Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γεωργία Τοπουζάκη AEM 1658 Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Σπυρίδων Α. Καζαρλής.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γεωργία Τοπουζάκη AEM 1658 Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Σπυρίδων Α. Καζαρλής."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γεωργία Τοπουζάκη AEM 1658 Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Σπυρίδων Α. Καζαρλής

2 Σκοπός της εργασίας Μελετά την κρυφή μνήμη Μελέτη των τεχνικών χαρτογράφησης Σύγκριση των τεχνικών χαρτογράφησης Δημιουργία εφαρμογής που παρουσιάζει την λειτουργία της κρυφής μνήμης (CACHE) και των τεχνικών χαρτογράφησης 2

3 Τι είναι η μνήμη CACHE Μικρής χωρητικότητας στατική μνήμη Βρίσκεται μέσα ή κοντά στον επεξεργαστή Εμφανίστηκε μετά το 1980 4 η γενιά των υπολογιστών 3

4 Για ποιους λόγους χρησιμοποιείται Αποθηκεύονται τα δεδομένα ή οι εντολές που χρησιμοποιούνται συχνότερα από τον επεξεργαστή Ελαχιστοποιεί τον χρόνο αδράνειας του επεξεργαστή Βελτιώνει την ταχύτητα ενός υπολογιστικού συστήματος 4

5 Ποια είναι τα πλεονεκτήματά της Μικρό χρόνο προσπέλασης Αύξηση της ταχύτητας του υπολογιστή Ελαχιστοποίηση του χρόνου αδράνειας του επεξεργαστή 5

6 Ποια είναι τα μειονεκτήματα της Μεγαλύτερο κόστος από την κύρια μνήμη ανά bit Απαιτεί πολλά τρανζίστορ ανά bit, άρα χρειάζεται αρκετό χώρο μέσα στο chip 6

7 Που βρίσκεται η μνήμη CACHE L1 CACHEL2 CACHE 7

8 Τι είναι η μνήμη RAM Μνήμη Τυχαίας Προσπέλασης (Random Access Memory) Δυναμική μνήμη ανάγνωσης και εγγραφής Πτητική μνήμη Έχει μεγαλύτερο χρόνο προσπέλασης από την cache 8

9 Χρονική και Χωρική Τοπικότητα Κανονικότητες που έχουν βρεθεί κατά την προσπέλαση της μνήμης από τον επεξεργαστή. Αν ένα πρόγραμμα έχει προσπελάσει στο παρελθόν κάποιες διευθύνσεις μνήμης, οι οποίες απέχουν μεταξύ τους, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναφερθεί στο άμεσο μέλλον στην ίδια διεύθυνση (βρόχος). Όταν ένα πρόγραμμα προσπελάσει μια διεύθυνση μνήμης k, τότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αναφερθεί στο άμεσο μέλλον σε γειτονικές διευθύνσεις k+1, k-1 (οι εντολές εκτελούνται σειριακά από τον επεξεργαστή ή πίνακες). 9

10 Χρονική Τοπικότητα: Στην CACHE, όταν πρέπει να αντικατασταθεί μία γραμμή από μία νέα, αντικαθίσταται αυτή που δεν έχει προσπελαστεί πρόσφατα. Χωρική Τοπικότητα: Όταν ζητείται μια διεύθυνση από τον επεξεργαστή, τότε στην CACHE δεν μεταφέρεται μόνο η συγκεκριμένη διεύθυνση, αλλά και οι γειτονικές της διευθύνσεις(για την πρόβλεψη μελλοντικών γειτονικών προσπελάσεων). 10 Πως εκμεταλλεύεται η μνήμη CACHE τις Τοπικότητες

11 Εγγραφή και Αντικατάσταση Επανεγγραφή (write back): Τα δεδομένα εγγράφονται μόνο στη γραμμή της κρυφής μνήμης. Διεγγραφή (write throught): Τα δεδομένα εγγράφονται στη γραμμή της κρυφής μνήμης καθώς και στην αντίστοιχη ιδεατή γραμμή της κύριας μνήμης. Λιγότερο πρόσφατα χρησιμοποιημένη (LRU - Least Recently Used): Αντικαθίσταται η γραμμή με τον μικρότερο χρόνο τελευταίας προσπέλασης (time). Πρώτη Μέσα Πρώτη Έξω (FIFO - First In First Out): Αντικαθίσταται η γραμμή που είναι στην cache το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα (time). 11

