Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑΣ 21/01/2014.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑΣ 21/01/2014."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑΣ 21/01/2014

2

3

4

5

6

7 ΟΜΑΔΑ Α ♀ ♀ [κίτρινο σώμα, λευκά μάτια, κεκαμμένες σμήριγγες] Χ [άγριος τύπος] ♂ ♂ ♀ 276 [ άγριος τύπος ] ♀ 1[κίτρινο σώμα, κόκκινα μάτια, ίσιες σμήριγγες] ♂ 97[κίτρινο σώμα, λευκά μάτια, κεκαμμένες σμήριγγες] ♂ 0 [ άγριος τύπος ] F1F1 Οι γενετικοί τόποι φυλοσύνδετοι. Άρα οι τόποι συνδεδεμένοι. Τα αλληλόμορφα για το κίτρινο σώμα και τα λευκά μάτια υπολειπόμενα. Αναλογία φύλων Θηλυκά : Αρσενικά = 276 / 97 = 2,845 Είναι 1:1 ; χ 2 = 85,9 df = 1 critical = 3.814 y w f / y w f X + / Y y w f / + X y w f / Y Τα θηλυκά εκκολάπτονται νωρίτερα από τ’ αρσενικά. Το θηλυκό με το κίτρινο σώμα, κόκκινα μάτια, ίσιες σμήριγγες είναι λάθος ταυτοποίηση. Πιθανά είχε μόλις εκκολαφθεί και το ανοιχτόχρωμο χρώμα σώματος θεωρήθηκε κίτρινο.

8 Μάτια ΣώμαΣμήριγγες +++220 wyf121121 ++f104 wy+100 w+f007 +y+005 w++002 +yf001 Σύνολο560 ♀♀ [αγρίου τύπου] Χ [κίτρινο σώμα, λευκά μάτια, κεκαμμένες σμηριγγες]♂ ♂ y w f / + X y w f / Y F1F1 NCO SCO DCO NCO 1 : 1 ? x 2 = 28,741 df = 1 critical = 3.814 SCO-1 1 : 1 ? προφανές SCO-2 1 : 1 ? προφανές DCO 1 : 1 ? προφανές ♀ / ♂ 263/297 = 0,885 x 2 = 2,064 df = 1 cr = 3.814

9 Μάτια ΣώμαΣμήριγγες +++220 wyf121121 ++f104 wy+100 w+f007 +y+005 w++002 +yf001 Σύνολο560 ♀♀ [αγρίου τύπου] Χ [κίτρινο σώμα, λευκά μάτια, κεκαμμένες σμηριγγες]♂ ♂ y w f / + X y w f / Y F1F1 NCO SCO(w,f) SCO(y,w) DCO RF(w,f) = 47,45 cM RF(y,w) = 2,68 cM RF(y,f) = 51,19 cM y w f / + RF(w,f) = 207/560 = 0,3696 RF(y,w) = 15/560 = 0,0267 RF(y,f) = 216/560 = 0,3857 χωρίς διόρθωση RF(y,f) = 222/560 = 0,3964 με διόρθωση σσ = 3/(560*0,0267*0,3696) = 0,541

10 y, w Φαινοτ.## + 324NR y w221NR y +006R + w009R Σύνολο560RF(y,w) = 15/560 =0,0267 Φαινοτ.## + 225NR w f128NR w +102R + f105R Η ο (ασύνδετα: 1:1:1:1) χ 2 = 71,7 df = 3 critical 7,184 Σύνολο560RF(w,f) = 207/560 =0,3696 Φαινοτ.## + 222 NR y f 122 NR y + 105 R + f 111 R Η 0 όπως πριν χ 2 = 65,1 df = 3 Σύνολο560RF(y,f) = 216/560 = 0,3857 y w f y, f w, f

11 Αποστάσεις (cmu)ΥπολογισθείσεςΠραγματικές (FlyBase) w – f47,4555,2 y – w2,681,5 y - f51,1956,7

12 Μάτια♀♂Σύνολοχ2χ2 +1521783302,048 w1111192300,278 Σύνολο2632975602,064 χ2χ2 6,93211,72117,857 Σώμα♀♂Σύνολοχ2χ2 +1551783331,588 y1081192170,533 Σύνολο2632975602,064 χ2χ2 8,39911,72124,934 Σμήριγγες♀♂Σύνολοχ2χ2 +1561713270,688 f1071262331,549 Σύνολο2632975602,064 χ2χ2 9,1296,81815,779

13 bw cn wt

14 ♀ ♀ [κυρτά φτερά, άσπρα μάτια] Χ [άγριος τύπος] ♂ ♂ ♀255άγριος τύπος ♂139 Οι γενετικοί τόποι είναι αυτοσωμικοί. Τα αλληλόμορφα που δίνουν άλλο φαινότυπο από εκείνον του άγριου τύπου είναι όλα υπολειπόμενα. Αναλογία φύλων Θηλυκά : Αρσενικά = 255 / 139 = 1,834 F1F1 Είναι 1:1 ; χ 2 = 34,152 df = 1 critical = 3,814 Τα θηλυκά εκκολάπτονται νωρίτερα από τ’ αρσενικά. Δεν είναι επαρκής αιτιολόγηση τόσο μεγάλης διαφοράς Υγρασία στην τροφή, προβλήματα με τους αιθερηστήρες.

