Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης Ερευνητής A’ Υπεύθυνος Τομέα Α’ Αναπληρώτρια: Μαίρη Πάνου Τομέας Α΄ «Οδηγός και Όχημα» 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης Ερευνητής A’ Υπεύθυνος Τομέα Α’ Αναπληρώτρια: Μαίρη Πάνου Τομέας Α΄ «Οδηγός και Όχημα» 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης Ερευνητής A’ Υπεύθυνος Τομέα Α’ Αναπληρώτρια: Μαίρη Πάνου Τομέας Α΄ «Οδηγός και Όχημα» 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013

2 Υποτομείς •Εργαστήριο Α1: Τεχνολογίες «Καθαρών Οχημάτων» Υπεύθυνη: Ευαγγελία Γαϊτανίδου •Εργαστήριο Α2: Προηγμένα Συστήματα Υποβοήθησης του Οδηγού και Οδικής Ασφάλειας. Υπεύθυνη: Μαρία Γκέμου •Εργαστήριο Α3: Τεχνολογίες Κινητικότητας και Προσβασιμότητας. Υπεύθυνη: Μαίρη Πάνου •Εργαστήριο Α4: Εργαστήριο Πιλοτικών Δοκιμών Υπεύθυνη: Αικατερίνη Τούλιου. Ομάδα ΑΒ: Ανάπτυξη Εφαρμογών και Πρωτοτύπων τομέα Α’- Υποστήριξη υλοποίησης σε Α1-Α3 Υπεύθυνος: Κώστας Καλογήρου 1 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013

3 Προσωπικό •Δύναμη Τομέα: 18 ▫2 Ερευνητές ▫15 Επιστημονικοί Συνεργάτες •Ειδικότητες ▫2 Μηχανολόγοι Μηχανικοί ▫1 Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ▫2 Πολιτικοί Μηχανικοί ▫5 Μηχανικοί Η/Υ ▫2 Οικονομολόγοι ▫2 Ψυχολόγοι ▫3 Ειδικοί εργονομίας ▫1 Μηχανικός Τ.Ε. Οχημάτων •Επίπεδο Μόρφωσης ▫3 Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος ▫13 Κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος ▫2 Υποψήφιοι Διδάκτορες 2 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013

4 Ερευνητική υποδομή •Ημι-δυναμικός προσομοιωτής αυτοκινήτου. •Ημι-δυναμικός προσομοιωτής μοτοσυκλέτας. •Εξοπλισμένο ερευνητικό αυτοκίνητο για δοκιμές σε δρόμο. •Εξοπλισμένη ερευνητική μοτοσυκλέτα (υβριδική) για δοκιμές σε δρόμο. •Σύστημα εικονικής πραγματικότητας (επαναλειτουργεί και σε επέκταση). •Εξοπλισμένα «καθαρά» οχήματα. •Βαν για επίδειξη επιπτώσεων της χρήσης οινοπνεύματος στη συμπεριφορά οδήγησης. 3 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013

5 Τρέχοντα έργα 2013 ανά υποτομέα Εργαστήριο Α1 4 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013 Εργαστήριο Α1: Τεχνολογίες «καθαρών» οχημάτων Ενεργά έργα: 1 (Ένα) ACRONYMFULL TITLEΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Decomobil Support action to contribute to the preparation of future community research programme in user centred Design for ECO- multimodal MOBILity 01 /10/2011 → 30/09/2014

6 Τρέχοντα έργα 2013 ανά υποτομέα Εργαστήριο Α2 5 15 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013 Εργαστήριο Α2: Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και οδικής ασφάλειας Ενεργά έργα:3( Τρία) ACRONYMFULL TITLEΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Excross Enhanced cross-fertilization and synergies in research actions dealing with safety aspect 01 /10/2011 → 31/12/ 2013 FotsisEuropean Field Operational Test on Safe, Intelligent and Sustainable Road Operation 01/04/ 2011 → 30/09/ 2014 Υπεργολαβία (PeopleCert)PEOPLECERT INTERNATIONAL Ltd 01 /02/2013 → 31/01/2014