12 Χαρτογράφηση Μνήμης Η cache περιέχει αντίγραφα των τμημάτων της κύριας μνήμης που χρησιμοποιούνται συχνότερα από τον επεξεργαστή Με την χρήση ενός αλγορίθμου μεταφοράς δεδομένων, έχουμε ως αποτέλεσμα μία ταχύτατη μνήμη 12

13 Τεχνικές Χαρτογράφησης Άμεση Πλήρως Συσχετιστική Σύνολο-συσχετιστική Ν-Δρόμων 13

14 CACHE RAM 63 62 61 … … … 3 2 1 0 14 Άμεση Χαρτογράφηση A/A Valid Bit TagDirty Bit Data 313 ή 7024..31 ή 56..63 212 ή 6016..23 ή 48..55 111 ή 508..15 ή 40..47 010 ή 400..7 ή 32..39 Κάθε ιδεατή γραμμή της κύριας μνήμης μπορεί να αντιστοιχηθεί μόνο σε μια συγκεκριμένη γραμμή της κρυφής μνήμης.

15 (Διεύθυνση μνήμης RAM που ζητείται από τον επεξεργαστή) DIV (Χωρητικότητα γραμμής της cache)=ιδεατή γραμμή RAM (Ιδεατή γραμμή RAM) MOD (Πλήθος γραμμών της cache)=Γραμμή της cache Έστω ότι ο επεξεργαστής ζητάει την διεύθυνση μνήμης 10. Έχουμε: 10 DIV 8 = 1 και 1 MOD 4=1. 15 Τύποι για αντιστοίχηση

16 Σε μία κρυφή μνήμη Άμεσης χαρτογράφησης, πολλές ιδεατές γραμμές της RAM, μπορεί να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένη γραμμή της cache. Έστω ότι ένα πρόγραμμα προσπελαύνει διαδοχικά κάποιες θέσεις μνήμης (θέσεις μνήμης 7 ή 32 ), αυτές οι γραμμές δεν θα βρίσκονται ποτέ ταυτόχρονα στην cache αφού αντιστοιχούν στην ίδια γραμμή της κρυφής μνήμης. Έτσι απαιτούνται συνεχείς προσπελάσεις στην RAM και συχνές αντικαταστάσεις της γραμμής της cache. Σε αυτήν την περίπτωση η cache έχει χαμηλή απόδοση και επιβαρύνει το σύστημα. 16 Σύγκρουση κρυφής μνήμης-Cache Collision

17 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Άμεσης Χαρτογράφησης Πολύ καλά οργανωμένη Η διεύθυνση μνήμης που ζητάει ο επεξεργαστής μπορεί να εντοπιστεί πολύ γρήγορα αν υπάρχει στην κρυφή μνήμη ή όχι Δυνατότητα εμφάνισης Cache Collision Χαμηλή απόδοσή 17

18 CACHE RAM 63 62 61 … … … 3 2 1 0 18 Πλήρως Συσχετιστική Κάθε ιδεατή γραμμή της κύριας μνήμης μπορεί να αντιστοιχηθεί σε οποιαδήποτε γραμμή της κρυφής μνήμης. A/AValid Bit TagDirty Bit TimeData 3150440..47 210020..7 1130124..31 0170356..63

19 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Πλήρως Συσχετιστικής Δεν υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης Cache Collision Η διαπίστωση αν η διεύθυνση μνήμης που ζητάει ο επεξεργαστής υπάρχει στην κρυφή μνήμη ή όχι, είναι χρονοβόρα λειτουργία 19

20 Σύνολο 0Σύνολο 1 A/AValid Bit TagDirty Bit TimeData 31708 56..63 21202 16..23 11505 40..47 01001 0..7 A/AValid Bit TagDirty Bit TimeData 31304 24..31 21603 48..55 11107 8..15 01406 32..39 20 Σύνολο-συσχετιστική Ν-Δρόμων Σύνολο-συσχετιστική 2-δρόμων Μια ιδεατή γραμμή της κύριας μνήμης αντιστοιχίζεται σε μία συγκεκριμένη γραμμή της κρυφής μνήμης αλλά στη συνέχεια μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε από τα σύνολα που περιέχει η γραμμή αυτή.

