Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Project A λυκείου 2011-2012 ομάδα Μαρούλι Γκουρνέλος Χρήστος Ευάγγελος Μέριανος Κωνσταντίνος Πάνος Κνισοβίτης Χρήστος.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Project A λυκείου 2011-2012 ομάδα Μαρούλι Γκουρνέλος Χρήστος Ευάγγελος Μέριανος Κωνσταντίνος Πάνος Κνισοβίτης Χρήστος."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Project A λυκείου ομάδα Μαρούλι Γκουρνέλος Χρήστος Ευάγγελος Μέριανος Κωνσταντίνος Πάνος Κνισοβίτης Χρήστος

2 Τι είναι η χημεία ; Η Χημεία είναι η επιστήμη που μελετά την ύλη, τη σύνθεση, τη δομή, τις ιδιότητές της και ιδιαίτερα τις μεταβολές της σύστασής της, δηλαδή τις χημικές αντιδράσεις . Η Χημεία σχετίζεται με τα άτομα και τις επιδράσεις τους με άλλα άτομα, και ιδιαίτερα με τις ιδιότητες των χημικών δεσμών. Η Χημεία ονομάζεται συχνά η «κεντρική θετική επιστήμη» γιατί παρεμβάλλεται και συνδέει τη Φυσική (μέσω της Φυσικοχημείας) με τη Γεωλογία (μέσω τηςΓεωχημείας) και με τη Βιολογία (μέσω της Βιοχημείας) Κατά τα άλλα η Χημεία είναι ένας κλάδος των θετικών επιστημών αλλά είναι διαφορετική από τη Φυσική. Η Χημεία προήλθε από το την αλχημεία, μια σειρά αρχαίων πρακτικών γνώσεων και ερευνών που εφαρμόζονταν εδώ και χιλιετίες σε πολλά μέρη του κόσμου και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή.

3 Κλάδοι της χημείας Οργανική χημεία Ανόργανη χημεία Φυσικοχημεία
Θερμοχημεία Ακτινοχημεία Βιοχημεία Αναλυτική χημεία Πυρηνική χημεία

4 Ανόργανη χημεία Η Ανόργανη χημεία αποτελεί το δεύτερο μεγάλο κλάδο της Χημείας που μελετά όλα τα χημικά στοιχεία καθώς και τις πολυποίκιλλες ενώσεις τους με μόνη εξαίρεση τις οργανικές ενώσεις δηλαδή τις ενώσεις του άνθρακα, εκτός των καρβιδίων (= ενώσεων μετάλλων με άνθρακα), των ανθρακικών αλάτων, του μονοξειδίου του άνθρακα και του διοξειδίου του άνθρακα.  Ο όρος "ανόργανη χημεία" άρχισε να καθιερώνεται περί τα τέλη του 18ου αιώνα, ακριβώς την ίδια εποχή που είχε επικρατήσει πλέον η θεωρία περί της αφθαρσίας της ύλης. Αρχικά είχε δοθεί ιδιαίτερο βάρος στα στοιχεία εκείνα που συνδέονταν με έμβιους οργανισμούς των οποίων και ακολούθησε η ταυτοποίησή τους. Στη συνέχεια άρχισε η έρευνα και η μελέτη των διαφόρων στοιχείων και ενώσεων που δεν περιείχαν άνθρακα μέχρι που καθορίστηκαν επακριβώς οι διάφορες δομές τους. Μετά και απ΄ αυτό ακολούθησε μια ύφεση των ερευνών αυτού του χώρου μέχρι που αποκαλύφθηκαν νέες χαρακτηριστικές ενώσεις που κέντρισαν το ενδιαφέρον των επιστημόνων. Τέτοιες ενώσεις για παράδειγμα ήταν οι γνωστές σήμερα ως «βοράνια», (ενώσεις βορίου με υδρογόνο), που παρουσιάζουν μοναδικές χημικές δομές. Συνεχιζόμενων των ερευνών αναπτύχθηκαν κεραμικά με πολύ μεγαλύτερες αντοχές που μπορεί ν΄ αντικαταστήσουν ακόμη και χάλυβα.   Τέλος χαρακτηριστικοί είναι οι νέοι τομείς που αναπτύσσονται της ανόργανης χημείας που έχουν να κάνουν ως σύνδεσμοι με άλλους κλάδους χημείας με κύριο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό των οργανομεταλλικών ενώσεων (ενώσεις μετάλλων με οργανικές ενώσεις). Συνέπεια όλων αυτών των εξελίξεων είναι ότι και και τα απλά στοιχεία μελέτης της ανόργανης χημείας είναι εξ ίσου αναγκαία και καθοριστικά στην έννοια της ζωής, σε αντίθεση με ότι υποστηρίζονταν παλαιότερα.

