Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Movement Studies 2011-12. Στο τέλος του μαθήματος και με ανεξάρτητη μελέτη θα μπορείτε να :  Συζητήσετε πως συσπώνται οι μύες  Κατανόηση του τρόπου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Movement Studies 2011-12. Στο τέλος του μαθήματος και με ανεξάρτητη μελέτη θα μπορείτε να :  Συζητήσετε πως συσπώνται οι μύες  Κατανόηση του τρόπου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Movement Studies 2011-12

2 Στο τέλος του μαθήματος και με ανεξάρτητη μελέτη θα μπορείτε να :  Συζητήσετε πως συσπώνται οι μύες  Κατανόηση του τρόπου που οι σκελετικοί μύες παράγουν δύναμη τόσο σε μακρο όσο και μικροσκοπικό επίπεδο Συζητήστε τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή ισχύος και την ταχύτητα των μυών

3 σκελετικοίΚαρδιακόςΛείοι Πρόσφυση σε οστό ή το δέρμα Τοιχώματα της καρδιάς Σπλάχνα Εκούσια σύσπασηΑκούσια σύσπαση Ταχύτητα σύσπασης αργή προς γρήγορη Ταχύτητα σύσπασης αργή Ταχύτητα σύσπασης Αργή

4 Η δύναμη της μυϊκής σύσπασης επηρεάζεται από:  Μήκος του μυός  Αριθμός των μυϊκών ινών  Μέγεθος των μυϊκών μυών  συχνότητα της διέγερσης  Σύσταση των κινητικών μονάδων  Ταχύτητα της συστολής  Γωνία πρόσφυσης μυoς και οστό-βλέπε εμβιομηχανική

5 η σχέση μεταξύ του μήκους του μυός και της τάσης που παράγεται σε με μια ισομετρική συστολή

6 Δομή του σκελετικού μυός Fig. 12.1 Stanfield & Germann Fascicles Muscle fibre (cell) Muscle 6

7 7 Fig. 12.3 Stanfield & Germann

8 Fig. 12.5 Stanfield & Germann 8

9 Σχέση μήκους και έντασης στο σαρκομερίδιο κατά τη διάρκεια μιας ισομετρικής συστολής

10 Η δύναμη της μυϊκής σύσπασης επηρεάζεται από  Μήκος μυός  Αριθμός ινών  Μέγεθος ινών  Συχνότητα διέγερσης  Οργάνωση κινητικών μονάδων  Ταχύτητα σύσπασης  Γωνία μεταξύ του μυός και του οστού

11  ΑΗΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΜΥΟΙΝΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ  ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΥΟΙΝΙΔΙΩΝ

12  Άθροιση πολλαπλών κινητικών μονάδων  Άθροιση κατά συχνότητα  Αυτό παράγει μια ομαλή συστολή

13 13 Fig. 12.17 Stanfield & Germann

14  Όσο συνεχίζει η νευρική διέγερση να αυξάνει τη δύναμη της μυϊκής σύσπασης, αυξάνεται από την οργάνωση των κινητικών μονάδων  Κινητική μονάδα = κινητικός νευρώνας και οι μυϊκές ίνες που προμηθεύει

15 1. ένας κινητικός νευρώνας προμηθεύει πολλές ίνες 2. μια ίνα προμηθεύεται από ένα νευρώνα 3. ίδιος τύπος ινών σε ένα κινητικό νευρώνα 15 Κινητική μονάδα - κινητικός νευρώνας και οι μυϊκές ίνες που προμηθεύει Fig. 11.14 Stanfield & Germann

16 Νευρομυική σύναψη- Τελική κινητική πλάκα νευράξονας Κυτ. SCHWANN Σαρκείλημμα Μυϊκό κύτταρο ή μυϊκή ίνα Συναπτικό χάσμα Δευτερογενή συναπτικά χάσματα της Μετασυναπτικής μεμβράνης Αξόλειμμα Συναπτικά κυστίδια μιτοχόνδριο

17 17 Νευρομυική σύναψη (http//:.howmed.net)

18 18 Motor end plate Ca 2+ Acetylcholine (ACh) is released from the axon terminal of a motor neuron and binds to receptors in the motor end plate. This binding elicits an end-plate potential, which triggers an action potential in the muscle cell. Action potential propagates along the sarcolemma and down T tubules Ca 2+ is actively transported back into lumen of SR following the action potential Neuromuscular junction Sarcolemma T tubule Sarcoplasmic reticulum (SR) Synaptic cleft Axon terminal ACh receptors Ca 2+ The action potential triggers Ca 2+ release from SR Tropomyosin blocks myosin-binding sites (muscle fiber relaxes) Ca 2+ binds to troponin, exposing myosin-binding sites Crossbridge cycle begins (muscle fiber contracts) ACh 1 2 3 4 5 7 6 Fig. 12.8 Stanfield & Germann

19 Αρχή του μεγέθους Μικρές κινητικές μονάδες με μικρές ίνες διεγείρονται εύκολα όταν ενεργοποιούνται για πρώτη φορά, σταδιακά μεγαλύτερες κινητικές μονάδες με μεγαλύτερα ίνες ενεργοποιούνται και έτσι η δύναμη της συστολής αυξάνεται

