Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κάθε αγορά μεταφέρει και ένα μήνυμα στον συμπαίκτη για το χέρι που κρατάμε. Μερικές φορές το μήνυμα είναι γενικό και κάποιες άλλες πιο συγκεκριμένο. Η.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κάθε αγορά μεταφέρει και ένα μήνυμα στον συμπαίκτη για το χέρι που κρατάμε. Μερικές φορές το μήνυμα είναι γενικό και κάποιες άλλες πιο συγκεκριμένο. Η."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 Κάθε αγορά μεταφέρει και ένα μήνυμα στον συμπαίκτη για το χέρι που κρατάμε. Μερικές φορές το μήνυμα είναι γενικό και κάποιες άλλες πιο συγκεκριμένο. Η αγορά 1♥ π.χ. μεταφέρει ένα γενικό μήνυμα ότι ο αγοράζων έχει 13+ πόντους και 5φυλλη κούπα. Αντίθετα η αγορά 1ΧΑ είναι πιο συγκεκριμένη (15 – 17 & Ο.Κ.) Μερικές φορές υπάρχει η ανάγκη να ρωτήσουμε τον συμπαίκτη κάτι το συγκεκριμένο. Κάποια πληροφορία ζωτικής σημασίας προκειμένου να αποφασίσουμε πιο είναι το καλύτερο συμβόλαιο για τον άξονα μας. Ανοίγει ο συμπαίκτης σας 1ΧΑ και σεις κρατάτε: ♠ KQ32 ♥ Α984  Κ987 ♣ 5 Με τους 12 π. που έχετε ξέρετε ότι υπάρχουν αρκετοί πόντοι για να παίξετε μανς. Το ερώτημα είναι ποια μανς; 4♥, 4♠ ή 3ΧΑ; Δεν θα θέλατε να ξέρετε αν έχετε φιτ σε κάποιο μαζέρ; Τέτοιου είδους ερωτηματικά δημιούργησαν τις συμβατικές αγορές. Μια από τις πρώτες συμβατικές αγορές που δημιουργήθηκαν είναι η σύμβαση Stayman. Είναι η πιο δημοφιλής σύμβαση. Δεν υπάρχει μπριτζέρ που να μη χρησιμοποιεί αυτή τη σύμβαση. Ας δούμε όμως καλύτερα πότε την χρησιμοποιούμε και τι κάνει η σύμβαση αυτή. Η σύμβαση Stayman χρησιμοποιείται, αποκλειστικά μετά από άνοιγμα του συμπαίκτη σε ΧΑ. Ανοίξας Απαντών Η αγορά 2♣ δεν έχει να κάνει με σπαθιά. Μεταφέρει ένα άλλο μήνυμα 1ΧΑ2♣2♣ 2♣= “Συμπαίκτη μήπως έχεις στα φύλλα που κρατάς κάποιο 4φυλλο μαζέρ;” Απ’ ότι καταλαβαίνετε ένα τέτοιο μήνυμα είναι αδύνατο να το δώσετε με μια φυσική αγορά. Για να γίνει μια σύμβαση αποδεκτή από το πλατύ κοινό, θα πρέπει να είναι προφανής η χρησιμότητα της. Για να χαρακτηρίζεται λοιπόν η σύμβαση Stayman σαν η πιο δημοφιλής, καταλαβαίνεται πόσο χρήσιμη έχει αποδειχτεί ότι είναι. Η σύμβαση Stayman χρησιμοποιείται μετά από άνοιγμα του συμπαίκτη σε ΧΑ. Για να χρησιμοποιήσουμε τη σύμβαση αυτή σαν απαντώντες θα πρέπει κατ’ αρχήν να έχουμε και εμείς κάποιο 4φυλλο μαζέρ. Τι μας νοιάζει αν έχει ο συμπαίκτης 4φυλλο μαζέρ αν δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε ένα 8φυλλο φιτ σε κάποιο μαζέρ; Επίσης χρειάζεται να έχουμε και κάποιους πόντους, κατ΄ ελάχιστον 8 π. Γιατί χρειάζονται αυτοί οι πόντοι; Οι πόντοι χρειάζονται για την περίπτωση που δεν βρούμε 8φυλλο φιτ και αναγκαστούμε να παίξουμε σε ΧΑ, όπου αναγκαστικά θα παίξουμε 2ΧΑ Ας δούμε όμως καλύτερα μερικά παραδείγματα για να δούμε πως ακριβώς λειτουργεί η σύμβαση Stayman.

