρώμε για να ζούμε

45 Πίνακας 20. Οι τιμές του συντελεστή alpha Cronbach’s για κάθε παράγοντα και για το σύνολο των δηλώσεων του εργαλείου ΠαράγοντεςΣυντελεστής Cronbach’s 1ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ 83,4% 2Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ78,2% 3 ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ74,7% 4 ΟΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ63,4% 5 ΤΡΟΠΟΣ ΕΠΙΡΟΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ ΓΟΝΕΩΝ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ65,5% 6 ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΩΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΑΛΗΣ ΥΓΕΙΑΣ61,8% Σύνολο των δηλώσεων του εργαλείου78,3% Πίνακας 21. Έλεγχος ANOVA των δηλώσεων της κλίμακας σε σχέση με το πώς οι γονείς αξιολογούν τη διατροφή των παιδιών τους K.E. ΔήλωσηdfFSig. κ2Νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια απέναντι στα προϊόντα διατροφής που διαφημίζονται.32,742,047 κ4Μαγειρεύω σύμφωνα με τη μεσογειακή διατροφή.39,366,000 κ5Είμαι ενημερωμένη διατροφικές ανάγκες του παιδιού μου.39,452,000 κ6Το παιδί μου τρώει καθημερινά κρέας.34,676,004 κ9Το παιδί μου δεν πρέπει να τρώει γλυκά.32,899,038 κ10Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα θα πρέπει να το τρώμε οικογενειακά.35,268,002 κ13Ελέγχω σχολαστικά τις διατροφικές συνήθειες του παιδιού311,928,000 κ17Θεωρώ ότι οι γνώσεις μου για τη διατροφή είναι «ψαγμένες»37,910,000 κ19Εξασφαλίζω πάντοτε στα παιδιά μου χωριάτικα πουλερικά, αυγά και κρέας34,346,006 κ20Όταν προμηθεύομαι συσκευασμένα τρόφιμα διαβάζω προσεκτικά στις ετικέτες τις πληροφορίες για τη σύστασή τους33,663,015 κ21Προσέχω όταν αγοράζω τρόφιμα να μην περιέχουν επιβλαβή συντηρητικά32,745,046 κ23Οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού μου επηρεάζονται από τις διαφημίσεις38,622,000 κ25Η καθημερινότητα δεν μας επιτρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με τη διατροφή μας38,002,000 κ30Για ζητήματα διατροφής συμβουλεύομαι τους κατάλληλους επιστήμονες34,268,007 κ31Οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού επηρεάζονται κυρίως από αυτές των φίλων του34,190,007

46 Πίνακας 24. Αποτελέσματα t-test. Συσχέτιση της απάντησης σε ερωτήσεις τις κλίμακας με την ηλικία που βρίσκεται το παιδί (βαθμίδα: δημοτικό-γυμνάσιο) Κ.Ε. ΕρωτήσειςFdfSig. κ7Το παιδί ακολουθεί το ίδιο διαιτολόγιο με τους γονείς. -,473117 0.008 κ31Οι διατροφικές συνήθειες του παιδιού επηρεάζονται κυρίως από αυτές των φίλων του.,600117 0.010 Πίνακας 23. Έλεγχος ANOVA των δηλώσεων της κλίμακας σε σχέση με τη μόρφωση της μητέρας Δηλώσεις FdfSig. κ4 Μαγειρεύω σύμφωνα με τη μεσογειακή διατροφή. 2,954 6,010 κ9 Το παιδί μου δεν πρέπει να τρώει γλυκά. 2,341 6,036 κ10 Τουλάχιστον ένα γεύμα την ημέρα θα πρέπει να το τρώμε οικογενειακά. 4,213 6,001 κ14 Δεν με ενδιαφέρει τι θα φάω αρκεί να το ευχαριστηθώ 2,429 6,030 κ20 Όταν προμηθεύομαι συσκευασμένα τρόφιμα διαβάζω προσεκτικά στις ετικέτες τις πληροφορίες για τη σύστασή τους 2,187 6,049 κ21 Προσέχω όταν αγοράζω τρόφιμα να μην περιέχουν επιβλαβή συντηρητικά 3,760 6,002 κ30 Για ζητήματα διατροφής συμβουλεύομαι τους κατάλληλους επιστήμονες 2,665 6,019 κ32 Δεν παίζει ρόλο το τι τρώω, αλλά που το τρώω 2,243 6,044 Πίνακας 22. Έλεγχος ANOVA των δηλώσεων της κλίμακας σε σχέση με τη μόρφωση του πατέρα Δηλώσεις dfFSig. κ22Προτιμώ να καταναλώνω βιολογικά προϊόντα γιατί τα θεωρώ πιο υγιεινά 5 4,371,001 κ28Είμαστε ότι τρώμε5 2,901,017 κ30Για ζητήματα διατροφής συμβουλεύομαι τους κατάλληλους επιστήμονες 5 2,470,037

