Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ενότητα 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της διατριβής Εισαγωγή  Τεχνολογίες εκπομπής (broadcasting): Ευρυζωνική μονόδρομη μετάδοση point-to-multipoint. DVB-x,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ενότητα 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της διατριβής Εισαγωγή  Τεχνολογίες εκπομπής (broadcasting): Ευρυζωνική μονόδρομη μετάδοση point-to-multipoint. DVB-x,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 ενότητα 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της διατριβής

3 Εισαγωγή  Τεχνολογίες εκπομπής (broadcasting): Ευρυζωνική μονόδρομη μετάδοση point-to-multipoint. DVB-x, DAB, ATSC, ISDB κτλ.  Τεχνολογίες επικοινωνιών (telecoms): Αμφίδρομη μετάδοση point-to-point. Telephony (PSTN/ISDN), Cellular (GSM/GPRS/UMTS), Data (LANs, WLANs)  Κεντρική ιδέα: Σύγκλιση των δύο τεχνολογικών τομέων με σκοπό τη δημιουργία σύνθετων υβριδικών αρχιτεκτονικών. Συνδυασμός της ευελιξίας και της χωρητικότητας του ευρυζωνικού καναλιού εκπομπής με την αμφιδρομότητα (interactivity). 3

4  Σκοπός της διατριβής είναι η υλοποίηση της ιδέας της σύγκλισης των τηλεπικοινωνιών και των τεχνολογιών εκπομπής σε ένα μοντέλο υβριδικού ευρυζωνικού δικτύου βασισμένου στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση (DVB-T).  Η αρχιτεκτονική που προτείνεται στα πλαίσια της διατριβής συνδυάζει την τεχνολογία του DVB-T με ήδη υπάρχουσες δικτυακές υποδομές για να προσφέρει στον τελικό χρήστη ψηφιακά τηλεοπτικά προγράμματα μαζί με υψηλής ταχύτητας υπηρεσίες δεδομένων. 4 Αντικείμενο της διατριβής

5 Στα πλαίσια της διατριβής μελετώνται θέματα που αφορούν:  την ακριβή τοπολογία του δικτύου (χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, συνδέσεις, διεπαφές) και τις επιδόσεις του στη μεταφορά δεδομένων TCP/IP,  την πολιτική κατανομής του εύρους ζώνης μεταξύ των διάφορων ετερογενών πολυμεσικών υπηρεσιών που πολυπλέκονται στο κοινό ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα,  τη συμπεριφορά και τα όρια λειτουργίας ενός σύνθετου ασύρματου δικτύου πρόσβασης σε μη ιδανικές συνθήκες λήψης όσον αφορά το σήμα DVB-T. 5 Θέματα που μελετώνται

6 ενότητα 2 Ψηφιακή τηλεόραση και υπηρεσίες δεδομένων

7 Ψηφιακή τηλεόραση – πλεονεκτήματα (1/2) Ψηφιακή τηλεόραση = ψηφιοποίηση, συμπίεση και ψηφιακή μετάδοση του σήματος A/V  Σταθερή ποιότητα εικόνας, με μεγαλύτερη ανοχή στις ατέλειες του ασυρμάτου ή ενσυρμάτου διαύλου  Μειωμένος λόγος σήματος προς θόρυβο που απαιτείται σε σύγκριση με την αναλογική μετάδοση  Καλύτερη εκμετάλλευση του φάσματος λόγω της συμπίεσης του σήματος βασικής ζώνης. (πολλά προγράμματα σε ένα κανάλι)  Ευέλικτες τεχνικές πολυπλεξίας των ψηφιακών συστημάτων, που επιτρέπουν την συνύπαρξη πολλών προγραμμάτων και υπηρεσιών επιλεγόμενης ποιότητας και ευκρίνειας. 7

