Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

2.8 Άτομα και μόρια.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "2.8 Άτομα και μόρια."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 2.8 Άτομα και μόρια

2 5ος αιώνας π.Χ. O Λεύκιππος και ο μαθητής του Δημόκριτος είχαν διατυπώσει την άποψη ότι η ύλη αποτελείται από άτομα και... κενό χώρο. Τα άτομα, κατά το Δημόκριτο, ήταν άφθαρτα και αναλλοίωτα σωματίδια

3 19ος αιώνας Ο Τζον Ντάλτον (John, Dalton) έφερε στο προσκήνιο την θεωρία του Δημόκριτου και την υποστήριξε με πειραματικά δεδομένα. Γι' αυτό το λόγο θεωρείται ο πατέρας της ατομικής θεωρίας.

4 Ατομική θεωρία H ύλη αποτελείται από άτομα, δηλαδή από μικροσκοπικά
σωματίδια που δεν τέμνονται σε μικρότερα. Τα άτομα ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν πιο σύνθετα σωματίδια: τα μόρια.

5 Από 100 περίπου είδη ατόμων δημιουργείται όλος ο κόσμος γύρω μας
Η εικόνα των ατόμων του πυριτίου που δίνει το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο

6 Αναπαράσταση ατόμων και μορίων
Σύμφωνα με τη θεωρία του Ντάλτον, τα άτομα μοιάζουν με μικρές σφαίρες Προσομοιώματα ατόμων

7 Τα άτομα μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους, και να δημιουργούν μόρια

8 Όταν ενώνονται όμοια άτομα, δημιουργούνται μόρια χημικών στοιχείων.

9 Όταν ενώνονται διαφορετικά άτομα, δημιουργούνται μόρια χημικών ενώσεων.

10

11 Η εξήγηση της διάσπασης του νερού με την ατομική θεωρία
. Το νερό, το υδρογόνο και το οξυγόνο αποτελούνται από μόρια. Τα μόρια αυτά αποτελούνται από μικρότερα σωματίδια, τα άτομα. Όταν το νερό διασπάται σε υδρογόνο και οξυγόνο, αλλάζουν οι συνδυασμοί ατόμων και δημιουργούνται νέα μόρια. Ωστόσο, ο αριθμός και το είδος των ατόμων παραμένουν σταθερά.

12

13

14 το ανθρώπινο κεφάλι αποτελείται από 9x1026 άτομα

15 Συνοψίζοντας

16 Στάση για εμπέδωση 1.Να χαρακτηρίσεις τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ): Ο Δημόκριτος υποστήριξε με πειραματικά δεδομένα την ύπαρξη των ατόμων. Κατά τη διάσπαση του νερού αλλάζουν οι συνδυασμοί των ατόμων στα μόρια. Κατά την εξάτμιση του νερού αλλάζουν οι συνδυασμοί των ατόμων στο μόριο του. Τα μόρια του υδρογόνου είναι άσπρα και του οξυγόνου κόκκινα.

17 2.Ποια από τα προσομοιώματα αναπαριστάνουν μόρια χημικών ενώσεων και ποια μόρια στοιχείων;

18 3.Στο σχήμα βλέπεις το προσομοίωμα ενός μορίου οινοπνεύματος: Τι είναι το οινόπνευμα, στοιχείο ή χημική ένωση; Από πόσα και ποια στοιχεία αποτελείται το οινόπνευμα; Από πόσα άτομα αποτελείται το μόριο του οινοπνεύματος;

19

20 Για περισσότερη εξάσκηση…

21 Στο παρακάτω σχήμα βλέπεις τέσσερις ομάδες με προσομοιώματα σωματιδίων:
Χαρακτήρισε τις παρακάτω προτάσεις που αναφέρονται σε αυτές τις ομάδες ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ). α. Η ομάδα Γ αποτελείται από 2 διαφορετικά είδη ατόμων. β. Η ομάδα Γ περιέχει 3 διαφορετικά είδη ατόμων. γ. Η ομάδα Β αποτελείται από ένα είδος μορίων. δ. Οι ομάδες Α και Β αποτελούνται από τα ίδια άτομα η καθεμιά. ε. Στις ομάδες Γ και Δ όλα τα μόρια είναι όμοια μόρια

22 Στο κεφάλαιο για τη χημική αντίδραση αναφέρθηκε το νερό, το διοξείδιο του άνθρακα, το οξυγόνο και η γλυκόζη. Τα προσομοίωματα των μορίων του διοξειδίου του άνθρακα και της γλυκόζης είναι: Απάντησε στα παρακάτω ερωτήματα: α. Από πόσα και ποια είδη ατόμων αποτελείται το μόριο του διοξειδίου του άνθρακα β. Από πόσα και ποια είδη ατόμων αποτελείται το μόριο της γλυκόζης; Είδαμε ότι η γλυκόζη είναι ένα από τα προϊόντα της φωτοσύνθεσης. Θυμήσου ποιο είναι το άλλο προϊόν και ποια είναι τα αντιδρώντα. Τι παρατηρείς σχετικά με τα άτομα που συνιστούν αυτά τα μόρια;


Κατέβασμα ppt "2.8 Άτομα και μόρια."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google