Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α) βλάβες πυκνωτών Οι βλάβες που μπορεί να παρουσιάσουν οι πυκνωτές είναι οι παρακάτω: 1)Βραχυκύκλωμα . Αυτό είναι αποτέλεσμα εφαρμογής τάσης μεγαλύτερης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α) βλάβες πυκνωτών Οι βλάβες που μπορεί να παρουσιάσουν οι πυκνωτές είναι οι παρακάτω: 1)Βραχυκύκλωμα . Αυτό είναι αποτέλεσμα εφαρμογής τάσης μεγαλύτερης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 α) βλάβες πυκνωτών Οι βλάβες που μπορεί να παρουσιάσουν οι πυκνωτές είναι οι παρακάτω: 1)Βραχυκύκλωμα . Αυτό είναι αποτέλεσμα εφαρμογής τάσης μεγαλύτερης από αυτήν που αναγράφεται . Συγκεκριμένα, αυτό συμβαίνει αν η τάση στα όρια του πυκνωτή υπερβεί για μικρό χρονικό διάστημα την τάση δοκιμής ή για μακρό χρονικό διάστημα την τάση εργασίας του πυκνωτή .Άλλη αιτία βραχυκύκλωσης είναι η διείσδυση υγρασίας μέσα στον πυκνωτή ή ακόμη και η μηχανική καταπόνησή του . Ο βραχυκυκλωμένος πυκνωτής είναι άχρηστος και πρέπει να αντικατασταθεί. 2)Διαρροή . Είναι αποτέλεσμα της κακής μόνωσης μεταξύ των δύο οπλισμών του πυκνωτή στο συνεχές ρεύμα . Τα αίτια της διαρροής είναι: α) η διείσδυση υγρασίας μέσα στον πυκνωτή , β) η υπερβολική αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος λειτουργίας του για πολύ χρόνο και γ) η κακή ποιότητα του διηλεκτρικού κ.λ.π. 3)Μεταβολή της χωρητικότητας . Μπορεί να δημιουργηθεί σε πυκνωτές κακής κατασκευής, αλλά είναι αποτέλεσμα μηχανικής καταπόνησης, δηλαδή χτυπήματος, σύσφιξης κ.λ.π . Όταν οι ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές δε χρησιμοποιηθούν για μακρό χρόνο, παρουσιάζουν μείωση της χωρητικότητάς τους αλλά όταν μπουν σε λειτουργία σιγά σιγά την αποκτούν. 4)Διακοπή . Προέρχεται από την αποσύνδεση των ακροδεκτών από τους οπλισμούς του πυκνωτή. Στους ηλεκτρολυτικούς πυκνωτές μπορεί να προκληθεί διακοπή, όταν εκφορτίζονται με βραχυκύκλωση ακροδεκτών . Στην περίπτωση αυτή το ρεύμα εκφόρτισης παίρνει στιγμιαία μεγάλες τιμές, με αποτέλεσμα την καταστροφή ή την χαλάρωση της σύνδεσης ακροδεκτών-οπλισμών . Η εκφόρτιση των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών πρέπει να γίνεται διαμέσου μιας αντίστασης λίγων χιλιάδων ohm .

2 5)Αύξηση της σύνθετης αντίστασης
5)Αύξηση της σύνθετης αντίστασης . Ένα συνηθισμένο ελάττωμα των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών είναι να παρουσιάζουν αντίσταση μεγαλύτερη από την κανονική, όταν περνάνε μέσα από αυτούς ρεύματα υψηλότερης συχνότητας. 6)Κακή εσωτερική επαφή ή βραχυκύκλωμα που επαναλαμβάνεται περιοδικά . Και τα δύο είναι πρόξενοι ενοχλητικών θορύβων, που παρουσιάζονται στην έξοδο (μεγάφωνο) των κατασκευών . Η ανεύρεση βλαβών αυτού του τύπου είναι αρκετά δύσκολη. Σχήμα : πυκνωτές με διαρροή

3 Σχήμα : 1. Και οι δύο αυτοί πυκνωτές είναι χαλασμένοι
Σχήμα : 1. Και οι δύο αυτοί πυκνωτές είναι χαλασμένοι. Υπάρχει ρήγμα στο περίβλημα και το διηλεκτρικό έχει εξατμιστεί. Ως αποτέλεσμα, οι πυκνωτές έχουν χάσει μέρος της αποθηκευτικής τους ικανότητας. Αν η βλάβη περιορίζεται εδώ, τότε η πλακέτα σου επιδιορθώνεται.

