Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

SUSCON Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Εφαρμογή Λογισμικού Building Design and Assessment.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "SUSCON Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Εφαρμογή Λογισμικού Building Design and Assessment."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 SUSCON Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Εφαρμογή Λογισμικού Building Design and Assessment Tool Εφαρμογή Λογισμικού Building Design and Assessment Tool Αθήνα, 11 Απριλίου 2008 Πανίκος Παλόχης / P.P.P. Operations Manager - CYBARCO PLC. Πανεπιστήμιο Κύπρου

2 Κτηριακές εγκαταστάσεις των Επιστημών και Τεχνολογίας Κτηριακές εγκαταστάσεις των Επιστημών και Τεχνολογίας ● Μελέτη του έργου από τα αρχιτεκτονικά γραφεία Α. Κυπριανού & συνεργάτες (Κύπρος) και MCA Mario Cuccinella (Ιταλία) ● Το συγκρότημα αποτελείται από τρία κτήρια τα οποία καταλαμβάνουν έκταση 22.500 τ.μ.  Κτήριο Επιστημών & Τεχνολογίας – 01 Τμήματα Μαθηματικών – Στατιστικής και Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, ( 8,925m2).  Κτήριο Επιστημών & Τεχνολογίας –02 Τμήματα Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, (10,628m2).  Χώροι διδασκαλίας, (3,133m2).

3 Κτηριακές εγκαταστάσεις των Επιστημών και Τεχνολογίας Κτηριακές εγκαταστάσεις των Επιστημών και Τεχνολογίας ● Χαρακτηρίζεται από απλότητα και σαφήνεια. ● Τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν, γυαλί, επένδυση από αλουμίνιο, εμφανές σκυρόδεμα, μέταλλο συντείνουν στη δημιουργία αυτής της εικόνας. ● Σύγχρονο κτήριο με βιοκλιματική αρχιτεκτονική προσέγγιση. ● Υποστηρίζεται από το κέντρο ενέργειας για τις ανάγκες του σε θέρμανση ψύξη. ● Κεντρικός βιολογικός σταθμός

4 Κτηριακές Εγκαταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Κτηριακές Εγκαταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

5 Μελέτη του έργου από τα αρχιτεκτονικά γραφεία Αλέκου Γαβριηλίδη (Κύπρος) και Αλέξανδρου Τομπάζη (Αθήνα) ● Αποτελείται από τρία κτήρια τα οποία αναπτύσσονται σε πέντε επίπεδα και καταλαμβάνουν έκταση 17.000 τ.μ. ● Συμπληρώνεται περ. ένας χρόνος από την έναρξη των εργασιών και αναμένεται να αποπερατωθεί μέσα σε 20 μήνες. Κατασκευάστρια εταιρεία είναι η «CYBARCO Plc», ● Το ολικό κόστος αναμένεται να φθάσει τα 20 εκατ. ευρώ

6 Κτηριακές Εγκαταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Κτηριακές Εγκαταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης ● Στο πρώτο κτήριο του συγκροτήματος χωροθετείται το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής και η Διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΜΒΑ). Ιδιαίτερη σημασία έχει δοθεί στα αμφιθέατρα του Τμήματος τα οποία προορίζονται για τη διδασκαλία των Μεταπτυχιακών Μαθημάτων. Τα αμφιθέατρα όπως επίσης οι γραφειακοί χώροι και τα εργαστήρια διαθέτουν σύγχρονη τεχνική υποδομή και υποστήριξη τελευταίας τεχνολογίας όσον αφορά τα θέματα λειτουργίας και διδασκαλίας. ● Στο δεύτερο κτήριο χωροθετείται το Τμήμα Οικονομικών, τα γραφεία της Κοσμητείας της Σχολής και η Διεύθυνση της Ερευνητικής Μονάδας Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών Μελετών.

7 Κτηριακές Εγκαταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης ● Στο τρίτο κτήριο χωροθετείται το δεύτερο σύμπλεγμα χώρων διδασκαλίας (ΧΩΔ02) το οποίο παρέχει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης μέχρι 2.320 ατόμων και περιλαμβάνει ένα αμφιθέατρο 250 ατόμων, τρία μικρότερα αμφιθέατρα, αίθουσες διδασκαλίας, τον πυρήνα κλασσικών σπουδών και κυλικείο. ● Οι καθαρές γραμμές, η λιτή διάταξη των χώρων, οι αυστηροί ορθογώνιοι όγκοι των κτηρίων συνθέτουν τη μοντέρνα εικόνα που αναμένεται να επιφέρει η ολοκλήρωση του έργου στον άμεσα περιβάλλοντα χώρο.

