Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Μεταβλητοί αστέρες Γιάννης Σειραδάκης Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ Γνήσιοι Μεταβλητοί Μη γνήσιοι μεταβλητοί.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Μεταβλητοί αστέρες Γιάννης Σειραδάκης Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ Γνήσιοι Μεταβλητοί Μη γνήσιοι μεταβλητοί."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Μεταβλητοί αστέρες Γιάννης Σειραδάκης Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ Γνήσιοι Μεταβλητοί Μη γνήσιοι μεταβλητοί

2 Ταξινόμηση μεταβλητών αστέρων

3 Μη γνήσιοι μεταβλητοί Διπλοί εκλειπτικοί Β Περσέως - Algol P = 2 d 20 h 49 m m = 2.3 – 3.5

4 Μη γνήσιοι μεταβλητοί Αστρικές κηλίδες Ηλιακές κηλίδεςTrES-1

5 Γνήσιοι μεταβλητοί Οι μεταβλητοί αστέρες στο διάγραμμα H-R Περιοδικοί μεταβλητοί

6 Γνήσιοι μεταβλητοί Περιοδικοί μεταβλητοί Το σφαιρωτό σμήνος Μ3 Διάρκεια παρατήρησης: ~8 ώρες

7 Γνήσιοι μεταβλητοί Περιοδικοί μεταβλητοί Μικρής περιόδου RR Lyrae και Κηφείδες

8 Γνήσιοι μεταβλητοί Μικρής περιόδου RR Lyrae και Κηφείδες logP = α m pg + β Περιοδικοί μεταβλητοί Henrietta Leavitt

9 Γνήσιοι μεταβλητοί Μικρής περιόδου RR Lyrae και Κηφείδες logP = α m pg + β Περιοδικοί μεταβλητοί

10 Γνήσιοι μεταβλητοί Μικρής περιόδου RR Lyrae και Κηφείδες Άρα: logP = α L + β Ισχύει: Τ=f(L) και M=f(L) Περιοδικοί μεταβλητοί: Σχέση Περιόδου - Φωτεινότητας

11 Γνήσιοι μεταβλητοί Για Τ eff > 20 000 K και για Τ eff < 12 600 K Προκύπτουν οι εξισώσεις για τις δύο κατηγορίες Κηφειδών Μικρής περιόδου RR Lyrae και Κηφείδες Περιοδικοί μεταβλητοί: Σχέση Περιόδου - Φωτεινότητας Για αστέρες Κύριας Ακολουθίας ισχύει η σχέση Μάζας-Φωτεινότητας: L ≈ M 4 Άρα: lοgP = -0.25M bοl - 3lοgT eff + c Από παρατηρήσεις Κηφείδες Ι : lοg(P/1 d) = -0.232Mbοl - 2.85lοgTeff + 9.294 Κηφείδες ΙΙ lοg(P/1 d) = -0.275Mbοl - 3.91lοgΤeff + 14.543

12 Γνήσιοι μεταβλητοί Μακράς περιόδου ο Ceti – Mira Ceti Περιοδικοί μεταβλητοί

13 Γνήσιοι μεταβλητοί Ανώμαλοι μεταβλητοί Αστέρες τύπου T Tauri Απότομες μεταβολές Φασματικές γραμμές Li Ισχυρός αστρικός άνεμος

14 Γνήσιοι μεταβλητοί Αστέρες εκλάμψεων Πολύ απότομες μεταβολές Ανώμαλοι μεταβλητοί

15 Γνήσιοι μεταβλητοί Μεταβλητοί τύπου R CrB Πολύ απότομη ελάττωση φωτεινότητας Φασματικές γραμμές άνθρακα Περίβλημα άνθρακα Ανώμαλοι μεταβλητοί

16 Γνήσιοι μεταβλητοί Υπερκαινοφανείς Υπερκαινοφανείς Τύπου ΙΙ Υπερκαινοφανείς τύπου Ια Ανώμαλοι μεταβλητοί

17 Γνήσιοι μεταβλητοί Υπερκαινοφανείς Υπερκαινοφανείς Τύπου ΙΙ Υπερκαινοφανείς τύπου Ια Ανώμαλοι μεταβλητοί

18 Γνήσιοι μεταβλητοί Υπερκαινοφανείς Υπόλειμμα Kepler 1604μ.Χ. Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς Τύπου ΙΙ Ανώμαλοι μεταβλητοί

19 Γνήσιοι μεταβλητοί Υπερκαινοφανείς Υπόλειμμα υπερκαινοφανούς Τύπου Ια Υπόλειμμα Καρκίνου 1054 μ.Χ. Ανώμαλοι μεταβλητοί

20 Γνήσιοι μεταβλητοί Σχέση Περιόδου – Πυκνότητας Κηφειδών Εξίσωση υδροστατικής πίεσης Επιτάχυνση βαρύτητας στη επιφάνεια ενός αστέρα Επιτάχυνση λόγω πίεσης

21 Γνήσιοι μεταβλητοί Από (1) και (3) Διαφορίζω τις (1) και (3) Σχέση Περιόδου – Πυκνότητας Κηφειδών (5α) (5β)

22 Γνήσιοι μεταβλητοί Άρα η επιτάχυνση δίνεται από τη σχέση: Σχέση Περιόδου – Πυκνότητας Κηφειδών Σύμφωνα με το νόμο του Νεύτωνα, η εξίσωση κίνησης της επιφάνειας του αστέρα δίνεται από: (6)


Κατέβασμα ppt "Μεταβλητοί αστέρες Γιάννης Σειραδάκης Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ Γνήσιοι Μεταβλητοί Μη γνήσιοι μεταβλητοί."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google