Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έργου “Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού” Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο 9 Φεβρουαρίου 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έργου “Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού” Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο 9 Φεβρουαρίου 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έργου “Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού” Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο 9 Φεβρουαρίου 2006

2 Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Δομή Παρουσίασης 1ΚαλωσορίσατεΑντρέας Πιτσιλλίδης – Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΑΔ 2Ο Ρόλος του ΚΕΑΔΑντρέας Πιτσιλλίδης – Πρόεδρος ΔΣ ΚΕΑΔ 3Οι Ηλεκτρονικές Υπογραφές και η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure) Αγαθοκλής Στυλιανού Διευθυντής ΚΕΑΔ 4Παρουσίαση Έργου Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού Ιλιάνα Σταύρου (Υπεύθυνη Έργου) 5Δημιουργία Ηλεκτρονικής Υπογραφής και Αποστολή-Παραλαβή Αλληλογραφίας Επιστημονική Ομάδα Έργου Ιλιάνα Σταύρου (Υπεύθυνη Έργου) Κυριάκος Μαϊφόσιης Χρήστος Κουτσιουπής 6Ανοικτή Συζήτηση

3 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Το ΚΕΑΔ Ιδρύθηκε το 2000 με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ως Ανεξάρτητο Ίδρυμα Στόχοι Δημιουργία υποδομής προηγμένου ερευνητικού διαδικτύου, Αξιολόγηση, ανάπτυξη και εισαγωγή προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου προς ερευνητικούς και ακαδημαϊκούς χρήστες Επιτελεί εφαρμοσμένη έρευνα για υποστήριξη και αναβάθμιση της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής δραστηριότητας στην Κύπρο.

4 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Το ΚΕΑΔ (συνέχεια) Διοικείται από 6μελές Διοικητικό Συμβούλιο Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας ή εκπρόσωπος του Ο Γενικός Διευθυντής της ΑΤΗΚ ή εκπρόσωπος του Ο Διευθυντής του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής της Κυπριακής Δημοκρατίας Ο Διευθυντής του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων ή εκπρόσωπος του Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Πληροφορικών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου Επιστημονικός Σύμβουλος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος ορίζεται από τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Κύπρου

5 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Το ΚΕΑΔ (συνέχεια) Υποδομή 10 ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα 3 εξωτερικές συνδέσεις Σύνολο: 202Mbps Η υποδομή διαδικτύου υποστηρίζει τη διασύνδεση του ΚΕΑΔ με το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό δίκτυο (GN2, GEANT) με το Μεσογειακό δίκτυο EUMEDCONNECT και με το CYIX σύνολο 202 Mbits/sec με μελλοντικά σχέδια για αναβάθμιση στα Gbits/sec (GN2), και εσωτερικά τη διασύνδεση με τους τελικούς χρηστές με πολύ ψηλές ταχύτητες και παροχή προηγμένης τεχνολογίας υπηρεσίας.

6 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Το ΚΕΑΔ (συνέχεια)

7 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Σύνδεση με τον Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό κόσμο της Ευρώπης και του υπόλοιπου κόσμου

8 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Τρέχουσες δραστηριότητες Το ΚΕΑΔ δραστηριοποιείται στο τομέα των ερευνητικών προγραμμάτων GEANT2 EUMEDCONNECT EUMEDGRID Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (PKI) Επίσης προγραμματίζει IPv6 IP backbone connection με τους φορείς

9 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Οι Ηλεκτρονικές Υπογραφές και η Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού (Public Key Infrastructure)

10 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Το ηλεκτρονικό εμπόριο: Δημιουργεί διεθνείς αγορές χωρίς γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς. Προσφέρει τη δυνατότητα ανταγωνισμού σε αυτό το επίπεδο με πολυεθνικές εταιρείες. Προσφέρει οικονομικά και χρονικά οφέλη για επιχειρήσεις.

11 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Μέσα καταγραφής και απόδειξης της ‘συμβατικής συναλλαγής’ Επίσημα έγγραφα Σφραγίδες Πιστοποιημένα αντίγραφα Ιδιόχειρες υπογραφές κλπ

12 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου χρειάζεται η χρήση αντίστοιχων ηλεκτρονικών δεδομένων με ισάξια Ασφάλεια Αξιοπιστία Νομική αναγνώριση

13 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Οι ‘ηλεκτρονικές συναλλαγές’ προϋποθέτουν ασφαλείς και αξιόπιστες μεθόδους πιστοποίησης της ‘προέλευσης’ και της ‘ακεραιότητας’ των δεδομένων παροχή αποδείξεων για τη ‘μη αποκήρυξη’ της συναλλαγής

14 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Ηλεκτρονικές Υπογραφές αποστολέαςπαραλήπτης Ηλεκτρονική συναλλαγή Με τις υπάρχουσες τεχνολογίες η εγκυρότητα των συναλλαγών μπορεί να παρέχεται με τη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών υπογραφών

15 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Ηλεκτρονικές Υπογραφές Τι είναι οι ηλεκτρονικές υπογραφές; Ηλεκτρονικές υπογραφές είναι το μέσο για την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας της ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε επίπεδο περιεχομένου και αποστολέα Ανάλογο των ιδιόχειρων υπογραφών σε έντυπα