3 ♠ J876 ♥ 76  Q82 ♣ AQ103 9 πόντοι από ονέρ 0 πόντοι από κατανομή 9 συνολικοί πόντοι Αγορά : 2 ♣ 11 πόντοι από ονέρ 0 πόντοι από κατανομή 11 συνολικοί πόντοι Αγορά : 2 ♣ 8 πόντοι από ονέρ 0 πόντος από κατανομή 8 συνολικοί πόντοι Αγορά : 2 ♣ ♠ AQ43 ♥ A542  72 ♣ J72 ♠ 62 ♥ 8743  Κ987 ♣ KQ5 Έ χω 9 συνολικούς πόντους, με 4φυλλη πίκα. Κάνω Stayman μήπως βρω φιτ στην πίκα. Εάν δεν υπάρχει φιτ θα επαναδηλώσω 2ΧΑ. ΑνοίξαςΠαρ/νοςΑπαντώνAdvancer 1XAPass2♣2♣ Έ χω 11 συνολικούς πόντους με 4φυλλη πίκα. Κάνω Stayman μήπως βρω φιτ στην πίκα. Εάν δεν υπάρχει φιτ θα επαναδηλώσω 3ΧΑ. Έχω 8 συνολικούς πόντους και 4φυλλη κούπα. Κάνω Stayman μήπως βρω φιτ στην κούπα. Εάν δεν υπάρχει φιτ θα επαναδηλώσω 2ΧΑ.

4 ♠ KQ76 ♥ A98  82 ♣ A983 13 πόντοι από ονέρ 0 πόντοι από κατανομή 13 συνολικοί πόντοι Αγορά : 2 ♣ 4 πόντοι από ονέρ 0 πόντοι από κατανομή 4 συνολικοί πόντοι Αγορά : Pass 8 πόντοι από ονέρ 1 πόντος από κατανομή 9 συνολικοί πόντοι Αγορά : 2 ♣ ♠ K743 ♥ 542  752 ♣ J2 ♠ 6 ♥ AJ743  Κ32 ♣ 10853 Έ χω 13 συνολικούς πόντους, με 4φυλλη πίκα. Κάνω Stayman μήπως βρω φιτ στην πίκα. Εάν δεν υπάρχει φιτ θα επαναδηλώσω 3ΧΑ. ΑνοίξαςΠαρ/νοςΑπαντώνAdvancer 1XAPass2♣2♣? ?2♣2♣? Έ χω μόνο 4 συνολικούς πόντους με 4φυλλη πίκα. Δεν κάνω Stayman μήπως βρω φιτ στην πίκα, γιατί δεν έχω αρκετούς πόντους. Πάσο, λοιπόν. Έχω 9 συνολικούς πόντους και 5φυλλη κούπα. Κάνω Stayman μήπως βρω φιτ στην κούπα. Εάν δεν υπάρχει φιτ θα επαναδηλώσω 2 ♥, για να δείξω την 5φυλλη κούπα και τους 8 – 9 πόντους μου.

5 Αφού μάθαμε τι κάνει ο απαντών με 4φυλλο μαζέρ μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του συμπαίκτη, ας δούμε τι επαναδηλώνει ο ανοίξας μετά τη συμβατική αγορά του απαντώντα 2♣. α) 2♦. Ο ανοίξας 1ΧΑ δεν έχει κάποιο 4φυλλο μαζέρ. Η απάντηση 2♦, όπως καταλα- βαίνετε είναι συμβατική και δεν έχει να κάνει σε τίποτα με καρά. β) 2♥. Ο ανοίξας έχει 4φυλλη κούπα και πιθανόν να έχει και 4φυλλη πίκα. γ) 2♠. Ο ανοίξας έχει 4φυλλη πίκα αλλά αποκλείεται να έχει και 4φυλλη κούπα. Αλλά ας δούμε, καλύτερα μερικά παραδείγματα στην πράξη:

6 ♠ ΑΚ76 ♥ 9843  ΑQ10 ♣ KJ5 ♠ AQ4 ♥ AJ2  K92 ♣ J765 ♠ 8762 ♥ AKQ  Κ98 ♣ KQ9 ΑνοίξαςΠαρ/νοςΑπαντώνAdvancer 1XAPass2♣2♣ ?2♥2♥ Έ χω 17 συνολικούς πόντους, με 4φυλλη κούπα και 4φυλλη πίκα. Αν και η πίκα μου είναι πολύ καλύτερη από την κούπα, αγοράζω 2 ♥. Αυτή η αγορά δεν αρνείται την 4φυλλη πίκα. ?2♦2♦ Δεν έχω 4φυλλο μαζέρ. Αγοράζω 2 ♦ για να δώσω αυτήν την πληροφορία στον συμπαίκτη μου. ?2♠2♠ Έχω 4φυλλη πίκα. Αγοράζω 2♠ για να ενημερώσω γι’ αυτό τον συμπαίκτη μου. Η αγορά μου αυτή αρνείται 4φυλλη κούπα.

7 Συμπερασματικά: Μετά από άνοιγμα 1ΧΑ και συμβατική αγορά Stayman (2♣), του συμπαίκτη αγοράζω: α) 2♦. Δεν έχω 4φυλλο μαζέρ. β) 2♥. Έχω 4φυλλη κούπα και πιθανόν και 4φυλλη πίκα. γ) 2♠. Έχω 4φυλλη πίκα και αποκλείεται να έχω 4φυλλη κούπα. Τώρα που είδαμε τι επαναδηλώνει ο ανοίξας μετά από αγορά Stayman του απαντώντα, ας δούμε τι επαναδηλώνει ο απαντών και πως εξελίσσεται η αγορά.

8 ♠ Α76 ♥ 9752  Q105 ♣ Κ53 ΑνοίξαςΠαρ/νοςΑπαντώνAdvancer 1XAPass2♣2♣ ?2♥2♥ Έχω 9 πόντους. Έκανα Stayman, αλλά δυστυχώς ο συμπαίκτης δεν έχει 4φυλλο μαζέρ. Επαναδη- λώνω 2ΧΑ για να δείξω ότι έχω 8 – 9 πόντους. 2♦2♦2♠2♠Pass2ΧΑ Έχω 9 πόντους. Έκανα Stayman, και βρέθηκε φιτ στις κούπες. Με τους 9 πόντους μου δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει μανς. Αγοράζω 3 ♥ (Invitational) και ο συμπαίκτης θα αποφασίσει. 3♥3♥ ♠ Α76 ♥ Κ752  Q105 ♣ Κ53 Έχω 12 πόντους. Έκανα Stayman, αλλά δυστυχώς ο συμπαίκτης δεν έχει 4φυλλο μαζέρ. Επαναδη- λώνω 3ΧΑ αφού με τους πόντους που έχω ξέρω ότι υπάρχει μανς. 3ΧΑ ♠ Α76 ♥ Κ752  Q105 ♣ Κ53 Έχω 9 πόντους. Έκανα Stayman, αλλά δυστυχώς το 4φυλλο του συμπαίκτη δεν ταιριάζει με το δικό μου. Επαναδηλώνω 2ΧΑ για να δείξω ότι έχω 8 – 9 πόντους. Έχω 12 πόντους. Έκανα Stayman, αλλά δυστυχώς το 4φυλλο του συμπαίκτη δεν ταιριάζει με το δικό μου. Επαναδηλώνω 3ΧΑ, αφού ξέρω ότι θα παίξω μανς με τους πόντους που έχω. 3ΧΑ Έχω 12 πόντους. Έκανα Stayman, και βρέθηκε φιτ στις κούπες. Με τους 12 πόντους μου αγοράζω τη μανς στις 4 ♥, κατευθείαν, αφού ξέρω ότι θα παίξω μανς. ♠ Α76 ♥ Κ752  Q105 ♣ Κ53 4♥4♥

