Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Κεφάλαιο 14 Ανάλυση Διακύμανσης Analysis of Variance ( ANOVA )

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Κεφάλαιο 14 Ανάλυση Διακύμανσης Analysis of Variance ( ANOVA )"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Κεφάλαιο 14 Ανάλυση Διακύμανσης Analysis of Variance ( ANOVA )

2 Ανάλυση Διακύμανσης… Η Ανάλυση Διακύμανσης είναι μία τεχνική που μας επιτρέπει να συγκρίνουμε δύο ή περισσότερους πληθυσμούς με διαστημικά δεδομένα. Η Ανάλυση Διακύμανσης είναι:  μία ακραίως δυναμική και ευρέως εφαρμοσμένη διαδικασία.  μία διαδικασία που καθορίζει εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μέσων των πληθυσμών.  μία διαδικασία η οποία δουλεύει με την ανάλυση δειγματοληπτική διακύμανση.

3 Ανάλυση Διακύμανσης Ενός Παράγοντα … Ανεξάρτητα δείγματα επιλέγονται από k πληθυσμούς: Σημειώστε: Αυτοί οι πληθυσμοί καλούνται ως αγωγές. Δεν απαιτείται ότι n 1 = n 2 = … = n k.

4 Πίνακας 14.1 Συμβολισμός για Ανάλυση Διακύμανσης με Έναν Παράγοντα Αγωγή Μέγεθος Δείγματος Δειγματοληπτική Μέση Τιμή

5 Ανεξάρτητα Δείγματα επιλέγονται από k πληθυσμούς (αγωγές). 12k X 11 x 21. X n1,1 X 12 x 22. X n2,2 X 1k x 2k. X nk,k Μέγεθος Δείγματος Δειγματοληπτική Μέση Τιμή Πρώτη παρατήρηση, πρώτο δείγμα Δεύτερη παρατήρηση, δεύτερο δείγμα X είναι μία «μεταβλητή απόκρισης». Συμβολισμός

6 Ανάλυση Διακύμανσης με Έναν Παράγοντα … Νέα Ορολογία: x είναι η μεταβλητή απόκρισης, και οι τιμές της είναι οι αποκρίσεις. x ij αναφέρεται στην i στη παρατήρηση στο j στο δείγμα. Π.χ. x 35 είναι η τρίτη παρατήρηση από το πέμπτο δείγμα. ∑ x ij x j = μέσος του j th δείγματος = n j njnj i=1 n j = ο αριθμός των παρατηρήσεων του δείγματος από τον j στο πληθυσμό.

7 Ανάλυση Διακύμανσης με Έναν Παράγοντα …

8 Επιπρόσθετη Νέα Ορολογία: Η μονάδα που μετρούμε καλείται πειραματική μονάδα. Το κριτήριο το οποίο ταξινομεί τους πληθυσμούς καλείται παράγοντας. Κάθε πληθυσμός καλείται επίπεδο παράγοντα.

9 Παράδειγμα 14-1 … Μία εταιρία παρασκευάζει έναν νέο προϊόν χυμού μήλου με τα εξής χαρακτηριστικά … καλύτερη συσκευασία, ίδια ή καλύτερη ποιότητα, και χαμηλότερη τιμή όταν συγκρίνονται με ήδη υπάρχοντα προϊόντα. Ποιο χαρακτηριστικό θα ήταν καλύτερα να προβάλει η εταιρεία με διαφημιστική εκστρατεία; Πρώτου να διαφημιστεί το προϊόν σε εθνικό επίπεδο, δοκιμάζονται τα τρία χαρακτηριστικά σε τρεις πόλεις, και τα δεδομένα καταγράφονται … Υπάρχουν διαφορές στις πωλήσεις μεταξύ στις τρεις παραπάνω αγορές;

10 529.00 658.00 793.00 514.00 663.00 719.00 711.00 606.00 461.00 529.00 498.00 663.00 604.00 495.00 485.00 557.00 353.00 557.00 542.00 614.00 804.00 630.00 774.00 717.00 679.00 604.00 620.00 697.00 706.00 615.00 492.00 719.00 787.00 699.00 572.00 523.00 584.00 634.00 580.00 624.00 672.00 531.00 443.00 596.00 602.00 502.00 659.00 689.00 675.00 512.00 691.00 733.00 698.00 776.00 561.00 572.00 469.00 581.00 679.00 532.00 Πόλη 1 Πόλη 2 Πόλη 3 (Συσκευασία) (Ποιότητα) (Τιμή) Δεδομένα Xm15-01

