Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Σχεδιάζοντας μια eTwinning συνεργασία. Σημείο εκκίνησης … Ας υποθέσουμε ότι έχετε ήδη βρει συνεργάτη για να υλοποιήσετε συνεργατικά ένα έργο eTwinning,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Σχεδιάζοντας μια eTwinning συνεργασία. Σημείο εκκίνησης … Ας υποθέσουμε ότι έχετε ήδη βρει συνεργάτη για να υλοποιήσετε συνεργατικά ένα έργο eTwinning,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Σχεδιάζοντας μια eTwinning συνεργασία

2 Σημείο εκκίνησης … Ας υποθέσουμε ότι έχετε ήδη βρει συνεργάτη για να υλοποιήσετε συνεργατικά ένα έργο eTwinning, μέσω: –του εργαλείου Partner Finding και του δικτύου eTwinning –από άλλο δίκτυο σχολείων (π.χ. Comenius) ή παλιότερη συνεργασία από άλλο πρόγραμμα –με άλλο τρόπο Αντικειμενικές δυσκολίες: –Απόσταση, έλλειψη φυσικής επαφής –διαφορετική μητρική γλώσσα και κουλτούρα –Δεν γνωρίζετε τον συνεργάτη σας και τον τρόπο εργασίας του –Πως θα οργανώσετε και θα συντονίσετε ένα συνεργατικό έργο;

3 …Σχεδιάστε το έργο σας! Υπό αυτές τις συνθήκες, ο από κοινού αρχικός σχεδιασμός της κοινής σας δουλειάς θα αποβεί…σωτήριος για το έργο σας! Ένα έργο πρέπει εξαρχής να έχει: • Συγκεκριμένους Στόχους • Συγκεκριμένο Αποτέλεσμα Τα στάδια σχεδίασης ενός συνεργατικού έργου αφορούν την: • Προετοιμασία και την • Υλοποίηση του Ένα έργο είναι προτιμότερο: •Να προσαρμοστεί στη διδακτέα ύλη των δύο χωρών •Να εμπλέκει εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων •Να «αφορά» τους μαθητές ώστε να επιτευχθούν: •Η διαθεματικότητα, •Αποδοχή της συνεργασίας από το σχολείο •Η θετική προϊδέαση των μαθητών Επιπλέον: Ένα έργο eTwinning μπορεί να ιδωθεί συμπληρωματικά με άλλα σχολικά προγράμματα και διαγωνισμούς (π.χ. Περιβαλλοντική, Αγωγή Υγείας, Ευρωπαϊκοί διαγωνισμοί, Comenius) και να «κερδίσει» σε αποδοχή, πρωτοτυπία και παιδαγωγική αξία

4 Προετοιμασία Έργου Βρείτε ένα ενδιαφέρον θέμα συνεργασίας! Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπολογιστών του σχολείου σας Περιγράψτε το έργο σας Κινήστε το ενδιαφέρον του σχολείου σας

5 Υλοποίηση Έργου Γνωριστείτε µε τους συνεργάτες σας Σχεδιάστε την ομαδική εργασία Σύμμαχος οι Νέες Τεχνολογίες Να μοιράζεστε και να δημοσιοποιείτε τα αποτελέσματα του έργου Να παρακολουθείτε την πρόοδο του έργου σας Εθνική και Πανευρωπαϊκή διάκριση του έργου σας Το τέλος του έργου: αξιολόγηση και διάχυση

6 Καλή ευόδωση στις συνεργασίες σας! eTwinning!

7 Προβλήματα στη συνεργασία; Ας συζητήσουμε.. •Στην επικοινωνία: –Παύση επικοινωνίας από έναν συνεργάτη –Παρανοήσεις λόγω της διαφορετικής μητρικής γλώσσας •Στον καθορισμό χρονοδιαγράμματος και πλάνου εργασίας: –Πότε; –διαφορετικές περίοδοι αργιών, διακοπών •Στον διαχωρισμό εργασίας: –Πότε; •Στην ανάθεση εργασιών στους μαθητές: –Διαμοιρασμός ρόλων με βάση τα ταλέντα τους –Κίνητρο το αντίδοτο της απροθυμίας •Στην ανταλλαγή των αρχείων δουλειάς μεταξύ των σχολείων: –Τεχνικές δυσκολίες –Μη τήρηση προθεσμιών –Άλλες δυσκολίες •Στο τελικό αποτέλεσμα: –χαμηλότερο των προσδοκιών –Οι παρανοήσεις προφανείς τώρα