9 ♠ Α984 ♥ K843  J96 ♣ 842 ΑνοίξαςΠαρ/νοςΑπαντώνAdvancer 1XAPass2♣2♣ ?2♥2♥ Έχω 8 πόντους. Έκανα Stayman, αλλά δυστυχώς ο συμπαίκτης δεν έχει 4φυλλο μαζέρ. Επαναδη- λώνω 2ΧΑ για να δείξω ότι έχω 8 – 9 πόντους. 2♦2♦2♠2♠Pass2ΧΑ3♠3♠3♥3♥ ♠ Α984 ♥ Κ843  J96 ♣ A53 Έχω 12 πόντους. Έκανα Stayman, αλλά δυστυχώς ο συμπαίκτης δεν έχει 4φυλλο μαζέρ. Επαναδη- λώνω 3ΧΑ αφού με τους πόντους που έχω ξέρω ότι υπάρχει μανς. 3ΧΑ ♠ Α984 ♥ Κ843  J96 ♣ A53 4♠4♠ ♠ Α984 ♥ Κ843  J96 ♣ A53 4♥4♥ Έχω 8 πόντους. Έκανα Stayman, και βρέθηκε φιτ στις πίκες. Με τους 8 πόντους μου δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει μανς. Αγοράζω 3 ♠ (Invitational) και ο συμπαίκτης θα αποφασίσει. Έχω 8 πόντους. Έκανα Stayman, και βρέθηκε φιτ στις κούπες. Με τους 8 πόντους μου δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει μανς. Αγοράζω 3 ♥ (Invitational) και ο συμπαίκτης θα αποφασίσει. Έχω 12 πόντους. Έκανα Stayman, και βρέθηκε φιτ στις κούπες. Με τους 12 πόντους μου αγοράζω τη μανς στις 4 ♥, κατευθείαν, αφού ξέρω ότι θα παίξω μανς. Έχω 12 πόντους. Έκανα Stayman, και βρέθηκε φιτ στις πίκες. Με τους 12 πόντους μου αγοράζω τη μανς στις 4 ♠, κατευθείαν, αφού ξέρω ότι θα παίξω μανς.

10 ♠ ΑJ984 ♥ 1075  K93 ♣ 84 ΑνοίξαςΠαρ/νοςΑπαντώνAdvancer 1XAPass2♣2♣ ?2♥2♥2♦2♦2♠2♠ 2♠2♠3♠3♠2♠2♠ ♠ ΑJ984 ♥ Κ75  K93 ♣ 84 3♠3♠ ♠ ΑJ984 ♥ Κ75  K93 ♣ 84 4♠4♠ ♠ ΑJ984 ♥ Κ75  K93 ♣ 84 3♠ Έχω 12 πόντους. Έκανα Stayman, και ο συμπαίκτης μου δήλωσε ότι έχει 4φυλλη κούπα. Επαναδη- λώνω 3 ♠ (Forcing) και ο συμπαίκτης θα διαλέξει αν θέλει να παίξει μανς, στα 3ΧΑ ή στις 4♠. Έχω 12 πόντους. Έκανα Stayman, και βρέθηκε φιτ στις πίκες. Με τους 12 πόντους μου αγοράζω τη μανς στις 4 ♠, κατευθείαν, αφού ξέρω ότι θα παίξω μανς. Έχω 9 πόντους. Έκανα Stayman, αλλά δυστυχώς ο συμπαίκτης δεν έχει 4φυλλο μαζέρ. Επαναδη- λώνω 2 ♠ για να δείξω ότι έχω 5φυλλη πίκα και 8 – 9 πόντους. Έχω 12 πόντους. Έκανα Stayman, αλλά δυστυχώς ο συμπαίκτης μου δήλωσε ότι δεν έχει 4φυλλο μαζέρ. Επαναδηλώνω 3 ♠ (Forcing). O συμπαίκτης καλείται να διαλέξει να παίξει 3ΧΑ ή 4 ♠. Έχω 9 πόντους. Έκανα Stayman, και βρέθηκε φιτ στις πίκες. Με τους 9 πόντους μου δεν είμαι σίγουρος αν υπάρχει μανς. Αγοράζω 3 ♠ (Invitational) και ο συμπαίκτης θα αποφασίσει. Έχω 9 πόντους. Έκανα Stayman, αλλά δυστυχώς ο συμπαίκτης μου δήλωσε ότι έχει 4φυλλη κούπα. Επαναδηλώνω 2 ♠ για να δείξω την 5φυλλη πίκα μου και τους 8 – 9 πόντους μου.