4 Σχήμα : 1. Υγιείς smd πυκνωτές σε κάρτα γραφικών

5 Σχήμα : 1. Ο πυκνωτής αυτός υπέστη μηχανική καταπόνηση και έχει διαρροή στο κάτω μέρος του. Ξεχωρίζει γιατί έχει φύγει από την κάθετη θέση του. 2. Πυκνωτές με ρήγμα στο περίβλημα, όπως στην πρώτη εικόνα. 3. Αν και η διαρροή δεν είναι εμφανής, προσέξτε το φουσκωμένο περίβλημα που υποδηλώνει βλάβη. 4. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, τότε σαφώς δεν μπορεί να επιδιορθωθεί τίποτα.

6 Σχήμα : 1. Φουσκωμένοι πυκνωτές χωρίς εμφανή διαρροή
Σχήμα : 1. Φουσκωμένοι πυκνωτές χωρίς εμφανή διαρροή. Χρειάζονται αντικατάσταση. 2. Υγιείς πυκνωτές. 3. Καμένοι ρυθμιστές τάσης. Κατά 99% αυτοί δημιούργησαν εξ' αρχής το πρόβλημα. Αυτή η μητρική δεν επιδιορθώνεται με απλά εργαλεία και συμβατικές μεθόδους. Είναι άχρηστη

7 β) έλεγχος – επισκευές πυκνωτών
Ο έλεγχος των πυκνωτών πραγματοποιείται με ένα ειδικό γι ΄ αυτό το σκοπό όργανο, που ονομάζεται γέφυρα μέτρησης των πυκνωτών και αφορά: α) τη μέτρηση της χωρητικότητας του πυκνωτή, β) τη μέτρηση της αντίστασης της μόνωσής του και γ) τη μέτρηση του συντελεστή απωλειών του πυκνωτή . Στην πράξη μπορεί να γίνει ένας πρόχειρος έλεγχος των πυκνωτών με ένα ωμόμετρο . Η δοκιμή αφορά : α) αν ο πυκνωτής έχει χωρητικότητα και β) το αν παρουσιάζει διαρροή , αφού η χωρητικότητά του σπάνια μεταβάλλεται . Συγκεκριμένα, για τον έλεγχο των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών τοποθετούμε το ωμόμετρο σε μια κλίμακα της τάξης των 100 έως 500KΩ και παρατηρούμε την απόκλιση της βελόνας του . Αρχικά, η βελόνα αποκλίνει, πράγμα που δείχνει ότι ο πυκνωτής φορτίζεται από το ρεύμα της μπαταρίας του οργάνου , συνεπώς έχει χωρητικότητα . Στη συνέχεια, η βελόνα πρέπει να επανέλθει στην αρχική της περίπου θέση, πράγμα που δείχνει ότι ο μετρητής δεν παρουσιάζει διαρροή .Η διαρροή των ηλεκτρολυτικών πυκνωτών ελέγχεται ακριβέστερα, αν στα άκρα του πυκνωτή εφαρμόσουμε συνεχή τάση ίση με την τάση εργασίας του και μετρήσουμε το ρεύμα διαρροής με ένα μιλιαμπερόμετρο . Αυτό, για έναν καλό πυκνωτή, δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 mA ανά μF.Ας σημειωθεί ότι αρχικά το όργανο θα πρέπει να βρίσκεται σε μεγαλύτερη κλίμακα μετρήσεων, εξαιτίας του ισχυρού ρεύματος φόρτισης του πυκνωτή . Η παραπάνω μέθοδος δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε πυκνωτές χάρτου, μίκας , πολυεστέρα κ.λ.π. Ο έλεγχος της διαρροής των παραπάνω πυκνωτών μπορεί να γίνει με ένα απλό κύκλωμα, που τροφοδοτείται με συνεχή τάση Volt και έχει ως ενδεικτική λυχνία ένα λαμπάκι «νέον »μικρής κατανάλωσης.

8 γ) συμβολισμός πυκνωτών


Κατέβασμα ppt "Α) βλάβες πυκνωτών Οι βλάβες που μπορεί να παρουσιάσουν οι πυκνωτές είναι οι παρακάτω: 1)Βραχυκύκλωμα . Αυτό είναι αποτέλεσμα εφαρμογής τάσης μεγαλύτερης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google