Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

2 Στόχοι: Ο μαθητής να: (α) αναγνωρίζει και επιλέγει διάφορα υλικά και εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται σε βασικά κυκλώματα οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. (β) αναγνωρίζει τα σύμβολα των διαφόρων εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται στις οικιακές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. (γ) αναγνωρίζει και σχεδιάζει τα βασικά κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών.

3 Εξαρτήματα οικιακών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων:

4 Πίνακας Ηλεκτρολογικών Συμβόλων

5 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αρ. 4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αρ. 4

6 ΘΕΜΑ: Εκτέλεση ηλεκτρικής εγκατάστασης – βασικά
κυκλώματα. ΣΤΟΧΟΣ: Να εξασκηθεί ο μαθητής στην αναγνώριση βασικών κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών, των συμβόλων και εξαρτημάτων / υλικών που χρησιμοποιούνται κατά την εγκατάσταση τέτοιων κυκλωμάτων, καθώς και πρακτική εξάσκηση ηλεκτρικής εγκατάστασης με τα κυκλώματα αυτά. ΥΛΙΚΑ: Πλαστικές σωλήνες, σύρματα, τούγια, λάμπα, διακόπτες φωτισμού (απλός, παλινδρομικός), ρευματοδότες (μονός, διπλός), στρογγυλά πλαστικά κουτιά, τετράγωνα μεταλλικά κουτιά, πίνακας διανομής, μικροδιακόπτες (MCB), αυτόματος διακόπτης διαρροής. ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Μετροταινία, σιγατσάκι, κόπτης συρμάτων, κατσαβίδι, μαχαιράκι, σούστα για κάμψη των πλαστικών σωλήνων, σούστα για τράβηγμα/πέρασμα των συρμάτων, πένσα, αλφάδι, πολύμετρο.

7 ΠΟΡΕΙΑ: 1. Αναγνωρίστε τα κυκλώματα Φ1, Φ2, Π1, Π2 και Κ1 της ηλεκτρικής εγκατάστασης στο σχέδιο που επισυνάπτεται. Γράψετε τί είναι το καθένα στο τετράδιό σας. 2. Αναγνωρίστε τα σύμβολα στο κάθε κύκλωμα και ονομάστε τα εξαρτήματα που περιλαμβάνει. 3. Ετοιμάστε στο τετράδιό σας, σε μορφή πίνακα, δελτίο ποσοτήτων για ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση του σχεδίου όπως υποδεικνύεται πιο κάτω: Α/Α ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 4. Σχεδιάστε το μονογραμμικό σχέδιο της ηλεκτρικής εγκατάστασης του σχεδίου που σας δόθηκε. 5. Σχεδιάστε ξεχωριστά το πολυγραμμικό σχέδιο του κάθε κυκλώματος της εγκατάστασης. Να δηλώσετε επίσης τα μεγέθη των συρμάτων και των προστατευτικών μέσων (μικροδιακοπτών) για το κάθε κύκλωμα. 6. Προχωρήστε με την εκτέλεση της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ποιά σειρά θα ακολουθήσετε για την εγκατάσταση των υλικών / εξαρτημάτων;

8

9 Στόχοι: Ο μαθητής να: (α) εκτελεί ηλεκτρική εγκατάσταση κυκλωμάτων φωτισμού και ρευματοδοτών. (β) εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας των κυκλωμάτων. (γ) εντοπίζει πιθανές βλάβες σε κυκλώματα φωτισμού και ρευματοδοτών.

10 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Κατεύθυνση κίνησης ηλεκτρονίων Ι

11 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΟΝΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

12 ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ
2 ΣΥΡΜΑΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 3 ΣΥΡΜΑΤΑ

13 ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

14 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 2 ΣΥΡΜΑΤΑ
ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ 3 ΣΥΡΜΑΤΑ

15 ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

16 ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΡΕΥΜΑΤΟΔΩΝ (σε διάταξη δακτύλιου)
Πίνακας Διανομής

17 Αυτόματος διακόπτης διαρροής
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΟΥΔΟΥΝΙΟΥ (πολυγραμμικό σχέδιο) Από μετρητή Κουδούνι Μετασχηματιστής Αυτόματος διακόπτης διαρροής Μονός διακόπτης Πίνακας διανομής Ωστικός διακόπτης

18 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αρ. 5
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Αρ. 5

19 ΘΕΜΑ: Έλεγχος ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
ΣΚΟΠΟΣ: Ο μαθητής να εξασκηθεί, όπως προνοούν οι κανονισμοί, στον έλεγχο των βασικών ηλεκτρικών κυκλωμάτων που έχει εγκαταστήσει και συνδέσει σύμφωνα με την Εργαστηριακή Άσκηση Αρ. 4 και να γνωρίζει / συμπληρώνει τα σχετικά έντυπα της ΑΗΚ. ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Ψηφιακό πολύμετρο, megger - όργανο ελέγχου μόνωσης καλωδίων (insulation resistance tester), όργανο μέτρησης γείωσης (earth tester). ΠΟΡΕΙΑ: 1. Χρησιμοποιήστε τον επισυναπτόμενο κατάλογο με τους ελέγχους ηλεκτρικής εγκατάστασης για να διεξάγετε τον οπτικό έλεγχο της εγκατάστασης που ολοκληρώσατε στην Εργαστηριακή Άσκηση Αρ. 4. Λάβετε υπόψη τα σημεία από τον κατάλογο ελέγχων που αφορούν την συγκεκριμένη εγκατάσταση.

20 2. Ελέγξτε τη χρήση ενδεικτικών πινακίδων σύμφωνα με τον ίδιο κατάλογο.
3. Χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα όργανα μετρήσεως για να κάνετε τους ελέγχους που προβλέπεται από τους κανονισμούς να γίνονται σε μια νέα ηλεκτρική εγκατάσταση. Αναφερθείτε στα επισυναπτόμενα σχεδιαγράμματα για κάθε έλεγχο. Καταγράψετε τις μετρήσεις που παίρνετε με τα όργανα στο τετράδιό σας. 4. Σε περίπτωση που εντοπισθεί πρόβλημα σε οποιοδήποτε μέρος της εγκατάστασης, αφού γίνουν οι κατάλληλες διορθωτικές ενέργειες, θα πρέπει να επαναληφθεί ο έλεγχος και να εξασφαλισθούν σωστές μετρήσεις. 5. Εφόσον ολοκληρωθούν οι ελέγχοι και τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά, συνδέστε την εγκατάσταση στο δίκτυο.

21 Ενεργοποιήστε προσεκτικά τα κυκλώματα από τους
μικροδιακόπτες (MCB) στον πίνακα διανομής και ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του κάθε κυκλώματος. Γράψετε τη διαδικασία ελέγχου που ακολουθήσατε στο τετράδιό σας. Για τους ελέγχους που χρησιμοποιήθηκαν όργανα μετρήσεως, αναφέρετε το όργανο που χρησιμοποιήσατε για κάθε έλεγχο / μέτρηση. 8. Συμπληρώστε τα απαραίτητα έντυπα που υποβάλλονται στην ΑΗΚ για έλεγχο με σκοπό την έγκριση της εγκατάστασης.


Κατέβασμα ppt "ΒΑΣΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google