8 Κτηριακές Εγκαταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης ● Μέσα από τους ελεύθερους χώρους που δημιουργεί η χωροθέτηση των τριών κτηρίων εκτείνεται ο άξονας σύνδεσης της κυκλοφορίας, μια οργανική σύνδεση των τριών κτηρίων και οριοθετεί τη νοητή γραμμή έμφασης με κατάληξη τον Πενταδάκτυλο. ● Η σύνδεση επιτυγχάνεται με μια μεταλλική γέφυρα σε δύο επίπεδα. ● Στο έργο δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη δημιουργία σύγχρονων κτηρίων με ευχάριστη εσωτερική ατμόσφαιρα με βιοκλιματική αρχιτεκτονική προσέγγιση. ● Επίσης όλα τα κτήρια είναι προσβάσιμα από άτομα με μειωμένη κινητικότητα.

9 Ecodesign: Περιβαλλοντικά κριτήρια Ecodesign: Περιβαλλοντικά κριτήρια Περιβαλλοντική επίδοση ● Αξιοποίηση προφερόμενης γης και χωροταξία. ● Ενέργεια – Ατμοσφαιρική ρύπανση ● Υγεία & Ασφάλεια- Ικανοποίηση λειτουργικών αναγκών των χρηστών ● Αξιοποίηση πόρων/υλικών ● Ορθολογική χρήση νερού εξοικονόμηση

10 Ecodesign: Οικονομικά κριτήρια Οικονοµική επίδοση  Τοπική οικονομία  Απόδοση κτιρίου  Προσαρμοστικότητα  Λειτουργικά έξοδα  Επενδυτικό κόστος

11 Ecodesign: Βαρύτητα κριτηρίων Ecodesign: Βαρύτητα κριτηρίων Απόδοση βαρύτητας σε κάθε παράμετρο και υπολογισμός της ολικής βαρύτητας για την κάθε ομάδα κριτηρίων σαν το γινόμενο των τριών. ● Εύρος επίδρασης - Spatial extent of effect (3=global, 2=national or regional, 1=building or site) ● Μέγεθος επίδρασης - Intensity of effect (3= direct or strong, 2=moderate, 1=indirect or weak) ● Διάρκεια επίδρασης - Duration of effect (3 for > 50 yr, 2 for > 10 yr, 1 for < 10yr)

12 Ecodesign: Βαρύτητα κριτηρίων Ecodesign: Βαρύτητα κριτηρίων Απόδοση βαρύτητας σε κάθε υποπαράμετρο ανάλογα με την αξιολόγηση του χρήστη. Energy & Atmospheric pollution100% Site Design & Building Orientation8% Building Envelope12% Foundation Systems5% Lighting15% Mechanical Heating & Cooling Systems20% Water Heating15% Renewable Energy10% Air Pollution15%

13 Αξιοποίηση προφερόμενης γης ● Επιλογή χώρου ανέγερσης ● Πρόσβαση σε δημόσιες συγκοινωνίες ● Μέτρα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος ● Αποκατάσταση χώρου εργασιών ● Ελαχιστοποίηση μη διαπερατών επιφανειών με την επιλογή υλικών και το σχεδιασμό των εξωτερικών χώρων ● Διατάραξη φυσικής πορείας των νερών ● Μόλυνση του εδάφους /αέρα κατά την φάση της κατασκευής. ● Χρήση τεχνικών σκίασης

14 Ενέργεια - Ατμοσφαιρική ρύπανση Ενέργεια - Ατμοσφαιρική ρύπανση ● Σχεδιασμός εργοταξίου και χωροθέτηση κτιρίου  Στοιχεία βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής (προσανατολισµός, παθητικά συστήµατα, ανοίγματα, φυσικός φωτισµός κλπ) ● Κέλυφος κτιρίου  Διπλά γυαλιά, με χαμηλό low-e επιτρέπει ηλιακό φως να διέλθει παρέχοντας παράλληλα θερμική μόνωση.  Παρεμπόδιση απωλειών  Επιλογή υλικών στη κατασκευή και άλλων λύσεων που ελαχιστοποιούν την απώλεια θερμότητας.

