Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση 16o Νηπιαγωγείο Κατερίνης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση 16o Νηπιαγωγείο Κατερίνης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση 16o Νηπιαγωγείο Κατερίνης

2 1ο ΠΕΔΙΟ : ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑΣ: ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ Δείκτης 1.1. Χώροι του Σχολείου Δείκτης 1.2. Εξοπλισμός – Διαθέσιμα μέσα του Σχολείου ΤΟΜΕΑΣ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Δείκτης 1.3. Οικονομικοί πόροι του Σχολείου ΤΟΜΕΑΣ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Δείκτης 1.4. Διδακτικό προσωπικό του Σχολείου 2ο ΠΕΔΙΟ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δείκτης 2.1. Διαμόρφωση και εφαρμογή του σχολικού προγράμματος ΤΟΜΕΑΣ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δείκτης 2.2. Συντονισμός σχολικής ζωής ΤΟΜΕΑΣ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ - ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δείκτης 2.3. Διαχείριση και αξιοποίηση των μέσων και των πόρων AYTOAΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

3 3ο ΠΕΔΙΟ : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΟΜΕΑΣ: ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δείκτης 3.1. Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών Δείκτης 3.2. Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών – μαθητών Δείκτης 3.3. Σχέσεις μεταξύ σχολείου – γονέων Δείκτης 3.4. Σχέσεις μεταξύ σχολείου – φορέων 4ο ΠΕΔΙΟ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ Δείκτης 4.1. Ανάπτυξη στόχων του προγράμματος σπουδών ΤΟΜΕΑΣ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ Δείκτης 4.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών ΤΟΜΕΑΣ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ Δείκτης 4.3. Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δείκτης 4.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων ΤΟΜΕΑΣ: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Δείκτης 4.5. Υποστήριξη της επιστημονικής – παιδαγωγικής κατάρτισης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών

4 5ο ΠΕΔΙΟ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΜΕΑΣ: ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Δείκτης 5.1. Παρακολούθηση της φοίτησης και της σχολικής διαρροής ΤΟΜΕΑΣ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Δείκτης 5.2. Επίδοση και πρόοδος των μαθητών ΤΟΜΕΑΣ: ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Δείκτης 5.3. Ενισχυτικές, υποστηρικτικές και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις AYTOAΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ / ΓΕΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

5 16 Ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) Σχολ. Έτος 2009-2010 Υπηρετούντες Νηπιαγωγοί: Συμεωνίδης Χαράλαμπος (Οργανικά) Θεοδώρου Ευαγγελία (Με απόσπαση) Ψυχράμη Ελένη (Με απόσπαση) Υπ’ αριθ’ 3/01.06.2010 απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων του 16 ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία η Συμμετοχή της Σχολικής Μονάδας στο πρόγραμμα «Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής Μονάδας.» Σχολ. Έτος 2010-2011 Υπηρετούντες Νηπιαγωγοί: Συμεωνίδης Χαράλαμπος (Οργανικά) Τσιμπονίδου Σουμέλα (Οργανικά) Χριστοφορίδου Σοφία (Με απόσπαση) Σχολ. Έτος 2011-2012 Υπηρετούντες Νηπιαγωγοί: Συμεωνίδης Χαράλαμπος (Οργανικά) Τσιμπονίδου Σουμέλα (Οργανικά) Θεοδώρου Ευαγγελία (Με απόσπαση) Τσαμπούλη Πετρούλα (Με απόσπαση) Εμμανουήλ Τασούλα (Αναπληρώτρια)

6 Οι διαδικασίες αξιολόγησης που ακολούθησε η σχολική μονάδα για τη γενική εκτίμηση της εικόνας της, είναι οι εξής: Στις 29/10/2010, 16/11/2010, μετά το πέρας του ημερήσιου προγράμματος, πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές συναντήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, με πρωτοβουλία της οικείας Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής και με θέμα: Eνημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα «Αξιολόγηση Εκπ/κού Έργου» Ορίστηκαν μέλη της Ομάδας ΑΕΕΥπεύθυνος, Συντονίστρια, Πρακτικογράφος Απαραίτητη κρίθηκε η χρήση ημερολογίου και η καταγραφή στα Πρακτικά του Συλλόγου Διδασκόντων της πορείας των σημαντικότερων σημείων της διαδικασίας και των αποφάσεων. Ορίστηκαν: Το χρονοδιάγραμμα Ο σχεδιασμός για την ομαλή λειτουργία της ομάδας. Ο επιμερισμός των πεδίων για έγκαιρη προετοιμασία. Στόχος η ολοκλήρωση του πρώτου μέρους έως τις 3/12/2010 Συμφωνήθηκε να τηρηθεί απαρέγκλιτα το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα λόγω πίεσης χρόνου.