8  Μεταβλητή ταχύτητα (bit rate) εκπομπής, ανάλογα με τις απαιτήσεις ποιότητας του προγράμματος ->, Αύξηση του κέρδους πολυπλεξίας (multiplexing gain)  Δυνατότητα επεξεργασίας της εικόνας στο δέκτη μετά τη λήψη μέσω αλγορίθμων ψηφιακής επεξεργασίας (digital image post-processing)  Εύκολος εμπλουτισμός των τηλεοπτικών προγραμμάτων μέσω τυποιημένων αρχιτεκτονικών (π.χ. MHP, OpenTV) με τοπικές εφαρμογές  Ενσωμάτωση διαφόρων πολυμεσικών εφαρμογών και υπηρεσιών δεδομένων, όπως αμφίδρομων υπηρεσιών και διαδικτυακής πρόσβασης σε μια κοινή ψηφιακή πλατφόρμα, με προϋπόθεση ότι υπάρχει διαθέσιμο κανάλι επιστροφής (reverse path). 8 Ψηφιακή τηλεόραση – πλεονεκτήματα (2/2)

9 Το σήμα βασικής ζώνης: Συμπίεση και πολυπλεξία MPEG-2 9

10 Πακέτα μεταφοράς Μπορούν να περιέχουν:  Ψηφιοποιημένο και συμπιεσμένο οπτικοακουστικό σήμα (Audio / Video elementary streams)  Πληροφορίες συστήματος (System Information – σηματοδοσία)  Δεδομένα οποιασδήποτε μορφής (private data) όπως π.χ. πακέτα IP 10

11 Τα πρότυπα DVB (Digital Video Broadcasting)  Ευρωπαϊκή οικογένεια προτύπων για ψηφιακή εκπομπή (ETSI)  Περιγράφουν τη διαδικασία κωδικοποίησης και διαμόρφωσης για την μετάδοση του MPEG-2 Transport Stream σε ασύρματα ή ασύρματο μέσο  DVB-S, DVB-C, DVB-M, DVB-T, DVB-H 11

12 Η προδιαγραφή DVB-T  ETS 300 744, 1997, Rev.1.4.1, 2001  Κωδικοποίηση και διαμόρφωση του MPEG-2 TS για επίγεια μετάδοση στα UHF  Εύρος ζώνης 6, 7 ή 8 MHz  Διαμόρφωση QPSK / 16 QAM / 64 QAM σε σχήμα πολλαπλών ορθογώνιων φερόντων (Coded OFDM)  Διπλή κωδικοποίηση (συνελικτική και block Reed- Solomon)  Ωφέλιμο bit rate από 4.98 έως 31.67 Mbps 12

13 Διαμορφωτής DVB-T 13

14 Ωφέλιμη χωρητικότητα 14  Χρήση της χωρητικότητας για πολυπλεξία υπηρεσιών τηλεόρασης (DTV) και δεδομένων (TCP/IP)

15 TCP/IP over DVB-T: Προοπτικές χρήσης  Χρήση παραδοσιακών client-server εφαρμογών σε τηλεοπτικά προγράμματα για ενεργό συμμετοχή του κοινού (τηλε-ψηφοφορία, αναδραστικές διαφημίσεις, τηλεπαιχνίδια κλπ.)  Λήψη πληροφοριών on-demand και σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα προβαλλόμενα προγράμματα και διαφημίσεις  Εύκολη μετακίνηση και εγκατάσταση σημείων παροχής πληροφοριών στο κοινό (“infokiosks”) που διασυνδέονται ασύρματα μέσω ενός κοινού DVB-T downlink, χωρίς την απαίτηση ενσύρματης υποδομής  Πληροφορίες κίνησης και τηλε-πλοήγηση σε ιδιωτικά μέσα μεταφοράς (αυτοκίνητα, φορτηγά). Υπάρχουν πολλά σενάρια για την εγκατάσταση πολυμεσικών συστημάτων και σε αυτοκίνητα, βασισμένων στο DVB-T  Παροχή νέων αμφίδρομων πολυμεσικών εφαρμογών στους πελάτες μαζικών μέσων μεταφοράς (κυρίως λεωφορείων μεγάλων αποστάσεων, τραίνων, πλοίων)  Εύκολη και ευρυζωνική πρόσβαση στο Internet από φορητά τερματικά παντού και οποτεδήποτε σε ταχύτητες πολύ υψηλότερες των κινητών τερματικών τρίτης γενιάς. 15