11 Παράδειγμα 14-1 … x είναι η μεταβλητή απόκρισης, και οι τιμές της είναι αποκρίσεις. εβδομαδιαίες πωλήσεις είναι η μεταβλητή απόκρισης; οι ακριβείς πωλήσεις είναι οι αποκρίσεις στο παράδειγμα. x ij αναφέρεται στην i στη παρατήρηση στο j στο δείγμα. Δηλαδή x 42 είναι οι πωλήσεις στην τέταρτη εβδομάδα από την Πόλη #2: 717 συσκευασίες. x 20, 3 είναι οι πωλήσεις της τελευταίας εβδομάδας από την Πόλη #3: 532 συσκευασίες. Ορολογία Κόμμα προστίθεται για διευκρίνιση

12 Παράδειγμα 14-1 … Η μονάδα που μετρούμε καλείται πειραματική μονάδα. Η μεταβλητή απόκρισης είναι οι εβδομαδιαίες πωλήσεις Το κριτήριο το οποίο ταξινομεί τους πληθυσμούς καλείται παράγοντας. Η στρατηγική διαφήμισης είναι ο παράγοντας που μας ενδιαφέρει. Αυτός είναι ο μόνος παράγοντας που μελετάμε (εκ’ τούτου ο όρος «ενός παράγοντα» ανάλυση διακύμανσης). Κάθε πληθυσμός είναι ένα επίπεδο παράγοντα. Στο παράδειγμα, υπάρχουν τρία επίπεδα παράγοντα: συσκευασία, ποιότητα, και τιμή. Ορολογία

13 Σε αυτό το πρόβλημα … Μεταβλητή απόκρισης – εβδομαδιαίες πωλήσεις Αποκρίσεις – ακριβείς τιμές πωλήσεων Πειραματική μονάδα – εβδομάδες στις τρεις πόλεις όταν καταγράφουμε τιμές πωλήσεων. Παράγοντας – το κριτήριο με το οποίο ταξινομούμε πληθυσμούς (οι αγωγές). Σε αυτό το πρόβλημα ο παράγοντας είναι η στρατηγική του μάρκετινγκ. Επίπεδα παράγοντα – Τα ονόματα των πληθυσμών (αγωγών). Σε αυτό το πρόβλημα τα επίπεδα του παράγοντα είναι οι στρατηγικές του μάρκετινγκ.

14 Παράδειγμα 14-1 … Η μηδενική υπόθεση σε αυτή την περίπτωση είναι: H 0 : μ 1 = μ 2 =μ 3 δηλαδή δεν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των μέσων των πληθυσμών. Η εναλλακτική υπόθεση γίνεται: H 1 : τουλάχιστον δύο μέσοι διαφέρουν Τώρα, χρειαζόμαστε κάποιο στατιστικό τεστ … Αναγνωρίστε

15 Δύο είδη μεταβλητότητας δουλεύονται όταν ελέγχουμε την ισότητα των μέσων των πληθυσμών. Ο ορθολογισμός του στατιστικού τεστ

16 Ο ορθολογισμός πίσω από το στατιστικό τεστ – I •Εάν η μηδενική υπόθεση είναι αληθές, θα αναμένουμε όλοι οι δειγματοληπτικοί μέσοι να είναι κοντά μεταξύ τους (και έτσι κοντά στον συνολικό μέσο). •Εάν η εναλλακτική υπόθεση είναι αληθές, τουλάχιστον κάποιοι από τους μέσους θα διαφέρουν. •Έτσι, μετράμε την μεταβλητότητα μεταξύ των δειγματοληπτικών μέσων.