16 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Ηλεκτρονικές Υπογραφές Οι ψηφιακές υπογραφές χρησιμοποιούν ζεύγη κρυπτογραφικών κλειδιών, τα οποία: Το ένα κλειδί κρυπτογραφεί ψηφιακά δεδομένα τα οποία μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν μόνο από το δεύτερο κλειδί Δεν είναι δυνατόν να συμπεράνει κανείς ή να αναδημιουργήσει το ένα κλειδί όταν γνωρίζει το άλλο

17 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Ηλεκτρονικές Υπογραφές Στις ηλεκτρονικές συναλλαγές υπάρχει ανάγκη για την ύπαρξη μιας έμπιστης τρίτης οντότητας η οποία να πιστοποιεί την εγκυρότητα των ψηφιακών υπογραφών. Αυτή η οντότητα ονομάζεται «Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης» (ΠΥΠ)

18 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Ηλεκτρονικές Υπογραφές δημόσιος κατάλογος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης Οι ΠΥΠ εκδίδουν ψηφιακά πιστοποιητικά τα οποία περιέχουν στοιχεία ταυτοποίησης (πχ όνομα, επίθετο) των κατόχων των συγκεκριμένων κρυπτογραφικών κλειδιών

19 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Ηλεκτρονικές Υπογραφές δημόσιος κατάλογος Πάροχος Υπηρεσιών Πιστοποίησης Η υποδομή με την οποία ένας ΠΥΠ εκδίδει, δημοσιεύει και υποστηρίζει ψηφιακά πιστοποιητικά ονομάζεται ‘Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού’ (Public Key Infrastructure – ‘PKI’).

20 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Το ΚΕΑΔ ως ΠΥΠ Πιλοτική εφαρμογή Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού για εξυπηρέτηση της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας. Μπορεί να επεκταθεί!!! Απώτερος κρατικός στόχος η δημιουργία Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού για υποστήριξη του Κυπριακού χώρου. Το ΚΕΑΔ είναι έτοιμο να βοηθήσει στην υλοποίηση αυτού του στόχου.

21 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Ηλεκτρονικές Υπογραφές ΤραπεζικόςΤομέας ΚυβερνητικόςΤομέας Η σχετική υποδομή που υλοποιεί το ΚΕΑΔ είναι επεκτάσιμη για να υποστηρίζει τομείς πέραν του ακαδημαϊκού ΑκαδημαϊκόςΤομέας

22 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Νομικό Πλαίσιο Οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές έχουν πλήρη και άμεση νομική ισοδυναμία με τις ιδιόχειρες υπογραφές Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Νόμος 188(Ι)/2004 της Κυπριακής Δημοκρατίας

23 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Νομικό Πλαίσιο Στο Κυπριακό πλαίσιο Αρμόδια αρχή για επιτήρηση των ΠΥΠ: Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού Δημιουργία Θεμελιώδους Εκδότη Πιστοποιητικών (Root CA) σαν αρμόδια Αρχή επιτήρησης. Αξιολόγηση και συγκρότηση μηχανισμών πιστοποίησης των ΠΥΠ

24 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Παρουσίαση Έργου Υποδομής Δημόσιου Κλειδιού

25 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού 1. Εισαγωγή 2. Λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπογραφών 3. Μοντέλα Υποδομής ΔΚ 4. Αποτελέσματα Μελέτης

26 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Εισαγωγή Έρευνα σε ευρωπαϊκό επίπεδο Τεχνικό και νομικό πλαίσιο των ηλεκτρονικών υπογραφών Αξιολόγηση μοντέλων αρχιτεκτονικής Αξιολόγηση παρόμοιων υποδομών δημόσιου κλειδιού

27 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπογραφών Οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές χρησιμοποιούν Ασύμμετρη κρυπτογράφηση Ζεύγη κρυπτογραφικών κλειδιών

28 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπογραφών Το ένα κλειδί, ‘ιδιωτικό’, διατηρείται μυστικό Το άλλο, ‘δημόσιο’, διανέμεται ελεύθερα

29 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπογραφών αποστολέας αλγόριθμος παραλήπτης δεδομένα Δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής σύνοψη 1. Χρήση μαθηματικών αλγόριθμων για τη δημιουργία μιας σύνοψης των δεδομένων

30 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπογραφών ιδιωτικό αποστολέαςπαραλήπτης δεδομένα Δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής σύνοψη 2. Κρυπτογράφηση της σύνοψης με το ιδιωτικό κλειδί κρυπτογραφημένη σύνοψη

31 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπογραφών αποστολέαςπαραλήπτης δεδομένα Δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής σύνοψη Η κρυπτογραφημένη σύνοψη αποτελεί την ηλεκτρονική υπογραφή των δεδομένων κρυπτογραφημένη σύνοψη

32 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπογραφών αποστολέαςπαραλήπτης δεδομένα Δημιουργία ηλεκτρονικής υπογραφής 3. Τα δεδομένα με την ηλεκτρονική υπογραφή τους αποστέλλονται στον παραλήπτη

