Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Γιώργος Νικολαΐδης Ψυχίατρος

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Γιώργος Νικολαΐδης Ψυχίατρος"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Γιώργος Νικολαΐδης Ψυχίατρος
Debate στην πρόταση: «Η μετά το μνημόνιο εποχή φέρνει το χώρο της υγείας και το σύστημα των υπηρεσιών της σε ένα ανώτερο επίπεδο, θεσμικής ανασυγκρότησης, ορθολογικής διαχείρισης και υγειονομικής απόδοσης (αποτελεσμάτων στο health status του πληθυσμού)» «Οι επιπτώσεων των πολιτικών του Δ.Ν.Τ. στην Υγεία: μαθήματα από την διεθνή εμπειρία και στην πράξη επιβεβαίωσή τους στην Ελλάδα» Γιώργος Νικολαΐδης Ψυχίατρος 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

2 Μια πολύ ενδιαφέρουσα μελέτη (Stuckler, King & Basu, 2008): TBC και Δ
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

3 Ευρήματα μελέτης σε 21 χώρες της Αν
Ευρήματα μελέτης σε 21 χώρες της Αν. Ευρώπης με δανειακές συμβάσεις με το Δ.Ν.Τ. ( ) Εν συνόλω οι χώρες με δανειακή σύμβαση με το Δ.Ν.Τ. εμφάνισαν 16,6% μεγαλύτερη θνησιμότητα από TBC από τις χώρες που δεν είχαν τέτοια σύμβαση Για κάθε χρόνο επιπλέον παραμονής στο Δ.Ν.Τ. η νοσηρότητα και θνησιμότητα από TBC αυξάνονταν κατά 4,1%! Για κάθε επιπλέον 1% ποσό δανείου από το Δ.Ν.Τ. η νοσηρότητα και θνησιμότητα από TBC αυξάνονταν κατά 0,9%! Η χώρα με τους καλύτερους δείκτες υγείας αναφορικά με την TBC ήταν η Σλοβενία που δεν «μπήκε» ποτέ στο Δ.Ν.Τ. Οι χώρες που εντάχθηκαν σε προγράμματα του Δ.Ν.Τ. είχαν πολύ καλύτερους δείκτες υγείας αναφορικά με την TBC την διετία προ των συμβάσεων με το Δ.Ν.Τ. Μόλις οι τελευταίες άρχιζαν, οι δείκτες υγείας κατέρρεαν. Η κατάρρευση διαρκούσε μεσοσταθμικά 4 χρόνια από την έναρξη των συμβάσεων. Οι χώρες που διέκοπταν τις συμβάσεις τους με το Δ.Ν.Τ. παρουσίαζαν μείωση των δεικτών υγείας από TBC κατά 30,7%! Οι χώρες που συνάπτανε δάνεια με άλλους εταίρους πλην του Δ.Ν.Τ. είχαν στατιστικά καλύτερους δείκτες υγείας από TBC από εκείνες που «μπήκαν» στο Δ.Ν.Τ. Κι όλα αυτά ανεξάρτητα από επίπεδο πρότερης οικονομικής ανάπτυξης, δείκτες TBC, έκτασης δανειακών αναγκών και δημοσίου χρέους, προηγούμενο επίπεδο δεικτών υγείας και δεικτών του συστήματος περίθαλψης!!! 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

4 Κοινοί παρονομαστές του χώρου της Υγείας στις χώρες του Δ.Ν.Τ.
Κοινοί παρονομαστές του χώρου της Υγείας στις χώρες του Δ.Ν.Τ. Άμεσες Επιπτώσεις Μείωση των δεικτών υγείας Μείωση των πόρων των συστημάτων περίθαλψης Έμμεσες Επιπτώσεις Επιπτώσεις στους εργαζόμενους (γενικά) Επιπτώσεις στους εργαζόμενους στην Υγεία Επιπτώσεις στο σύστημα Σύνταξης και Ασφάλισης Υπόρρητες Επιπτώσεις «Υπόγειες» πιέσεις για μειώσεις δαπανών Υγείας «Υπόγειες» πιέσεις για κάθε είδους νεοφιλελεύθερες πολιτικές (ακόμα και εμφανώς «ανορθολογικές») 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