17 •Η μεταβλητότητα μεταξύ των δειγματοληπτικών μέσων μετράτε ως το άθροισμα των τετραγώνων των αποστάσεων μεταξύ σε κάθε μέσο και τον συνολικό μέσο. Αυτό το άθροισμα καλείται το Άθροισμα Τετραγωνικών Αγωγών (Sum of Squares for Treatments) SST Στο παράδειγμα μας οι αγωγές αντιπροσωπεύονται από τις διαφορετικές στρατηγικές διαφήμισης. Μεταβλητότητα μεταξύ στους δειγματοληπτικούς μέσους

18 There are k treatments The size of sample j The mean of sample j Άθροισμα τετραγώνων των αγωγών (SST) Σημειώστε: Όταν οι δειγματοληπτικοί μέσοι είναι κοντά ο ένας με τον άλλο, οι αποστάσεις τους από τον συνολικό μέσο είναι μικρές, καταλήγοντας με ένα μικρό SST. Έτσι, μεγάλο SST υποδεικνύει μεγάλη διασπορά μεταξύ των δειγματοληπτικών μέσων, που υποστηρίζει H 1.

19 Στατιστικοί Έλεγχοι … Αφού μ 1 = μ 2 =μ 3 είναι αυτό που μας ενδιαφέρει, μία στατιστική που μετράει την εγγύτητα των δειγματοληπτικών μέσων θα μας ενδιέφερε. Μία τέτοια στατιστική υπάρχει, και καλείται διασπορά μεταξύ αγωγών. Συμβολίζεται ως SST, συντομογραφία για «Άθροισμα τετραγώνων των αγωγών », και υπολογίζεται ως: Συνολικός μέσος Άθροισμα επί k αγωγών Ένα μεγάλο SST υποδεικνύει μεγάλη διασπορά μεταξύ δειγματοληπτικών μέσων και υποστηρίζει την H 1.

20 Παράδειγμα 14.1… Αφού: Εάν είχαμε την περίπτωση: τότε SST = 0 και η μηδενική υπόθεση, H 0 : Θα υποστηριζόταν. Πιο γενικά, μία «μικρή τιμή» του SST υποστηρίζει την μηδενική υπόθεση. Η ερώτηση είναι, πόσο μικρή είναι «μικρή αρκετά»; ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ

21 Παράδειγμα 14.1… Τα ακόλουθα δειγματοληπτικά στατιστικά στοιχεία και ο συνολικός μέσος υπολογίζονται … Εκ τούτου, η διασπορά μεταξύ αγωγών, το άθροισμα τετραγώνων των αγωγών, είναι: Είναι SST = 57,512.23 «αρκετά μεγάλο» για να υποδείξουμε ότι οι μέσοι των πληθυσμών διαφέρουν; ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ

22 •Μεγάλη μεταβλητότητα εντός (within) των δειγμάτων εξασθενεί την «ικανότητα» των δειγματοληπτικών μέσων να αντιπροσωπεύουν τους μέσους των πληθυσμών. •Συνεπώς, ακόμα και αν οι δειγματοληπτικοί μέσοι ενδέχεται να διαφέρουν αξιοσημείωτα ο ένας με τον άλλο, SST πρέπει να συνεκτιμήθει σε σχέση ως προς την «διασπορά εντός δειγμάτων». Ο ορθολογισμός πίσω από το στατιστικό τεστ – IΙ

23 •Η μεταβλητότητα εντός δειγμάτων μετριέται προσθέτοντας όλες τις τετραγωνισμένες αποστάσεις μεταξύ των παρατηρήσεων και των δειγματοληπτικών μέσων. Αυτό καλείται το Άθροισμα Τετραγώνων των Σφαλμάτων (Sum of Squares for Error) SSE Στο παράδειγμά μας αυτό είναι το άθροισμα όλων των τετραγωνισμένων διαφορών sum of all squared differences μεταξύ των πωλήσεων της πόλης j και του δειγματοληπτικού μέσου της πόλης j (και στις τρεις πόλεις). Διασπορά Εντός Δειγμάτων

24 Στατιστικοί Έλεγχοι… SST μας δίνει την διασπορά εντός αγωγών. Ένα δεύτερο στατιστικό στοιχείο, SSE (Άθροισμα Τετραγώνων των Σφαλμάτων) μετράει την διασπορά εντός αγωγών. SSE δίνεται από: ή: Στην δεύτερη διατύπωση, είναι ευκολότερο να δούμε ότι παρέχει ένα μέτρο του ποσού της διασποράς που μπορούμε να αναμένουμε από την τυχαία μεταβλητή που παρατηρούμε.

