Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ερευνητική Εργασία «Η εικονική μας επιχείρηση» Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολόγιου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ερευνητική Εργασία «Η εικονική μας επιχείρηση» Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολόγιου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ερευνητική Εργασία «Η εικονική μας επιχείρηση» Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολόγιου.

2 Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου Δημιουργήσαμε αυτό το ερωτηματολόγιο με στόχο να ανιχνεύσουμε τις ανάγκες και τα καταναλωτικά πρότυπα των πιθανών πελατών μας. Δημιουργήσαμε αυτό το ερωτηματολόγιο με στόχο να ανιχνεύσουμε τις ανάγκες και τα καταναλωτικά πρότυπα των πιθανών πελατών μας. Το δείγμα μας αποτελείται από τους μαθητές του ΕΠΑΛ Πάτμου. Ποιο συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο απάντησαν 29 μαθητές(19 Αγόρια 10 κορίτσια). Όλοι οι μαθητές ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 16 έως 18 ετών. Το 50% των μαθητών απάντησαν ότι κατέχουν μοτοσικλέτες Το δείγμα μας αποτελείται από τους μαθητές του ΕΠΑΛ Πάτμου. Ποιο συγκεκριμένα το ερωτηματολόγιο απάντησαν 29 μαθητές(19 Αγόρια 10 κορίτσια). Όλοι οι μαθητές ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 16 έως 18 ετών. Το 50% των μαθητών απάντησαν ότι κατέχουν μοτοσικλέτες

3 Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου Ζητήσαμε από τους κάτοχους μοτοσυκλέτας να μας που για τη μάρκα και το κυβισμό της μοτοσικλέτας τους. Τα δεδομένα που συλλέξαμε δίνονται στα παρακάτω διαγράμματα. Ζητήσαμε από τους κάτοχους μοτοσυκλέτας να μας που για τη μάρκα και το κυβισμό της μοτοσικλέτας τους. Τα δεδομένα που συλλέξαμε δίνονται στα παρακάτω διαγράμματα. Παρατηρούμε ότι οι πιο δημοφιλείς μάρκες είναι η Daytona(38%) και η Honda(19%) και ακολουθούν οι GILLERA(6%) KTM(6%) SYM (6%)KYMCO(6%) SUZUKI(6%) YAMAHA(6%) SKYTEAM(6%) GLX(6 %). Παρατηρούμε ότι οι πιο δημοφιλείς μάρκες είναι η Daytona(38%) και η Honda(19%) και ακολουθούν οι GILLERA(6%) KTM(6%) SYM (6%)KYMCO(6%) SUZUKI(6%) YAMAHA(6%) SKYTEAM(6%) GLX(6 %).

4 Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου Επίσης παρατηρούμε ότι ο πιο δημοφιλείς κυβισμός είναι αυτός των 125cc και ακολουθούν οι κυβισμοί των 50ccκαι των 110ccκαι αμέσως μετά είναι των 135cc. Επίσης παρατηρούμε ότι ο πιο δημοφιλείς κυβισμός είναι αυτός των 125cc και ακολουθούν οι κυβισμοί των 50ccκαι των 110ccκαι αμέσως μετά είναι των 135cc.

5 Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου Η επόμενη ερώτηση αφορούσε το αν οι κάτοχοι μοτοσικλέτας συντηρούν τη μοτοσικλέτα μόνοι τους ή επισκέπτονται συνεργεία. Ό Όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα οι περισσότεροι προτιμούν να πηγαίνουν σε συνεργείο για service

6 Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου Η επόμενη ερώτηση αφορούσε για το αν ενδιαφέρωνται για τις μετατροπές στην μοτοσυκλέτα τους.Παρατηρούμε ότι το 82% των ερωτηθέvτων ενδιαφέρονται για μετατροπή την μοτοσυκλέτα τους ενώ το 18% αδιαφορεί. Η επόμενη ερώτηση αφορούσε για το αν ενδιαφέρωνται για τις μετατροπές στην μοτοσυκλέτα τους.Παρατηρούμε ότι το 82% των ερωτηθέvτων ενδιαφέρονται για μετατροπή την μοτοσυκλέτα τους ενώ το 18% αδιαφορεί.

7 Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου Στη συνέχεια ζητήσαμε από αυτούς που δηλώσαν ότι επιθυμούν να κάνουν μετατροπές, να μας αναφέρουν τους τύπους μετατροπών που τους ενδιαφέρουν. Στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται για κάθε τύπο μετατροπής το ποσοστό αυτών που απάντησαν θετικά. Στη συνέχεια ζητήσαμε από αυτούς που δηλώσαν ότι επιθυμούν να κάνουν μετατροπές, να μας αναφέρουν τους τύπους μετατροπών που τους ενδιαφέρουν. Στο παρακάτω διάγραμμα δίνεται για κάθε τύπο μετατροπής το ποσοστό αυτών που απάντησαν θετικά.

8 Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου Επίσης στην επόμενη ερώτηση ζητήσαμε από τους μαθητές να μας αναφέρουν για άλλα προϊόντα που αγοράζουν τα οποία αφορούν την μοτοσυκλέτα τους. Επίσης στην επόμενη ερώτηση ζητήσαμε από τους μαθητές να μας αναφέρουν για άλλα προϊόντα που αγοράζουν τα οποία αφορούν την μοτοσυκλέτα τους.