5 Άμεσες Επιπτώσεις (1) Πτώση δεικτών υγείας
Περισσότερο αναμένονται να αυξηθεί η θνησιμότητα από: Καρδιαγγειακά νοσήματα Κακοήθεις Νεοπλασίες Διαταραχές σχετιζόμενες με τη χρήση αλκοόλ Λοιμώδη νοσήματα σχετιζόμενα με την φτώχια και τον κοινωνικό αποκλεισμό Αυτοκτονίες και Ανθρωποκτονίες Περισσότερο αναμένεται να αυξηθούν τα παραπάνω σε περιόδους αστάθειας και κοινωνικής ανασφάλειας!!! Πτώση των διατιθέμενων για την Υγεία πόρων σε σχετικές και απόλυτες τιμές Οι χώρες με δανειακές συμβάσεις με το Δ.Ν.Τ. την δεκαετία του ’90 μείωσαν, καθήλωσαν ή στην καλύτερη περίπτωση αύξησαν κατά 0,25% του Α.Ε.Π. τις δαπάνες υγείας, ενώ αφενός το Α.Ε.Π. τους συρρικνώνονταν αφετέρου οι άλλες όμορες χώρες αύξαναν τις δαπάνες υγείας κατά Μ.Ο. κατά 0,6% του Α.Ε.Π. ετησίως 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

6 Εξέλιξη δαπανών Υγείας και Εκπαίδευσης σε αναπτυσσόμενες χώρες με σύμβαση με το Δ.Ν.Τ. (από Baker, 2008) 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

7 Άμεσες Επιπτώσεις (2) Πτώση δεικτών συστήματος περίθαλψης
Πρώτα φαίνεται συνήθως να «καταρρέουν»: Καθολικά προγράμματα δημόσιας υγείας όπως εμβολιασμοί, screening, επιδημιολογική επιτήρηση κοκ Π.Φ.Υ. και Νοσοκομεία: Ιδιωτικοποιήσεις και δραματική υποχρηματοδότηση (συνήθως πλην φαρμάκων και υλικών) Στροφή των καθολικών (τύπου Beveridge) συστημάτων στην κατεύθυνση της συμπληρωματικότητας των καλύψεων και των δράσεων για τους πλέον φτωχούς (ραγδαία πτώση των καλύψεων της μεσαίας – μικροαστικής τάξης) 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

8 Άμεσες Επιπτώσεις (3) Πτώση δεικτών συστήματος περίθαλψης
Ανακατάταξη κοινωνικο-ασφαλιστικών καλύψεων Αύξηση του ποσοστού των ανασφάλιστων (π.χ. στην Αργεντινή από 63% οι ασφαλισμένοι το 1991 έφθασαν στο 52% το 2002 μετά την «σωτηρία» του Δ.Ν.Τ.) Ενοποίηση φορέων και διαδικασιών ασφαλιστικής κάλυψης (ενίοτε υπό την ρητορική της ενοποίησης και επέκτασης των καλύψεων – βλέπε χαρακτηριστικά Ν. Κορέα , Αργεντινή ) και εν συνεχεία σταδιακή μείωση έως εξάλειψη της συμμετοχής των ταμείων στις ασφαλιστικές δαπάνες (π.χ. στην Λετονία αρχικά μείωση στο 50%, μετά στο 25% και τελικά κατάργηση της συμμετοχής των ταμείων στην πλειονότητα των παροχών) Άλλοτε, πάλι, η επέκταση των ασφαλιστικών καλύψεων δεν συνοδεύονταν από ανάλογη χρηματοδότηση (π.χ. Μεξικό) με παρόμοια τελικά αποτελέσματα Ενίσχυση του μεριδίου της ιδιωτικής ασφάλισης 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