25 Παράδειγμα 14.1… Υπολογίζουμε τις δειγματοληπτικές διακυμάνσεις ως: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ 3 Και από αυτές, υπολογίζουμε την διασπορά εντός αγωγών ως:

26 Είναι το SST = 57,512.23 αρκετά μεγάλο σε σχέση ως προς το SSE = 506,983.50 ώστε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση που προϋποθέτει ότι όλοι οι μέσοι είναι ίσοι; Χρειαζόμαστε ακόμα μερικές ποσότητες ώστε να συσχετίσουμε το SST και το SSE μαζί με ωφέλιμο τρόπο… Άθροισμα Τετραγώνων των Σφαλμάτων (SSE)

27 Μέσοι Τετραγώνων … Ο μέσος τετραγώνων των αγωγών (MST) δίνεται από: είναι F-κατανεμημένη με k–1 και n–k βαθμούς ελευθερίας. Ο μέσος τετραγώνων των σφαλμάτων (MSE) δίνεται από: Και ο στατιστικός έλεγχος: ν 1 = 3 – 1 = 2 ; ν 2 = 60 – 3 = 57

28 Παράδειγμα 14.1… Μπορούμε να υπολογίσουμε τους μέσους των τετραγώνων των αγωγών και τους μέσους των τετραγώνων των σφαλμάτων ως: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ

29 Δοθέντος την F-στατιστική: Πέφτει η F = 3.23 στην περιοχή απόρριψης ή όχι; Πως συγκρίνεται με την κριτική τιμή της F; Σημειώστε ότι απαιτούνται οι υποθέσεις: 1. Οι ελεγχόμενοι πληθυσμοί είναι κανονικά κατανεμημένοι. 2. Οι διακυμάνσεις όλων των πληθυσμών είναι ίσες. Παράδειγμα 14.1… ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ

30 Παράδειγμα 14.1… Αφού ο στόχος του υπολογισμού της F- στατιστικής είναι να καθορίσουμε αν η τιμή του SST είναι αρκετά μεγάλο ώστε να απορρίψουμε την μηδενική υπόθεση, εάν SST είναι μεγάλο, τότε και το F θα είναι μεγάλο. Άρα η περιοχή απόρριψης είναι: Η τιμή της F κριτική είναι: ΕΡΜΗΝΕΥΣΤΕ

31 Παράδειγμα 14.1… Αφού F = 3.23 είναι μεγαλύτερη από την F κριτική = 3.15, απορρίπτουμε την μηδενική υπόθεση (H 0 : μ 1 = μ 2 =μ 3 ) για την εύνοια της εναλλακτικής υπόθεσης (H 1 : τουλάχιστον δύο μέσοι των πληθυσμών διαφέρουν). Δηλαδή είναι: υπάρχει αρκετή μαρτυρία να συμπεράνουμε ότι οι μέσοι των εβδομαδιαίων πωλήσεων διαφέρουν μεταξύ των τριών πόλεων. Με άλλα λόγια: είμαστε αρκετά έμπιστοι ότι η διαφορετική στρατηγική που χρησιμοποιήθηκε για την διαφήμιση των προϊόντων θα προξενήσει διαφορές στις πωλήσεις. ΕΡΜΗΝΕΥΣΤΕ

32 Η Δειγματοληπτική Κατανομή για το Παράδειγμα 14.1 π-τιμή =.0468 Περιοχή Απόρριψης

33 Περίληψη των Τεχνικών (μέχρι τώρα)… Αγωγές Σφάλματα Στατιστικός Έλεγχος: Άθροισμα Τετραγώνων Μέσος Τετραγώνων Ανάλυσης Διακύμανσης

34 ANOVA Πίνακας… Τα αποτελέσματα της ανάλυσης της διακύμανσης (analysis of variance) συνήθως παρουσιάζονται σε έναν ANOVA πίνακα… Source of Variation degrees of freedom Sum of Squares Mean Square Treatmentsk–1SSTMST=SST/(k–1) Errorn–kSSEMSE=SSE/(n–k) Totaln–1SS(Total) F-stat=MST/MSE

