Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

River Habitat Survey An evaluation of the habitats takes place, using the River Habitat Survey field method, or RHS (Environment Agency UK, 1997). The.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "River Habitat Survey An evaluation of the habitats takes place, using the River Habitat Survey field method, or RHS (Environment Agency UK, 1997). The."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 River Habitat Survey An evaluation of the habitats takes place, using the River Habitat Survey field method, or RHS (Environment Agency UK, 1997). The RHS field method is a systematic collection of data associated with the physical structure of watercourses based on a standard 500m length of a river channel. A cross- section measurements of water and bankfull, bank height and water depth are made at one representative location. So observations are done at an interval of 50m (spot-checks). Physical features are assessed from 1m wide transect across the channel while vegetation structure, land-use and channel vegetation types are assessed within a 10m wide transect. In addition the general habitat of the channel and the management of adjacent land-use are reported (sweep up). Section measurements are selected au hazard along a river with the use of GIS or simply a map. It is tried to be covered the 25% along a river.In this way every 5 -6 years the river habitat is possible to be monitored and this RHS can be used as a decision making management tool.

2

3 RHS It is important to keep in mind that: a) the RHS field method has been developed specifically for rivers found in the UK, b) it can be used for the comparison of river sites only when it refers to the same river types,

4

5

6 WWW.BIO.AUTH.GR OTHER WEBS/IP INVITED SPEAKERS

7 XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ RECORDED CHARACTERISTICS ΔΙΑΒΡΩΣΗ(EROSION) διαβρωμένος/σταθερός κρεμνός ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ (DEPOSITION) πλάγιες/επάκριες/κεντρικές ΔΟΜΗ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ(VEGETATION STRUCTURE) Υγρό κανάλι & όχθες ΡΟΗ (CURRENT) 10 τύποι ροής

8 Άλλα χαρακτηριστικά OTHER CHARACTERISTICS ΠΡΟΦΙΛ ΟΧΘΗΣ(BANK POFILE) φυσικό: προεξέχον,…,ομαλό τροποποιημένο: ευθυγραμμισμένo,…,ανάχωμα ΔΕΝΤΡΟΣΤΟΙΧΙΑ (TREES) εκτεταμένη & συνδεόμενα χαρακτηριστικά Χαρακτηριστικά καναλιού (CHANNEL CHARACTERISTICS) Καταράχτες, αβαθή σημεία (riffles)/βαθιά (pools) κλπ. Μεγάλες κροκάλες, εκτεθειμένο ίζημα ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ (50m) (LAND USES) 13 κατηγορίες χρήσεων γης

9 Scoring system For each site the Habitat Quality Assessment (HQA) score is evaluated. This score is based on the presence and extent of habitat features of known wildlife value recorded during the survey. At the same time the Habitat Modification Score (HMS) is also calculated. This score expresses the extent of artificial modification to the physical structure of the channel. Afterwards the sites are categorized according to the 6 HMS categories used in the UK (Raven et al., 1998).

10 Κατηγορίες της βαθμολόγησης των τροποποιημένων ενδιαιτήματων (Habitat modification score =HMS) 0 Αδιατάρακτο UNMODIFIED 0 - 2 Ημιφυσικό SEMI-NATURAL 3 - 8 Κυρίως μη τροποποιημένο MAINLY NOT MODIFIED 9 - 20 Προφανώς τροποποιημένο OBVIOUSLY 21 - 44 Σημαντικά τροποποιημένο SERIOUSLY 45 or more Βαρέως τροποποιημένο EXTREMELY Υποσημείωση: τα ημιφυσικά περιλαμβάνουν και αδιατάρακτα κανάλια

11

12 Δειγματοληψία SAMPLING Συμπλήρωση των πρωτοκόλων για όλο το μήκος του ποταμού και μέρους των παραποτάμων του και εφαρμογή των σημείων ελέγχου στο 25% του μήκους (στρατηγικά τυχαία δειγματοληψία SAMPLING AU HAZARD/25% MUST BE COVERED). Συμπλήρωση των πρωτοκόλων για όλο το μήκος του ποταμού και μέρους των παραποτάμων του και εφαρμογή των σημείων ελέγχου στο 25% του μήκους (στρατηγικά τυχαία δειγματοληψία SAMPLING AU HAZARD/25% MUST BE COVERED). Φωτογραφικό αρχείο.PHOTOGRAPHS OF EVERY SPOT Φωτογραφικό αρχείο.PHOTOGRAPHS OF EVERY SPOT

13 OTHER TYPES OF SAMPLING “3-minute kick- sweep” OF BENTHIC MACROINVERTEBRATES TRYING TO COVER ALL THE EXISTING MICROBIOTOPS PHYSICO-CHEMICAL PARAMETES OF THE WATER IN SITU. WATER ANALYSES (NUTRIENTS,…)

14 Substrate evaluation according to Wentworth Substrate: BOLDERS COBBLES PEBBLES GRAVEL SAND SILT DIAMETER(mm) : > 256 mm 16-2564-16 >2 0.625-2 0.0039- 0.0625 DEPTH & WIDTH CURRENT AND DISCHARGE DISTANCE FROM THE SOURCE ALTITUDE INCLINATION

15 Photo:Maria Lazaridou 3 minute kick-sweep method

16 CLEAN WATERS Gammarus/ Asellus (>1) ToC 12-25oC DO > 60% ή 5mg/l pH 6.5-8.5 BOD < 2.5 mg/l CONDUCTIVITY <400 μSiemen NH4-N <5mg/l NH4 0.04 -1 mg/l NH3-N < 0.02 mg/l N-NO3 25-50 mg/l (νιτρικά) O-PO4 0.4-5 mg/l Ptot <1 mg/l TSS 25 mg/l - TRANSPARENCY - -O2 (παρουσία / απουσία ειδών) - TEMPERATURE (παρουσία / απουσία ειδών) - pH {υπόστρωμα, σκληρότητα του νερού, παρουσία / απουσία ειδών} - -CONDUCTIVITY (μέτρηση της ιοντικής δυναμικότητας) - -- BOD - -- CURRENT - (TDS) - SUBSTRATE - AMMONIA - -NITRATES & NITRITES - PHOSPHATES - (TSS)

17


Κατέβασμα ppt "River Habitat Survey An evaluation of the habitats takes place, using the River Habitat Survey field method, or RHS (Environment Agency UK, 1997). The."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google