15 Ενέργεια - Ατμοσφαιρική ρύπανση ● Συστήματα Θεμελίωσης  Θερμομόνωση κάτω από την πλάκα  Θερμομόνωση θεμελίωσης  Θερμομόνωση στα υπόγεια. ● Φωτισμός  Φωτιστικά energy star  Συστήματα φωτισμού και αυτοματισμοί  Εγκατάσταση Φωταγωγών σε χώρους περιορισμένου φυσικού φωτισμού.  Εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης και χρονοδιακοπτών για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων.  Χρήση φυσικού φωτισμού

16 Ενέργεια - Ατμοσφαιρική ρύπανση ● Μηχανολογικές εγκαταστάσεις  Συστήματα θέρμανσης / Ψύξης  Σχεδιασμός συστημάτων και διαστασιολόγηση με την χρήση λογισμικών ηλεκτρ. Υπολογιστών  Διαχωρισμός σε ζώνες  Χρήση προγραμματιζόμενων θερμοστατών χώρων  Θέρμανση πατώματος  Μηχανήματα εξοπλισμός τύπου energy star  Κεντρική θέση μονάδας θέρμανσης.  Θερμομονωμένες σωληνώσεις νερού ψύξης θέρμανσης και αεραγωγοί για να ελαχιστοποιηθούν τυχόν απώλειες θερμικές και ποσοτικές/αέρα.  Τεχνικές φυσικού εξαερισμού / δροσισμού  Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ΤΡΟΜΠΕ τοίχος μάζας με θυρίδες.  Χρήση τεχνικών ανάκτησης θερμότητας στα συστήματα εξαερισμού

17 Ενέργεια - Ατμοσφαιρική ρύπανση ● Θερμό νερό χρήσης  Θέση θερμοστάτη  Θερμομόνωση σωληνώσεων και δοχείου θέρμανσης ζεστού νερού  Ανάκτηση θερμότητας στις αποχετεύσεις ● Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας  Ηλιακά πλαίσια  Φωτοβολταικά πλαίσια  Ανεμογεννήτρια  Γεωθερμία ● Ρύπανση του αέρα  Ψυκτικά αέρια φιλικά για το ΟΖΟΝ

18 Υγεία & Ασφάλεια Υγεία & Ασφάλεια ● Ποιότητα αέρα εσωτερικών χώρων  Υλικά που εκπέμπουν χαμηλές Πτητικές οργανικές ενώσεις  Σχεδιασμός και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος εξαερισμού  Τοπικός εξαερισμός σε κουζίνες / τουαλέτες  Ειδικά φίλτρα για συγκράτηση σωματιδίων  Αισθητήρες μονοξειδίου, διοξειδίου του άνθρακα  Σωστή και συχνή συντήρηση των συστημάτων  Πολιτική μη καπνίσματος στους εσωτερικούς χώρους  Απορρόφηση ραδόνιου από το υπέδαφος  Χώροι στάθμευσης μακριά από τους χώρους διαμονής

19 Υγεία & Ασφάλεια ● Θερμική, οπτική και ακουστική άνεση  Επίτευξη συνθηκών θερμικής άνεσης  Ελάχιστος φυσικό φωτισμός  Μηχανήματα χαμηλών εκπομπών θορύβου  Απομάκρυνση μηχανημάτων συστημάτων μηχανολογικών, μηχανών γραφείου από τους πιο ευαίσθητους χώρους.  Ηχομόνωση σε τοίχους και ταβάνια οροφής για αποφυγή δονήσεων/θορύβων

20 Αξιοποίηση πόρων - υλικών Αξιοποίηση πόρων - υλικών ● Ελαχιστοποίηση αναγκαίων πόρων και παραγομένων αποβλήτων  Συνθήκες για άνεση των χρηστών βάσει διεθνών προτύπων  Ελάχιστος φυσικός φωτισμός  Μηχανήματα που να εκπέμπουν χαμηλό θόρυβο  Απομάκρυνση θορυβωδών μηχανημάτων των μηχ. Εγκαταστάσεων  Ηχομόνωση τοίχων και ταβανιών ● Ανανεώσιμα υλικά ● Τοπικά παραγόμενα υλικά