35 ANOVA Πίνακας για το Παράδειγμα 14.1

36 Ανάλυση Διακύμανσης σε Σχεδιασμό Πειραμάτων Ο σχεδιασμός πειράματος είναι ένας από τους παράγοντες που καθορίζει ποια τεχνική θα χρησιμοποιήσουμε. Στο προηγούμενο παράδειγμα συγκρίνουμε τρεις πληθυσμούς βασισμένοι σε έναν παράγοντα – στρατηγική διαφήμισης.

37 Ανάλυση Διακύμανσης σε Σχεδιασμό Πειραμάτων Ένα πολύ-παραγοντικό πείραμα είναι ένα πείραμα στο οποίο δύο ή περισσότεροι παράγοντες ορίζουν τις αγωγές. Για παράδειγμα, εάν αντί να ποικίλουμε μόνο την στρατηγική διαφήμισης, μπορούμε να ποικίλουμε τα μέσα διαφήμισης (δηλαδή, τηλεόραση ή εφημερίδα), τότε έχουμε ανάλυση διακύμανσης δύο παραγόντων. Ο πρώτος παράγοντας, στρατηγική διαφήμισης, έχει τρία επίπεδα (συσκευασία, ποιότητα, και τιμή) ενώ ο δεύτερος παράγοντας, μέσο διαφήμισης, έχει δύο επίπεδα (TV ή εφημερίδα).

38 Factor A Level 1Level2 Level 1 Factor B Level 3 Two - way ANOVA Two factors Level2 One - way ANOVA Single factor Treatment 3 (level 1) Response Treatment 1 (level 3) Treatment 2 (level 2) Δύο παράγοντες Ένας παράγοντας

39 Ανεξάρτητα Δείγματα και Τεμάχια Όπως και στα «Ζεύγη Δειγμάτων», ένα σχέδιο με τυχαιοποιημένα τεμάχια (blocks) περιορίζει την διασπορά εντός των δειγμάτων, κάνοντας ευκολότερη την ανίχνευση διαφορών μεταξύ πληθυσμών. Ο όρος τεμάχιο αναφέρεται ως ταιριαστές ομάδες παρατηρήσεων από κάθε πληθυσμό. Μπορούμε επίσης να εκτελέσουμε ένα πείραμα με τεμάχια χρησιμοποιώντας το ίδιο υποκείμενο για κάθε τεμάχιο σε ένα πείραμα με «επαναλαμβανόμενα μέτρα».

40 Ανάλυση Διακύμανσης Τυχαιοποιημένων Τεμαχίων Ο σκοπός του σχεδιασμού ενός πειράματος με τυχαιοποιημένα τεμάχια είναι να περιορίσει την διασπορά εντός αγωγών για την πιο εύκολη ανίχνευση διαφορών μεταξύ των μέσων των αγωγών. Σε αυτό το σχέδιο, διαμελίζουμε την συνολική απόκλιση σε τρεις πηγές απόκλισης: SS(Total) = SST + SSB + SSE όπου SSB, το άθροισμα τετραγώνων των τεμαχίων, μετρά την απόκλιση μεταξύ των τεμαχίων.

41 Αγωγή 4 Αγωγή 3 Αγωγή 2 Αγωγή 1 Τεμάχιο 1Τεμάχιο 3 Τεμάχιο 2 Τεμαχίστε όλες τις παρατηρήσεις με κάποια ομοιότητα επί των αγωγών Τυχαιοποιημένα Τεμάχια

42 Τυχαιοποιημένα Τεμάχια … Επιπρόσθετα στις k αγωγές, εισάγουμε συμβολισμό για b τεμάχια στον σχεδιασμό του πειράματος … Μέσος των παρατηρήσεων της 2 ης αγωγής Μέσος των παρατηρήσεων του 1 ου τεμαχίου Αγωγές Τεμάχια