33 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπογραφών αποστολέας αλγόριθμος παραλήπτης Επαλήθευση ηλεκτρονικής υπογραφής 1. Χρήση του ίδιου αλγόριθμου για παραγωγή νέας σύνοψης σύνοψη Χ

34 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπογραφών αποστολέας δημόσιο παραλήπτης Επαλήθευση ηλεκτρονικής υπογραφής 2. Αποκρυπτογράφηση της υπογραφής με το δημόσιο κλειδί σύνοψη Χ σύνοψη Ψ

35 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπογραφών αποστολέαςπαραλήπτης Επαλήθευση ηλεκτρονικής υπογραφής 3. Σύγκριση των δύο συνόψεων σύνοψη Χ σύνοψη Ψ

36 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Λειτουργία Ηλεκτρονικών Υπογραφών Η ταύτιση των δύο συνόψεων επιβεβαιώνει ότι Τα δεδομένα στάλθηκαν από τον κάτοχο του σχετικού ιδιωτικού κλειδιού Τα αρχικά δεδομένα δεν έχουν αλλοιωθεί

37 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Μοντέλα αρχιτεκτονικής Απλό μοντέλο Ιεραρχικό μοντέλο Μοντέλο δικτύου

38 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Αποτελέσματα Έργου Αρχιτεκτονική ΠΥΠ επίπεδο 1 - Θεμελιώδης Εκδότης Πιστοποιητικών, Root CA ΠΥΠ επίπεδο 2 - Ενδιάμεσος Εκδότης Πιστοποιητικών, Subordinate CA ΠΥΠ επίπεδο 3 – Τελικός Εκδότης Πιστοποιητικών, Issuing CA

39 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Αποτελέσματα Έργου Αρχιτεκτονική (επεκτάσιμη) Θεμελιώδης Εκδότης Πιστοποιητικών, Root CA Ενδιάμεσος Εκδότης Πιστοποιητικών, Subordinate CA Εκδότης

40 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Αποτελέσματα Έργου Αρχιτεκτονική (επεκτάσιμη) Θεμελιώδης Εκδότης Πιστοποιητικών, Root CA ΤραπεζικόςΤομέας ΚυβερνητικόςΤομέας ΑκαδημαϊκόςΤομέας

41 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Αποτελέσματα Έργου Υπηρεσίες Πιστοποίησης Έκδοση Πιστοποιητικού Ανάκληση Πιστοποιητικού Δημοσίευση Καταλόγου Ανάκλησης Πιστοποιητικών (Certificate Revocation List, CRL)

42 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Αποτελέσματα Έργου Έκδοση Πιστοποιητικού Παροχέας Υπηρεσιών Πιστοποίησης 1. Αίτηση

43 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Αποτελέσματα Έργου Έκδοση Πιστοποιητικού Παροχέας Υπηρεσιών Πιστοποίησης 2. Αξιολόγηση αίτησης

44 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Αποτελέσματα Έργου Έκδοση Πιστοποιητικού Παροχέας Υπηρεσιών Πιστοποίησης 3. Ενημέρωση χρήστη και...

45 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Αποτελέσματα Έργου Έκδοση Πιστοποιητικού Παροχέας Υπηρεσιών Πιστοποίησης 4....ενημέρωση δημόσιου καταλόγου σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος δημόσιος κατάλογος

46 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Αποτελέσματα Έργου Ανάκληση Πιστοποιητικού Παροχέας Υπηρεσιών Πιστοποίησης 1. Αίτηση ανάκλησης

47 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Αποτελέσματα Έργου Ανάκληση Πιστοποιητικού Παροχέας Υπηρεσιών Πιστοποίησης 2. Ανάκληση πιστοποιητικού, ενημέρωση χρήστη και...

48 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Αποτελέσματα Έργου Ανάκληση Πιστοποιητικού Παροχέας Υπηρεσιών Πιστοποίησης 3....ενημέρωση δημόσιου καταλόγου και CRL δημόσιος κατάλογος

49 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Αποτελέσματα Έργου Δικαιούχοι στον ακαδημαϊκό χώρο Φυσικά πρόσωπα name.surname@cynet.ac.cy Τηλεπικοινωνιακά ή πληροφορικά συστήματα και συσκευές πχ webserver.cynet.ac.cy

50 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Εφαρμογή ηλεκτρονικής υπογραφής Υπογραφή ηλεκτρονικού μηνύματος

51 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Εφαρμογή ηλεκτρονικής υπογραφής Παραλαβή υπογραμμένου μηνύματος

52 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Εφαρμογή ψηφιακού πιστοποιητικού Πιστοποίηση ταυτότητας συστήματος

53 9 Φεβρουαρίου 2006Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού Υποδομή Δημόσιου Κλειδιού ΚΕΑΔ Διαπροσωπεία συστήματος

54 Ανοικτή Συζήτηση

55 Ευχαριστούμε!


Κατέβασμα ppt "Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έργου “Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού” Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο 9 Φεβρουαρίου 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google