16 Προτεινόμενη αρχιτεκτονική  Συμβατή με τις προδιαγραφές που θέτει το ETS 300 802: "Digital Video Broadcasting (DVB): Network Independent Protocols for DVB Interactive Services" 16  DVB-T μονόδρομο άρα απαιτείται δίκτυο επιστροφής

17 Στοίβα πρωτοκόλλων στην ασύμμετρη μεταφορά δεδομένων 17

18 Γιατί ασύμμετρο TCP;  Ωφέλιμος ρυθμός διαμεταγωγής ακόμη και τάξεις μεγέθους μεγαλύτερος από αυτών του δικτύου αμφιδρομότητας  Στατιστική πολυπλεξία στο κανάλι εκπομπής (υποστήριξη QoS)  Όσον αφορά τους κινητούς χρήστες, το DVB-T προσφέρει μακράν την ταχύτερη σύνδεση δεδομένων για κινούμενη λήψη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο ραδιοδίκτυο  Mικρότερη καθυστέρηση πλήρους διαδρομής (round-trip delay) σε σχέση με τη χρήση του δικτύου επιστροφής ως αμφίδρομου καναλιού  Συνδυασμός με κυψελωτά δίκτυα και με μηχανισμούς εκτροπής κίνησης (IP traffic diversion), το DVB-T μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοηθητικός δίαυλος  Συνδυασμός με ενσύρματα δίκτυα οικιακής πρόσβασης (PSTN/ISDN/xDSL) για να προσφέρει περιστασιακά πολύ υψηλές ταχύτητες, όταν αυτές χρειάζονται. 18

19 ενότητα 3 Τοπολογία και ανάλυση επιδόσεων αμφίδρομων δικτύων DVB-T

20  Υλοποιείται το δίκτυο και μελετώνται εναλλακτικές τοπολογίες με διάφορες τεχνολογίες στο δίκτυο επιστροφής (PSTN, ISDN, GSM, GPRS, ΙΕΕΕ 802.11 και 802.11b) 20

21 Υλοποίηση με κανάλι επιστροφής PSTN (1/3) 21

22 22

23 23 Υλοποίηση με κανάλι επιστροφής PSTN (2/3)  Καμία παρέμβαση στη στοίβα πρωτοκόλλων.  Απλή ρύθμιση του μεγέθους παραθύρου του TCP για να αντισταθμιστεί η καθυστέρηση.  Περιορισμός του ρυθμού διαμεταγωγής από τη χωρητικότητα του καναλιού επιστροφής  4 Mbps throughput με μία απλή dial-up σύνδεση των 56 kbps

24 24 Υλοποίηση με κανάλι επιστροφής PSTN (3/3)  Ανάλυση κίνησης για τη σύνοδο TCP (60 sec).  Εργαλεία: Iperf, tcpdump, tcptrace, xplot

25 25 Υλοποίηση με κανάλι επιστροφής ISDN  Σύνδεση BRA και χρήση ενός καναλιού (64kbps)  Μικρότερο RTT  Σε υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης παρατηρείται απώλεια ACKs στο κανάλι επιστροφής (buffering?)

26 26 Υλοποίηση με κανάλι επιστροφής GSM data  Πρόταση για κινητούς χρήστες σε συνδυασμό με handeld terminals  Μέχρι και 750kbps σε απλή TCP σύνδεση (>3G).