43 Αθροίσματα Τετραγώνων: Τυχαιοποιημένα Τεμάχια … Τετραγωνίζοντας την «απόσταση» από τον συνολικό μέσο, οδηγούμαστε στον ακόλουθους τύπους … Στατιστικός έλεγχος για αγωγές Στατιστικός έλεγχος για τεμάχια

44 ANOVA Πίνακας… Μπορούμε να συνοψίσουμε αυτή την νέα πληροφορία σε έναν πίνακα ανάλυση διακύμανσης (ANOVA) με τυχαιοποιημένα τεμάχια ως έξης … Πηγή Απόκλισης β.ε.: Άθροισμα Τετραγώνων Μέσος ΤετραγώνωνF στατιστική Αγωγές k–1SSTMST=SST/(k–1)F=MST/MSE Τεμάχιαb–1SSBMSB=SSB/(b-1)F=MSB/MSE Σφάλμα n–k– b+1 SSEMSE=SSE/(n–k–b+1) Σύνολοn–1SS(Total)

45 Στατιστικοί Έλεγχοι & Περιοχές Απόρριψης … Στατιστικός ΈλεγχοςΠεριοχή Απόρριψης Αγωγές Τεμάχια

46 Παράδειγμα 14.2… Έχουν διαφορετική αποτελεσματικότητα τέσσερα νέα φάρμακα; 25 ομάδες αντρών δημιουργήθηκαν σύμφωνα με την ηλικία και το βάρος, και τα αποτελέσματα καταγράφηκαν. Οι υποθέσεις για να έλεγχο αυτής της περίπτωσης είναι: H 0 : μ 1 = μ 2 =μ 3 = μ 4 H 1 : Τουλάχιστον δύο μέσοι διαφέρουν ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ

47 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 6.60 7.10 7.50 9.90 13.80 13.90 15.90 14.30 16.00 16.30 14.60 18.70 17.30 19.60 20.70 18.40 21.50 20.40 21.90 22.50 21.50 25.20 23.00 23.70 28.40 12.60 3.50 4.40 7.50 6.40 13.50 16.90 11.40 16.90 14.80 18.60 21.20 10.00 17.00 21.00 27.20 26.80 28.00 31.70 11.90 28.70 29.50 22.20 19.50 31.20 2.70 2.40 6.50 16.20 8.30 5.40 15.40 17.10 7.70 16.10 9.00 24.30 9.30 19.20 18.70 18.90 7.90 23.80 8.80 26.70 25.20 27.30 17.60 25.60 26.10 8.70 9.30 10.00 12.60 10.60 15.40 16.30 18.90 13.70 19.40 18.50 21.10 19.30 21.90 22.10 19.40 25.40 26.50 22.20 23.50 19.60 30.10 26.60 24.50 27.40 Ομάδα Φάρμακο 1 Φάρμακο 2 Φάρμακο 3 Φάρμακο 4

48 Παράδειγμα 14.2… Κάθε από τα τέσσερα φάρμακα μπορεί να θεωρηθεί ως αγωγή. Κάθε ομάδα μπορεί να τεμαχιστεί, αφού κατασκευαστήκαν σύμφωνα με την ηλικία και το βάρος. Σχεδιάζοντας το πείραμα κατά αυτό τον τρόπο, εξαλείφουμε την μεταβλητότητα της μείωσης της χοληστερίνης σε διαφορετικούς συνδυασμούς ηλικίας και βάρους. Αυτό βοηθάει να ανιχνεύσουμε διαφορές στην μείωση του μέσου χοληστερίνης αποδομένη σε διαφορετικά φάρμακα. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ

49 Παράδειγμα 14.2… Τα δεδομένα Ομάδα Φάρμακο 1 Φάρμακο 2 Φάρμακο 3 Φάρμακο 4 Ομάδα Φάρμακο 1 Φάρμακο 2 Φάρμακο 3 Φάρμακο 4 16.612.62.78.71419.617.019.221.9 27.13.52.49.31520.721.018.722.1 37.54.46.510.01618.427.218.919.4 49.97.516.212.61721.526.87.925.4 513.86.48.310.61820.428.023.826.5 613.913.55.415.41921.931.78.822.2 715.916.915.416.32022.511.926.723.5 814.311.417.118.92121.528.725.219.6 916.016.97.713.72225.229.527.330.1 1016.314.816.119.42323.022.217.626.6 1114.618.69.018.52423.719.525. 624.5 1218.721.224.321.12528.431.226.127.4 1317.310.09.319.3