7 Τρέχοντα έργα 2013 ανά υποτομέα Εργαστήριο Α3 6 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013 Εργαστήριο Α3: Τεχνολογίες κινητικότητας και προσβασιμότητας Ενεργά έργα:6 (Έξι) ACRONYMFULL TITLEΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ CloudiPCloud platforms Lead to Open and Universal access for people with Disabilities and for All 01/11/2011 – 31/10/2015 ETNAETNA / European Thematic Network on Assistive Information and Communication Technologies 01/01/2011 - 31/12/2013 InterstressInternality in the Management and Treatment of Stress-Related Disorders 01/03/2010 - 30/11/2013 VeritasVirtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions To achieve Embedded Accessibility DesignS 01/01/2010 – 31/12/2013 UniversaalUNIVERsal open platform and reference Specification for Ambient Assisted Living 01/02/2010 – 31/01/2014 Istudent Trip (Έργο Ομάδας Β’) INTEGRATED SYSTEM FOR SECURE AND SAFE STUDENT TRANSPORTATION 28/03/2013 – 27/03/2015

8 Νέα Έργα 2013 Νέα Έργα 2013 Εργαστήριο Α1 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013 Εργαστήριο Α1: Τεχνολογίες «καθαρών» οχημάτων. Προτάσεις που έχουν υποβληθεί και αναμένεται απόφαση: 2 (δύο) ACRONYMFULL TITLEΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ Συνέργεια-ΕΚΕΤΑ (ΚΡΗΠΙΣ) Διεπιστημονική Συνεργασία στην Περιοχή "Ενέργεια και Περιβάλλον" για την Στρατηγική Ανάπτυξη, Διατήρηση της Αριστείας και Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας του ΕΚΕΤΑ, μέσω της Αξιοποίησης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων [με τομείς B & Γ] 01/05/2013 – 07/2015 SOLUTIONS Supporting the uptake of innovative sustainable urban mobility SOLUTIONS [με τομέα Γ] 36 μήνες 10

9 Νέα Έργα 2013 Εργαστήριο Α3 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013 Εργαστήριο Α3: Τεχνολογίες κινητικότητας και προσβασιμότητας Προτάσεις που έχουν υποβληθεί και αναμένεται απόφαση: 1 (Μία) ACRONYMFULL TITLEΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ (Prosperity4All)Ecosystem infrastructure for smart and personalized inclusion and PROSPERITY for ALL stakeholders (Prosperity4All) 36 μήνες 12

10 Προτάσεις που έχουν υποβληθεί και αναμένεται απόφαση 2013 Εργαστήριο Α2 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013 Εργαστήριο Α2: Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και οδικής ασφάλειας Προτάσεις που έχουν υποβληθεί και αναμένεται απόφαση: 1(μία) ACRONYMFULL TITLEΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙKEEP-ON-DRIVING24 μήνες 11

11 Προτάσεις που θα υποβληθούν Εργαστήριο Α1 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013 13 Εργαστήριο Α1: Τεχνολογίες «καθαρών» οχημάτων. Προτάσεις που θα υποβληθούν: 2 (δύο) ACRONYMFULL TITLEΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ SEE-Mobility“ E-Mobility Market Development Pillars & Promotion as Milestones for Defining Sustainable Policy Options And Evs Uptake in South East Europe” 24 μήνες ΟΙΚ-ΟΔΗΓΩ ΠΑΒΕΤ 2013 24 μήνες

12 Προτάσεις που θα υποβληθούν Εργαστήριο Α2 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013 14 Εργαστήριο Α2: Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης του οδηγού και οδικής ασφάλειας. Προτάσεις που θα υποβληθούν: 1 (μία). ACRONYMFULL TITLEΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ EASIS"Airport passenger's flow and security optimization" 24 μήνες

13 Σύνοψη •10 τρέχοντα έργα •Συνολικά 6 προτάσεις κατατέθηκαν •3 προτάσεις εγκρίθηκαν. •3 προτάσεις αναμένουν απόφαση. •1 πρόταση προς υποβολή 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013 19