7 Έκθεση Γενικής εκτίμησης και Προόδου Α΄ τετραμήνου σχολ. Έτους 2010-2011 Συμπλήρωση όλων των πεδίων του προγράμματος Ανάδειξη της συνολικής εικόνας της κατάστασης του Νηπιαγωγείου μας Καταγραφή των δυνατών αλλά και των αδύνατων σημείων του Νηπιαγωγείου μας Α΄ τετράμηνο

8 Έκθεση Συστηματικής Διερεύνησης Επιλεγμένων Τομέων του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (Ιανουάριος 2011) Μετά τη σύνταξη της έκθεσης με τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου η ομάδα εργασίας προβληματίστηκε και συζήτησε εκτενώς, με ποιον τομέα θα ήθελε περισσότερο να ασχοληθεί παίρνοντας υπόψη της τα παρακάτω: α) τα στοιχεία της γενικής εκτίμησης, που τους προτρέπει σε μια βαθύτερη διερεύνηση και αναζήτηση σχεδιασμού και ανάπτυξης δράσεων για βελτίωσή της β) από το ενδιαφέρον της παιδαγωγικής ομάδας για το θέμα της οργάνωσης της τάξης, που προφανώς επιδέχεται καινοτομίες και δράσεις έξω από τα μέχρι τώρα πεπραγμένα γ) τη διαμόρφωση περιβάλλοντος που θα συμβάλλει στην επιτυχία της διαδικασίας διδασκαλία-μάθηση δ) την ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών μεθόδων, με γνώμονα τη συνεργατική μάθηση, την ομαδοκεντρική διδασκαλία και την ποιοτική αξιολόγηση. Α΄ τετράμηνο

9 Στις 13 -1 - 2011, παρουσία της Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής κ. Βασίλα Βασιλικής αποφασίστηκε ομόφωνα η διερεύνηση του 3 ου πεδίου Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο και επιλέχθηκε η μέθοδος της συνέντευξης Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Ερωτηματολόγια για τα νήπιαΕρωτηματολόγια για τα νήπια, με στόχο τη διερεύνηση των παιδαγωγικών πρακτικών. Στο χρόνο των ελεύθερων δραστηριοτήτων οι νηπιαγωγοί της τάξης παίρνουν τη συνέντευξη των νηπίων Ερωτηματολόγια για τους γονείςΕρωτηματολόγια για τους γονείς: αποφασίστηκε συνάντηση με τους γονείς των νηπίων, (ημερομηνία συνάντησης με τους γονείς 17-01-2011, στο χώρο του νηπιαγωγείου, ώρα: 17:00 μ.μ. και θέμα: «Ενημέρωση για την εξέλιξη του προγράμματος της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας και το ρόλο των γονέων στην ενίσχυση και υποστήριξη του προγράμματος». Α΄ τετράμηνο

10 Δ Ι Α Δ Ι Κ Α Σ Ι Α Στην πορεία και καθώς ολοκληρώναμε τον κύκλο των ερωτηματολογίων και των συνεντεύξεων, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει έλλειμμα όσον αφορά τη δική μας αυτοαξιολόγηση Για το σκοπό αυτό ψάχνοντας βρήκαμε ένα εργαλείο – ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης παρέμβασης του εκπαιδευτικού, της κ. Έφης Γουργιώτου από μια δημοσίευση με τίτλο: “Αξιολόγηση: Η σημασία και η χρήση της στο νηπιαγωγείο”, Άξονας 1ος: Οικοδόμηση αμοιβαίων σχέσεων Άξονας 2ος: Σχεδιασμός και οργάνωση αναπτυξιακά κατάλληλου προγράμματος Άξονας 3ος: Εξασφάλιση της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών Άξονας 4ος: Διαρκής ενημέρωση πάνω σε θέματα προσχολικής εκπαίδευσης Άξονας 5ος: Υποστήριξη επαγγελματικών σταθερών προτύπων Το παραπάνω ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης το εμπλουτίσαμε με κριτήρια που τέθηκαν κατόπιν συζήτησης, ομόφωνα από το διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου μας. Α΄ τετράμηνο

