Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η φυσική και η μουσική- Η φυσική της κιθάρας

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η φυσική και η μουσική- Η φυσική της κιθάρας"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η φυσική και η μουσική- Η φυσική της κιθάρας
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Η φυσική και η μουσική- Η φυσική της κιθάρας ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΕΜΦΕ 19/5/2009 ΥΠ.ΚΑΘΗΓΗΤΗ: ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ Η.

2 Εξίσωση ημιτονοειδούς κύματος
Παραγωγή της μουσικής Τα ηχητικά κύματα είναι μηχανικά κύματα Στα ρευστά η ηχητική ενέργεια διαδίδεται με τη μορφή διαμήκων κυμάτων στα στερεά μπορεί να διαδίδεται και με τη μορφή εγκάρσιων κυμάτων. Στα διαμήκη ακουστικά κύματα έχουμε το φαινόμενο της διαφοράς πίεσης του αέρα την οποία αντιλαμβάνεται το αυτί. Εξίσωση ημιτονοειδούς κύματος y (x, t) = A cos( ωt – kx + φ) Εικόνα διαμηκους κύματος

3 ΚΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ
Φλογέρα: Δp = Δp0 cos ωt Στα μουσικά όργανα δημιουργούντα στάσιμα κύματα Στις χορδές της κιθάρας έχουμε: διαδιδόμενο Ανακλώμενο:

4 Ακοή Ακουστική αντίληψη ανθρώπου: 20 Hz εως περίπου 20 kHz
Διακρότημα: η σύνθεση παραπλήσιων συχνοτήτων. Ακουμε το ημιάθροισμα και την ημιδιαφορά των συντιθέμενων συχνοτήτων Όταν μια πηγή εκπέμπει παραπλήσιες συχνότητες, με διαφορά από 20 – 100 Hz, το αυτί απωθεί τον ήχο (‘’φάλτσο’’)

5 Διεθνής συμβολισμός μουσικών φθόγγων
Ντο Ρε Μι Φα Σολ Λα Σι C D E F G A B

6 Ορισμοί Φθόγγος: O φθόγγος, ή αλλιώς η γνωστη μας νότα, είναι ένα ακουστικό ερέθισμα του οποίου το κύριο χαρακτηριστικό, είναι μια συγκεκριμένη συχνότητα Σχέση 2 ίδιων νοτών (πχ του Ντο)σε δυο διαδοχικές οκτάβες: Η συχνότητα του υψιλού C είναι διπλάσια της συχνότητας του χαμηλού C (¨ διάστημα ογδόης ¨). Πχ στη κιθάρα αν το χαμηλότερο μι έχει συχνότητα νο το υψηλότερο έχει συχνότητα 23νο. Συγκερασμός: (από το αρχαίο κεράννυμι = αναμιγνύω, εξ ού και κράμα, κρασί) είναι ως μουσικός όρος η απόκλιση από τις δεδομένες μαθηματικές αναλογίες των φυσικών διαστημάτων με αποτέλεσμα κάποιο συμβιβασμο μεταξύ της συγκερασμένης και της φυσικής κλίμακας.

7 Μουσική και επιστήμες Η πρώτη σύνδεση μεταξύ μουσικής και μαθηματικών αποδείχτηκε από τον Πυθαγόρα «Τετρακτύς-ύος (τετράδα), είναι όνομα που σημαίνει το άθροισμα των τεσσάρων πρώτων αριθμών, δηλαδή ο αριθμός 10(= ), τον οποίο οι Πυθαγόρειοι θεωρούσαν ως τη ρίζα ή την πηγή κάθε δημιουργίας, και ο οποίος αποτελούσε μέρος του μέγιστου και ιερότερου όρκου τους». Δημιουργία κλασμάτων από τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 και παρατηρήσεις πάνω στη χορδή. Πχ: Αν η χορδή ήταν μια κουρδισμένη νότα C(Ντο) τότε το ½ της χορδής παρήγαγε το C(Ντο) μια ¨οκτάβα¨ παραπάνω. Στα 2/3 της χορδής, η παραγομένη νότα ήταν G(Σολ) , δηλαδή μια ¨Πέμπτη¨, κλπ.