9 Έμμεσες Επιπτώσεις Πτώση του Α.Ε.Π. και αύξηση των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων Δραματική αύξηση της ψυχο-κοινωνικής επιβάρυνσης (“burden”) και όλων των συνακόλουθων stress-related disorders Γενικότερο κλίμα ιδιωτικοποιήσεων και μείωση των διαθέσιμων λαϊκών εισοδημάτων Αστυφιλία, εγκατάλειψη των παραδοσιακών ερεισμάτων του κοινωνικού βίου Μονομερής αναπροσανατολισμός της αγροτικής παραγωγής (και της παραγωγικής δομής γενικότερα) με αποτέλεσμα αφενός στασιμότητα στην υπανάπτυξη αφετέρου δραματικά προβλήματα επάρκειας ζωτικών αγαθών Αύξηση της κοινωνικής απορύθμισης με αποτέλεσμα αύξηση της εγκληματικότητας (βιαιοπραγίες, πορνεία, διακίνηση ναρκωτικών κ.ο.κ.) Ραγδαία πτώση των μισθών των εργαζόμενων στην υγεία και περίθαλψη (π.χ. Αργεντινή 40%, Λετονία έως και 60% των προ Δ.Ν.Τ.) «Επιστημονική» μετανάστευση και απορφάνιση των υπηρεσιών από σημαντικό μέρος του εξειδικευμένου προσωπικού τους Διαχωρισμός συνταξιοδοτικών και κοινωνικοασφαλιστικών εισφορών, ταμείων και λογαριασμών με αποτέλεσμα την ταχύτατη «χρεοκοπία» αμφότερων και την συνακόλουθη μείωση των παροχών Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για να μειωθεί το κόστος της εργασίας 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

10 «Υπόρρητες» Επιπτώσεις
Τα κλιμάκια του Δ.Ν.Τ. πιέζουν διαρκώς για περικοπές δημοσίων δαπανών: τυπικά, οι ίδιοι δεν προτείνουν από πού θα περικοπούν αυτές οι δαπάνες. Ωστόσο, οι κυβερνήσεις για να παραμείνουν εντός των στόχων των δανειακών συμβάσεων πρακτικά δεν έχουν άλλες επιλογές από την Υγεία, την Παιδεία και την Πρόνοια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα οι Υπουργοί Υγείας σε Ισλανδία και Λετονία κ.κ. Johansson και Eglitis που παραιτήθηκαν από ευθιξία λόγω των διαρκών τέτοιων πιέσεων που δέχονταν από τα κλιμάκια του Δ.Ν.Τ. για εγκληματική συρρίκνωση των υπηρεσιών των Υπουργείων τους – οι δικοί μας, πάλι… Η μόνιμη προσήλωση του Δ.Ν.Τ. σε στόχους χαμηλού πληθωρισμού και υψηλών συναλλαγματικών αποθεμάτων συχνά εκτρέπει ακόμα και την εξωτερική βοήθεια σε λιμοκτονούσες χώρες σε συναλλαγματικά αποθέματα «σκληρών» νομισμάτων προς χάριν του σεβασμού στα νάματα του νεοφιλελευθερισμού… Έχει υπολογιστεί ότι για κάθε 1$ που δίνει το Δ.Ν.Τ. για την υγεία και την πρόνοια τελικά διατίθεται μόνο 1 cent…. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

11 Τι απ’ όλα αυτά μοιάζει να είναι επίκαιρο στην Ελλάδα σήμερα;
Η κατάρρευση των καθολικών συστημάτων επιτήρησης και δημόσιας υγείας Η υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση του δημοσίου τομέα περίθαλψης Η «ενοποίηση» και εν συνεχεία απονέκρωση των ασφαλιστικών καλύψεων των ταμείων Η δραματική διάχυτη κοινωνική ανασφάλεια και η καταρράκωση του λαϊκού εισοδήματος Η συρρίκνωση των μισθών των υγειονομικών Η κοινωνική απορύθμιση και η παραβατικότητα ………………………και τόσα άλλα……………………………. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

12 Μερικά Παραδείγματα… από το ΜΠΔΣ
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