8 Βρείτε ένα ενδιαφέρον θέμα συνεργασίας! Πως βαθμολογείτε το θέμα της συνεργασίας σας από την άποψη: •Των παιδαγωγικών στόχων; •Της προστιθέμενης αξίας που μπορεί να προσδώσει στο μάθημά σας; •Της «σαγήνης» που ασκεί στους μαθητές σας; •Των δυνατοτήτων εμπλοκής όλων των μαθητών και άλλων εκπαιδευτικών; •Της ταύτισης των μαθητών σας με τους ρόλους που τους αναθέτετε; •Της μοναδικότητάς του; •Της συμβατότητάς του με το πρόγραμμα σπουδών;

9 Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα των υπολογιστών του σχολείου σας •Αριθμός υπολογιστών και σύνδεση με το Διαδίκτυο; •Πότε είναι διαθέσιμο το εργαστήριο των υπολογιστών; •Υπάρχει ιστότοπος του σχολείου σας; •Την ηλ. δ/νση του σχολείου σας την ξέρετε; •Τί άλλο εξοπλισμό διαθέτει το σχολείο; (scanner, εκτυπωτή, ψηφιακή φωτ. μηχανή, βιντεοκάμερα κλπ.) •Ποια λογισμικά προγράμματα διαθέτει το σχολείο; (προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, εικόνας και βίντεο κτλ.)

10 Περιγράψτε το έργο σας •Περιγράψτε το έργο στους μαθητές σας όπως το έχετε ορίσει με τον συνεργάτη σας εκπαιδευτικό •Εμπλέξτε τους μαθητές σας στη διαδικασία περιγραφής – μέσω της διαδικασίας αυτής μπορείτε να συμπεράνετε τι τους παρακινεί! •Βρείτε από κοινού ένα μικρό, εκφραστικό και μοναδικό όνομα για το έργο σας •Λάβετε υπόψη σας τις εξής παραμέτρους: Θέμα συνεργασίας, τις γλώσσες συνεργασίας, επιθυμητά αποτελέσματα και τον χρόνο υλοποίησης Τα στοιχεία περιγραφής του έργου σας μπορείτε πάντα να τα τροποποιήσετε από το eTwinning Desktop Σχέδιο έργου Τίτλος έργου: Σύντομη περιγραφή του έργου: Θέμα (τα): Λέξεις κλειδιά: Γλώσσα (ες) επικοινωνίας: Ηλικία των μαθητών που συμμετέχουν: Ημερομηνία έναρξης: Ημερομηνία λήξης: Παιδαγωγική αξία έργου: Εργαλεία ΤΠΕ: Προφίλ του συνεργάτη: Πιθανές δραστηριότητες στο έργο/ή στην τάξη: Αναμενόμενα αποτελέσματα/ προϊόντα:

11 Ετοιμάστε μία μικρή παρουσίαση για το έργο σας με στόχο: •Να κερδίσετε τη συμπαράσταση του διευθυντή σας •Να παρακινήσετε και άλλους συναδέλφους σας από το σχολείο να εμπλακούν στο έργο •Να αναμειχθούν ενεργά οι μαθητές σας, η οποία να περιλαμβάνει: •Εισαγωγική ενημέρωση επί της δράσης eTwinning •Περιγραφή του έργου σας, στόχους έργου •Πειστικά επιχειρήματα και κίνητρα για εκπαιδευτικούς κ’ μαθητές, τη δ/νση του σχολείου, όπως: Κίνητρα για τη δ/νση του σχολείου: • Το «Άνοιγμα του σχολείου στην Ευρώπη» • Θετική Εικόνα για το σχολείο • Απόκτηση Διεθνούς Φήμης • eTwinning Label, Quality Label • Εθνικά και Πανευρωπαϊκά Βραβεία • Υλοποίηση διεθνών προγραμμάτων, χωρίς γραφειοκρατία! Κίνητρα για τους συναδέλφους σας: • Επικοινωνία των εκπαιδευτικών με ομολόγους • Ανταλλαγή παιδαγωγικών απόψεων και υλικού • Εφαρμογή νέων παιδαγωγικών μεθόδων • Χρήση των Νέων Τεχνολογιών επί πρακτέου • Τα ηλεκτρονικά εργαλεία eTwinning δεν απαιτούν εξειδικευμένη γνώση • Ευρωπαϊκή διάσταση Κίνητρα για τους μαθητές: • Η ενεργός ανάμειξη (βιωματική μάθηση) • Η Ευρωπαϊκή Διάσταση • Η συνεργατική εργασία • Η ανακάλυψή ενός νέου τρόπου μάθησης • Η μάθηση μέσα από τη διασκέδαση! Κινήστε το ενδιαφέρον του σχολείου σας