11 Ο συμπαίκτης άνοιξε 1ΧΑ, εσείς κάνατε Stayman 2♣ και ο συμπαίκτης απάντησε 2♠. Τι επαναδηλώνετε με τα παρακάτω χέρια; ♠ AJ1063 ♥ 74  Κ95 ♣ K72 ♠ AJ5 ♥ Q1074  J852 ♣ 64 ♠ QJ10 ♥ AJ43  K105 ♣ 1096 ♠ A983 ♥ A98  J972 ♣ 62 ♠ Α74 ♥ Α985  964 ♣ Q6 ♠ Q432 ♥ ΑJ5  Q974 ♣ 82 12 π. συνολικά Επαναδήλωση: 4♠ 8 π. συνολικά Επαναδήλωση: 2ΧΑ 11 π. συνολικά Επαναδήλωση: 3XA 9 π. συνολικά Επαναδήλωση: 3♠ 10 π. συνολικά Επαναδήλωση: 3ΧΑ 9 π. συνολικά Επαναδήλωση: 3♠ Έχω 12 συνολικούς πόντους με 5φυλλη πίκα. Ο συμπαίκτης μου δήλωσε ότι έχει 4φυλλη πίκα, αγοράζω τη μανς στις 4♠. Έχω 8 π. και ο συμπαίκτης μου δήλωσε ότι δεν έχει 4φυλλη κούπα. Επαναδηλώ- νω 2ΧΑ και εκείνος θα αποφασίσει αν θα αγοράσει τη μανς ή όχι. Δυστυχώς, παρά την προσπάθεια, δεν βρέθηκε φιτ σε μαζέρ. Με τους 11 π. που έχω και Ομαλή κατανομή αγοράζω τη μανς στα 3ΧΑ. Έχω 9 π. και βρέθηκε φιτ στην πίκα. Επαναδηλώνω 3♠ για να δείξω στον συμπαίκτη ότι μου αρέσουν και εκείνος θα αποφασίσει αν θα παίξει 3♠ ή θα αγοράσει τη μανς στις 4♠. Έχω 10 π. και παρά την προσπάθεια μέσω Stayman, δεν βρέθηκε φιτ στην κούπα. Αγοράζω 3ΧΑ αφού ο άξονας μας έχει αρκετούς πόντους για να παίξει μανς. Έχω 9 π. και φιτ στην πίκα. Αγοράζω 3♠, για να δείξω ότι μου αρέσει το χρώμα, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι υπάρχει μανς. Αγορά Invitational.

12 Συμπερασματικά: Αφού ο συμπαίκτης ανοίξει 1ΧΑ και μετά από Stayman: 1) δηλώσει ότι δεν έχει 4φυλλο μαζέρ (2♦), τότε: α) Με 8 – 9 π.: 1) Έχοντας ένα 5φυλλο μαζέρ δηλώνω το μαζέρ στο επίπεδο δύο (2♥ ή 2♠) 2) Αλλιώς αγοράζω 2ΧΑ. β) Με 10+ π. : 1) Με 5φυλλο μαζέρ αγοράζω το μαζέρ στο επίπεδο τρία (3♥ ή 3♠). 2) Αλλιώς αγοράζω 3ΧΑ. 2) Δηλώσει ότι έχει 4φυλλη κούπα: α) Με 8 – 9 π.: 1) Με φιτ στην κούπα αγοράζω 3♥. 2) Χωρίς φιτ, με 5φυλλη πίκα δηλώνω την πίκα στο επίπεδο δύο (2♠). 3) Αλλιώς αγοράζω 2ΧΑ. β) Με 10+ π.: 1) Με φιτ στην κούπα αγοράζω τη μανς στις 4♥. 2) Χωρίς φιτ, με 5φυλλη πίκα, αγοράζω 3♠. (Forcing για 4♠ ή 3ΧΑ) 3) Αλλιώς αγοράζω 3ΧΑ. 2) Δηλώσει ότι έχει 4φυλλη πίκα: α) Με 8 – 9 π.: 1) Με φιτ στην πίκα αγοράζω 3♠. 2) Αλλιώς αγοράζω 2ΧΑ. β) Με 10+ π.: 1) Με φιτ στην πίκα αγοράζω τη μανς στις 4♠. 2) Αλλιώς αγοράζω 3ΧΑ.