13 Η συρρίκνωση της δημόσιας περίθαλψης
Το σχέδιο συγχωνεύσεων στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. από 137 σε 83 (από κλίνες σε ) σε μια διετία ήδη έχει προκαλέσει σημαντικές δυσλειτουργίες στην παροχή υπηρεσιών περίθαλψης ιδιαίτερα στην επαρχία Τον Αύγουστο εξαγγέλθηκαν και άρχισαν ήδη να υλοποιούνται μαζικές συγχωνεύσεις των (ούτως ή άλλως ελάχιστων) προνοιακών φορέων Με την απόφαση της 26ης/08 του Σαχινίδη οι περισσότεροι Οργανισμοί, Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ. του Υ.Υ.Κ.Α. θα υποστούν περικοπές της τάξης του 45% του ετήσιου προϋπολογισμού τους Οι μισοί σχεδόν από τους 151 φορείς της «εφεδρείας» ανήκουν στο χώρο της Υγείας και της Πρόνοιας …και έπεται συνέχεια... 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

14 κι αυτά φαίνεται να είναι μόνο η αρχή!
Η ιατροφαρμακευτική δαπάνη: «ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι» Στα χρόνια του Δ.Ν.Τ. οι ασφαλισμένοι ήδη έχουν δει τη λίστα των συνταγογραφούμενων (άρα και καλυπτόμενων φαρμάκων) να συρρικνώνεται διαρκώς… Ωστόσο, οι φαρμακοβιομηχανίες παρά τους λεονταρισμούς της κυβέρνησης ακόμα δεν αποδίδουν το δήθεν «ανταποδοτικό» τέλος παζαρεύοντας με το Υ.Υ.Κ.Α. τις τιμές των φαρμάκων Πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα μια πρώτη λίστα με «ενοποιημένες» (προς τα κάτω) καλύψεις του ΕΟΠΥ για βοηθήματα κύησης και μητρότητας, φυσιοθεραπείες, λογοθεραπείες, ψυχοθεραπείες κ.ο.κ…. κι αυτά φαίνεται να είναι μόνο η αρχή! 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

15 Η κατεδάφιση της δημόσιας περίθαλψης και η ενοποίηση (προς τα κάτω) των ταμείων
Η ιστορία των περικοπών και συγχωνεύσεων στο Ε.Σ.Υ. και στα δημόσια Ν.Π.Ι.Δ. θυμίζει απελπιστικά τη δραματική ιστορία της κατεδάφισης του δημοσίου συστήματος περίθαλψης στη Λετονία, στην Ουγγαρία, αλλά και την επιχειρούμενη ανάλογη επίθεση σήμερα στην Πορτογαλία κ.ο.κ. Η ιστορία του ΕΟΠΥ θυμίζει απελπιστικά τη δραματική ιστορία της κοινωνικής ασφάλισης στην Ν. Κορέα το , στην Αργεντινή το , στην Πορτογαλία σήμερα, στο Μεξικό, στην Τουρκία, στην Ινδονησία… 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

16 Όταν, όμως, κάτι επαναλαμβάνεται πανομοιότυπα σε τόσο διαφορετικές χώρες και συστήματα υγείας, τότε μάλλον είναι κάτι περισσότερο από σύμπτωση: είναι μάλλον η ομοιόμορφη εκτέλεση ενός ενιαίου σχεδιασμού 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