11 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αποτελέσματα Αξιολόγησης με τους γονείς Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε στο σπίτι του κάθε γονέα, Επίσης από την αρχή της διαδικασίας εξασφαλίστηκε η ανωνυμία των γονέων, με κοινή συμφωνία, σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Δόθηκαν 33 ερωτηματολόγια, από τα οποία επιστράφηκαν συμπληρωμένα 31. Από τα αποτελέσματα της συστηματικής διερεύνησης διαπιστώθηκε ότι η επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ του νηπιαγωγείου και των γονέων κινείται σε καλό επίπεδο. Εστιάζονται όμως προβλήματα στη σχέση αυτή στα παρακάτω σημεία: α) στην ενημέρωση των γονέων που αφορά την πρόοδο και επίδοση των παιδιών τους. Τόσο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά της, όσο και στη συχνότητα που αυτή γίνεται, β) στην ενημέρωση των γονέων, που αφορά σκοπούς και στόχους του Α.Π. που διέπει το νηπιαγωγείο και γ) την οργάνωση, τον αριθμό και τη χρονική στιγμή των προγραμματισμένων συναντήσεων νηπιαγωγών-γονέων. Α΄ τετράμηνο

12 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αποτελέσματα Αξιολόγησης με τους νηπιαγωγούς. Από τα αποτελέσματα της συστηματικής παρατήρησης διαπιστώθηκε πρόβλημα στον : α) «Άξονα 4 : Διαρκής ενημέρωση πάνω σε θέματα προσχολικής εκπαίδευσης», όπου οι νηπιαγωγοί διαπιστώνουν έλλειμμα ενημέρωσης, επιμόρφωσης και συνεργασίας από φορείς που το αντικείμενό τους σχετίζεται με την διδακτική πράξη στο νηπιαγωγείο, β) «Άξονα 1: Οικοδόμηση αμοιβαίων σχέσεων», όπου παρατηρούνται προβλήματα στη συνεργασία με την οικογένεια. Α΄ τετράμηνο

13 ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ για ΔΡΑΣΗ ΓΟΝΕΙΣ Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, αποφασίστηκε η διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας που θα κατευθύνει και θα διευκολύνει την εμπλοκή και την ενεργό συμμετοχή των γονέων στη σχολική ζωή και δραστηριότητες. Η υλοποίηση του σχεδίου δράσης συνδέεται με παράγοντες που αφορούν στην οργάνωση και συντονισμό της σχολικής ζωής. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ Όσον αφορά το έλλειμμα της συμμετοχής, ενημέρωσης, επιμόρφωσης που αφορούν τη διδακτική διαδικασία και τη διεύρυνση των γνώσεων, θα ζητηθεί η βοήθεια της συμβούλου προσχολικής αγωγής. Σε ενδοσχολικό επίπεδο θα χρειαστεί πρόσθετος χρόνος γι’ αυτές τις ενημερωτικές συναντήσεις. Όμως με τον καλό σχεδιασμό και την καλή διάθεση, από κοινού Νηπιαγωγών-Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής, αναπτύχθηκαν δράσεις με θετικά αποτελέσματα. Α΄ τετράμηνο

14 Β΄ τετράμηνο σχολ. Έτους 2010-2011 Προγραμματισμός δράσεων Σχέδιο Δράσης 1 : Ανάπτυξη του Εσωτερικού κανονισμού του Νηπιαγωγείου Ανάπτυξη συνεργατικών πρακτικών στην καθημερινή πράξη. Συγκρότηση μικρών ομάδων εργασίας Εκπόνηση και καθιέρωση ενός πλαισίου αρχών που θα αφορά παιδαγωγικές πρακτικές, προγραμμάτων, καταγεγραμμένης εξέλιξης της ανάπτυξης των νηπίων. Σημαντικότερα συμπεράσματα / αναγκαιότητα για: Σχέδιο Δράσης 2 :. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης στο Νηπιαγωγείο Β΄ τετράμηνο

15 Κριτήρια Επιτυχίας της Δράσης Η δράση θεωρείται επιτυχημένη όταν επιτευχθούν οι στόχοι που έχουν τεθεί κατά των σχεδιασμό της. Ως βασικά κριτήρια επιτυχίας θεωρούνται τα ακόλουθα : Γραπτό πλαίσιο αρχών αποδεκτό από τα μέλη της σχολικής κοινότητας Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου που αποτελεί τη βάση συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας Μεγαλύτερη συμμετοχή των γονέων στη λήψη αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν και δέσμευση τους απέναντι στο σχολικό πρόγραμμα και τους κανόνες της σχολικής ζωής. Βελτίωση και αναβάθμιση του ρόλου των νηπίων που αφορά την ασφάλειά τους.