13 ♠ KQ7 ♥ 75  AK93 ♣ AJ84 ΑνοίξαςΠαρ/νοςΑπαντώνAdvancer 1XAPass2♣2♣ ? 2♦2♦ 2ΧΑ ♠ Q4 ♥ Κ752  AK9 ♣ AJ84 ♠ 74 ♥ Κ975  ΑΚ93 ♣ ΑJ7 ♠ ΑJ94 ♥ Κ752  KQ ♣ Α84 Με μάξιμουμ χέρι (17 π.), αγοράζω τη μανς στα 3ΧΑ. 3ΧΑ4♥4♥ Pass Με μάξιμουμ χέρι (17 π.), και φιτ στην κούπα αγοράζω τη μανς στις 4 ♥. Pass Με μίνιμουμ χέρι (15 π.), με 3φυλλο φιτ στην κούπα, αφού δεν υπάρχει μανς, Πάσο!!! Με μάξιμουμ χέρι (17 π.), και 4φυλλα και τα δύο μαζέρ, για να μην αρέσουν οι κούπες στον συμπαίκτη, άρα..... 4♠4♠ 2♥2♥3♥3♥2ΧΑ έχει πίκες. Οπότε αγοράζω τη μανς στιε 4 ♠!!! Φοβερό;

14 ♠ KQ7 ♥ 75  AK93 ♣ AJ84 ΑνοίξαςΠαρ/νοςΑπαντώνAdvancer 1XAPass2♣2♣ ? 2♦2♦ 2♠2♠ ♠ Q4 ♥ Κ75  AK93 ♣ AJ84 ♠ Α4 ♥ Κ75  K93 ♣ ΑJ84 ♠ ΑJ9 ♥ Κ75  K963 ♣ Α84 Με μάξιμουμ χέρι (17 π.), και 3φυλλο φιτ στην πίκα αγοράζω τη μανς στις 4 ♠. 4♠4♠3XA Pass Με μάξιμουμ χέρι (17 π.), χωρίς 3φυλλη πίκα αγοράζω τη μανς στα 3ΧΑ. 2ΧΑ Με μίνιμουμ χέρι (15 π.), χωρίς 3φυλλο φιτ στην πίκα αγοράζω 2ΧΑ. Με μίνιμουμ χέρι (15 π.), με 3φυλλο φιτ στην πίκα, αφού δεν υπάρχει μανς δεν ανεβάζω την αγορά πιο ψηλά. Πάσο!!! Pass

15 Συμπερασματικά: Ξέρουμε ότι όταν ανοίξει κάποιος, αυτόματα καθιστά αρχηγό του ζεύγους τον απαντώντα. Παρόλα αυτά υπάρχουν φορές όπου την απόφαση για το τελικό συμβόλαιο την παίρνει ο ανοίξας, όπως στα παραδείγματα που είδαμε προηγουμένως.