14 Σύνοψη Επιστημονικού έργου •21 paper κατατέθηκαν σε συνέδρια με κρίση. •3 paper σε scientific journal. •1 διάκριση (Το έργο NOBEL αναγνωρίστηκε από την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Neelie Kroes, ως επιτυχές παράδειγμα στην περιοχή των ευφυών δικτύων (http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/smart-cities-nobel/)http://blogs.ec.europa.eu/neelie-kroes/smart-cities-nobel/ 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013 20

15 Σύνοψη Επιστημονικού έργου Ενδεικτικά αναφέρονται paper που κατατέθηκαν σε συνέδρια με κρίση. •Katerina TOULIOU, Dimitris MARGARITIS, Pavlos SPANIDIS, Stella NIKOLAOU, Dr BEKIARIS, E., "Evaluation of rider's support systems in Power Two Wheelers (PTWs)". TRA 2012, 23-26 April 2012 Athens, Greece. •Kostas KALOGIROU, Eleni CHALKIA, Dr BEKIARIS, E., Frederik Diederichs, "An application for the information of children according their school transportation". TRA 2012, 23-26 April 2012 Athens, Greece. •Evangelia GAITANIDOU, Dr BEKIARIS, E., "Research roadmap towards an accessible public transport system for all". TRA 2012, 23-26 April 2012 Athens, Greece. •Dr BEKIARIS, E., Stella Nikolaou, Proff Roberto Montanari, Andrea Spadoni, “Saferider-Evaluation and impact assessment of ARAS/OBIS functions in PTW’s to enhance rider comfort and safety”. TRA 2012, 23-26 April 2012 Athens. •Dr BEKIARIS, E., Dr PANOU, M., Kostas KALOGIROU, "Mobile applications for elderly with disabilities". IST AFRICA 2012, 9-11 May 2012 Dar es Salaam, Tanzania. •Dr BEKIARIS, E., Maria GEMOU, "Evaluation of accessible mobile applications following an iterative UCD plan". IST AFRICA 2012, 9-11 May 2012 Dar es Salaam, Tanzania. 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013 20

16 Σύνοψη Επιστημονικού έργου •Dr PANOU, M., "Personalized Guidance on the Mobile Phone for Travelers in Emergency ". IST AFRICA 2012, 9-11 May 2012 Dar es Salaam, Tanzania. •Dr BEKIARIS, E., Stella NIKOLAOU, Lars HUBNER, Dieter SAGE, Simone POZZI, Sara SILVANGI, " Classification and applicability of Road Safety principles and best practices across other transport modes “. 3rd Humanist Conference, 13-15 June 2012 Valencia, Spain •Eleni CHALKIA, Dr BEKIARIS, E., "Virtual and Augmented Environments and Realistic User Interactions to achieve embedded accessibility designs", VERITAS Project Use Cases methodological framework and outcomes. 5th IMETI Conference 2012, 17-20 July 2012 Orlando, USA. •Dr BEKIARIS, E., Matina LOUKEA, "Towards a Common Research Strategic Roadmap for the Transportation Sector in Europe and beyond". 5th IMETI Conference 2012, 17-20 July 2012 Orlando, USA. •Katerina TOULIOU, Dimitris MARGARITIS, Dr BEKIARIS, E., "A driver-rider interaction validation study in both simulated and real environments". 5th IMETI Conference 2012, 17-20 July 2012 Orlando, USA. •Dr BEKIARIS, E., Dr PANOU, M., Taxiarchis TSAPROUNIS, Katerina TOULIOU, “Health Monitoring and Support Mobile Phone Application for the Elderly”, Paper ID: 69. NETs 2012 17-19 August 2012, Bangkok, Thailand. •Dr BEKIARIS, E., Pavlos SPANIDES, Kostas KALOGIROU, “Patient Database Towards Stress Control Application”, Paper ID:12. NETs 2012 17-19 August 2012, Bangkok, Thailand. 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013 20

