Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Στις επόμενες διαφάνειες κάνε κλικ πάνω στη λέξη-συναίσθημα που νομίζεις πως είναι σωστή και έλεγξε τις ικανότητές σου! Υλικό για το πρόγραμμα ανάπτυξης.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Στις επόμενες διαφάνειες κάνε κλικ πάνω στη λέξη-συναίσθημα που νομίζεις πως είναι σωστή και έλεγξε τις ικανότητές σου! Υλικό για το πρόγραμμα ανάπτυξης."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Στις επόμενες διαφάνειες κάνε κλικ πάνω στη λέξη-συναίσθημα που νομίζεις πως είναι σωστή και έλεγξε τις ικανότητές σου! Υλικό για το πρόγραμμα ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον 5 ο Δ.Σ.Χολαργού 2010-2011 Αναζήτηση –επιλογή φωτογραφιών: Κατσιφή Σπυριδούλα, Εφαρμογή: Μίτσης Παναγιώτης

2 ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ – ΛΥΠΗ – ΦΟΒΟΣ - ΠΟΝΟΣΛΥΠΗ ΦΟΒΟΣΠΟΝΟΣ

3 ΠΙΣΩ

4 ΕΠΟΜΕΝΟ

5 ΧΑΡΑ ΧΑΡΑ – ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ - ΑΠΟΛΑΥΣΗ – ΕΞΑΨΗΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑΑΠΟΛΑΥΣΗ ΕΞΑΨΗ

6 ΠΙΣΩ

7 ΕΠΟΜΕΝΟ

8 ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ – ΛΥΠΗ – ΦΟΒΟΣ - ΠΟΝΟΣΛΥΠΗ ΦΟΒΟΣΠΟΝΟΣ

9 ΠΙΣΩ

10 ΕΠΟΜΕΝΟ

11 ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ - ΦΟΒΟΣ – ΛΥΠΗ –ΠΟΝΟΣΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑΦΟΒΟΣΛΥΠΗ ΠΟΝΟΣ

12 ΠΙΣΩ

13 ΕΠΟΜΕΝΟ

14 ΕΚΠΛΗΞΗΕΚΠΛΗΞΗ – ΧΑΡΑ – ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ- ΦΟΒΟΣΧΑΡΑΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑΦΟΒΟΣ

15 ΠΙΣΩ

16 ΕΠΟΜΕΝΟ

17 ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ – ΛΥΠΗ – ΘΡΗΝΟΣ - ΑΠΟΓΝΩΣΗΛΥΠΗΘΡΗΝΟΣΑΠΟΓΝΩΣΗ

18 ΠΙΣΩ

19 ΕΠΟΜΕΝΟ

20 ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ – ΛΥΠΗ – ΠΡΟΣΜΟΝΗ – ΦΟΒΟΣΛΥΠΗΠΡΟΣΜΟΝΗΦΟΒΟΣ

21 ΠΙΣΩ

22 ΕΠΟΜΕΝΟ

23 ΜΟΝ ΑΞΙΑ ΜΟΝ ΑΞΙΑ – ΚΟΥΡΑΣΗ – ΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑ – ΠΟΝΟΣΚΟΥΡΑΣΗΜΕΛΑΓΧΟΛΙΑΠΟΝΟΣ

24 ΠΙΣΩ

25 ΕΠΟΜΕΝΟ

26 ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΛΥΠΗ ΣΤΕΝΑΧΩΡΙΑ ΘΛΙΨΗ

27 ΠΙΣΩ

28 ΕΠΟΜΕΝΟ

29 ΦΙΛΙΑΦΙΛΙΑ – ΧΑΡΑ – ΑΓΑΠΗ - ΙΣΟΤΗΤΑΧΑΡΑ ΑΓΑΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑ

30 ΠΙΣΩ

31 ΕΠΟΜΕΝΟ

32 ΑΝΙΑ ΠΟΝΟΣ ΚΟΥΡΑΣΗ ΘΥΜΟΣ

33 ΠΙΣΩ

34 ΕΠΟΜΕΝΟ

35 ΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑΠΕΡΙΕΡΓΕΙΑ – ΛΥΠΗ – ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ – ΧΑΡΑΛΥΠΗ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΧΑΡΑ

36 ΠΙΣΩ

37 ΕΠΟΜΕΝΟ

38 ΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑΟΜΑΔΙΚΟΤΗΤΑ – ΦΙΛΙΑ – ΑΓΑΠΗ – ΧΑΡΑΦΙΛΙΑΑΓΑΠΗΧΑΡΑ

39 ΠΙΣΩ

40 ΕΠΟΜΕΝΟ

41 ΘΥΜΟΣ ΘΥΜΟΣ – ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ - ΦΙΛΙΑ - ΚΑΥΓΑΣΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑΦΙΛΙΑ ΚΑΥΓΑΣ

42 ΠΙΣΩ

43 ΕΠΟΜΕΝΟ

44 ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΛΥΠΗ ΘΡΗΝΟΣ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ

45 ΠΙΣΩ

46 ΕΠΟΜΕΝΟ

47 ΘΡΗΝΟΣ ΛΥΠΗ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ ΑΠΕΛΠΙΣΙΑ

48 ΠΙΣΩ

49 ΕΠΟΜΕΝΟ

50 ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ ΣΥΓΚΙΝΗΣΗ - ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑ – ΛΥΠΗ - ΦΟΒΟΣΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΛΥΠΗΦΟΒΟΣ

51 ΠΙΣΩ

52 ΕΠΟΜΕΝΟ

53 ΑΝΘΡΩΠΙΑΑΝΘΡΩΠΙΑ – ΦΙΛΙΑ – ΑΓΑΠΗ - ΣΤΟΡΓΗΦΙΛΙΑΑΓΑΠΗΣΤΟΡΓΗ

54 ΠΙΣΩ

55 ΕΠΟΜΕΝΟ

56 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΗ – ΜΟΝΑΞΙΑ – ΛΥΠΗ - ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ– ΜΟΝΑΞΙΑ ΛΥΠΗΑΔΙΑΦΟΡΙΑ

57 ΠΙΣΩ

58 ΕΠΟΜΕΝΟ

59 ΣΤΟΡΓΗΣΤΟΡΓΗ – ΦΙΛΙΑ – ΛΥΠΗ – ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑΦΙΛΙΑΛΥΠΗΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ

60 ΠΙΣΩ

61 ΕΠΟΜΕΝΟ

62 ΕΠΙΒΟΛΗΕΠΙΒΟΛΗ – ΘΥΜΟΣ – ΜΙΣΟΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΑΘΥΜΟΣ ΜΙΣΟΣΔΙΑΦΩΝΙΑ

63 ΠΙΣΩ

64 ΕΠΟΜΕΝΟ

65 ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΥΜΟΣ ΧΑΡΑ ΘΡΗΝΟΣ

66 ΠΙΣΩ

67 ΕΠΟΜΕΝΟ

68 ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΝΟΣ ΥΠΟΜΟΝΗ ΦΟΒΟΣ

69 ΠΙΣΩ

70 ΕΠΟΜΕΝΟ

71 ΘΥΜΟΣΘΥΜΟΣ – ΛΥΠΗ – ΧΑΡΑ - ΦΟΒΟΣΛΥΠΗΧΑΡΑΦΟΒΟΣ

72 ΠΙΣΩ

73 ΕΠΟΜΕΝΟ

74 ΔΟΛΟΣΔΟΛΟΣ – ΦΙΛΙΑ – ΜΙΣΟΣ - ΦΟΒΟΣΦΙΛΙΑ ΜΙΣΟΣ ΦΟΒΟΣ

75 ΠΙΣΩ

76 ΕΠΟΜΕΝΟ

77 ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΘΥΜΟΣ ΦΟΒΟΣ ΠΟΝΟΣ

78 ΠΙΣΩ

79 ΕΠΟΜΕΝΟ

80 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΑ ΠΟΝΟΣ ΜΟΝΑΞΙΑ

81 ΠΙΣΩ

82 ΕΠΟΜΕΝΟ

83 ΥΠΕΡΟΨΙΑ ΘΥΜΟΣ ΜΙΣΟΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ

84 ΠΙΣΩ

85 ΕΠΟΜΕΝΟ

86 ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΦΟΒΟΣ ΧΑΡΑ ΛΥΠΗ

87 ΠΙΣΩ

88 ΕΠΟΜΕΝΟ

89


Κατέβασμα ppt "Στις επόμενες διαφάνειες κάνε κλικ πάνω στη λέξη-συναίσθημα που νομίζεις πως είναι σωστή και έλεγξε τις ικανότητές σου! Υλικό για το πρόγραμμα ανάπτυξης."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google