27 27 Υλοποίηση με κανάλι επιστροφής GPRS (1/2)

28 28 Υλοποίηση με κανάλι επιστροφής GPRS (2/2)  Λύση για “always-on” σύνδεση για κινητούς χρήστες  Μεταγωγή πακέτου - χωρίς νοητό κύκλωμα  Μεγάλο RTT (λόγω του VPN αλλά και της διαδρομής μέσω του Internet)  Ενδεικτικές τιμές (αστάθμητο το κανάλι επιστροφής)

29 29 Υλοποίηση με κανάλι επιστροφής WLAN  Συνδυασμός WLAN hot-spots με DVB-T για υβριδικές υπηρεσίες  Ευρυζωνικό uplink – ”Active viewer”  Δεν υπάρχει συμφόρηση στο κανάλι επιστροφής – γραμμική αύξηση του throughput  Πλήρης εκμετάλλευση της χωρητικότητας του DVB-T

30 ενότητα 4 Δυναμική ανάθεση εύρους ζώνης για πολυπλεξία υπηρεσιών TCP/IP και ψηφιακών τηλεοπτικών προγραμμάτων

31  Προτείνονται και μελετώνται βελτιώσεις στον πυρήνα πολυπλεξίας (multiplexing kernel) του παροχέα 31

32 Το πρόβλημα  Μέχρι τώρα: αποκλειστική χρήση του καναλιού DVB- T από φορτίο IP μίας συνόδου  Ρεαλιστικό σενάριο: Συνύπαρξη ψηφιακών τηλεοπτικών προγραμμάτων στην ίδια πολυπλεξία  Πολλαπλές συνδέσεις TCP  Πώς θα διανεμηθεί το εύρος ζώνης της πολυπλεξίας μεταξύ των διάφορων ετερογενών υπηρεσιών;  Opportunistic Data Insertion (ODI): Τα τηλεοπτικά προγράμματα έχουν προτεραιότητα και οι υπηρεσίες IP αφήνονται στην κατάσταση “Best Effort” 32

33 Προτεινόμενη προσέγγιση  Ανάπτυξη αυτόνομης μονάδας (Bandwidth Allocation Manager – BAM) που διαχειρίζεται το εύρος ζώνης και το κατανέμει δυναμικά.  Διαρρύθμιση (Transrating) των ψηφιακών τηλεοπτικών προγραμμάτων MPEG-2 για να ελέγχεται ο ρυθμός τους  Έλεγχος και περιορισμός του εισερχόμενου φορτίου IP  Εργαστηριακή υλοποίηση στα πλαίσια του IST MAMBO (Multi-Services Management Wireless Network with Bandwidth Optimisation). Στα πλαίσια της διατριβής έγινε η ολοκλήρωση, αναπτύχθηκαν τα σενάρια εφαρμογής και οι αλγόριθμοι του BAM. 33

34 Εμπλουτισμός του πυρήνα πολυπλεξίας με νέες μονάδες 34

35 35

36 Μονάδα Ανάθεσης Εύρους Ζώνης 36  Μέσω του Εξυπηρετητή Πολιτικής (Policy Server), κατηγοριοποίηση των υπηρεσιών DTV και IP σε Guaranteed και Best Effort

37 Σενάριο εφαρμογής 1  Συνολικός ωφέλιμος ρυθμός πολυπλεξίας 12 Mbps  Δύο ψηφιακά τηλεοπτικά προγράμματα των 6 Mbps το καθένα: 1 Guaranteed (Α), 1 Best Effort (Β)  1 νοητό κανάλι (virtual channel) για κίνηση IP με εγγυημένη χωρητικότητα με άνω όριο (guaranteed with upper bound) 37 BR A  [0, BR TOTAL - BR BMIN, min{ BR IPMIN,, BR IP_IN, } ] BR IP = min {BR IP_IN, BR TOTAL - BR BMIN - BR A } BR B = BR TOTAL - BR A - BR IP

38 Σενάριο εφαρμογής 1  Εφαρμογή του αλγορίθμου στην πειραματική πλατφόρμα  Όταν υπάρχει φορτίο IP για μετάδοση, το Πρόγραμμα Β υφίσταται διαρρύθμιση στα 4 Mbps για να ελευθερωθεί εύρος ζώνης 38

