Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

CARBON NANOSTRUCTURES (Fullerenes, Carbon Nanotubes, Graphene) lecture for physics and chemistry graduates and undergraduates (2013. Spring Semester –

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "CARBON NANOSTRUCTURES (Fullerenes, Carbon Nanotubes, Graphene) lecture for physics and chemistry graduates and undergraduates (2013. Spring Semester –"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 CARBON NANOSTRUCTURES (Fullerenes, Carbon Nanotubes, Graphene) lecture for physics and chemistry graduates and undergraduates (2013. Spring Semester – 28. March) Prof. Jenő Kürti ELTE, Department of Biological Physics e-mail: kurti@virag.elte.huwww: virag.elte.hu/kurti

2

3 HOMO LUMO

4 Sólyom Jenő: A modern szilárdtestfizika alapjai I.

5

6 KITÉRŐ (rehibridizáció)

7 pyramidalization or  rehybridization sp 2 sp 3 S.Niyogi et al., Acc. Chem. Res. 35, 1105 (2002) C 60 : 11.6° sp 2.3…

8 5 6 6 C 60 : 11.6° sp 2.3… sp 2.3 Surján Péter: A fullerének elektronszerkezete; A kémiai legújabb eredményei 81, 1996

9

10 215 nm (5.8 eV) 270 nm (4.6 eV) 335 nm (3.7 eV) 440 nm – 640 nm (2.8 eV – 1.9 eV)

11

12

13

14

15 KITÉRŐ (dielektromos formalizmus az optikában)

16

17

18

19

20

21

22 C 60

23

24 Im(-1/  ) EELS

25 E primer = 170 keV ω·Im(  )

26 E b = 285.0 eV !


Κατέβασμα ppt "CARBON NANOSTRUCTURES (Fullerenes, Carbon Nanotubes, Graphene) lecture for physics and chemistry graduates and undergraduates (2013. Spring Semester –"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google