17 Ποια μπορεί να είναι η προβλέψιμη κατάληξη μιας αναμενόμενης πολιτικής στην ασφάλιση;
Το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο του ΕΟΠΥΥ θα επιχειρηθεί να λειτουργήσει ως ένεση στον ήδη κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τομέα υγείας μεταφέροντας πόρους από τον ήδη παραπαίοντα δημόσιο τομέα (Παρεμπιπτόντως, στον ιδιωτικό τομέα υγείας στην Ελλάδα το κλειστό νοσήλιο θα αφορά άλλες δαπάνες εκτός των ιατρικών αμοιβών) Ο αριθμός των ασφαλισμένων θα μειωθεί με αποτέλεσμα σημαντικά και επιδεινούμενη μείωση των εσόδων του ΕΟΠΥΥ Οι ασφαλιστικές εισφορές θα μειωθούν ως δώρο στους εργοδότες (ήδη άρχισαν οι σχετικές διαρροές) με αποτέλεσμα περαιτέρω μείωση των πόρων του ΕΟΠΥΥ Οι επιχειρήσεις θα προβαίνουν ολοένα και συχνότερα σε «στάση ασφαλιστικών πληρωμών» (με πρώτες και καλύτερες τις διοικήσεις των δημοσίων Οργανισμών που ήδη το κάνουν!) με αποτέλεσμα την πολλαπλή αποστέρηση πόρων από τον ΕΟΠΥΥ Η συμμετοχή στις δαπάνες από τους ασφαλισμένους θα φαντάζει μονόδρομος σε όλα τα επίπεδα του συστήματος περίθαλψης Η περικοπή με όποιον τρόπο (δηλαδή, ο αποκλεισμός τμημάτων παροχών) θα επιστρατευτεί με το πρόσχημα της συγκράτησης των δαπανών Ο ΕΟΠΥΥ πιθανότατα πολύ σύντομα θα περικόψει σοβαρά το ποσοστό συμμετοχής του στις εν γένει δαπάνες (αν δεν «βαρέσει φαλημέντο» τελείως) Στα δημόσια νοσοκομεία σύντομα θα επιβληθούν αναγκαστικά πλαφόν ανά πράξη (π.χ. σε ετήσια βάση) μειώνοντας περαιτέρω την δυνατότητά τους να καλύπτουν αποτελεσματικά τις ανάγκες περίθαλψης του πληθυσμού Τα δημόσια νοσοκομεία αλλά και τα ασφαλιστικά ταμεία θα στενάξουν (όπως ήδη γίνεται σε ένα βαθμό) από τη χρήση των φασόν, μαϊμού και άλλων άχρηστων, αναποτελεσματικών και ενίοτε επικίνδυνων διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων στο όνομα της εξοικονόμησης (που ούτε έτσι δεν θα επιτυγχάνεται – το αντίθετο, μάλλον αποτέλεσμα θα επιφέρει…) 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

18 Έκθεση Ο.Ο.Σ.Α., 2011: καμία πρωτοτυπία ή έκπληξη…
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

19 Το αποτέλεσμα σε επίπεδο δεικτών υγείας ήδη αρχίζει να γίνεται ορατό και στη χώρα μας
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

20 Στην Ελλάδα του Μνημονίου οι πρώτοι που δείχνουν να καταρρέουν είναι οι ψυχοκοινωνικοί δείκτες…
17-36% αύξηση στις μετρήσεις αποπειρών αυτοκτονίας (Stuckler et al., 2011, Economou et al., 2011) Αύξηση των μετρήσεων αναφερόμενου αυτοκαταστροφικού ιδεασμού (Economou et al., 2011) Μεγέθυνση του χάσματος αυτοκαταστροφικού ιδεασμού και συμπεριφοράς σε βάρος εκείνων που είχαν υψηλότερες μετρήσεις προσωπικής οικονομικής πίεσης (Index of Personal Economic Distress): 10% vs. 0,6% ιστορικό πρόσφατης α.α. σε όσους είχαν μεγάλο ή μικρό IPED score αντίστοιχα (Economou et al., 2011) 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