39 Έλεγχος ποιότητας εικόνας (1/2)  Διαρρύθμιση -> Υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας του MPEG-2 ανάλογα με το περιεχόμενο καθώς ελαττώνεται ο ρυθμός  Έλεγχος της υποβάθμισης σε πραγματικό χρόνο ώστε να διατηρείται η ποιότητα σε αποδεκτά επίπεδα  Σύστημα Διαχείρισης Αντιληπτής Ποιότητας (Perceptual Quality Management System)  Μετρητές ποιότητας (Quality Meters)  Βασίζονται σε αλγορίθμους ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας σε πραγματικό χρόνο 39

40 40 Έλεγχος ποιότητας εικόνας (2/2)

41 Ελεγχόμενη διαρρύθμιση  Βρόχος ανάδρασης: Προσαρμογή σε πραγματικό χρόνο του ποσοστού διαρρύθμισης ώστε να διατηρείται η ποιότητα της εικόνας σε αποδεκτά επίπεδα αλλά και να εξασφαλίζεται εύρος ζώνης για υπηρεσίες TCP/IP 41

42 Σενάριο εφαρμογής 2  Δύο προγράμματα DTV (A,B) και ένα κανάλι για το φορτίο IP.  Τα Α,Β διαρρυθμίζονται από τον βρόχο ανάδρασης ώστε να έχουν σταθερή ποιότητα και να ελευθερώνεται εύρος ζώνης για το φορτίο IP  Αν η κίνηση IP υπερβαίνει ένα όριο, ο ρυθμός του προγράμματος B ελαττώνεται ακόμη περισσότερο (Best Effort class) 42 BR IP = min {BR IP_IN, max{BR IPMIN, BR TOTAL - BR A - BR B } } BR A  [0, BR TOTAL - BR BMIN - min{ BR IPMIN, BR IP_IN, }] | { Q A = Q T A } BR B  [0, max{BR BMIN, BR TOTAL - BR A - BR IP }] | { Q B = Q T B }

43 Διάγραμμα ροής 43

44 Σενάριο εφαρμογής 2  Εφαρμογή του αλγορίθμου στην πειραματική πλατφόρμα  Προσαρμογή του ρυθμού των τριών υπηρεσιών των BAM σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 44

45 ενότητα 5 Λειτουργία και επιδόσεις του TCP σε κανάλι DVB-T με διαλείψεις

46  Εξετάζεται η συμπεριφορά του συστήματος υπό μη ιδανικές συνθήκες λήψης 46

47 Αντικείμενο μελέτης  DVB-T για χρήση από κινητό δέκτη  χρονικά μεταβαλλόμενος δίαυλος  απώλεια δεδομένων  Έχουν εξεταστεί διεξοδικά η επίπτωση των διαλείψεων και τα όρια λειτουργίας (κατώφλια) στην περίπτωση των τηλεοπτικών προγραμμάτων  Αλλά: TCP ανθεκτικό σε απώλειες διαφορετική συμπεριφορά και ανοχή στα λάθη  Αντικείμενο μελέτης: οι επιδόσεις του TCP σε κανάλι DVB-T υπό καθεστώς διαλείψεων. Καθορισμός βέλτιστων παραμέτρων λειτουργίας  Δεν μπορεί να υπάρξει αναλυτική προσέγγιση λόγω της πολυπλοκότητας του συστήματος και των πρωτοκόλλων 47

48 Προσέγγιση  Πλήρως λειτουργικό δίκτυο DVB-T / GPRS για να είναι δυνατή η κινητή λήψη  Ελεγχόμενη εξομοίωση διαλείψεων στην κατερχόμενη ζεύξη  Εξομοίωση του καναλιού επιστροφής για ανεξαρτησία αποτελεσμάτων από τις συνθήκες λήψης του GPRS  Επίπεδες και συχνοεπιλεκτικές διαλείψεις 48