5 Οργανική χημεία Οργανική Χημεία ονομάζεται ο κλάδος της Χημείας ο οποίος μελετά τις ενώσεις του άνθρακα. Οι πρώτες οργανικές ενώσεις απομονώθηκαν στις αρχές του 18ου αιώνα. Ο πρώτος που μελέτησε συστηματικά τις οργανικές ενώσεις ήταν ο Scheele, ο οποίος απομόνωσε πλήθος οργανικών ενώσεων από φυτικές και ζωικές ύλες. Κατά τον 18ο αιώνα οι χημικοί πίστευαν ότι για να συντεθεί μία οργανική ένωση ήταν απαραίτητη η ζωική (<ζωή) δύναμη (vis vitalis) την οποία διαθέτουν μόνο οι ζωικοί οργανισμοί. Όμως το 1828 ο Wöhler ανακάλυψε μία οργανική ένωση που μπορούσε να παρασκευασθεί εργαστηριακά. Αυτό το πέτυχε τυχαία, όταν με θέρμανση κυανικού αμμωνίου (NH4OCN) παρασκεύασε την ουρία[1], η οποία είναι οργανική ένωση. Εν ολίγοις κατέρριψε την βιταλιστική θεωρία. Στις μέρες μας ο διαχωρισμός σε οργανική και ανόργανη γίνεται για καθαρά συστηματικούς λόγους στην εκμάθηση. Στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές στις ιδιότητες των οργανικών και των ανόργανων ενώσεων. Οι οργανικές ενώσεις μέχρι στιγμής είναι περισσότερες από Πίνακας περιεχομένων [Απόκρυψη] 1 Εξαιρέσεις 2 Γιατί ξεχώρισε ο άνθρακας; 3 Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων 4 Ονοματολογία οργανικών ενώσεων 5 Ισομέρεια 6 Βιβλιογραφία 7 Σημειώσεις

6 Εξαιρέσεις  Για ιστορικούς λόγους οι παρακάτω ενώσεις θεωρούνται ανόργανες: μονοξείδιο του άνθρακα (CO), διοξείδιο του άνθρακα (CO2), τα ανθρακικά άλατα (π.χ. Na2CO3, CaCO3 κ.α.) και το (θεωρητικό) ανθρακικό οξύ (H2CO3) καθώς και τα κυανικά και κυανιούχα άλατα. [Επεξεργασία] Γιατί ξεχώρισε ο άνθρακας;  Ο άνθρακας ξεχώρισε και έγινε το βασικό στοιχείο των ζωικών οργανισμών για τους εξής λόγους:   Διαθέτει τέσσερα μονήρη (μοναχικά) ηλεκτρόνια στην εξωτερική του στιβάδα. Για αυτό το λόγο μπορεί να ενωθεί με άτομα άλλων στοιχείων ή με άλλα άτομα άνθρακα. Έχει μικρή ατομική ακτίνα. Για αυτό σχηματίζει σταθερούς ομοιοπολικούς δεσμούς (τα κοινά ζεύγη ηλεκτρονίων συγκρατούνται ισχυρά, επειδή είναι κοντά στον πυρήνα του ατόμου του άνθρακα). Μπορεί να σχηματίζει σταθερούς ομοιοπολικούς δεσμους με πληθώρα ατόμων όπως υδρογόνο,οξυγόνο, άζωτο, θείο, φωσφόρος, λίθιο κ.α. Μπορεί να σχηματίζει μακρές αλυσίδες καθώς επίσης δακτύλιους και ακόρεστες ενώσεις. Μπορεί να σχηματίζει όχι μόνο απλούς δεσμούς (κορεσμένες ενώσεις) αλλα και διπλούς ή τριπλούς δεσμούς (ακόρεστες ενώσεις)  Ταξινόμηση οργανικών ενώσεων  Η ταξινόμηση των οργανικών ενώσεων μπορεί να γίνει με βάση: το είδος των δεσμών την διάταξη της ανθρακικής αλυσίδας τη χαρακτηριστική ομάδα την ομόλογη σειρά   Ονοματολογία οργανικών ενώσεων  Προκειμένου να διευκολυνθεί η ονοματοδοσία των εκατομμυρίων οργανικών ενώσεων η Διεθνής Ένωση Καθαρής και Εφαρμοσμένης Χημείας (International Union of Pure and Applied Chemistry, I.U.P.A.C.) διοργάνωσε συνέδριο το 1947 και καθιέρωσε ενα ενιαίο σύστημα διεθνούς ονοματολογίας.

7 Οι σημαντικότεροι ερευνητές στην ανακάλυψη των χημικών στοιχείων θεωρούνται οι :
Αριστοτέλης Δημόκριτος Ρόμπερτ Μπόιλ Χένρι Κάβεντις Κάρλ Σίλε Αντουάν Λωράν Λαβουαζιέ Χάμφρι Ντέιβι Γιονς Γιάκομπ Μπερτσέλιους Ντιμίτρι Μεντελέγιεφ Πιερ Κιουρί και Μαρία Κιουρί Γκλεν Σίμποργκ *NeiL_BohR*

8 Περιοδικός Πίνακας

9 Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας..
The EnD  Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας..  Για περισσότερες πληροφορίες !!!

10 ΜΑΡΟΥΛΙ


Κατέβασμα ppt "Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Project A λυκείου 2011-2012 ομάδα Μαρούλι Γκουρνέλος Χρήστος Ευάγγελος Μέριανος Κωνσταντίνος Πάνος Κνισοβίτης Χρήστος."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google