47 Συζήτηση Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι γονείς στην πλειοψηφία τους φαίνεται να ενδιαφέρονται για τη διατροφή των παιδιών και είναι σε γενικές γραμμές προσεκτικοί ως προς τις επιλογές τους, αλλά και ως προς τον τρόπο που χειρίζονται τις επιλογές και τα γούστα των παιδιών. Ωστόσο, δεν λείπουν και οι περιπτώσεις που μπορούν να υπολογιστούν στο 10-15% του δείγματος που δεν παρακολουθούν επιμελώς τις επιλογές των παιδιών ή που οι δικές τους επιλογές δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως οι καταλληλότερες ούτε ως προς τη δική τους ούτε προς τη διατροφή των παιδιών τους. Για παράδειγμα είναι χαρακτηριστικό ότι το 28% του δείγματος δήλωσε ότι στο εβδομαδιαίο μενού της διατροφής του παιδιού δεν περιλαμβάνονται καθόλου φρούτα ενώ το 74,5% δήλωσε ότι το παιδί ή τα παιδιά της οικογένειας καταναλώνουν σοκολάτες από συχνά έως και καθημερινά. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι γονείς αναγνωρίζουν ότι η διατροφή μεταξύ των άλλων αποτελεί και μια κοινωνική κατασκευή που συνδέεται με συγκεκριμένες κοινωνικές επιλογές ή συνθήκες. Απαντήσεις των γονέων και ο έλεγχος συσχέτισής τους με συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά του δείγματος δείχνουν ότι οι κοινωνικές συνθήκες ή γνωρίσματα του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου της οικογένειας επηρεάζουν τις διατροφικές της επιλογές ή τις συνήθειές της.

48 Για παράδειγμα η μόρφωση των γονέων —χωρίς απαραίτητα να παραπέμπει σε υψηλό εισοδηματικό επίπεδο— φαίνεται να επηρεάζει σημαντικές διατροφικές επιλογές της οικογένειας όπως την υιοθέτηση της μεσογειακής διατροφής, την αναζήτηση διατροφικών συμβουλών από ειδικούς, την κατανάλωση βιολογικών προϊόντων, την προσεκτική ανάγνωση των ετικετών των προϊόντων, την αποφυγή των γλυκών ή άλλων τροφών που θεωρούνται σε γενικές γραμμές ως μη ορθές επιλογές. Από την άλλη οι γονείς θεωρούν ότι η ενημέρωση τους για ζητήματα διατροφής και οι επιλογές τους ως προς τη διατροφή των παιδιών τους εξασφαλίζουν για τα παιδιά τους την υγιεινή διατροφή που έχουν ανάγκη. Βεβαίως, τα δεδομένα συσχετιζόμενα με την ηλικία των παιδιών δείχνουν ότι όσο τα παιδιά μεγαλώνουν ο έλεγχος της διατροφής τους εκ μέρους των γονέων μειώνεται, κάτι που ενδεχομένως μοιάζει φυσιολογικό, αλλά και που ταυτόχρονα δείχνει την ελλιπή κοινωνικοποίηση σε ζητήματα διατροφής τόσο εντός της οικογένειας όσο και στο σχολείο. Εξάλλου το ζήτημα του ελέγχου της διατροφής δεν αποτελεί ζήτημα που εξαντλείται σε απαγορεύσεις, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και ζήτημα κοινωνικοποίησης στο επίπεδο της απόκτησης υγιεινών συνηθειών και υγιεινών στάσεων ζωής.


Κατέβασμα ppt "Αστικές οικογενειακές διατροφικές συνήθειες στην Ελλάδα και απόψεις γονέων για τη διατροφή των παιδιών τους. Σταματία Παπανίκα Μαρία Κουκά Ευτυχία Μακρή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google