15 ♀ ♀ [άγριος τύπος] Χ [κυρτά φτερά, άσπρα μάτια] ♂ ♂ ΜάτιαΦτεράΣύνολο Καφέκυρτά11 Καφέ+17 Πορτοκαλί+14 Πορτοκαλίκυρτά17 Άσπρα+03 Άσπρακυρτά42 Κόκκινα (+)+48 Κόκκινα (+)κυρτά03 Σύνολο155 ΜάτιαΣύνολο Καφέ132 Πορτοκαλί118 Άσπρα142 Κόκκινα (+)154 Σύνολο546

16 ΦτεράΑπόγονοι κυρτά73 +82 Σύνολο155 Η 0 : 1 τόπος (1:1) χ 2 = 0,523 df = 1 critical = 3,841 ΜάτιαΑπόγονοι καφέ160 πορτοκαλί149 άσπρα187 +205 Σύνολο701 Το σχήμα φτερών ελέγχεται από ένα γενετικό τόπο. Το χρώμα ματιών τουλάχιστον από 2 διαφορετικούς γενετικούς τόπους. Άσπρα : + : καφέ : πορτοκαλί είναι 1:1:1:1 ? χ 2 = 11,097 Άσπρα : + είναι 1:1 ? χ 2 = 0,8265 καφέ : πορτοκαλί είναι 1:1 ? χ 2 = 0,391

17 Drosopterin pathway 2άμινο4υδροξυπτεριδίνη ξανθοπτερίνη ισοξανθοπτερίνη τετραυδροϊοπτερίνη βιοπτερίνη δροσοπτερίνη σεπιαπτερίνη ισοσεπιαπτερίνη GTP brown

18 Τρυπτοφάνη N-Φόρμυλ-κυνουρενίνη Κυνουρενίνη 3-Υδροξυ-κυνουρενίνη Ξανθοματίνη vermillion cinnabar Ommochrome pathway

19 Interacting mutations affect eye color in Drosophila Figure 1-9 part 1

20 Interacting mutations affect eye color in Drosophila Figure 1-9 part 2

21 Interacting mutations affect eye color in Drosophila Figure 1-9 part 3

22 Interacting mutations affect eye color in Drosophila Figure 1-9 part 4

23 Interacting mutations affect eye color in Drosophila Figure 1-9 part 5

24 Σχήμα φτερών ελέγχονται από ένα γενετικό τόπο. Χρώμα ματιών τουλάχιστον από 2 διαφορετικούς γενετικούς τόπους. Αν το χρώμα των ματιών ελέγχεται από 2 τόπους RF(cn,bw) = (160 + 149) / 701 = 309 / 701 ~ 0,4408 44,08 cM cn bw ---------------- + + c cn bw / c cn bw X + / + c cn bw / + X c cn bw / c cn bw ΦτεράΑπόγονοι κυρτά73 +82 Σύνολο155 ΜάτιαΑπόγονοι καφέ160 πορτοκαλί149 άσπρα187 +205 Σύνολο701

25 ΦτεράΜάτιαΑπόγονοι ++048 Κυρτάάσπρα042 +καφέ017 Κυρτάπορτοκαλί017 +πορτοκαλί014 Κυρτάκαφέ011 +άσπρα003 Κυρτά+003 Σύνολο155 NCO SCO DCO ΦτεράΜάτιαΑπόγονοι +++048 ccnbw042 ++bw017 ccn+017 +cn+014 c+bw011 +cnbw003 c++ Σύνολο155

26 ΦτεράΜάτιαΑπόγονοι +++048 ccnbw042 ++bw017 ccn+017 +cn+014 c+bw011 +cnbw003 c++ Σύνολο155 NCO SCO-1 SCΟ-1 SCO-2 DCO NCO 1 : 1 ? προφανές SCO-1 1 : 1 ? προφανές SCO-2 1 : 1 ? προφανές DCO 1 : 1 ? προφανές

27 ΦτεράΜάτιαΑπόγονοι +++048 ccnbw042 ++bw017 ccn+017 +cn+014 c+bw011 +cnbw003 c++ Σύνολο155 RF(c,cn) = 31 / 155 = 0,2 ~ 20,00 cM RF(c,bw) = 40 / 155 = 0,258 ~ 25,8 cM RF(cn,bw) = 59 / 155 = 0,3806 ~ 38,06 cM χωρίς διορθώσεις για DCO RF(cn,bw) = 71 / 155 = 0,4580 ~ 45,80 cM με διορθώσεις για DCO Η σειρά των τόπων είναι cn c bw NCO SCO(c,bw) SCO(cn,c) DCO σσ = 6 / (155 * 0.2 * 0.258) = 0,75 c cn bw / + X c cn bw / c cn bw