20 Είδη μυϊκών συσπάσεων  Isometric contraction / ισομετρική: δεν αλλάζει σε μήκος ο μυς Η τάση που παράγεται δεν υπερβαίνει ποτέ την αντίσταση  Isotonic contraction /ισοτονική  concentric contraction / μειομετρική  eccentric contraction / πλειομετρική

21 Είδη μυϊκών συστολών tendon muscle concentric (shortened) isometric (length not changed) eccentric (elongated)

22

23  Δύναμη ποικίλλει ανάλογα με την ταχύτητα της κίνησης  Εάν η δύναμη που παράγεται είναι ίση με το φορτίο τότε δεν θα υπάρχει κίνηση δηλαδή ισομετρική συστολή  Όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα της συρρίκνωσης τόσο μικρότερη είναι η ένταση που παράγεται

24 Βραδείες (ερυθροί μύες)  Μικρού μεγέθους  Νευρώνονται από μικρές νευρικές ίνες  Πολλά τριχοειδή, μεγάλο αριθμό μιτοχονδρίων (οξειδωτικό μεταβολισμό)  Μεγάλο ποσό μυοσφαιρίνης  Θωρακικοί μύες  Μύες ράχεως, προσαρμοσμένοι σε πολύωρη, αργή σύσπαση ώστε να κρατάνε όρθιο τον κορμό Ταχείες (IΙ α και ΙΙ β - ωχροί μύες)  Μεγάλου μεγέθους μυϊκές ίνες και ισχυρές μυϊκές συσπάσεις  Σαρκοπλασματικό δίκτυο(ασβέστιο)  Γλυκολυτικά ένζυμα(ενέργεια)  Λίγα τριχοειδή και μιτοχόνδρια  Τύπου ΙΙ α : οξειδωτικές – γλυκολυτικές, μέτρια αντοχή στην κόπωση  Τύπου ΙΙ β : γλυκολυτικές, κουράζονται γρήγορα

25 25

26  Everett T and Kell C (2010) Human Movement An Introductory Text 6 th ed. Churchill Livingstone. A useful text for many areas of Movement Studies.  Guyton A.C and Hall J.E (2010) Textbook of Medical Physiology, 12 th ed. Elsevier Health. Chapter 6.  Marieb E.N. and Hoehn, K. (2010) Human Anatomy and Physiology, 8 th ed. San Francisco, Pearson Benjamin Cummings. Chapter 9.  Stanfield C L and Germann W J. (2006) Principles of human physiology (3 rd ed). Pearson Benjamin Cummings.

27  Περιγράψτε το είδος του συνδετικού ιστού που βρίσκεται στο σώμα και τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας τους Περιγράψτε τις λειτουργικές ιδιότητες των τριών τύπων χόνδρινου ιστού 27

28  Συνδετικός ιστός σωστή (Λιπώδης και ινώδης ιστός των συνδέσμων)  Ο χόνδρος  οστίτη ιστού  αίμα Συνδετικός ιστός 4 είδη

29  Υποστήριξη  Προστασία  Μόνωση  μεταφορά

30 Μεσέγχυμα Κατάλληλο ς συνδετικός ιστός ΧόνδροςΟστικόςαίμα 1. Χαλαρός συνδετικός ιστός - 2. Πυκνά συνδετικός ιστός - Κανονικός Ακανόνιστος Υποκατηγορίες 1. Υαλώδης 2.Ινωχόνδρινος 3. Ελαστικός 1 συμπαγής 2 Σπογγώδης Τύποι Κοινή εμβρυική μορφή

31 1. Έχει ιδιότητες μεταξύ πυκνού συνδετικού ιστού και των οστών 2. Σκληρό αλλά ευέλικτο 3. έλλειψη των νευρικών ινών και χωρίς αγγεία 4. Έως και 80% νερό 5. Σκληρύνει στη μετέπειτα ζωή Χόνδρος

32 Ποικιλίες ιστού Υαλώδης Eλαστικός Ινοχόνδρινος www.kumc.edu/instruction/medicine/anatomy/histoweb/cart/cart.htm

33  Τοποθεσία:  εμβρυϊκός σκελετός  καλύπτει το τέλος των μακρών οστών  χόνδρος των πλευρών  αναπνευστικού συστήματος (μύτη, το λάρυγγα, την τραχεία, κλπ.)  Παροχή σταθερής υποστήριξης, με κάποια ελαστικότητα Υαλώδης

34 34 Τα οστά και ο χόνδρος στο ανθρώπινο σώμα Fig. 6.1 Marieb Bones of axial skeleton Bones of appendicular skeleton Hyaline cartilage Elastic cartilage Fibrocartilage

35 Τοποθεσία: Εξωτερικό στο αυτί Περισσότερες ελαστικές ίνες δύναμη και εξαιρετική αντοχή στη διάταση Ελαστικός

36  Τοποθεσία: μεσοσπονδύλιο δίσκο δίσκος της αρθρώσεως του γόνατος Μεταξύ των χόνδρων υαλοειδούς και του πυκνού συνδετικού ιστού απορρόφηση των κραδασμών Ινοχόνδρινος


Κατέβασμα ppt "Movement Studies 2011-12. Στο τέλος του μαθήματος και με ανεξάρτητη μελέτη θα μπορείτε να :  Συζητήσετε πως συσπώνται οι μύες  Κατανόηση του τρόπου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google