21 Αξιοποίηση πόρων - υλικών Αξιοποίηση πόρων - υλικών ● Ανακυκλωμένα υλικά  Χρήση υλικών από ανακύκλωση με χαμηλή ενσωματωμένη ενέργεια ● Επαναχρησιμοποιημένα Υλικά  Ανακτώμενα από κατεδαφίσεις  Σχεδιασμός για αποδόμηση και όχι κατεδάφιση  Χρήση ανθεκτικών υλικών ● Ανακύκλωση στην κατασκευή /κατεδάφιση  Προγραμματισμός για ανακύκλωση κατά την διάρκεια των εργασιών  Διαχωρισμός απορριμμάτων κατά είδος σε μέταλλο, πλαστικό γυαλί και ξύλο για να σταλούν για ανακύκλωση σε εξωτερικούς συνεργάτες  Ανακύκλωση στο εργοτάξιο

22 Ορθολογική χρήση νερού Ορθολογική χρήση νερού ● Μείωση κατανάλωσης  Είδη υγιεινής χαμηλής ροής, με αισθητήρα  Τουαλέτες διπλής ρύθμισης  Ντούζ αντί μπάνιο  Πλυντήριο ρούχων με πόρτα από μπροστά  Πλυντήριο πιάτων υψηλής απόδοσης ● Διαχείριση νερού  Αποφυγή διαρροών με συχνή συντήρηση  Παρακολούθηση καταναλώσεων για εντοπισμό διαρροών.

23 Ορθολογική χρήση νερού Ορθολογική χρήση νερού ● Ανακυκλωμένο νερό  Εγκατάσταση διπλού κυκλώματος γκρίζο νερό /μαύρο νερό  Καθαρισμός γκρίζων νερών στον χώρο  Επαναχρησιμοποίηση για τουαλέτες / άρδευση ● Νερό της βροχής  Καθοδήγηση προς τους χώρους πρασίνου αντί στους υπονόμους  Εγκατάσταση συστήματος συλλογής και αποθήκευσης  Χρήση του νερού της βροχής για τουαλέτες/άρδευση  Συντήρηση για αποφυγή κουνουπιών  Εγκατάσταση συστήματος συλλογής στις οροφές κτιρίων

24 Οικονοµική επίδοση Οικονοµική επίδοση  Τοπική οικονομία  Απόδοση κτιρίου  Προσαρμοστικότητα  Λειτουργικά έξοδα  Επενδυτικό κόστος

25 Οικονοµική επίδοση Οικονοµική επίδοση ● Τοπική οικονομία  % της αξίας έχει κατασκευαστεί από ντόπιους εργολάβους  % της αξίας των υλικών/πρώτων υλών έχει προμηθευτεί από ακτίνα 50 χιλ  % της αξίας κατασκευής εξοπλισμού/ προκατασκευασμένων μερών έχει γίνει στη χώρα  % της αξίας των επιπλώσεων/τελειωμάτων έχει γίνει στη χώρα  % της συντήρησης/επισκευών έχουν ανατεθεί σε ντόπιους

26 Οικονοµική επίδοση Οικονοµική επίδοση ● Απόδοση κτιρίου  Αξιοποίηση χώρου σε σχέση με την ολική χωρητικότητα  Αξιοποίηση σε σχέση με τις διαθέσιμες ώρες ανά 24ωρο.  Πρόνοια χώρων σε σχέση με τα εθνικά πρότυπα.  Πρόσβαση σε τηλέφωνο/ιντερνέτ  Τα πράσινα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί τι αύξηση έχουν στο ολικό κόστος του κτιρίου

27 Οικονοµική επίδοση ● Προσαρμοστικότητα  Χώροι που διαθέτουν ύψος για πιθανή μετατροπή για άλλη χρήση  Σχεδιασμός επιτρέπει εξωτερική επέκταση  Εσωτερικά διαχωριστικά εύκολα σε αλλαγές  Εγκατάσταση συστημάτων που επιδέχονται μετατροπές  Σχεδιασμός θεμελίων για επέκταση προς τα πάνω

28 Οικονοµική επίδοση Οικονοµική επίδοση ● Λειτουργικά έξοδα  Συμβολή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μηνιαία βάση  Τοπικοί μετρητές για καταγραφή νερού και ενέργειας  % του κτιριακού συγκροτήματος μπορεί να καθαριστεί και να συντηρηθεί με απλά μηχανήματα και υλικά  % έχει μειωθεί η κατανάλωση νερού από τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για το σκοπό αυτό.  % των υλικών / μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο κτιριακό συγκρότημα τα προμηθεύουν ντόπιοι παραγωγοί.