21 Ανασκόπηση της κατάστασης μέχρι σήμερα (Kentikelenis et al., 2011)
Μη πραγματοποίηση απαραίτητων ιατρικών επισκέψεων (OR: 1,15/4 2007:2009) Μείωση του αριθμού των δικαιούχων βοηθημάτων ασθενείας (OR: 0, :2009) Αύξηση του ποσοστού του πληθυσμού που ανέφερε «κακή» ή «πολύ κακή» υγεία (OR: 1, :2009) Αύξηση των δεικτών αυτοκτονικότητας (17% 2007:2009, 25% 2009:2010, 40% 2010:2011) και βίαιων εγκλημάτων (100% 2007:2009) Αύξηση των νέων HIV λοιμώξεων (52% 2010) και της χρήσης οπιοειδών (20% 2011) Αύξηση των εισαγωγών σε δημόσια νοσοκομεία (24% 2009:2010, 8%2010:2011) Μείωση των εισαγωγών σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια (25-30% 2010) Αύξηση αυτών που αναζητούν υπηρεσίες υγείας σε street work services (από 3-4% προ κρίσης σε 30%) 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

22 “Health effects of financial crisis: omens of a Greek tragedy”, Kentikelenis et al., The Lancet, 378, 9801, Oct 2011 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

23 Με βάση, δε, την διεθνή βιβλιογραφία μπορεί μάλλον ασφαλώς να προβλεφτούν ως τάσεις για το επόμενο χρονικό διάστημα: Σημαντική αύξηση της επίπτωσης κάθε είδους καρδιαγγειακών νοσημάτων (στεφανιαία νόσος, Α.Ε.Ε. κ.λπ.) κύρια λόγω της αυξημένης κοινωνικής ανασφάλειας και της αύξησης των κοινωνικών ανισοτήτων Σημαντική αύξηση (πιθανότατα αρξάμενη σε αμέσως επόμενη χρονικά φάση) της επίπτωσης κάθε είδους νεοπλασιών κύρια λόγω της αύξησης της ψυχοκοινωνικής επιβάρυνσης και των κοινωνικών ανισοτήτων Ραγδαία αύξηση των δεικτών υγείας «κοινωνικής παθολογίας» (χρήση ουσιών, αλκοόλ, αυτό-και έτερο-καταστροφικότητα, πορνεία, κακοποίηση/παραμέληση παιδιών, ΑμεΑ και ηλικιωμένων κ.ο.κ.), της παραβατικότητας κ.λπ. Επανεμφάνιση κάποιων λοιμωδών λόγω κύρια της υψηλότερης μεταδοτικότητας και ευαλωττότητας στη νόσηση των ανασφαλών και αποκλεισμένων πληθυσμών Αύξηση νοσημάτων σχετιζόμενων με το μεταβολικό σύνδρομο λόγω επιδείνωσης των όρων διατροφής και διαβίωσης του μεγαλύτερου μέρους του πληθυσμού και λόγω της εντονότερης ψυχοκοινωνικής επιβάρυνσης Πιθανότατα θα υπάρξει και επίπτωση σε κάποιους από τους δείκτες της περιγεννητικής θνησιμότητας λόγω επίτασης των κοινωνικών ανισοτήτων Σημαντικές υστερήσεις στην αντιμετώπιση και άρα επιπτώσεις στην λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής σε όλες τις χρόνιες και μη απειλητικές για τη ζωή καταστάσεις υγείας λόγω πλημμελούς αντιμετώπισης και υστερήσεων στις υπηρεσίες περίθαλψης 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

24 Νεοφιλελευθερισμός και νεοφιλελευθερισμός alla Greca… («γιαλαντζί ντολμά»)* (*) γιατί στην Ελλάδα ο νεοφιλελευθερισμός αφορά συνήθως μόνο τη νομή του κατά τα άλλα κρατικού χρήματος ή του δημόσιου πλούτου 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

25 Μια παλαιά, αλλά αποκαλυπτική ιστορία…
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

26 Και μια πιο πρόσφατη… εν μέσω κρίσης και Δ.Ν.Τ.
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