12 Γνωριστείτε µε τους συνεργάτες σας •Στείλτε ένα μήνυμα γνωριμίας µε το οποίο συστήνεστε εσείς και οι μαθητές σας •Περιγράψτε το σχολείο σας, την τάξη σας καθώς και την κοινότητα στην οποία κατοικείτε, τη διδασκαλία σας και τα ενδιαφέροντα των μαθητών σας Να είστε κοινωνικοί και συνεργάσιμοι. Αυτό είναι το «κλειδί» για να πραγματοποιήσετε τους κοινούς σας στόχους

13 Σχεδιάστε την ομαδική εργασία  Με τον εκπαιδευτικό – συνεργάτη σας: •Αν είναι δυνατόν, συγχρονίστε τα προγράμματα σπουδών σας με τη συνεργασία •Ξεκαθαρίστε τους στόχους σας και το ποιοτικό επίπεδο που θέλετε να προσεγγίσετε •Προετοιμάστε το χρονοδιάγραμμα, καταγράψτε τις εργασίες και κατανείμετε τις •Κάντε προτάσεις για τα τελικά παραδοτέα και τα μέσα ΤΠΕ που θα χρησιμοποιήσετε •Αποφασίστε για την αρχική δραστηριότητα η οποία θα παρακινήσει τους μαθητές σας να ξεκινήσουν!  Μέσα στην τάξη σας: •Συμφωνήστε με τους μαθητές σας για το είδος των δραστηριοτήτων που θα επιτελέσουν. •Κατανείμετε ρόλους στους μαθητές σας με βάση τα ταλέντα τους! Θα αφορούν έρευνα, συζήτηση και αρθρογράφηση; Ερωτήσεις προς τους μαθητές του άλλου σχολείου; Ανάπτυξη ενός ερωτηματολογίου και γκάλοπ μεταξύ δύο σχολείων; Τι άλλο; οι κοινωνικοί μαθητές την επικοινωνία, όσοι έχουν ταλέντο στις διαπροσωπικές σχέσεις τον συντονισμό της ομάδας, όσοι έχουν κλίση στις θετικές επιστήμες τον σχεδιασμό και την επίλυση προβλημάτων, όσοι διακρίνονται στην εύγλωττη διατύπωση τη συγγραφή και επιμέλεια κειμένων κτλ.

14 Σύμμαχος οι Νέες τεχνολογίες To eTwinning σας παρέχει εύχρηστα ηλεκτρονικά εργαλεία για την υλοποίηση της συνεργασίας σας μέσω του: TwinSpace! To TwinSpace είναι μια κλειστή συνεργατική πλατφόρμα επικοινωνίας, ανταλλαγής αρχείων, δημοσίευσης της δουλειάς σας κ.α., για εσάς & το σχολείο συνεργάτη •Άλλες συνεργατικές πλατφόρμες: BSCW, (http://bscw.gmd.de), Synergeia (http://bscl.fit.fraunhofer.de), FLE3 (http://fle3.uiah.fi)http://bscw.gmd.dehttp://bscl.fit.fraunhofer.dehttp://fle3.uiah.fi •Άλλα εργαλεία για σύγχρονη διαδικτυακή επικοινωνία chat, βίντεο: MSN (www.msn.com/), Yahoo Messenger (http://messenger.yahoo.com/), Skype (www.skype.com)www.msn.com/http://messenger.yahoo.com/www.skype.com •Wikipedia (www.wikipedia.org), Blogger (http://www.blogger.com/), Magazine Factory (http://www2.edu.fi/magazinefactory) κα.www.wikipedia.orghttp://www.blogger.com/http://www2.edu.fi/magazinefactory Το καλάθι με τα καλούδια του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου - www.sch.gr!www.sch.gr •Web hosting για σχολεία/εκπαιδευτικούς- οδηγοί δημιουργίας ιστοτόπων •Email υπηρεσία για όλους τους εκπαιδευτικούς •Video on Demand για δημοσίευση video •Click to meet (τηλεδιάσκεψη), eLearning (moodle) •OpenSoft (http://opensoft.sch.gr/): Ελεύθερο λογισμικό!http://opensoft.sch.gr/ •Πύλη ΥπΕΠΘ •Πύλη ΥπΕΠΘ με εκπαιδευτικό υλικό: www.e-yliko.grwww.e-yliko.gr Ενημερωθείτε για τις υπηρεσίες του SCH και την Πύλη ΥπΕΠΘ!

