Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

3o Εργαστήριο Οργάνωση Παραγωγής I

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "3o Εργαστήριο Οργάνωση Παραγωγής I"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 3o Εργαστήριο Οργάνωση Παραγωγής I
EXTEND5 LT 3o Εργαστήριο Οργάνωση Παραγωγής I

2 Τύπος διαδικασίας παραγωγής
Διαδικασίες διακεκομμένων γραμμών ροής (παραγωγή κατά παρτίδες) Τα προϊόντα κινούνται σε περιορισμένο αριθμό προκαθορισμένων διαδρομών Συναντώνται σε μονάδες παραγωγής πολύπλοκου μηχανολογικού ή/και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού. Παράγουν είτε για αποθήκευση είτε κατά παραγγελία και διακρίνονται από μέτρια ευελιξία

3 Τι θα δούμε σήμερα!(1) Discrete Event Generators Routing Program
Select, DE Input

4 Τι θα δούμε σήμερα!(2) Discrete Event Routing Combine

5 Τι θα δούμε σήμερα!(3) Manufacturing (Mfg) Activities Queues Machine
Buffer

6 Τι θα δούμε σήμερα!(4) Manufacturing (Mfg) Generators
Downtime (Unscheduled) Schedule

7 Πρόβλημα Θεωρούμε ότι θέλουμε να μοντελοποιήσουμε το σύστημα παραγγελιών ενός εργοστασίου κατασκευής ψυγείων. Το εργοστάσιο παράγει 2 τύπους μοτέρ και δύο τύπους σκελετών ψυγείων. Παραγωγή batch , Moter 1:40 και Moter 2:50 κομμάτια ανά 100 ώρες. Το ίδιο ισχύει και για τους σκελετούς. Τα δεδομένα που έχουμε συλλέξει παρουσιάζονται στο παρακάτω πίνακα

8 Πρόβλημα Κατεργασία Χρόνοι Κατασκευή μοτέρ Ν(1, 0.25)
Κατασκευή σκελετών Ν(1, 0.3) Λήψη παραγγελιών Εxpro(1) Ικανοποίηση παραγγελιών 30 minutes Συναρμολόγηση παραγγελιών Ν(30,5)

9 Πρόβλημα Τύπος Παραγγελίας (2 συνδυασμοί) Παραγγελία Α
Moter1 + Skeletos 1 Παραγγελία Β Moter 2 + Skeletos 2 Θεωρούμε ότι από τις παραγγελίες που εισέρχονται στο σύστημα το 1/3 αυτών αφορά Παραγγελία Α και τα υπόλοιπα 2/3 αφορούν Παραγγελία Β.

10 ΠΡΟΧΕΙΡΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

11 Πρόβλημα Τύπος Παραγγελίας (4 συνδυασμοί) Παραγγελία Α Παραγγελία Β
Moter1 + Skeletos 1 Παραγγελία Β Moter 2 + Skeletos 2 Παραγγελία C Moter 1 + Skeletos 2 Παραγγελία D Moter 2 + Skeletos 1 Θεωρείστε ότι οι παραγγελίες εισέρχονται ισόποσα στο σύστημα

12 Πρόβλημα Θεωρούμε ότι στο συγκεκριμένο πρόβλημα για τη συντήρηση των μηχανών που κατασκευάζουν τα μοτέρ και τους σκελετούς ακολουθούμε 2 διαφορετικές πολιτικές συντήρησης. Έστω ότι για τη μηχανή των μοτέρ ακολουθούμε πολιτική προγραμματισμένης συντήρησης, κάθε 100 ώρες λειτουργίας με χρόνο συντήρησης 5 ώρες, ενώ τη μηχανή των σκελετών τη συντηρούμε όποτε παθαίνει βλάβη. Για τη δεύτερη περίπτωση έχουμε υπολογίσει οτι ο χρόνο μεταξύ των βλαβών εκφράζεται από εκθετική κατανομή με μέση τιμή 200 ώρες ενώ ο χρόνος επιδιόρθωσης της βλάβης εκφράζεται από κανονική κατανομή μέση τιμή 10 και τυπική απόκλιση 1 ώρα. Να μοντελοποιήσετε τη διαδικασία αυτή στο πρόβλημα.

13 Πρόβλημα Πολιτική συντήρησης
Προγραμματισμένη συντήρηση για τη μηχανή των μοτέρ κάθε 100 ώρες λειτουργίας με χρόνο συντήρησης 5 ώρες Απρογραμμάτιστη συντήρηση της μηχανής των σκελετών TBF: Exponential (200) TTR: Normal (10,1)


Κατέβασμα ppt "3o Εργαστήριο Οργάνωση Παραγωγής I"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google