50 K - 1 b - 1 ΤεμάχιαΑγωγές MSB MST Έξοδος Υπολογιστικού Προγράμματος

51 Η π-τιμή καθορίζει εάν υπάρχουν διαφορές μεταξύ των τεσσάρων φαρμάκων (αγωγών) είναι.009. Έτσι απορρίπτουμε την H 0 για την εύνοια της εναλλακτικής υπόθεσης: τουλάχιστον δύο μέσοι διαφέρουν. Η π-τιμή για ομάδες = 0 υποδεικνύει ότι υπάρχουν διαφορές μεταξύ των ομάδων των αντρών (τεμάχια) δηλαδή: ηλικία και βάρος έχουν επιρροή, αλλά ο σχεδιασμός του πειράματος ερμηνεύει για αυτό.

52 Ανάλυση Διακύμανσης Δύο Παραγόντων… Το σχέδιο του Παραδείγματος 14.1 εξετάζει έναν παράγοντα, ονομαστικά τα αποτελέσματα της στρατηγικής του μάρκετινγκ στις πωλήσεις. Έμφαση σε συσκευασία, Έμφαση σε ποιότητα, ή Έμφαση σε τιμή. Υποθέστε ότι εισάγουμε έναν δεύτερο παράγοντα, που εξετάζει τις επιδράσεις των επιλεγμένων μέσων στις πωλήσεις, δηλαδή: Διαφήμιση στην τηλεόραση, ή Διαφήμιση στις εφημερίδες. Σε ποιους παράγοντες ή στην αλληλεπίδραση των παραγόντων μπορούν να αποδοθούν οποιεσδήποτε διαφορές στους μέσους των πωλήσεων του χυμού μήλου;

53 Παράδειγμα 14.3 Έλεγχος των Στρατηγικών Διαφήμισης και των Μέσων Διαφήμισης Κατασκευή Μέσο: Τηλεόραση & Εφημερίδα Πόλη 1: Συσκευασία – Τηλεόραση Πόλη 2: Συσκευασία – Εφημερίδα Πόλη 3: Ποιότητα - Τηλεόραση Πόλη 4: Ποιότητα – Εφημερίδα Πόλη 5: Τιμή - Τηλεόραση Πόλη 6: Τιμή - Εφημερίδα

54 Π-1Π-2Π-3Π-4Π-5Π-6 491464677689575803 712559627650614584 558759590704706525 447557632652484498 479528683576478812 624670760836650565 546534690628583708 444657548798536546 582557579497579616 672474644841795587 Δεδομένα πωλήσεων

55 Εφημερίδα 464689803 Εφημερίδα 559650584 Εφημερίδα 759704525 Εφημερίδα 557652498 Εφημερίδα 528576812 Εφημερίδα 670836565 Εφημερίδα 534628708 Εφημερίδα 657798546 Εφημερίδα 557497616 Εφημερίδα 474841587 Τηλεόραση 491677575 Τηλεόραση 712627614 Τηλεόραση 558590706 Τηλεόραση 447632484 Τηλεόραση 479683478 Τηλεόραση 624760650 Τηλεόραση 546690583 Τηλεόραση 444548536 Τηλεόραση 582579579 Τηλεόραση 672644795 Συσκευασία Ποιότητα Τιμή Παράγοντας A: Στρατηγική: Συσκευασία; Ποιότητα; & Τιμή Παράγοντας B : Μέσο; Τηλεόραση & Εφημερίδα Τα δεδομένα

56 Παράδειγμα 14.3 … Τα Δεδομένα Παράγοντας «Β» Μέσο Παράγοντας «A» • Στρατηγική Υπάρχουν a = 3 επίπεδα του παράγοντα A, b = 2 επίπεδα του παράγοντα B, αποδίδοντας 3 x 2 = 6 επαναλήμματα, κάθε επανάλημμα έχει r = 10 παρατηρήσεις…