49 Παραμετροποίηση του TCP  Χρήση μόνο των προτυποποιημένων επεκτάσεων, χωρίς χρήση proxies και τεχνικών όπως spoofing και ACK filtering  Selective Acknowledgements (SACKs)  Receiver TCP Window  128K  Fast retransmit / Fast recovery enabled, MaxDupAcks  1 49

50 Επίπεδες διαλείψεις (flat fadings) 50

51 Επίπεδες διαλείψεις-μοντελοποίηση  “On-Off” συμπεριφορά του δέκτη  Μοντελοποίηση με αλυσίδα Markov συνεχούς χρόνου δύο καταστάσεων 51  Εκθετικοί χρόνοι παραμονής

52 Εξομοίωση περιβάλλοντος επίπεδων διαλείψεων (1/2) 52

53 53 Εξομοίωση περιβάλλοντος επίπεδων διαλείψεων (2/2)

54 Ρυθμός διαμεταγωγής TCP σε περιβάλλον επίπεδων διαλείψεων (1/2)  Γράφημα για μέγεθος παραθύρου δέκτη 128Κ 54

55 55 Ρυθμός διαμεταγωγής TCP σε περιβάλλον επίπεδων διαλείψεων (2/2)

56 Εξαγωγή προσεγγιστικού μοντέλου (1/2) 56  Προσέγγιση γραφήματος 128Κ με συνάρτηση  Σκοπός: Κατασκευή με βάση τις μετρήσεις προσεγγιστικού μοντέλου που συνδέει το ρυθμό διαμεταγωγής TCP σε υβριδικό ασύμμετρο δίκτυο DVB-T / GPRS με α) την ταχύτητα και β) το CNR για flat Rayleigh channel

57 57 Εξαγωγή προσεγγιστικού μοντέλου (2/2)  Όπου v η ταχύτητα σε km/h Μ το περιθώριο σε dB του μέσου CNR στον δέκτη από την τιμή CNR κατωφλίου για τις συγκεκριμένες παραμέτρους εκπομπής στο DVB-T (εκφράσεις για λειτουργία στα 602 MHz). Αντικαθιστώντας στην προσέγγιση του πειραματικού γραφήματος λαμβάνεται την έκφραση του μοντέλου για το throughput:

58 Συχνοεπιλεκτικές διαλείψεις  Εύρος συσχέτισης καναλιού < 8MHz 58  Ανθεκτικότητα του DVB-T χάρη σε channel state information (CSI) σε συνεργασία με soft decoding

59 Εξομοίωση περιβάλλοντος συχνοεπιλεκτικών διαλείψεων  Χρήση fading simulator στο downlink  Μέχρι 12 taps (pure Doppler, Rice, Rayleigh)  Προσθήκη AWGN για ελεγχόμενο CNR 59

60 60 Εξομοίωση περιβάλλοντος συχνοεπιλεκτικών διαλείψεων  Προφίλ TU6 (COST 207) για εξομοίωση αστικού περιβάλλοντος. Εφαρμογή για ταχύτητες 2, 20, 50 και 100 km/h

61 Μετρήσεις επιδόσεων TCP  Εφαρμογή του προφίλ για διάφορες τιμές CNR  Διαμόρφωση QPSK, 16QAM, 64QAM  Μέγεθος FFT 2Κ και 8K  Ρυθμός κώδικα 1/2, 2/3, 3/4  Σύνδεση TCP (60 sec)  Μέτρηση ρυθμού διαμεταγωγής  Μέγιστη τιμή (για ιδανικές συνθήκες – μηδενικές απώλειες): 600kbps 61

62 62 Μετρήσεις επιδόσεων TCP  Σε αντίθεση με την περίπτωση ψηφιακών τηλεοπτικών προγραμμάτων, στην μετάδοση δεδομένων TCP δεν υπάρχει αυστηρό «όριο καλής λειτουργίας».