15 Να μοιράζεστε και να δημοσιοποιείτε τα αποτελέσματα του έργου …στο Twinspace ή στη σχολική ιστοσελίδα! …σε blog ή emagazine της επιλογής σας! •Ξεκινήστε νωρίς µε τη δημοσίευση των δραστηριοτήτων σας. Οι συμμετέχοντες θα χαίρονται να βλέπουν ότι το έργο μεγαλώνει και να στέλνουν τις εργασίες τους! Έτσι θα συντηρείτε το ενδιαφέρον τους! •Ενημερώνετε τους γονείς όταν δημοσιεύονται καινούργιες εργασίες για να διατηρείτε το ενδιαφέρον τους. Η συμβολή τους είναι σημαντική! •Ενημερώνετε τον δήμο σας, τοπικές αρχές, τοπικά ΜΜΕ και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς για το έργο σας. Με αυτό τον τρόπο του προσδίδετε μεγαλύτερη αξία και αναγνωρισιμότητα!

16 Να παρακολουθείτε την πρόοδο του έργου σας Στο eTwinning Desktop σας παρέχετε το TwinBlog Ένα εργαλείο καταγραφής της πορείας του έργου και παρακολούθησης της προόδου του Ανανεώνετε τακτικά το ΤwinBlog του έργου σας, καθώς: •Είναι ένα εργαλείο που βοηθά τις συνεργασίες στην παρακολούθηση της προόδου και των δραστηριοτήτων του έργου.

17 Εθνική και Πανευρωπαϊκή διάκριση του έργου σας •Παροχή eTwinning Label! Το eTwinning πιστοποιητικό σας •Προβολή στην Γκαλερί eTwinning! Των καλύτερων συνεργασιών πανευρωπαϊκά •Παροχή eTwinning Label Ποιότητας! Για την αναγνώριση των ποιοτικών έργων eTwinning •Εθνικά Βραβεία eTwinning! Για την βράβευση των καλύτερων έργων eTwinning σε εθνικό επίπεδο •Πανευρωπαϊκά Βραβεία eTwinning! Για την βράβευση των καλύτερων έργων eTwinning σε πανευρωπαϊκό επίπεδο

18 Το τέλος του έργου: αξιολόγηση και διάχυση Αναρωτηθείτε: •Πόσο καινοτόμα ήταν η εργασία σας; •Σε ποιο βαθμό βελτίωσε η εργασία σας την επικοινωνία και τη συνεργασία ανάμεσα στους μαθητές; •Έδωσε το έργο κίνητρα ώστε να πάρουν μέρος και άλλοι; (στο προσωπικό του σχολείου, στους μαθητές, στους γονείς, στην τοπική κοινωνία); •Πως βοήθησε η αλληλεπίδραση με ομολόγους από άλλη ευρωπαϊκή χώρα τη μορφωτική και πολιτισμική εξέλιξη των μαθητών σας; •Ήταν αποτελεσματικό το έργο µε τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και μέσα αλλά και έξω από την τάξη; •Κατάφερε το έργο να εφοδιάσει τους μαθητές σας µε δεξιότητες για την αληθινή ζωή; •Ποιο είναι το κύριο μήνυμα της εργασίας σας; Παρουσιάστε τα αποτελέσματα του έργου σας σε μια εκδήλωση του σχολείου όπου θα είναι παρόντες όλοι: εκπαιδευτικοί, μαθητές, γονείς!


Κατέβασμα ppt "Σχεδιάζοντας μια eTwinning συνεργασία. Σημείο εκκίνησης … Ας υποθέσουμε ότι έχετε ήδη βρει συνεργάτη για να υλοποιήσετε συνεργατικά ένα έργο eTwinning,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google