Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Προσέγγιση και Διδασκαλία της Γαλλικής σε πολυπολιτισμικό σχολείο Προδρόμου Χρυσούλα, Σταυριανίδου Νίκη.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Προσέγγιση και Διδασκαλία της Γαλλικής σε πολυπολιτισμικό σχολείο Προδρόμου Χρυσούλα, Σταυριανίδου Νίκη."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Προσέγγιση και Διδασκαλία της Γαλλικής σε πολυπολιτισμικό σχολείο Προδρόμου Χρυσούλα, Σταυριανίδου Νίκη

2 Alphabet - Αλφαβήτα

3 Ομοιότητες –Διαφορές Γαλλικά - Ελληνικά H h η mΜμmΜμ pεΡρpεΡρ nNνnNν tΤτtΤτ

4 aieou αιεου Ομοιότητες – Γαλλικά - Ελληνικά

5 Ελληνικές λέξεις που αρχίζουν από Φ και έχουν περάσει στα Γαλλικά Ph Φ Pharmacie – Φαρμακείο Philosophie – Φιλοσοφία Photo – Φωτογραφία Physique – Φυσική

6 Ελληνικές λέξεις που αρχίζουν από Θ και έχουν περάσει στα Γαλλικά Τh Θ Théâtre – Θέατρο Théme – Θέμα Théorie – Θεωρία Théologie – Θεολογία

7 mauve au café au mauvais restaurant aux journaux aux cafés O eau eaux à+le à+les

8 eau  O eau νερό eauxνερά beauωραίος beaux ωραίοι peau δέρμα peaux δέρματα drapeau σημαία drapeaux σημαίες bureau γραφείο bureaux γραφεία

9 oi  ουα oua moi mois le moisο μήνας [ε] les moisοι μήνες ε Voir βλέπω revoir ξαναβλέπω au revoirεις το επανειδείν avoir έχω pouvoir μπορώ quoi? τι ; k pour + quoi = pourquoi ? γιατί ;

10 Μέρες τις εβδομάδας bon καλός, bonneκαλή jour bon+jour = bonjour καλημέρα les jours de la semaine sont οι μέρες τις εβδομάδας είναι Δευτέρα : lundi Τρίτη : mardi Τετάρτη : mercredi Πέμπτη : jeudi [ε] Παρασκευή : vendredi ο Σάββατο : samedi Κυριακή : dimanchela manche la Manche

11 Μήνες ΙανουάριοςJanvier ΦεβρουάριοςFévrier ΜάρτιοςMars ΑπρίλιοςAvril ΜάιοςMai ΙούνιοςJuin ΙούλιοςJuillet ΑύγουστοςAoût Σεπτέμβριος SeptSeptembre ο ΟκτώβριοςOctobre ΝοέμβριοςNovembre ο ΔεκέμβριοςDécembre ο January February March April May June July August September October November December

12 Αριθμοί 0-zéro μηδέν zero 1-un ένα one ε 2-deux δύο two [ε] 3-trois τρίαthree 4-quatre τέσσερα four κ 5-cinq πέντε five ε κ 6-six έξι six σ 7-sept επτά seven 8-huit οχτώ eight 9-neuf εννέα nine [ε] 10-dixδέκαten σ 11-onze ένδεκα eleven 12-douze δώδεκα twelve 13-treize δεκατρία thirteen ε 14-quatorze δεκατέσσερα fourteen κ 15-quinze δεκαπέντε κ ε 16-seize δεκαέξι ε 17-dix-sept δεκαεπτά σ 18-dix-huit δεκαοχτώ 19-dix-neuf δεκαεννιά ε 20-vingt είκοσι ε z

13 Τα Αόριστα Άρθρα – Les articles indéfinis z UN UNE ε masculin féminin ε ΑρσενικόΘηλυκό des s (m-f) Σχηματισμός Θηλυκού - Formation du féminin a)b) masculin en -e : (m=f) Un Une (αρσενικό)(θηλυκό) εo masculin + e = féminin rouge κόκκινος, κόκκινη grandgrandeψηλός, ψηλήbelge βέλγος, βελγίδα petit petite κοντός, κοντή

14 Τα Οριστικά Άρθρα – Les articles définis z LELA L’ le la o η (a,e,I,o,ou,u,h) masculin féminin ε ΑρσενικόΘηλυκό les s (m-f) Σχηματισμός πληθυντικού - Formation du pluriel a)b) Singulier + s ενικός + s Singulier en -s : (s=p) le les grandgrands ψηλός, ψηλοίενικός s=πληθυντικός petit petits κοντός, κοντοί anglais άγγλος, άγγλοι, αγγλικά chinois κινέζος, κινέζοι, κινέζικα

15 Τι είναι αυτό; que τί quoi τί est -ce que ? μήπως que est -ce que ? τί qu’ est -ce que c’est τι είναι αυτό c’est un père ε c’est une mère ε ce sont des parents a

16 Ποιός είναι αυτός qui ποιος ; qui est - ce ποιος είναι αυτός; c’e est moi moi, c’e est c’e est toi toi, c’e est c’e est lui lui, c’e est c’e est el le elle, c’e est

17 Προσωπικές Αντωνυμίες - Pronoms Personnels jeεγώ tu* εσύ tout όλος toutle monde - toute la semaine il αυτόςε elle* αυτή L-l on * κάποιος en : en France o nous εμείς vousεσείς ils αυτοί elles αυτές

18 Ρήματα – Les Verbes avoir έχω présent -ενεστώτας présent :παρών présente : παρούσα z a za za j’e ai εγώ έχω ε tu as εσύ έχεις il a αυτός έχει elle a αυτή έχει on a κάποιος έχει nous avons εμείς έχουμε - nous savons εμείς ξέρουμε - le savon σαπούνι z vous avez εσείς έχετε - vous savez εσείς ξέρετε z ils ont αυτοί έχουν z elles ont αυτές έχουν

19 Ρήματα – Les Verbes aller πηγαίνω présent -ενεστώτας za je vais εγώ πηγαίνω ε tu vas εσύ πηγαίνεις il va αυτός πηγαίνει elle va αυτή πηγαίνει on va κάποιος πηγαίνει nous allons εμείς πηγαίνουμε z vous allez εσείς πηγαίνετε z ils vont αυτοί πηγαίνουν elles vont αυτές πηγαίνουν

20 Ρήματα – Les Verbes être είμαι présent -ενεστώτας za je suis εγώ είμαι * Suissela Suisseη Ελβετία tu es εσύ είσαι *es - S il est αυτός είναι *est ανατολή ouest δύση nord βοράς sud νότος elle est αυτή είναι on est κάποιος είναι nous sommes εμείς είμαστε z vous êtes εσείς είστε z ils sont αυτοί είναι elles sont αυτές είναι

21 Merci


Κατέβασμα ppt "Προσέγγιση και Διδασκαλία της Γαλλικής σε πολυπολιτισμικό σχολείο Προδρόμου Χρυσούλα, Σταυριανίδου Νίκη."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google