16 Γ΄ τετράμηνο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Γ΄ τετράμηνο σχολ. Έτους 2011-2012 Απόφαση του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων να συμμετέχουν στη διαδικασία του προγράμματος, ορισμός μέλους Κατανομή αρμοδιοτήτων από την Ομάδα Δράσης (ΟΔ) και σχεδίων δράσης (ΣΔ) Αυστηρό πλαίσιο χρονοδιαγράμματος, έλεγχος από την ΟΔ Συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής των ΣΔ καθώς και η αξιολόγησή τους από την ΟΔ

17 Δ΄ τετράμηνο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΔ Δ΄ τετράμηνο σχολ. Έτους 2011-2012 Α. Ολοκλήρωση της σύνταξης του κανονισμού λειτουργίας του Νηπιαγωγείου και παρουσίασή του στην ΟΔ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΡΟΛΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΝΗΠΙΩΝ

18 Δ΄ τετράμηνο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΔ Δ΄ τετράμηνο σχολ. Έτους 2011-2012 Β. Ολοκλήρωση του ΣΔ για τη συνεργασία μεταξύ των Νηπιαγωγών του Νηπιαγωγείου μας. και παρουσίασή του στην ΟΔ Γ. Ολοκλήρωση του ΣΔ για τους κανόνες μεταξύ των νηπίων του Νηπιαγωγείου μας και παρουσίασή του στην ΟΔ

19 Δ΄ τετράμηνο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΔ Δ΄ τετράμηνο σχολ. Έτους 2011-2012 Η ΟΔ σε ολομέλεια αξιολογεί τα αποτελέσματα των δράσεων όλων των μέχρι τώρα διαδικασιών, σε σχέση με τους στόχους, που είχε θέσει Διαμορφώνει την τελική έκθεση αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου του Νηπιαγωγείου και την επικυρώνει

20 ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΗΝ ΣΑΣ

21

22 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ Στα πλαίσια του έργου: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής μονάδας Άξονας 1 ος : Οικοδόμηση αμοιβαίων σχέσεων Πόσο συμφωνείτε με κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις4321 1Σχημάτισα θετικές σχέσεις εμπιστοσύνης με κάθε παιδί μέσα στο χρόνο. 2Σχημάτισα θετικές σχέσεις εμπιστοσύνης με την οικογένεια κάθε παιδιού προκειμένου να υποστηρίξω την ανάπτυξη και πρόοδο του παιδιού. 3Συνεργάστηκα με συναδέλφους προκειμένου να υποστηρίξω τα παιδιά και τις οικογένειες. 4Συνεργάστηκα αντιπροσώπους της κοινότητας προκειμένου να υποστηρίξω τα παιδιά και τις οικογένειες 5Σχεδίασα και υλοποίησα ένα πρόγραμμα δραστηριοτήτων το οποίο απαντούσε στις ανάγκες των παιδιών. Άξονας 2 ος : Σχεδιασμός και οργάνωση αναπτυξιακά κατάλληλου προγράμματος α/αα/α Πόσο συμφωνείτε με κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις4321 1Παρατήρησα συστηματικά τα παιδιά και προχωρούσα στην εξατομίκευση του προγράμματος ανάλογα με τις παρατηρήσεις. 2Δημιούργησα ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον το οποίο υποστήριξε την ανάπτυξη των παιδιών. 3Εξασφάλισα την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών μέσα από το πρόγραμμα που σχεδίασα. 4Οδήγησα τα παιδιά σε θετικές συμπεριφορές 5Δημιούργησα συνθήκες και προϋποθέσεις ώστε να αποδεχθούν τη διαφορετικότητα.

23 Άξονας 3 ος : Εξασφάλιση της ανάπτυξης και της μάθησης των παιδιών α/αα/αΠόσο συμφωνείτε με κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις4321 1Χρησιμοποίησα τις απλές καθημερινές δραστηριότητες για την εξέλιξη και μάθηση των παιδιών. 2Παρήγαγα δραστηριότητες που διευκόλυναν την ανάπτυξή τους. Άξονας 4 ος : Διαρκής ενημέρωση πάνω σε θέματα προσχολικής εκπαίδευσης α/αα/αΠόσο συμφωνείτε με κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις4321 1Συμμετείχα σε επιμορφώσεις για την διεύρυνση των γνώσεων και ικανοτήτων μου. 2Συμμετείχα σε προγράμματα σχετικά με την προσχολική εκπαίδευση από φορείς εκτός του ΥΠΔΒΜΘ. 3Παρατήρησα συναδέλφους που είχαν κατακτήσει νέες επιτυχημένες τεχνικές και προσεγγίσεις. 4Παρατήρησα συναδέλφους που χρησιμοποίησαν τις Ν.Τ. στην μαθησιακή διαδικασία στα πλαίσια του Α.Π.. Άξονας 5 ος : Υποστήριξη επαγγελματικών σταθερών προτύπων Πόσο συμφωνείτε με κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις4321 1Ακολούθησα τους κανόνες ηθικής δεοντολογίας σε όλες τις συμφωνίες μου με τα παιδιά, τις οικογένειες των παιδιών, τους αντιπροσώπους της κοινότητας 2Σεβάστηκα την εχεμύθεια και εμπιστοσύνη των γονέων και των παιδιών 3Επέδειξα σεβασμό σε όλα τα παιδιά και τις οικογένειές τους..

