Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE →→→→ Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα ελέγχου συναγερμού μουσείου βασισμένο στον μικροελεγκτή.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE →→→→ Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα ελέγχου συναγερμού μουσείου βασισμένο στον μικροελεγκτή."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE →→→→ Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα ελέγχου συναγερμού μουσείου βασισμένο στον μικροελεγκτή MC68HC11F1. Το σύστημα περιλαμβάνει: έλεγχο με χρήση αισθητηρίου κίνησης έλεγχο με χρήση αισθητηρίου ήχου έλεγχο με χρήση αισθητηρίου βάρους Η κατάσταση της αίθουσας εμφανίζεται κάθε στιγμή στην οθόνη του απομακρυσμένου σταθμού ελέγχου. Με την ενεργοποίηση του συναγερμού: σημαίνει οπτικός συναγερμός σημαίνει ηχητικός συναγερμός το δωμάτιο ασφαλίζεται με αυτόματο κλείδωμα πόρτας ενεργοποιείται ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο πραγματοποιεί κλήση στον σταθμό της άμεσης δράσης

3 →→→→ Κυριότερα χαρακτηριστικά του 8-bit μικροελεγκτή MC68HC11F1 : 512 bytes EEPROM 1024 bytes RAM 6 πόρτες των 8-bit 1 πόρτα των 6-bit Ενσωματωμένη ασύγχρονη διασύνδεση σειριακής επικοινωνίας (Serial Communication Interface - SCI) Ενσωματωμένη σύγχρονη σειριακή περιφερειακή διασύνδεση (Serial Peripheral Interface - SPI) Οκτακάναλος 8-bit μετατροπέας σήματος αναλογικού σε ψηφιακό (A/D Converter) MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE

4 Ο μικροελεγκτής MC68HC11F1 διαθέτει 54 γραμμές εισόδου/εξόδου ανάλογα με τη κατάσταση λειτουργίας που έχει επιλεχθεί. Οι γραμμές εισόδου/εξόδου είναι οργανωμένες σε 7 παράλληλες πόρτες. Οι πόρτες με αμφίδρομους ακροδέκτες διαθέτουν από ένα καταχωρητή δεδομένων. Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται περιληπτικά οι λειτουργίες και η διάταξη κάθε πόρτας. PortΑκροδέκτες Εισόδου Ακροδέκτες Εξόδου Αμφίδρομοι Ακροδέκτες Πρόσθετες Λειτουργίες Port A--8Timer Port B-8-High-Order Address Port C--8Data Bus Port D--6SCI και SPI Port E8--A/D Converter Port F-8-Low-Order Address Port G--8Chip-Select Outputs MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE

5 →→→→ Ο κώδικας του συστήματος είναι εξολοκλήρου γραμμένος σε assembly. Η σχεδίαση του βασίστηκε στους παρακάτω πίνακες, όπου παρουσιάζονται οι αντιστοιχίες των στοιχείων του συστήματος με τους ακροδέκτες του μικροελεγκτή MC68HC11F1. ΑκροδέκτηςΥπηρεσίαBitI / O OC2Ενεργοποίηση αισθητηρίου κίνησης ΡΑ6Έξοδος OC3Ενεργοποίηση αισθητηρίου ήχου ΡΑ5Έξοδος OC4Αισθητήριο κίνησηςΡΑ4Είσοδος OC5Αισθητήριο βάρουςΡΑ3Είσοδος IC1Αισθητήριο ήχουΡΑ2Είσοδος IC3Button απενεργοποίησηςΡΑ0Είσοδος PACCΕνεργοποίηση κινητού τηλεφώνου ΡΑ7Έξοδος ΑκροδέκτηςΥπηρεσίαBitI / O GOButton ενεργοποίησηςΡG0Είσοδος G2Led / BuzzerΡG2Έξοδος G3Ενεργοποίηση μοτέρ για κλείσιμο πόρτας ΡG3Έξοδος CSI02Ενεργοποίηση μοτέρ για άνοιγμα πόρτας ΡG4Έξοδος MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE

6 →→→→ Ε 0 1 E 11100000 Έξοδος Είσοδος 00011110 ---Έξοδος Είσοδος Για την αρχικοποίηση της PORTG αποθηκεύεται η παρακάτω τιμή στον καταχωρητή DDRG: Για την αρχικοποίηση της PORTA αποθηκεύεται η παρακάτω τιμή στον καταχωρητή DDRA: E 0 1 E MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE

7 Υπορουτίνα SET_ON: SET_ONLDAA #%01100000 STAA PORTA OS FLCDCLS OS FLCDLine1 OS FLCDPrint FCS ‘SYSTEM ON’ BSR ELEGXOS RTS 01100000 Για την ενεργοποίηση των αισθητηρίων κίνησης και ήχου αποθηκεύεται η παρακάτω τιμή στον καταχωρητή PORTA OC2 bit 6 OC3 bit 5 →→→→ MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE

8 ELEGXOSLDAA PORTA ANDA #%00010000 CMPA #%00010000 BEQ SYNAGERMOS LDAA PORTA ANDA #%00001000 CMPA #%00001000 BEQ SYNAGERMOS LDAA PORTA ANDA #%00000100 CMPA #%00000100 BEQ SYNAGERMOS RTS Υπορουτίνα ELEGXOS: Αισθητήριο κίνησης: Αν η κατάσταση της PORTA είναι: 00010000 Απομονώνεται το bit 4 με την ANDA: 00011100 Στη συνέχεια γίνεται η σύγκριση με την CMPA και αν βγει σωστή, όπως παραπάνω, τότε διακλαδώνει στην υπορουτίνα SYNAGERMOS. MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE

9 Αισθητήριο Κίνησης Κύκλωμα δέκτη Κύκλωμα πομπού →→→→ MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE

10 Αισθητήριο Κίνησης Κάτοψη μακέτας κατά τη λειτουργία του αισθητηρίου →→→→ MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE

11 Αισθητήριο Ήχου Κύκλωμα ενεργοποίησης αισθητηρίου →→→→ Κύκλωμα αισθητηρίου ήχου MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE

12 Αισθητήριο Βάρους Παρουσία εκθέματος στη βάση Απουσία εκθέματος από τη βάση →→→→ MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE

13 Πόρτα Μουσείου Κατασκευή πόρτας Κύκλωμα λειτουργίας →→→→ MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE

14 Σταθμός Ελέγχου Περιέχει: Button Ενεργοποίησης Button Απενεργοποίησης Lcd Οθόνη Buzzer →→→→ MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE


Κατέβασμα ppt "MC68HF11F1 SOFTWARE HARDWARE →→→→ Σκοπός αυτής της πτυχιακής εργασίας είναι να αναπτυχθεί ένα σύστημα ελέγχου συναγερμού μουσείου βασισμένο στον μικροελεγκτή."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google