21 (Διεύθυνση μνήμης RAM που ζητείται από τον επεξεργαστή) DIV (Χωρητικότητα γραμμής της cache)=ιδεατή γραμμή RAM (Ιδεατή γραμμή RAM) MOD (Πλήθος γραμμών της cache)=Γραμμή της cache Έστω ότι ο επεξεργαστής ζητάει την διεύθυνση μνήμης 5. Έχουμε: 5 DIV 8 = 0 και 0 MOD 4=0. 21 Τύποι για αντιστοίχηση

22 Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Σύνολο-συσχετιστικής Ν-Δρόμων Συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των δύο προηγούμενων τεχνικών χαρτογράφησης. Όταν είναι 8-Δρόμων, τότε 8 διαφορετικές ιδεατές γραμμές της RAM, που ανήκουν σε συγκεκριμένη γραμμή της cache, μπορούν να βρίσκονται στην μνήμη cache ταυτόχρονα. Μέχρι 8 σύνολα δεν υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης Cache Collision αλλά η διαπίστωση αν η διεύθυνση μνήμης που ζητάει ο επεξεργαστής υπάρχει στην κρυφή μνήμη ή όχι, είναι χρονοβόρα λειτουργία. 22

23 Τα προγράμματα είναι εκτέλεση εντολών γλώσσας μηχανής. Αποτελούνται από bytes που διαβάζονται με την σειρά αλλά κατά την εκτέλεση των εντολών διαβάζονται και δεδομένα που βρίσκονται σε απομακρυσμένες θέσεις μνήμης. Οι προσπελάσεις της μνήμης είναι ένα «μείγμα» από γειτονικές και τυχαίες προσπελάσεις τιμών. 23 Γειτονικές και τυχαίες τιμές

24 Πείραμα 1 ο Hit ratio-Ποσοστό επιτυχίας Γειτονιά-Τυχαιότητα ΆμεσηΠλήρως συσχετιστικήΣύνολο-συσχετιστική 25%-75%57,459,858,6 75%-25%80,281,281 50%-50%65,670,670 100% γειτονιά9898,497,6 100% τυχαιότητα4850,850 24 500 επαναλήψεις, 32 Bytes RAM, 4 Γραμμές CACHE με 4 Bytes Χωρητικότητα, Σύνολο-συσχετιστική 1 Σύνολο Hit Ratio=Επιτυχημένες προσπελάσεις στην cache/σύνολο προσπελάσεων

25 Όταν ο επεξεργαστής ζητάει μεγάλα ποσοστά γειτονικών τιμών το ποσοστό επιτυχίας αυξάνεται. Η Πλήρως συσχετιστική χαρτογράφηση έχει καλύτερα αποτελέσματα από την Άμεση αλλά αυτό δεν ισχύει στην θεωρία γιατί η Πλήρως συσχετιστική έχει τα πλεονεκτήματα της Άμεσης ως μειονεκτήματα και αντίστροφα. 25 Συμπεράσματα 1 ου Πειράματος

26 Πείραμα 2 ο ΧωρητικότητεςHit ratio-Ποσοστό επιτυχίας RAM – Γραμμές CACHE – Byres/ Γραμμή ΆμεσηΠλήρως συσχετιστικήΣύνολο-συσχετιστική 1024-4-257,257,857,6 1024-4-872,672,469,8 1024-4-1674,676,671,4 1024-8-2546150,2 1024-8-470,27469 1024-8-1674,8 72,2 1024-16-256,858,856 1024-16-474,274,470,8 1024-16-167581,277,4 26 500 επαναλήψεις, 75% γειτονιά – 25% τυχαιότητα, Σύνολο-συσχετιστική 1 Σύνολο Hit Ratio=Επιτυχημένες προσπελάσεις στην cache/σύνολο προσπελάσεων

27 Όσο αυξάνεται η χωρητικότητα γραμμής της cache,τόσο αυξάνεται το ποσοστό επιτυχίας. Ουσιαστικά στηριζόμαστε στην χωρική τοπικότητα(αύξηση γραμμής). Η Πλήρως συσχετιστική χαρτογράφηση έχει καλύτερα αποτελέσματα από την Άμεση αλλά αυτό δεν ισχύει στην θεωρία γιατί η Πλήρως συσχετιστική έχει τα πλεονεκτήματα της Άμεσης ως μειονεκτήματα και αντίστροφα. 27 Συμπεράσματα 2 ου Πειράματος

28 Πείραμα 3 ο ΧωρητικότητεςHit ratio-Ποσοστό επιτυχίας RAM – Γραμμές CACHE – Byres/ Γραμμή 2-Δρόμων4-Δρόμων8-Δρόμων 1024-2-46867,866,6 1024-2-873,472,676,2 1024-4-466,268,273 1024-4-8757378,2 1024-8-256,654,457,4 1024-8-467,466,679,6 1024-8-873,874,679,6 28 500 επαναλήψεις, 75% γειτονιά – 25% τυχαιότητα Hit Ratio=Επιτυχημένες προσπελάσεις στην cache/σύνολο προσπελάσεων