8 Συχνότητες Φυσικής και Πυθαγόρειας κλίμακα
Συχνότητες Φυσικής και Πυθαγόρειας κλίμακα Ο 1ος τόνος έχει συχνότητα v0. Στην Πυθαγόρειο κλίμακα : v0 (ίδια) (Σημερινό αντίστοιχο : C ή Ντο) O 2ος τόνος έχει συχνότητα (9/8) * v0 = 1,125 * v0.  Στην Πυθαγόρειο κλίμακα : (9/8)* v0 = 1,125 * v0 (Σημερινό αντίστοιχο : D ή Ρε) Ο 3ος τόνος έχει συχνότητα (5/4)* v0 = 1,250* v0 Στην Πυθαγόρειο κλίμακα : (9/8)2 * v0 = (34/26 )* v0 = (81/64) * v0~ 1, (Σημερινό αντίστοιχο : Ε ή Μι) O 4ος τόνος έχει συχνότητα (4/3) * v0 ~ 1,333* v0 Στην Πυθαγόρειο κλίμακα : (4/3)* v0 = (22/3)* v0 ~ 1,333* v0 (ίδια) (Σημερινό αντίστοιχο : F ή Φα) Ο 5ος τόνος έχει συχνότητα (3/2)* v0 = 1,500 * v0 Στην Πυθαγόρειο κλίμακα : (3/2)* v0 = 1,500* v0 (Σημερινό αντίστοιχο : G ή Σολ O 6ος τόνος έχει συχνότητα (5/3)* v0 ~ 1,666* v0   Στην Πυθαγόρειο κλίμακα : (3/2) * v0 = 1,6875 * v0 (Σημερινό αντίστοιχο : Α ή Λα) O 7ος τόνος έχει συχνότητα (15/8)* v0 ~ 1,875* v0 Στην Πυθαγόρειο κλίμακα : (35/27) * v0 = (243/128)* v0 = 1, * v0 (Σημερινό αντίστοιχο : Β ή Σι) Τέλος, ο 8ος τόνος έχει συχνότητα 2* v0 Στην πυθαγόρειο κλίμακα : 2* v0 (ίδια) (σημερινό αντίστοιχο C ή Ντο) Κλπ…

9 Συχνότητες συγκερασμένης μουσικής κλίμακας
Ο 1ος τόνος έχει συχνότητα v0 (C). Ο 2ος τόνος έχει συχνότητα (22/12) * v0 ~ 1,1223* v0 (D). Ο 3ος τόνος έχει συχνότητα (24/12) * v0 ~ 1,2596* v0 (Ε). O 4ος τόνος έχει συχνότητα (25/12) * v0 ~ 1,3344* v0 (F). Ο 5ος τόνος έχει συχνότητα (27/12) * v0 ~ 1,4977* v0 (G). Ο 6ος τόνος έχει συχνότητα (29/12) * v0 ~ 1,6809* v0 (Α). Ο 7ος τόνος έχει συχνότητα (211/12) * v0 ~ 1,8865* v0 (Β) Τέλος, ο 8ος τόνος έχει συχνότητα (212/12) * v0 = 2* v0 (C).

10 Παρατηρήσεις Στη σύγχρονη μουσική οι συχνότητες συνήθως είναι απόλυτα καθορισμένες. Τα μουσικά όργανα κουρδίζονται βάσει της βασικής συχνότητας Α = 440 Hz.(διαπασών). Παρατηρούμε επίσης ότι το διάστημα ογδόης είναι ο ίδιος και στη φυσική και συγκερασμένη κλίμακα, ίσος με 2 ή ½ ανάλογα με το ποια συχνότητα θεωρούμε στον παρονομαστή. Αντίστοιχα, το διάστημα πέμπτης, δηλαδή ο λόγος των συχνοτήτων του C και του G της ίδιας οκτάβας, είναι 1,500 στη φυσική κλίμακα και 1,4977 στη συγκερασμένη

11 Συγκερασμός Ο ελάχιστος λόγος συχνοτήτων (ημιτόνιο) είναι ίσος με 21/12 έπρεπε να αντιμετωπίζονται όλες οι νότες ως ισοδύναμες ώστε να υπάρχει μια σχετική ευελιξία στα όργανα. Για να γίνει αυτό έπρεπε να πάρουμε ως σταθερό τονικό διάστημα την οκτάβα, και ξεκινώντας από εκεί, να κάνουμε το διαχωρισμό στις 12 διαφορετικές συχνότητες( τόνοι και ημιτόνια C, C#, D D#,...κλπ. ).