63 Ρυθμός διαμεταγωγής TCP (2K FFT) 63

64 64 Ρυθμός διαμεταγωγής TCP (8K FFT)

65 Επιλογή σημείου λειτουργίας  Bandwidth/signal robustness trade-off  Με βάση τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν, ο παροχέας επιλέγει τις παραμέτρους λειτουργίας ώστε να επιτύχει την βέλτιστη εκμετάλλευση του φάσματος σε συνδυασμό με ένα αποδεκτό επίπεδο ποιότητας υπηρεσίας  Για αστικό περιβάλλον, 2K FFT, CR 1/2 ή 2/3 65

66 ενότητα 6 Συμπεράσματα

67 Καινοτομίες (1/2) 67  Υλοποιήθηκε στην πράξη η ιδέα της σύγκλισης των επίγειων τεχνολογιών εκπομπής και επικοινωνιών μέσω ενός πλήρους αμφίδρομου ψηφιακού τηλεοπτικού δικτύου.  Υιοθετήθηκαν και διερευνήθηκαν διάφορες εναλλακτικές τοπολογίες (συνδυασμός DVB-T με PSTN/ISDN/WLAN/GSM/GPRS), οι οποίες και αναπτύχθηκαν σε εργαστηριακή πλατφόρμα εν πλήρει λειτουργία, προκειμένου να αναλυθεί η συμπεριφορά του TCP σε ασύμμετρη σύνδεση, απόλυτα αλλά και συγκριτικά, σε κάθε μία από αυτές.

68 Καινοτομίες (2/2) 68  Διερευνήθηκε και υλοποιήθηκε πειραματικά ένας πρότυπος μηχανισμός δυναμικής ανάθεσης εύρους ζώνης που μπορεί να εξασφαλίσει σε μία ψηφιακή πολυπλεξία το απαιτούμενο εύρος ζώνης για τις υπηρεσίες TCP/IP χωρίς να υποβαθμίζει την ποιότητα των τηλεοπτικών προγραμμάτων. Στα πλαίσια της διατριβής αναπτύχθηκαν αλγόριθμοι για αυτή τη διαδικασία, των οποίων η αποτελεσματικότητα επαληθεύθηκε σε πραγματικές συνθήκες.  Σε πλήρως ασύρματο δίκτυο πρόσβασης DVB-T/GPRS εφαρμόστηκαν ελεγχόμενες συνθήκες διαλείψεων και αναλύθηκε η συμπεριφορά του TCP σε μη ιδανικές συνθήκες λήψης στο DVB-T. Ακολουθήθηκαν προτυποποιημένα μοντέλα για να προσδιοριστεί με ακρίβεια για κάθε περίπτωση η σχέση των παραμέτρων μετάδοσης με τον ωφέλιμο ρυθμό διαμεταγωγής που παρέχεται στον χρήστη.

69 Πεδία για περαιτέρω έρευνα  Διερεύνηση τοπολογιών DVB-T/UMTS, DVB-T/DVB- RCT και DVB-T/IEEE 802.16  Εφαρμογή του δικτύου σε ευρεία κλίμακα υπό πραγματικό φορτίο με πολλούς χρήστες  Βελτιστοποίηση συστήματος ανάθεσης εύρους ζώνης (σταθερότητα, χρόνος απόκρισης) ΣΑΕ  Επιδόσεις δικτύου DVB-T/GPRS, DVB-T/UMTS σε πραγματικές συνθήκες λήψης (από κινούμενο δέκτη)  Ενσωμάτωση του DVB-T ως ισότιμου δικτύου σε μια “all-IP” τοπολογία εγγενής υποστήριξη QoS, DiffServ/ IntServ στους πολυπλέκτες και τις πύλες σε επίπεδο Ρεύματος Μεταφοράς 69

70


Κατέβασμα ppt "ενότητα 1 Εισαγωγή Αντικείμενο της διατριβής Εισαγωγή  Τεχνολογίες εκπομπής (broadcasting): Ευρυζωνική μονόδρομη μετάδοση point-to-multipoint. DVB-x,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google