16 Χιονάτη έλα να κάνουμε έναν Μπριτζιακό διάλογο Πες μου Φωτεινούλη τι θες; Έστω ότι κρατάς: ♠ AQ8 ♥ KJ5 ♦ A832 ♣ K104 Τι ανοίγεις με αυτό το χέρι; Μμμ.. έχω 17 π. και ομαλή κατανομή, ανοίγω 1ΧΑ. Πάρα πολύ σωστά. Εγώ αγοράζω 2♣. Τι σημαίνει αυτή η αγορά; Αυτή η αγορά είναι η σύμβαση Stayman. και με ρωτάς αν έχω 4φυλλο μαζέρ στα φύλλα που κρατώ. Πάρα πολύ σωστά. Και τι μου απαντάς με το χέρι που κρατάς; Κανονικά πρέπει να σου πω 2♦ που αρνείται 4φυλλο μαζέρ, αλλά σκέφτομαι να σου πω 3ΧΑ. 3ΧΑ; Που την βρήκες αυτή την αγορά; Τι σημαίνει; Σκέφτηκα, αφού έχω μάξιμουμ χέρι, χωρίς 4φυλλο μαζέρ, και συ τουλάχιστον 8+ πόντους, να απαντήσω κατευθείαν 3ΧΑ. Λάθος; Λάθος και πολύ μεγάλο μάλιστα!!! Γιατί είναι λάθος Φωτεινούλη; Καταρχήν σαν ζευγάρι είμαστε συνεργάτες και έχουμε κάνει κάποιες συμφωνίες που πρέπει να τηρούμε. Αλλοίμονο αν ο καθένας αγοράζει ότι θέλει. Αλλά και επί της ουσίας, με την αγορά σου 3ΧΑ μου στερείς τη δυνατότητα να σου δείξω το 5φυλλο μαζέρ μου, που πιθανόν να έχεις 3φυλλο και να έχουμε φιτ. Τέλος υπάρχει και κάτι ακόμα πιο σοβαρό. Έστω ότι σου είχα ανοίξει 1ΧΑ και κρατάς: ♠ 9842 ♥ 7532 ♦ 108653 ♣ - Τι συμβόλαιο θα ήθελες να παίξεις; Μου βάζεις δύσκολα Φωτεινούλη. Το σίγουρο είναι ότι δεν θέλω να παίζω ΧΑ. Πολύ σωστά. Σε μια τέτοια περίπτωση λοιπόν, που δεν έχουμε πάνω από 3 πόντους και με κατανομή που να μην έχει σπαθιά, (το πολύ ένα), αλλά 4φυλλα τα μαζέρ... κάνω Stayman, και ότι και αν απαντήσει ο συμπαίκτης εγώ πασάρω. Το χειρότερο που μπορεί να μου συμβεί είναι να παίζω καρά με μισφίτ. Τι σημαίνει μισφίτ Φωτεινούλη; Μισφίτ λέμε το φιτ όπου έχουμε λιγότερα από 8 φύλλα. Η περίπτωση αυτή Χιονάτη είναι η εξαίρεση του κανόνα, που λέει ότι χρειαζόμαστε 8+ π. για να κάνουμε Stayman. Tην ονομάζουμε δε: Non forcing Stayman. Για αυτό όμως, πρέπει να απαντάς, ακριβώς, ότι έχουμε συμφωνήσει. Όχι “πατέντες” δικής σου έμπνευσης. Σύμφωνοι Χιονάτη; Σύμφωνοι Φωτεινούλη! Το κατάλαβα!!

17 Αφού είδαμε όλη ην ανάπτυξη της σύμβασης Stayman, σε ελεύθερη αγορά, ας δούμε τι κάνουμε σε περίπτωση που οι “αυθάδεις” αντίπαλοί μας μπερδευτούν μέσα στα πόδια μας. Οποιαδήποτε παρεμβολή των αντιπάλων αφαιρεί κάποιο αγοραστικό χώρο.

18 ♠ KQ72 ♥ 1075  A93 ♣ J84 ΑνοίξαςΠαρ/νοςΑπαντώνAdvancer 1XAPass2♣2♣ ♠ Q4 ♥ Κ752  AK9 ♣ AJ84 ♠ 74 ♥ Κ9752  93 ♣ ΑΚJ7 ♠ ΑJ974 ♥ 52  1052 ♣ Κ84 Με 10 π. και 4φυλλη πίκα ξεκινάω με Stayman (2 ♣ ). Pass3♠3♠ 2♦2♦? Ο αντίπαλος παρεμβλήθη με 2 ♦. Τώρα; Πως θα κάνω Stayman; (2♣). 3♦3♦ Μια νέα αγορά υπάρχει στη διάθεσή μας. Το cue-bid 3♦. Με αυτόν τον τρόπο κάνω Stayman. 4♠4♠ Έτσι, παρέκαμψα την παρεμβολή των αντιπάλων για να καταλήξω στο σωστό συμβόλαιο. 2♥2♥ Εεεε δεν του χρειάζεται ένα DOUBLE για να μάθει να μη μπερδεύεται στα πόδια των άλλων; κοντρ Pass Οποιοδήποτε κοντρ, μετά από άνοιγμα 1ΧΑ του συμπαίκτη, είναι κοντρ τιμωρίας!!!! 2♠2♠3♥3♥ Μετά την παρεμβολή του αντιπάλου η αγορά μου δείχνει 5φυλλη κούπα με πόντους για μανς. Ο συμπαίκτης θα αποφασίσει. 4♥4♥Pass 2♥2♥2♠2♠ Η αγορά 2♠ δεν είναι αδύνατη. Αν είμαι αδύνατος θα περάσω πάσο. Είναι προτασιακή 8 – 9 με 5φυλλη πίκα. Pass Ο συμπαίκτης ανάλογα με το χέρι που κρατάει, θα περάσει πάσο, θα προτείνει για το μάξιμουμ το δικό μας ή θα αγοράσει τη μανς. Pass