12 ΚΙΘΑΡΑ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ Τάστο Νότα Λόγος συχνότητας (ως προς την νότα Ε(Μι)) Ποσοστό χορδής (θέση τάστου) Ποσοστό (θέση τάστου) κατά Πυθαγόρα Διαφορά ποσοστών Ε 1,0000 1,00000 0,00000 1 F 1,0595 0,94387 0,95389 -0,01001 2 F# 1,1225 0,89090 0,88889 0,00201 3 G 1,1892 0,79370 0,84375 -0,00285 4 G# 1,2599 0,79012 0,00358 5 A 1,3348 0,74915 0,75000 -0,00085 6 A# 1,4142 0,70711 0,70233 0,00477 7 B 1,4983 0,66742 0,66667 0,00075 8 C 1,5874 0,62996 0,62430 0,00567 9 C# 1,6818 0,59460 0,59259 10 D 1,7818 0,56123 0,56250 -0,00127 11 D# 1,8877 0,52973 0,52675 0,00298 12 E 2,0000 0,50000 0,49320 0,00680 Στο διπλανό πίνακα παρουσιάζονται οι σχέσεις των συχνοτήτων ανάλογα με το τάστο που αντιστοιχεί σε κάθε μια , όπως επίσης και η σωστή κατανομή των τάστων στη κιθάρα.

13 Χαρακτηριστικά χορδής και συχνότητα
Υλικό της χορδής Κατασκευή της χορδής Τάση της χορδής Γεωμετρία της χορδής

14 Μήκος χορδής και συχνότητα
υδ = λ f Με τη χρήση των τάστων , αυτό που επιτυγχάνουμε είναι να μεταβάλλουμε το μήκος τις χορδής, με τον τρόπο που θέλουμε , ώστε να παράγουμε την επιθυμητή συχνότητα.

15 Χορδή 110 Hz που κρούστηκε στο μέσο της.
Ευνοούνται οι περιττές αρμονικές της μορφής: (2n+1)*110Hz=110Hz,330 Hz,550 Hz,770 Hz

16 Χορδή συχνότητας 110 Hz που κρούστηκε κοντά στη γέφυρα (σημείο που στερεώνονται οι χορδές)
Ευνοούνται οι άρτιες αρμονικές συχνότητες της μορφής 2n* 110Hz=220 Hz,440 Hz,660 Hz,880 Hz,1010 Hz

17 Φαινόμενο Helmholtz Ιδιοσυχνότητα Helmholtz του αντηχείου της κιθάρας : Το αποτέλεσμα είναι να ενισχύονται ιδιαίτερα χαμηλές «μπάσες» συχνότητες, και να έχουμε έναν πιο ογκώδη ήχο. Η συχνότητα στην οποία συντονίζεται - κατασκευάζεται το σώμα μιας κλασσικής κιθάρας είναι η G# (χαμηλό Σολ#) (αντίστοιχη συχνότητα = Hz).

18

19

20 Το καπάκι της κιθάρας και οι γραμμές Chaldi
Δομή κατασκευής Υλικό κατασκευής (έλατο, πεύκο, τριανταφυλλιά ) Ράβδοι στήριξης Γραμμές Chaldi( γραμμές που μένουν ακίνητες)

21 εικόνα μοτίβων

22 ΗΧΟΧΡΩΜΑ ΟΡΓΑΝΩΝ Η ποικιλία συχνοτήτων που έχει τη δυνατότητα να παράγει ένα όργανο μαζί με τις αρμονικές τους που ενισχύονται επιλεκτικά ανάλογα με το αντηχείο του κάθε οργάνου Φλάουτο: σχετικά απλό ηχόχρωμα Όμποε: σχετικά απλό ηχόχρωμα Κιθάρα: πιο πολύπλοκο ηχόχρωμα,οι ιδιοσυχνότητες της καλύπτουν ~3,5 οκτάβες. Πιάνο: πολύπλοκο ηχόχρωμα, ειδικά το’’ πιάνο με ουρά’’, οι ιδιοσυχνότητές του καλύπτουν ~7,5 οκτάβες Βιολί, βιόλα, βιολοντσέλο, κοντραμπάσο κ.α. καλύπτουν συνεχώς όλο το ακουστικό φάσμα, αφού δεν έχουν τάστα,έχουν πλούσιο ηχόχρωμα

23 Ο Κέπλερ και οι αρμονικές του κόσμου
αν α ο μεγάλος ημιάξονας της ελλειπτικής τροχιά και Τ η περίοδος τότε α3/Τ2 είναι σταθερή αναλογία. Μεγάλη εκκεντρότητα = μεγάλη έκταση της μουσικής φράσης Γωνιακή ταχύτητα υπολογισμένη σε δευτερόλεπτα δίνει τον αριθμό των παλμών κάθε τόνου.

24

25 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ιστοχώρος ΄΄On the sensations of tone΄΄ , H.HELMHOLTZ ‘’Η αρμονία των πλανητών΄΄ D. Proust ΄΄Τα μαθηματικά στη μουσική ΄΄, διατριβή, κ.Λεκκας


Κατέβασμα ppt "Η φυσική και η μουσική- Η φυσική της κιθάρας"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google