28 ΤόποιΥπολογισθείσες αποστάσεις (cM) Mapping function (Kosambi)(cM) Αποστάσεις από βιβλιογραφία (cM) cn - bw38,06 (από 3 σημεία) 49,9657 cn - bw44,08 (από όλα τα δεδομένα) 69,1557 c - cn2021,1818 c - bw25,828,5529 cn c bw Θυμηθείτε πως τα δεδομένα του πίνακα «ΜΟΝΟ ΜΑΤΙΑ» είναι προβληματικά. Λόγω της υγρασίας της τροφής αρκετές μύγες δεν καταμετρήθηκαν.

29 ΦτεράΑπόγονοι κυρτά73 +82 Σύνολο155 ΜάτιαΑπόγονοι καφέ+ bw / cn bw ** 160 πορτοκαλίcn + / cn bw ** 149 άσπραcn bw / cn bw ** 187 ++ + / cn bw ** 205 Σύνολο ** πατρικής προέλευσης 701 cn# Πορτοκαλί ή λευκά336 Καφέ ή +365 Σύνολο701 bw# Καφέ ή λευκά347 Πορτοκαλί ή +354 Σύνολο701 Είναι 1:1 ; χ 2 = 1,199 df = 1 critical = 3.814 Είναι 1:1 ; χ 2 = 0,522 df = 1 critical = 3.814 Είναι 1:1 ; χ 2 = 0,07 df = 1 critical = 3.814

30 Για να κοιτάξω τους τόπους ανά ζεύγη: Αν αγνοήσω το bw τότε πρέπει να συνυπολογίσω τα cn [πορτοκαλί] και cn bw [λευκά] Αν αγνοήσω το cn τότε πρέπει να συνυπολογίσω τα bw [καφέ] και cn bw [λευκά] c cn bw / + X c cn bw / c cn bw Τόποι c cn (αγνοώ το bw) ΦτεράΜάτια ΚυρτάΠορτοκαλί ή λευκά59 NR ΚυρτάΚαφέ ή +14 R +Πορτοκαλί ή λευκά17 R +Καφέ ή +65 NR RF(c,cn) = 31 / 155 = 0,2 20,00 cM ΦτεράΜάτιαΑπόγονοι +++048 ccnbw042 ++bw017 ccn+017 +cn+014 c+bw011 +cnbw003 c++ Σύνολο155

31 ΜάτιαΑπόγονοι καφέ160 R πορτοκαλί149 R άσπρα187 NR +205 NR Σύνολο701 ΦτεράΜάτια ΚυρτάΚαφέ ή λευκά53 NR ΚυρτάΠορτοκαλί ή +20 R +Καφέ ή λευκά20 R +Πορτοκαλί ή +62 NR Τόποι c bw (αγνοώ το cn) RF(c,bw) = 40 / 155 = 0,258 25,80 cM Τόποι cn bw RF(cn,bw) = (160 + 149) / 701 = 309 / 701 44,08 cM ΦτεράΜάτιαΑπόγονοι +++048 ccnbw042 ++bw017 ccn+017 +cn+014 c+bw011 +cnbw003 c++ Σύνολο155

32 Back-cross ετερόζυγα ♀♀ x [κυρτά φτερά, άσπρα μάτια ♂♂] ΦαινότυποιΑριθμός απογόνων♀♀Αριθμός απογόνων♂♂ Βαθυκόκκινα μάτια - ίσια φτερά (α.τ.)3612 Καφέ μάτια - ίσια φτερά107 Πορτοκαλί μάτια - ίσια φτερά68 Άσπρα μάτια - ίσια φτερά21 Βαθυκόκκινα μάτια - κυρτά φτερά30 Καφέ μάτια - κυρτά φτερά56 Πορτοκαλί μάτια - κυρτά φτερά125 Άσπρα μάτια - κυρτά φτερά1626 Σύνολο f2 ατόμων: 155Σύνολο θηλυκών ατόμων: 90Σύνολο αρσενικών ατόμων: 65 ΦαινότυποιΑριθμός απογόνων♀♀Αριθμός απογόνων♂♂ Βαθυκόκκινα μάτια7678 Καφέ μάτια6171 Πορτοκαλί μάτια7345 Άσπρα μάτια6775 Σύνολο θηλυκών ατόμων: 277Σύνολο αρσενικών ατόμων: 269 Σύνολο ατόμων f2: 546


Κατέβασμα ppt "ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΔΡΟΣΟΦΙΛΑΣ 21/01/2014."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google