27 Μια προφητική παρωδία…
7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

28 Οι λέξεις της μόδας στη δημόσια ρητορική των πολιτευτών υγείας (και όχι μόνο) στην Ελλάδα 25 χρόνια μετά: Αξιολόγηση Ποιότητα Κριτήρια Κατευθυντήριες Οδηγίες Διαγωνισμοί Διαχείριση Παρακολούθηση Προϋπολογισμών Λογιστικά Συστήματα Καταγραφές Τιμών Δημιουργία (και όχι τόσο καταγραφή) Δεικτών Έρευνες Αναγκών Ικανοποίηση καταναλωτών Μελέτες (κάθε λογής) Καμπάνιες Παρατηρητήρια Ψηφιακές Πλατφόρμες Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού Άλλωστε σε κάτι τέτοια με αμφισβητούμενη απόδοση στην υγεία του πληθυσμού εξακολουθούν να κατευθύνονται οι όποιοι εναπομείναντες διαθέσιμοι πόροι (π.χ. ΕΣΠΑ κ.ο.κ.): π.χ. εν μέσω γενικευμένης διάλυσης του δημοσίου συστήματος περίθαλψης, το Υ.Υ.Κ.Α. συζητά την χρηματοδότηση Μουσείου Διατροφής, χρηματοδοτεί τις Μελέτες για την υλοποίηση των πολιτικών του, πριμοδοτεί με μερικά εκατομμύρια την δημιουργία απλών portals Και καλά οι πολιτευτές: η επιστημονική κοινότητα, όμως; Δυστυχώς, το πρόσφατο παράδειγμα του φιάσκου του Η1Ν1 προοιωνίζει μάλλον τα χειρότερα και από αυτήν!!! 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

29 Αυτό που είναι προβλέψιμο πως πάει να γίνει είναι
Να μειωθούν οι συνολικές δαπάνες υγείας Να αυξηθούν ποσοστιαία ή ακόμα και σε απόλυτους αριθμούς οι διαχειριστικές δαπάνες υγείας Να συρρικνωθούν, άρα, ακόμα περισσότερο οι επί της ουσίας δαπάνες υπηρεσιών υγείας Να αυξηθεί το μερίδιο των δαπανών υγείας που πληρώνεται μεν από δημόσιους ή ασφαλιστικούς πόρους αλλά γίνεται outsourced σε ιδιώτες Να μετατοπισθεί ένα μέρος δαπανών σε επίσημες out of pocket πληρωμές Να ακυρωθεί κάθε είδους καθολικότητα σε παροχές ή προγράμματα Να μειωθούν γενικά όλες οι ασφαλιστικές καλύψεις ποσοστιαία Να μειωθεί το ποσοστό του ασφαλισμένου πληθυσμού Να αυξηθεί το μερίδιο της ιδιωτικής ασφάλισης Να αυξηθεί η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του ιδιωτικού τομέα υγείας Να μειωθεί το μερίδιο της ζωντανής εργασίας στον υγειονομικό κλάδο σε βάρος του μεριδίου των κεφαλαιούχων, προμηθευτών και διαχειριστών κάθε λογής Να επιδεινωθεί η υγεία του πληθυσμού της χώρας 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011

30 Ως εκ τούτων γίνονται εξίσου επίκαιρα και μια σειρά από άλλα ζητήματα και ερωτήματα…
Είναι δυνατή μια άλλη πορεία για την κοινωνία; Είναι δυνατό ένα σύστημα υγείας προς όφελος του λαού που να μπορεί η κοινωνία να το συντηρεί; Είναι δυνατό οι εργαζόμενοι στους χώρους της υγείας να βρεθεί σύμμαχο με τις λαϊκές τάξεις στη διεκδίκηση μιας άλλης διαδρομής για την υγεία και την κοινωνία; Πως μπορεί να αποφευχθούν «παγίδες» του παρελθόντος (όπου π.χ. ο οικονομισμός ωθούσε το υγειονομικό και το λαϊκό κίνημα σε μια κατεύθυνση που αύξανε μεν ανεξέλεγκτα τις παροχές αλλά προς όφελος του ιατρο-βιομηχανικού συμπλέγματος); Ποια είναι η εμπειρία από άλλες χώρες/κοινωνίες και τι μπορούμε να μάθουμε από αυτήν; 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας Αθήνα Δεκεμβρίου 2011


Κατέβασμα ppt "Γιώργος Νικολαΐδης Ψυχίατρος"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google