Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων
Κεφάλαιο 6 Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων © 2002 Thomson / South-Western

2 Στόχοι Μαθήματος Κατανόηση εννοιών της Ομοιόμορφης Κατανομής.
Εκτίμηση της σημαντικότητας της Κανονικής Κατανομής. Αναγνώριση των προβλημάτων της Κανονικής Κατανομής και αντιμετώπισή τους. Χρήση της Κανονικής Κατανομής για τη προσέγγιση των προβλημάτων της Διωνυμικής Κατανομής και επίλυσή τους. Χρήση της Εκθετικής Κατανομής για επίλυση επιχειρησιακών προβλημάτων. © 2002 Thomson / South-Western 2

3 Ομοιόμορφη Κατανομή Η Ομοιόμορφη Κατανομή είναι μια συνεχής κατανομή η οποία λαμβάνει την ίδια τιμή για ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών. περιοχή = 1 a b © 2002 Thomson / South-Western 3

4 Παράδειγμα Ομοιόμορφης Κατανομής
περιοχή= 1 © 2002 Thomson / South-Western 4

5 Παράδειγμα:Ομοιόμορφη Κατανομή Μέσος και Τυπική Απόκλιση
© 2002 Thomson / South-Western 6

6 Παράδειγμα: Υπολογισμός Πιθανότητας Ομοιόμορφης Κατανομής, συνέχεια
περιοχή = 0.5 © 2002 Thomson / South-Western 5

7 Κανονική Κατανομή Πρόκειται για μια ευρέως γνωστή και πολυ -χρησιμοποιούμενη κατανομή που εφαρμόζεται για τη μέτρηση πολλών ανθρώπινων χαρακτηριστικών καθώς και των περισσότερων παραγόμενων προιόντων. Πολλές άλλες μεταβλητές στον επιχειρησιακό και βιομηχανικό κόσμο προέρχονται από κανονική κατανομή. Η κανονική κατανομή και οι συνδεδεμένες της πιθανοτητές αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του στατιστικού ελέγχου ποιότητας. © 2002 Thomson / South-Western

8 Χαρακτηριστικά της Κανονικής Κατανομής
Συνεχής κατανομή Συμμετρική κατανομή Ασμπτωτική στον οριζόντιο άξονα Εμφανίζει μια επικρατούσα τιμή Ανήκει στην οικογένεια των καμπυλών Η συνολική περιοχή κάτω από την καμπύλη αθροίζει στο 1. Η περιοχή δεξιά του μέσου έχει πιθανότητα ίση με 1/2. Η περιοχή αριστερά του μέσου έχει πιθανότητα ίση με 1/2. 1/2 © 2002 Thomson / South-Western 7

9 Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας της Κανονικής Κατανομής
X © 2002 Thomson / South-Western 8

10 Καμπύλες Κανονικής Κατανομής με διαφορετικούς μέσους και τυπικές αποκλίσεις
20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 © 2002 Thomson / South-Western 9

11 Τυποποιημένη Κανονική Κατανομή
Μια κανονική κατανομή με Μέσο μηδέν και Τυπική απόκλιση μονάδα Τύπος της Z Τυποποιεί οποιαδήποτε κανονική κατανομή Z Score Υπολογίζεται από τον τύπο της Z Εκφράζει τον αριθμό των τυπικών αποκλίσεων (σ) που μια τιμή είναι μακριά από τον μέσο. © 2002 Thomson / South-Western 10

12 Πίνακας της Z-κατανομής
Second Decimal Place in Z Z © 2002 Thomson / South-Western 11

13 Αναζήτηση στον Πίνακα μιας Πιθανότητας της Τυπικής Κανονικής Κατανομής
-3 -2 -1 1 2 3 Z © 2002 Thomson / South-Western 12

14 Εφαρμογή του τύπου της Z: Παράδειγμα, Υποθέτουμε ότι….
© 2002 Thomson / South-Western 13

15 Προσέγγιση της Διωνυμικής Κατανομής μέσω της Κανονικής Κατανομής
Η κανονική κατανομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να προσεγγίσουμε διωνυμικές πιθανότητες Διαδικασία Μετατροπή παραμέτρων διωνυμικής κατανομής σε παραμέτρους κανονικής κατανομής Είναι το διάστημα μεταξύ του 0 και n? Εάν ναι, συνεχίζουμε, ειδάλλως, δεν χρησιμοποιείται η κανονική προσέγγιση. Διόρθωση για συνέχεια Επίλυση του προβλήματος της κανονικής κατανομής m s 3 © 2002 Thomson / South-Western 25

16 Χρήση της Κανονικής Κατανομής για επίλυση προβλημάτων Διωνυμικής Κατανομής
Η κανονική κατανομή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να υπολογιστούν κατά προσέγγιση οι πιθανότητες σε προβλήματα διωνυμικής κατανομής όταν ισχύουν μεγάλες τιμές για το n. Προκειμένου να επιλυθεί ένα πρόβλημα διωνυμικής κατανομής με την χρήση της κανονικής κατανομής απαιτείται η μετατροπή του n και του p της διωνυμικής κατανομής σε µ και σ2 της κανονικής κατανομής. © 2002 Thomson / South-Western

17 Κανονική Προσέγγιση της Διωνυμικής Κατανομής: Μετατροπή Παραμέτρων
Εξισώσεις μετατροπής Παράδειγμα μετατροπής: © 2002 Thomson / South-Western 26

18 Κανονική Προσέγγιση της Διωνυμικής Κατανομής: Έλεγχος Διαστήματος
Κανονική Προσέγγιση της Διωνυμικής Κατανομής: Έλεγχος Διαστήματος 10 20 30 40 50 60 n 70 © 2002 Thomson / South-Western 27

19 Κανονική Προσέγγιση της Διωνυμικής Κατανομής: Διόρθωση της Συνέχειας
Κανονική Προσέγγιση της Διωνυμικής Κατανομής: Διόρθωση της Συνέχειας Τιμές που μας ενδιαφέρουν Διόρθωση X X X X X X +.50 -.50 +.05 -.50 και +.50 +.50 και -.50 © 2002 Thomson / South-Western 28

20 Κανονική Προσέγγιση της Διωνυμικής Κατανομής: Γραφήματα
Κανονική Προσέγγιση της Διωνυμικής Κατανομής: Γραφήματα 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 © 2002 Thomson / South-Western 29

21 Κανονική Προσέγγιση της Διωνυμικής Κατανομής: Υπολογισμοί
25 26 27 28 29 30 31 32 33 Σύνολο 0.0167 0.0096 0.0052 0.0026 0.0012 0.0005 0.0002 0.0001 0.0000 0.0361 X P(X) © 2002 Thomson / South-Western 30

22 Εκθετική Κατανομή Συνεχής
Ανήκει στην οικογένεια των κατανομών με Θετική λοξότητα (ασυμμετρική ως προς τις θετικές τιμές) Η X λαμβάνει τιμές από το 0 έως το άπειρο Η μέγιστη τιμή (Apex) βρίσκεται πάντα για X = 0 Σταδιακά μειώνεται όσο το X μεγαλώνει Συνάρτηση Πιθανότητας © 2002 Thomson / South-Western 31

23 Γραφήματα of Επιλεγμένων Εκθετικών Κατανομών
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 1.8 2.0 1 2 3 4 5 6 7 8     © 2002 Thomson / South-Western 32

24 Παράδειγμα Εκθετικής Κατανομής: Υπολογισμός Πιθανότητας
0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1 2 3 4 5  © 2002 Thomson / South-Western 33


Κατέβασμα ppt "Συνεχείς Κατανομές Πιθανοτήτων"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google