19 ♠ 103 ♥ J42  J76 ♣ Q9762 ΑνοίξαςΠαρεμβαλ/νοςΑπαντώνΑdvancer 1XA2♦2♦? ♠ KQ962 ♥ 53  Q932 ♣ 85 Ανοίγει ο συμπαίκτης σας 1ΧΑ και ο δεξιά σας αντίπαλος παρεμβάλλεται με 2♦. Τι λέτε με κάθε ένα από τα επόμενα χέρια; Pass Με 4 πόντους μόνο δεν έχω να πω απολύτως τίποτα. Πάσοοοοο λοιπόν. Έχω 8 συνολικού πόντους και 5φυλλη πίκα, μπορώ να κάνω πρόταση στις πίκες με 2♠. 2♠2♠ ♠ 2 ♥ AQJ53  K103 ♣ J832 Με 12 π., 5φυλλη κούπα και κράτημα στα καρό αγοράζω 3♥, forcing αγορά για μανς 4♥, ή 3ΧΑ. 3♥3♥ ♠ Q98652 ♥ A103  73 ♣ K2 Με 11 π., 6φυλλη πίκα, αγοράζω κατευθείαν τη μανς στις 4♠ 4♠4♠ ♠ QJ96 ♥ A1054  63 ♣ A74 Με 11 π., και 4φυλλα και τα δύο μαζέρ, κάνω cue-bid 3♦ για Stayman, μήπως έχει κάποιο 4φυλλο μαζέρ ο ανοίξας. 3♦3♦ ♠ 986 ♥ A4  KJ92 ♣ 10976 Με 8 π., χωρίς 4φυλλο μαζέρ, με 4φυλλο καρό έχω διάθεση για να τιμωρήσω τον “αυθάδη” αντίπαλο! Κοντρ λοιπόν!!! Κοντρ

20 Είναι σίγουρο ότι όταν παρεμβάλλεται ένας αντίπαλος φέρνει κάποια αναστάτωση στο άλλο ζευγάρι. Κάποιες αγορές μπορεί και να μη μπορούν να γίνουν πλέον. Άλλωστε αυτός είναι και ένας από τους σκοπούς μιας παρεμβολής. Στην πορεία της μπριτζιστικής σας καριέρας, θα μάθετε και άλλες συμβάσεις που θα καλύψουν κατά το μεγαλύτερο μέρος το κενό που δημιουργεί μια παρεμβολή των αντιπάλων. Συμπερασματικά: Όταν ανοίγει ο συμπαί- κτης 1ΧΑ και παρεμβάλλεται ο αντίπαλος στο επίπεδο δύο, το σίγουρο είναι ότι μας αφαιρεί ένα κομμάτι ζωτικού αγοραστικού χώρου, αλλά ταυτόχρονα μας παρέχει 2 επιπλέον αγορές, το κοντρ για τιμωρία και το Cue-bid για Stayman, ώστε να αντιμετωπίσουμε την παρεμβολή του.

21 Συνεχίζεται... Αυτά για σήμερα παιδιά. Τα λέμε την άλλη Κυριακή! © Δημήτρης Τόγιας


Κατέβασμα ppt "Κάθε αγορά μεταφέρει και ένα μήνυμα στον συμπαίκτη για το χέρι που κρατάμε. Μερικές φορές το μήνυμα είναι γενικό και κάποιες άλλες πιο συγκεκριμένο. Η."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google