Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

European multilingualism, ideal and reality, at risk Looking back into the future It is about time for a comprehensive and complementary European language.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "European multilingualism, ideal and reality, at risk Looking back into the future It is about time for a comprehensive and complementary European language."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 European multilingualism, ideal and reality, at risk Looking back into the future It is about time for a comprehensive and complementary European language & terminology policy and implementation Jan RoukensEuropean Terminology Summit, Oslo 11-12 October 2012 1

2 What we will discuss  A personal agenda  Academic & scientific languages under pressure  What type of university?  EU: multilingual society-multilingualism-polyglotism  Terminology infrastructure Jan RoukensEuropean Terminology Summit, Oslo 11-12 October 2012 2

3 Reminder globalisation of the banana Jan RoukensEuropean Terminology Summit, Oslo 11-12 October 2012 3

4 Jan RoukensEuropean Terminology Summit, Oslo 11-12 October 2012 4 HELP! Things of value are lost forever (artwork: Ossip Zadkine, Rotterdam monument)

5 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) National Technical University (NTUA)  Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος  Ο Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος ιδρύθηκε το 1982, με γνωστικό αντικείμενο τη μελέτη, από ποσοτική και ποιοτική άποψη, του υδάτινου περιβάλλοντος και των συναφών έργων Πολιτικού Μηχανικού. Καλύπτει εκπαιδευτικά και ερευνητικά (…)  Εφαρμοσμένης Υδραυλικής Εφαρμοσμένης Υδραυλικής  Λιμενικών Έργων Λιμενικών Έργων  Υγειονομικής Τεχνολογίας Υγειονομικής Τεχνολογίας  Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων Υδρολογίας και Αξιοποίησης Υδατικών Πόρων  Επιστημονικές και τεχνολογικές περιοχές  Μηχανική ρευστών, υδραυλική των επιφανειακών, υπογείων και θαλασσίων υδάτων  Τεχνική υδρολογία, αξιοποίηση και διαχείριση των υδατικών πόρων  Υδαυλικά έργα, φράγματα και υδροηλεκτρικά έργα  Λιμενικά παράκτια και θαλάσσια έργα  Ρύπανση και προστασία του παράκτιου περιβάλλοντος, υγειονομική τεχνολογία και οικολογία.  Department of Water Resources and Environmental Engineering  The Department of Water Resources and Environmental Engineering was established in 1982. The main scientific areas dealt with by the Department relate to both the qualitative and quantitative aspects of the aquatic environment and the related civil (….)  Applied Hydraulics Laboratory Applied Hydraulics Laboratory  Harbour Works Laboratory Harbour Works Laboratory  Sanitary Engineering Laboratory Sanitary Engineering Laboratory  Hydrology and Water Resources Utilization Laboratory Hydrology and Water Resources Utilization Laboratory  Scientific and technological areas  Fluid Mechanics; Surface, groundwater and maritime hydraulics  Engineering hydrology; Development and management of water resources  Hydraulic works; Dams; Hydropower plants  Ports, coastal and offshore engineering  Ecology; Sanitary engineering; Pollution and protection of the Environment. Jan RoukensEuropean Terminology Summit, Oslo 11-12 October 2012 5

6 Centrum voor Wiskunde en Informatica Amsterdam (Mathematics & Informatics)  Research groups  Research within CWI is organised into the following clusters:  Probability, Networks and Algorithms Probability, Networks and Algorithms  Software Engineering Software Engineering  Modelling, Analysis and Computing Modelling, Analysis and Computing  Information Systems Information Systems Each cluster consists of three or four groups.  Probability, Networks and Algorithms Probability, Networks and Algorithms  Algorithms, Combinatorics and Optimization Algorithms, Combinatorics and Optimization  Probability and Stochastic Networks Probability and Stochastic Networks  Cryptology Cryptology  Algorithms and Complexity Algorithms and Complexity  Software Engineering Software Engineering  Software Analysis and Transformation Software Analysis and Transformation  Foundations of Software Engineering Foundations of Software Engineering  Multi-agent and Adaptive Computation Multi-agent and Adaptive Computation  Distributed and Interactive Systems Distributed and Interactive Systems  Modelling, Analysis and Computing Modelling, Analysis and Computing  Computational and stochastic dynamics Computational and stochastic dynamics  Scientific Computing and Control Theory Scientific Computing and Control Theory  Multiscale Modelling and Nonlinear Dynamics Multiscale Modelling and Nonlinear Dynamics  Life Sciences Life Sciences  Information SystemsInformation Systems  Database Architectures Database Architectures  Interactive Information Access Interactive Information Access Jan RoukensEuropean Terminology Summit, Oslo 11-12 October 2012 6

7 Conversion to English-Taught Programmes in European Higher Education, % of total programmes ( source: Academic Cooperation Association 2007 ) European Terminology Summit, Oslo 11-12 October 2012 7 Jan Roukens

8 International conferences to discuss national languages for HE and science  Brussels, 2008 ( Dutch/English)  Ljubljana, 2009 ( Slovenian/English )  Tallinn, 2011 ( Estonian/English )  Future events: measures to facilitate the use of national languages for HE and science: such as publishing in the national languages, availability of scientific terminology Jan RoukensEuropean Terminology Summit, Oslo 11-12 October 2012 8

9 What type of university? I A university is a public organisation promoting the search for truth and the accumulation of knowledge, allowing future scholars to acquire knowledge for the benefit of the society in which they live and work and for their own benefit. The university pursues these goals primarily for the benefit of the nation where the university is established II A university is an autonomous organisation promoting the search for truth and the accumulation of knowledge, allowing future scholars to acquire knowledge for the benefit of the society at large and for their own benefit. The university pursues these goals in a global context and in competition with other universities. Jan RoukensEuropean Terminology Summit, Oslo 11-12 October 2012 9

10 EU policy: multilingual society - polyglotism - multilingualism  Use of every language should be allowed and facilitated, also in the information society (1996)  Europeans should learn – and be able to use! – at least two languages in addition to the mother tongue (2003)  Multilingualism is in the genes of the European Union and is part of the European identity (2007) Jan RoukensEuropean Terminology Summit, Oslo 11-12 October 2012 10

11 EU policy : safeguarding Multilingual European Society  EU internal language needs  Human translation  Technological orientation  MLAP: translation technology  Language Engineering  Societal orientation  Multipurpose language & terminology resources  Multilingual Information Society Jan RoukensEuropean Terminology Summit, Oslo 11-12 October 2012 11

12 Terminology infrastructure  Goal: the availability of high quality terminology for all purposes for all languages, in an international context  EU and national agencies to monitor & promote  EU and national terminology service centres (TSCs)  Networks of domain specialists, clustered by sector  Terminology publishers  Standards bodies  Terminology schools  Associations of terminology professionals  Research: terminometrics, ontology, coding.. Jan RoukensEuropean Terminology Summit, Oslo 11-12 October 2012 12

13 Great expectations, according to the European Treaty Preamble, 1957, Heads of State...... DESIRING to deepen the solidarity between their peoples while respecting their history, their cultures and their traditions Jan RoukensEuropean Terminology Summit, Oslo 11-12 October 2012 13


Κατέβασμα ppt "European multilingualism, ideal and reality, at risk Looking back into the future It is about time for a comprehensive and complementary European language."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google