29 Όσο αυξάνεται η χωρητικότητα γραμμής της cache,τόσο αυξάνεται το ποσοστό επιτυχίας. Ουσιαστικά στηριζόμαστε στην χωρική τοπικότητα(αύξηση γραμμής). Καλύτερη απόδοση έχει η Σύνολο-συσχετιστική χαρτογράφηση 8-Δρόμων γιατί 8 διαφορετικές ιδεατές γραμμές της RAM, που ανήκουν σε συγκεκριμένη γραμμή της cache, μπορούν να βρίσκονται στην μνήμη cache ταυτόχρονα. 29 Συμπεράσματα 3 ου Πειράματος

30 Πείραμα 4 ο Χωρητικότητες Hit ratio-Ποσοστό επιτυχίας RAM – Γραμμές CACHE – Byres/ Γραμμή Άμεση Πλήρως συσχετιστική Σύνολο-συσχετιστική 2 - Δρόμων4 - Δρόμων8 - Δρόμων 1024-16-1678,47681,488,6 1024-32-873,876,679,281,883,4 1024-8-3278,479,885,293,893,6 1024-64-468,470,273,472,474 1024-4-6480,6828596,897 30 500 επαναλήψεις, 75% γειτονιά – 25% τυχαιότητα Hit Ratio=Επιτυχημένες προσπελάσεις στην cache/σύνολο προσπελάσεων

31 Όσο αυξάνεται η χωρητικότητα γραμμής της cache,τόσο αυξάνεται το ποσοστό επιτυχίας. Ουσιαστικά στηριζόμαστε στην χωρική τοπικότητα(αύξηση γραμμής). Η καλύτερη τεχνική χαρτογράφησης είναι η Σύνολο-συσχετιστική 8-Δρόμων γιατί 8 διαφορετικές ιδεατές γραμμές της RAM, που ανήκουν σε συγκεκριμένη γραμμή της cache, μπορούν να βρίσκονται στην μνήμη cache ταυτόχρονα. 31 Συμπεράσματα 4 ου Πειράματος

32 Υλοποιήσαμε και μελετήσαμε τις τρεις τεχνικές χαρτογράφησης. Έγιναν αρκετές δοκιμές και συγκρίσεις των τεχνικών αυτών και τα αποτελέσματα των πειραμάτων επιβεβαιώνουν την θεωρία. Το λογισμικό που υλοποιήσαμε, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για περεταίρω πειράματα στο μέλλον από τους σπουδαστές ή τους καθηγητές. 32 Συμπεράσματα

33 Το λογισμικό που υλοποιήσαμε, να λαμβάνει υπόψη του τον παράγοντα «χρόνο» σε κάθε προσπέλαση. Έτσι θα μπορεί να συγκρίνει τις τεχνικές χαρτογράφησης με βάση αυτόν τον παράγοντα. 33 Μελλοντικές Επεκτάσεις

34 Αρχιτεκτονική υπολογιστών, Δρ. Σπυρίδων Α. Καζαρλής, Σέρρες 2004 Η Αρχιτεκτονική των Υπολογιστών Μια Δομημένη Προσέγγιση, Andrew S. Tanenbaum, 4 η έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ©2000 Οργάνωση & Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Williams Stallings, 6η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, ©2003 Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Οικογένεια Επεξεργαστών 80x86, Ιωάννης Ν. Έλληνας, ©2007 Λειτουργικά Συστήματα Αρχές Σχεδίασης, Williams Stallings, 6η έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, ©2009 http://cgi.di.uoa.gr/~k15/kef5en2.pdf http://dide.flo.sch.gr/Plinet/HistoryComputers.html http://38gym-athin.att.sch.gr/pages/pc/history_of_pc.htm#Εισαγωγή http://architecture.di.uoa.gr/51Chapter5.html http://el.wikipedia.org/wiki/Μνήμη_υπολογιστή http://architecture.di.uoa.gr/k5en26.html http://architecture.di.uoa.gr/k5en13.html http://architecture.di.uoa.gr/k5en21.html 34 Βιβλιογραφία


Κατέβασμα ppt "Γεωργία Τοπουζάκη AEM 1658 Επιβλέπων Καθηγητής Δρ. Σπυρίδων Α. Καζαρλής."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google