24 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ Στα πλαίσια του έργου “Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας” ( συνέντευξη με το κάθε παιδί από τη νηπιαγωγό στο χρόνο των ελευθέρων δραστηριοτήτων) Όνομα παιδιού: ……………… Ημερομηνία:………………… Θέλεις να έρχεσαι κάθε μέρα στο νηπιαγωγείο και γιατί; Σε ποια γωνιά της τάξης (παρεούλα, βιβλιοθήκη, κουκλόσπιτο, μπακάλικο, οικοδομικού υλικού, ιατρείου, παιδαγωγικού υλικού, κουκλοθέατρο) προτιμάς να παίζεις πιο πολύ; Με ποιον θέλεις να παίζεις πιο πολύ, είναι ο αγαπημένος σου φίλος και τι σου αρέσει σ’ αυτόν/σ’ αυτή; Υπάρχει κάποια δραστηριότητα που σου αρέσει περισσότερο; Τι νομίζεις ότι κάνεις πολύ καλά - ότι είσαι πολύ καλός σ’ αυτό και η νηπιαγωγός σε επιβραβεύει; Κάνεις κάτι που στενοχωρεί τη νηπιαγωγό σου και μπορεί να λυπάται; Τι είναι αυτό που δεν σου αρέσει καθόλου στο νηπιαγωγείο; Θυμάσαι κάτι που να σε στενοχώρησε ή να σε φόβισε πολύ στο νηπιαγωγείο; Πως αισθάνεσαι όταν οι γονείς σου έρχονται στο νηπιαγωγείο για να μαθαίνουν τις επιτυχίες ή τις δυσκολίες σου; Αν η μαμά σου έλεγε πως δεν θα ξαναπάς στο νηπιαγωγείο, πως θα ένοιωθες;

25 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣ ΓΟΝΕΙΣ Στα πλαίσια του έργου: Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της Σχολικής μονάδας α/αα/αΠόσο συμφωνείτε με κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις4321 1Το νηπιαγωγείο κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να με ενημερώνει για τις δραστηριότητες του. 2Μου παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με το νηπιαγωγείο, τόσο σε προγραμματισμένες συναντήσεις, όσο και ατομικά, όταν συντρέχει λόγος. 3Ενημερώνομαι για του βασικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος καθώς και τις διδακτικές προσεγγίζεις, που εφαρμόζονται στο νηπιαγωγείο. 4Ενημερώνομαι ταχτικά για την εξέλιξη, πρόοδο και τις επιδόσεις του παιδιού μου στο νηπιαγωγείο 5Οι εκπαιδευτικοί ικανοποιούν και λύνουν τις απορίες και τους προβληματισμούς μου, σε σχέση με τη λειτουργία και τους κανόνες, τα προβλήματα και τις δυσκολίες του νηπιαγωγείου με προθυμία και ευχαρίστηση. 6Οι προγραμματισμένες συναντήσεις του νηπιαγωγείου με τους γονείς, γίνονται σε ταχτικά χρονικά διαστήματα και είναι πολύ καλά οργανωμένες. 7Το νηπιαγωγείο συνεργάζεται με τους γονείς για την υποστήριξη των παιδιών με δυσκολίες, που χρειάζονται ιδιαίτερη υποστήριξη. 8Αισθάνομαι άνετα και φιλικά κάθε φορά που επισκέπτομαι το νηπιαγωγείο, για θέματα προόδου του παιδιού μου. 9 Συμμετέχω με προθυμία, ως γονιός, στις δράσεις του νηπιαγωγείου και προσπαθώ να ανταποκρίνομαι σ΄ ό, τι μου ζητείται. 10 Τι θα θέλατε ν΄ αλλάξει, να βελτιωθεί, όσον αφορά την επικοινωνία και τη συνεργασία με το νηπιαγωγείο;


Κατέβασμα ppt "Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Προσχολική Εκπαίδευση 16o Νηπιαγωγείο Κατερίνης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google