29 Οικονοµική επίδοση Οικονοµική επίδοση ● Επενδυτικό κόστος  Δεν είναι ψηλότερο του 20% του συγκριτικού εθνικού μέσου κόστους για παρόμοια κτίρια.  Πόσο τοις εκατό του κτιριακού συγκροτήματος αποδίδεται σε τεχνολογία υλικά αυξημένου κύκλου ζωής  Απόσβεση 15 για επενδύσεις σε ΑΠΕ  Πόσο τοις εκατό του κόστους κατασκευής του κτιριακού συγκροτήματος έχει πληρωθεί για μηχανήματα ψηλής απόδοσης.  Επαναχρησιμοποίηση κτιρίων

30 Κτηριακές εγκαταστάσεις των Επιστημών και Τεχνολογίας

31 Κτηριακές εγκαταστάσεις των Επιστημών και Τεχνολογίας Πραγματικές τιμές Περιβαλλοντική επίδοση Max Credits Credits aquired Αξιοποίηση προφερόμενης γης και χωροταξία. 2113 Ενέργεια – Ατμοσφαιρική ρύπανση3224 Υγεία & Ασφάλεια- Ικανοποίηση λειτουργικών αναγκών των χρηστών 118 Αξιοποίηση πόρων/υλικών2111 Ορθολογική χρήση νερού εξοικονόμηση169 Οικονοµική επίδοση 10064

32 Κτηριακές εγκαταστάσεις των Επιστημών και Τεχνολογίας

33 Κτηριακές εγκαταστάσεις των Επιστημών και Τεχνολογίας Κανονικοποιημένες τιμές Περιβαλλοντική επίδοση Max Credits Credits aquired Αξιοποίηση προφερόμενης γης και χωροταξία. 10062 Ενέργεια – Ατμοσφαιρική ρύπανση10075 Υγεία & Ασφάλεια- Ικανοποίηση λειτουργικών αναγκών των χρηστών 10079 Αξιοποίηση πόρων/υλικών10052 Ορθολογική χρήση νερού εξοικονόμηση10059 Οικονοµική επίδοση 10064

34 Κτηριακές Εγκαταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Κτηριακές Εγκαταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

35 Κτηριακές Εγκαταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Πραγματικές τιμές Κτηριακές Εγκαταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Πραγματικές τιμές Περιβαλλοντική επίδοση Max Credits Credits aquired Αξιοποίηση προφερόμενης γης και χωροταξία. 2113 Ενέργεια – Ατμοσφαιρική ρύπανση3224 Υγεία & Ασφάλεια- Ικανοποίηση λειτουργικών αναγκών των χρηστών 118 Αξιοποίηση πόρων/υλικών2111 Ορθολογική χρήση νερού εξοικονόμηση169 Οικονοµική επίδοση 10074

36 Κτηριακές Εγκαταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Κτηριακές Εγκαταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

37 Κτηριακές Εγκαταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Κανονικοποιημένες τιμές Κτηριακές Εγκαταστάσεις Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Κανονικοποιημένες τιμές Περιβαλλοντική επίδοση Max Credits Credits aquired Αξιοποίηση προφερόμενης γης και χωροταξία. 10062 Ενέργεια – Ατμοσφαιρική ρύπανση10075 Υγεία & Ασφάλεια- Ικανοποίηση λειτουργικών αναγκών των χρηστών 10079 Αξιοποίηση πόρων/υλικών10051 Ορθολογική χρήση νερού εξοικονόμηση10059 Οικονοµική επίδοση 10074

38 Παρατηρήσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα Αξιοποίηση προφερόμενης γης και χωροταξία ● Η θέση των κτιρίων είναι δεδομένη στον χώρο από τον αρχικό σχεδιασμό της πανεπιστημιούπολης ● Ο προσανατολισμός είναι προκαθορισμένος ● Υπάρχουν αρκετοί εξωτερικοί χώροι σε πλακόστρωτα. ● Δεν έχει ληφθεί υπ’ όψη η φυσική πορεία των νερών ● Δε γίνεται αρκετή χρήση των τεχνικών σκίασης Ενέργεια – Ατμοσφαιρική ρύπανση ● Εγκατάσταση Φωταγωγών σε χώρους περιορισμένου φυσικού φωτισμού. ● Εγκατάσταση ανιχνευτών κίνησης και χρονοδιακοπτών για τον φωτισμό εξωτερικών χώρων.