9 Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου Στη συνέχεια ρωτήσαμε για το ποιοι επιθυμούν να αποκτήσουν μια νέα μοτοσυκλέτα. Και σύμφωνα με τα παρακάτω αποτελέσματα το 64% απάντησε Θετικά και το 36% Αρνητικά.

10 Η αμέσως επόμενη ερώτηση απευθύνεται σε αυτούς που απάντησαν θετικά ερώτηση αφορά τον τύπο και την μάρκα της μοτοσυκλέτας που θα επιθυμούσαν να αποκτήσουν. Η αμέσως επόμενη ερώτηση απευθύνεται σε αυτούς που απάντησαν θετικά ερώτηση αφορά τον τύπο και την μάρκα της μοτοσυκλέτας που θα επιθυμούσαν να αποκτήσουν. Σύμφωνα με τα παραπάνω διαγράμματα οι πιο δημοφιλείς μάρκες είναι οι παρακάτω Σύμφωνα με τα παραπάνω διαγράμματα οι πιο δημοφιλείς μάρκες είναι οι παρακάτω Honda(37%) Honda(37%) Yamaha(37%) Yamaha(37%) Aprilia(11%) Aprilia(11%) Ktm,Duccati,Sym(5%) Ktm,Duccati,Sym(5%)

11 Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολογίου Τέλος ρωτήσαμε αυτούς που επιθυμούν να αγοράσουν νέα μοτοσικλέτα, πόσα κυβικά προτιμούν να είναι. Τέλος ρωτήσαμε αυτούς που επιθυμούν να αγοράσουν νέα μοτοσικλέτα, πόσα κυβικά προτιμούν να είναι. Παρατηρούμε ότι ο πιο δημοφιλής κυβισμός είναι τα εξής: Παρατηρούμε ότι ο πιο δημοφιλής κυβισμός είναι τα εξής: 125 cc(32%) 125 cc(32%) 135,100 cc (16%) 135,100 cc (16%) 1300 cc (11%) 1300 cc (11%) 450 cc (10%) 450 cc (10%) 100,50 cc (5%) 100,50 cc (5%)

12 Συμπεράσματα ανάλυσης ερωτηματολογίου 1)Παρατηρούμε πως ένας στους δύο μαθητές χρησιμοποιούν μοτοσικλέτα 1)Παρατηρούμε πως ένας στους δύο μαθητές χρησιμοποιούν μοτοσικλέτα 2)Η πιο δημοφιλείς μάρκα μοτοσικλέτας είναι η DAYTONA 2)Η πιο δημοφιλείς μάρκα μοτοσικλέτας είναι η DAYTONA 3)Οι πιθανοί πελάτες μας κατέχουν μοτοσικλέτες χαμηλού κυβισμού(50-135cc) 3)Οι πιθανοί πελάτες μας κατέχουν μοτοσικλέτες χαμηλού κυβισμού(50-135cc) 4)Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι το 56% των κατόχων μοτοσικλέτας συντηρούν τις μοτοσικλέτες τους σε συνεργείο άρα είναι οι πιθανοί πελάτες μας. 4)Ένα θετικό στοιχείο είναι ότι το 56% των κατόχων μοτοσικλέτας συντηρούν τις μοτοσικλέτες τους σε συνεργείο άρα είναι οι πιθανοί πελάτες μας. 5)ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι ότι το 82% μας απάντησε ότι ενδιαφέρετε για μετατροπές στη μοτοσικλέτα του. 5)ένα άλλο θετικό στοιχείο είναι ότι το 82% μας απάντησε ότι ενδιαφέρετε για μετατροπές στη μοτοσικλέτα του.

13 Συμπεράσματα ανάλυσης ερωτηματολογίου 6)Οι πιο δημοφιλής μετατροπές αφορούν μετατροπές σε ζάντες και εξατμίσεις. Επίσης οι μαθητές δείχνουν ενδιαφέρον και για άλλους τύπους μετατροπών. 6)Οι πιο δημοφιλής μετατροπές αφορούν μετατροπές σε ζάντες και εξατμίσεις. Επίσης οι μαθητές δείχνουν ενδιαφέρον και για άλλους τύπους μετατροπών. 7)Συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον για νέες μοτοσυκλέτες και παρατηρούμε ότι οι πιο δημοφιλείς μάρκες είναι η Yamaha και η Honda. 7)Συμπεραίνουμε ότι υπάρχει μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον για νέες μοτοσυκλέτες και παρατηρούμε ότι οι πιο δημοφιλείς μάρκες είναι η Yamaha και η Honda. 8)Τέλος οι υποψήφιοι αγοραστές προτιμούν τους κυβισμούς από 100 εώς 125 κυβικών 8)Τέλος οι υποψήφιοι αγοραστές προτιμούν τους κυβισμούς από 100 εώς 125 κυβικών


Κατέβασμα ppt "Ερευνητική Εργασία «Η εικονική μας επιχείρηση» Ανάλυση δεδομένων ερωτηματολόγιου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google