17 Σύνοψη Επιστημονικού έργου •Dr KOUTKIAS V., Dr BEKIARIS, E., Proff Nicos MAGLAVERAS, Maria GEMOU, “An Ontology-based Approach for User Profile Representation and Management in a Cloud Infrastructure”, Paper ID:15. NETs 2012 17-19 August 2012, Bangkok, Thailand. •Gregg C. Vanderheiden a, Jutta Treviranus b, Jose A. Martinez Usero, Dr BEKIARIS, E., Maria GEMOU and Amrish O. CHOURASIA, "Auto- Personalization: Theory, Practice and Cross-Platform Implementation“. HFES 56th Annual Meeting, October 22-26, 2012 Westin Boston Waterfront, Boston, Massachusetts. •Evangelia GAITANIDOU, “Detailed FOT in Greece for assessing the impact of nomadic devices within TeleFOT IP. Paper Number: EU 00293”, ITS Vienna 2012, 22-26 October 2012 Vienna, Austria. •Δ. Μαργαρίτης, Α. Τούλιου, Δρ Ε. Μπεκιάρης, "Διερεύνηση του κινδύνου που διατρέχουν οι ευπαθείς χρήστες των οδών λόγω των διερχόμενων "ήσυχων" υβριδικών ηλεκτρικών οχημάτων“. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, 25-26 Οκτωβρίου 2012 Βόλος, Ελλάδα. •Δ. Μαργαρίτης, Δρ Ε. Μπεκιάρης, Π. Ευγενικός, Γ. Γιαννής, "Πανευρωπαϊκή βάση λεπτομερούς συλλογής δεδομένων οδικών ατυχημάτων“. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας, 25-26 Οκτωβρίου 2012 Βόλος, Ελλάδα. 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013 20

18 Σύνοψη Επιστημονικού έργου •Dr BEKIARIS, E., GEMOU, M., Gregg Vanderheiden, “ Auto-configuration through Cloud: Initial Case Studies for Universal and personalized access for all”. IST Africa 2013, 28-31 May 2013 Nairobi-kenya. •Dr BEKIARIS, E., Dr PANOU Μ, Katerina TOULIOU, "HMI for elderly and disabled drivers to get safely real-time warnings and information while driving.“ WCTR 2013 15-18 July 2013, Rio-Brazil. •Dr PANOU, M., TOULIOU, K.,JIMENEZ, V., CABRERA, M.F. "An innovative system for guiding travellers through mobile phone in emergency situations.“ WCTR 2013 15-18 July 2013, Rio-Brazil. •Dr BEKIARIS, E., Touliou, K., Gaitanidou, E., Dr PANOU, M. "The impact of aftermarket devices on distance keeping and traffic efficiency“. WCTR 2013 15- 18 July 2013, Rio-Brazil. •Dr BEKIARIS, E, Aikaterini TOULIOU, “Comparison of driving performance in treated and untreated Obstructive Sleep Apnoea Syndrome (OSAS) patients and intoxicated healthy controls”. 20th International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety Conference (T2013) 25-28 August 2013, Brisbane-Australia. •Dr BEKIARIS, E, Aikaterini TOULIOU, “Effect of alprazolam (0.5mg) on driving performance of anxiety patients and healthy controls”. 20th International Council on Alcohol, Drugs and Traffic Safety Conference (T2013) 25-28 August 2013, Brisbane-Australia. 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013 20

19 Άλλες Δράσεις Δρ Ευάγγελος Μπεκιάρης κατέχει τις παρακάτω θέσεις : •Humanist Association President • Γενικός Γραμματέας EΛ.ΙΝ.Η.Ο •Avere Association, member of the Board •ETRR, Member of the Advisory Group 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου ΙΜΕΤ Θεσσαλονίκη, 30/04/2013 21


Κατέβασμα ppt "Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης Ερευνητής A’ Υπεύθυνος Τομέα Α’ Αναπληρώτρια: Μαίρη Πάνου Τομέας Α΄ «Οδηγός και Όχημα» 16 η Συνάντηση Επιστημονικού Συμβουλίου."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google