39 Παρατηρήσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα ● Περιορισμένη χρήση φυσικού φωτισμού σε εργαστήρια. ● Θέρμανση πατώματος ● Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης, ΤΡΟΜΠΕ τοίχος μάζας με θυρίδες. ● Δεν εφαρμόζεται η λύση με εξωτερικό θερμοστάτη ● Δεν εφαρμόζεται η θερμομόνωση σωληνώσεων και δοχείου θέρμανσης ζεστού νερού ● Δεν εφαρμόζεται η ανάκτηση θερμότητας στις αποχετεύσεις ● Δεν συμπεριλαμβάνονται στον σχεδιασμό άλλες Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από την γεωθερμία

40 Παρατηρήσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα Υγεία & Ασφάλεια ● Δεν εφαρμόζονται αισθητήρες μονοξειδίου, διοξειδίου του άνθρακα και απορρόφηση ραδονίου από το υπέδαφος ● Η ηχομόνωση σε τοίχους /ταβάνια δεν εφαρμόζεται Αξιοποίηση πόρων/υλικών ● Δεν λαμβάνεται σοβαρά υπ’ όψη η ελαχιστοποίηση αναγκαίων πόρων και παραγομένων αποβλήτων ● Ανανεώσιμα υλικά /Τοπικά παραγόμενα υλικά /Ανακυκλωμένα υλικά ● Δεν γίνεται χρήση υλικών από ανακύκλωση με χαμηλή ενσωματωμένη ενέργεια ● Δεν υπάρχει επαναχρησιμοποίηση υλικών, ανακτώμενων από κατεδαφίσεις

41 Παρατηρήσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα ● Δεν γίνεται σχεδιασμός για αποδόμηση και όχι κατεδάφιση/καταστροφή, ανακύκλωση στην κατασκευή /κατεδάφιση, ανακύκλωση στο εργοτάξιο Ορθολογική χρήση νερού- εξοικονόμηση ● Δεν εφαρμόζονται - Ντούζ αντί μπάνιο - Πλυντήριο ρούχων με πόρτα από μπροστά - Πλυντήριο πιάτων υψηλής απόδοσης ● Νερό της βροχής Δεν εφαρμόζεται τίποτα από τα κριτήρια- Καθοδήγηση προς τους χώρους πρασίνου αντί στους υπονόμους - Εγκατάσταση συστήματος συλλογής και αποθήκευσης - Χρήση του νερού της βροχής για τουαλέτες/άρδευση - Συντήρηση για αποφυγή κουνουπιών -Εγκατάσταση συστήματος συλλογής στις οροφές κτιρίων

42 Παρατηρήσεις σε σχέση με τα αποτελέσματα Οικονομική απόδοση Κριτήρια που δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά ● Αξιοποίηση σε σχέση με τις διαθέσιμες ώρες ανά 24ωρο ● Χώροι που διαθέτουν ύψος για πιθανή μετατροπή για άλλη χρήση ● Εσωτερικά διαχωριστικά εύκολα σε αλλαγές ● Εγκατάσταση συστημάτων που επιδέχονται μετατροπές ● Σχεδιασμός θεμελίων για επέκταση προς τα πάνω ● Συμβολή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε μηνιαία βάση- Απόσβεση 15 για επενδύσεις σε ΑΠΕ ● Πόσο τοις εκατό της έχει μειωθεί η κατανάλωση νερού από τα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί για το σκοπό αυτό Επαναχρησιμοποίηση κτιρίων

43 SUSCON Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Ερωτήσεις/ Απορίες Πανεπιστήμιο Κύπρου


Κατέβασμα ppt "SUSCON Αειφόρος Κατασκευή στο Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα μέσω της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντων Εφαρμογή Λογισμικού Building Design and Assessment."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google