57 Πίνακας ANOVA … Πηγή Απόκλισης β.ε.: Άθροισμα Τετραγών ων Μέσος ΤετραγώνωνF Στατιστική Παράγοντα ς A a-1SS(A)MS(A)=SS(A)/(a-1)F=MS(A)/MSE Παράγοντα ς B b–1SS(B)MS(B)=SS(B)/(b-1)F=MS(B)/MSE Άλλη_ λεπίδραση (a-1)(b-1)SS(AB) MS(AB) = SS(AB) [(a-1)(b-1)] F=MS(AB)/MSE Σφάλμαn–abSSEMSE=SSE/(n–ab) Σύνολοn–1SS(Total)

58 Ανάλυση Διακύμανσης Δύο Παραγόντων… Έλεγχος για τις διαφορές μεταξύ των Επιπέδων του Παράγοντα A… H 0 : Οι μέσοι των επιπέδων του Παράγοντα Α είναι ίσοι (a) H 1 : Τουλάχιστον δύο μέσοι διαφέρουν Στατιστικός Έλεγχος: F = MS(A) / MSE Παράδειγμα 14.3: Υπάρχουν διαφορές στους μέσους των πωλήσεων που προκληθήκαν από διαφορετικές στρατηγικές μάρκετινγκ; H 0 : μ συσκευασία = μ ποιότητα = μ τιμή H 1 : Τουλάχιστον δύο μέσοι διαφέρουν

59 Ανάλυση Διακύμανσης Δύο Παραγόντων… Έλεγχος για τις διαφορές μεταξύ των Επιπέδων του Παράγοντα B… H 0 : Οι μέσοι των επιπέδων του Παράγοντα B είναι ίσοι H 1 : Τουλάχιστον δύο μέσοι διαφέρουν Στατιστικός Έλεγχος: F = MS(B) / MSE Παράδειγμα 14.3: Υπάρχουν διαφορές στους μέσους των πωλήσεων που προκληθήκαν από διαφορετικά μέσα διαφήμισης; H 0 : μ τηλεόραση = μ εφημερίδα H 1 : Τουλάχιστον δύο μέσοι διαφέρουν

60 Ανάλυση Διακύμανσης Δύο Παραγόντων… Έλεγχος για την αλληλεπίδραση μεταξύ των Παραγόντων A και B… H 0 : Οι Παράγοντες A και B δεν αλληλεπιδρούν ώστε να επηρεάσουν τους μέσους των αποκρίσεων. H 1 : Οι Παράγοντες A και B αλληλεπιδρούν ώστε να επηρεάσουν τους μέσους των αποκρίσεων. Στατιστικός Έλεγχος: F = MS(AB) / MSE Παράδειγμα 14.3: Υπάρχουν διαφορές στους μέσους των πωλήσεων που προκληθήκαν από αλληλεπιδράσεις μεταξύ στρατηγικών μάρκετινγκ και μέσων διαφήμισης; H 0 : μ συσκευασία & τηλεόραση = μ ποιότητα & τηλεόραση = μ τιμή & εφημερίδα H 1 : Τουλάχιστον δύο μέσοι διαφέρουν

61 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕ Παράγοντας B - Μέσο Παράγοντας A – Στρατηγική Μάρκετινγκ Αλληλεπίδραση A&B Σφάλμα Έξοδος Υπολογιστή

62 Παράδειγμα 14.3 … ΕΡΜΗΝΕΥΣΤΕ Υπάρχει μαρτυρία, με 5% επίπεδο σημαντικότητας, να συμπεράνουμε ότι υπάρχουν διαφορές στις εβδομαδιαίες πωλήσεις μεταξύ των διαφορετικών στρατηγικών μάρκετινγκ (Παράγοντας A).

63 Παράδειγμα 14.3 … ΕΡΜΗΝΕΥΣΤΕ Δεν υπάρχει μαρτυρία, με 5% επίπεδο σημαντικότητας, να συμπεράνουμε ότι υπάρχουν διαφορές στις εβδομαδιαίες πωλήσεις μεταξύ διαφήμισης με τηλεόραση και με εφημερίδα (Παράγοντας B).


Κατέβασμα ppt "Κεφάλαιο 14 Ανάλυση Διακύμανσης Analysis of Variance ( ANOVA )"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google