Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Θεωρητική & Πραγματική Ενεργειακή Συμπεριφορά των Ελληνικών Κατοικιών

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Θεωρητική & Πραγματική Ενεργειακή Συμπεριφορά των Ελληνικών Κατοικιών"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Θεωρητική & Πραγματική Ενεργειακή Συμπεριφορά των Ελληνικών Κατοικιών
Κ.Α. Μπαλαράς, PhD FASHRAE Δρ. Μηχ/γος Μηχ/κός, Δ/ντης Ερευνών ΙΕΠΒΑ-ΕΑΑ Ε. Δασκαλάκη, Κ. Δρούτσα, Σ. Κοντογιαννίδης Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας XX ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης Ανάπτυξης «Ενέργεια στα Κτήρια», 31 Μαϊου 2014, Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE & ΤΕΕ-ΤΚΜ

2 ΚΤΙΡΙΑ 270 εκατ. κτίρια 25 109 m2 4 εκατ. κτίρια 300 εκατ. m2
Πηγή: Eurostat pocketbooks, 2013 Πηγή: Energy Balance Sheets , EUROSTAT (2013) 2 Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, EUROSTAT

3 E.O. Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων
EPBD (91/2002) 2006 2009 EPBD recast (31/2010) N.4122/2013 ΝΖΕΒ Τέλος δεκαετίας 2021 3 Πηγή: Dascalaki et al Energy Certification of Hellenic Buildings: First findings, Energy & Buildings 65:

4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΠΕΑ Η Δ Κατοικίες Τριτογενή Θέρμανση Ψύξη ΖΝΧ
Κλιματική Ζώνη Α Β Γ Δ Μονοκατ Πολυκατ Μ.Ο. Μονοκατ Μ.Ο. Πολυκατ Συνολική πρωτογενής κατανάλωση (kWh/m2) Πηγή: Buildingcert Κατοικίες Η Τριτογενή Δ Θέρμανση Ψύξη ΖΝΧ Κλιματική Ζώνη Α Β Γ Δ Πηγή: Dascalaki et al Energy Certification of Hellenic Buildings: First findings, Energy & Buildings 65:

5 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Κατοικίες ΥΨΗΛΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ Γραφεία/Εμπορικά Ξενοδοχεία Νοσοκομεία Σχολεία Πηγές: Balaras et al European Residential Buildings and Empirical Assessment of the Hellenic Building Stock, Energy Consumption, Emissions & Potential Energy Savings, Building and Environment 42(3): Gaglia et al Empirical Assessment of the Hellenic Non-Residential Building Stock, Energy Consumption, Emissions and Potential Energy Savings, Energy Conversion and Management 48(4):

6 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΨΗΛΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ~10.4 TWh

7 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ενεργειακή φτώχεια

8 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ – ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΒΗΘ

9 Παράμετροι ταξινόμησης
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Ταξινόμηση κτιρίων σε ομάδες (τύπους) με κοινά ενεργειακά χαρακτηριστικά Οι τύποι καλύπτουν σε μεγάλο βαθμό το σύνολο του κτιριακού αποθέματος Τυπολογία Κατοικιών .A Παράμετροι ταξινόμησης Μέγεθος Ηλικία (Έτος ανέγερσης) Επιπλέον παράμετροι (πχ. κλίμα, ειδικές κατασκευές) Μέγεθος Μονοκατοικίες Πολυκατοικίες Ηλικία Προ 1980 Μετά το 2010 Κλίμα Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ 32 τύποι κατοικιών

10 Υπολογισμοί με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ για το μηχανικό για τον ιδιοκτήτη Υπολογισμοί με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

11 Υπολογισμοί με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΕ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση (kWh/m2) Περίοδος Αποπληρωμής (έτη) Σενάρια Υπολογισμοί με ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση (kWh/m2) Σενάρια Περίοδος Αποπληρωμής (έτη) Πηγή: Droutsa et al Ranking cost effective energy conservation measures for heating in Hellenic residential buildings, Energy & Buildings 65:

12 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Διπλά τζάμια Αεροστεγάνωση Θερμομόνωση οροφής Θερμομόνωση τοίχων Θερμομόνωση πυλωτής ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Λέβητας-καυστήρας ΦΑ (θέρμανση χώρων, ΖΝΧ) Νέος λέβητας πετρελαίου (θέρμανση χώρων, ΖΝΧ) Αυτοματισμοί Ετήσια συντήρηση λέβητα Υψηλών θερμοκρασιών ΑΘ ΑΠΕ Ηλιακά Θερμικά για ΖΝΧ ΑΠΕ ΦΒ στις στεγες (<10kW) σύνδεση με το δίκτυο 12

13 Ε.Ο. 31/2010 & 27/2012 ΠΡΟΣ ΤΑ NZEB Σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης κτίρια στο τέλος της 10ετίας Βελτίωση ενεργειακής απόδοσης κατά 20% μέχρι το 2020 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ λειτουργίας ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ εγκατεστημένων συστημάτων ΚΑΤΑΝΟΜΗ (μέγεθος – ηλικία) κτιρίων που έχουν υποστεί επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ απεικόνισης του κτιριακού αποθέματος Είναι αξιόπιστα ? ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ απόδοση των εθνικών στρατηγικών / δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ απόδοση των επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας Παρακολουθείται ?

14 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ)
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ) ΠΕΑ (520,000) Οικοδομική δραστηριότητα ΕΛΣΤΑΤ Έρευνα κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά Πρόσβαση στα δεδομένα (προσωπικά στοιχεία) ΠΕΑ Εξοικονόμηση Κατ’Οίκον (6,500) Συλλογή πραγματικών δεδομένων (Πριν & Μετά) EPBD recast (31/2010) NZEBs N.4067/2012 ΓΟΚ (πρωτογενή < 10kWh/m2) N.4122/2013 Ορισμός NZEB

15 ΠΕΑ (6,474 με στοιχεία πραγματικών καταναλώσεων - ΠΡΙΝ)
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Διορθωτικοί δείκτες υπολογιζόμενων / πραγματικών καταναλώσεων) ΠΕΑ (6,474 με στοιχεία πραγματικών καταναλώσεων - ΠΡΙΝ) Πραγματική κατανάλωση (kWh/m2) Υπολογιζόμενη κατανάλωση ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (kWh/m2) Υπολογιζόμενη κατανάλωση ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ (kWh/m2) Πηγή: Buildingcert

16 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ)
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πετρέλαιο σε ΦΑ Αυτοματισμοί Υψηλών θερμοκρασιών ΑΘ Πρώτα αποτελέσματα από την συλλογή νέων στοιχείων ΒΗΘΑ: τιμές αναφοράς για την περιοχή ΒHΘΠ: τιμές περιόδου Καιρικές συνθήκες Χρήση από ενοίκους Κανονικοποίηση με ΒΗΘ Αριθμός δείγματος 16

17 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ)
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ) 17

18 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ)
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ) ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Διπλά τζάμια Θερμομόνωση ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πετρέλαιο σε ΦΑ Αυτοματισμοί Υψηλών θερμοκρασιών ΑΘ Πρώτα αποτελέσματα ΒΗΘΑ: τιμές αναφοράς για την περιοχή ΒHΘΠ: τιμές περιόδου

19 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ)
ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ) ΚΕΛΥΦΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ Διπλά τζάμια Θερμομόνωση ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Πετρέλαιο σε ΦΑ Αυτοματισμοί Υψηλών θερμοκρασιών ΑΘ Πρώτα αποτελέσματα 19 ΒΗΘΑ: τιμές αναφοράς για την περιοχή ΒHΘΠ: τιμές περιόδου

20 για τη συνεχή παρακολούθηση της αποδοτικότητας ΜΕΕ
Energy Performance Indicator Tracking Schemes for the Continuous Optimisation of Refurbishment Processes in European Housing Stocks Εθνικές τυπολογίες Δείκτες ενεργειακής αναβάθμισης Δείκτες αποτελεσμα-τικότητας μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (ΜΕΕ) Ρεαλιστικά μοντέλα ενεργειακής απεικόνισης και ανάλυσης ΜΕΕ Πιλοτικές έρευνες σε τοπικό / εθνικό επίπεδο εργαλείο Μεθοδολογία για τη συνεχή παρακολούθηση της αποδοτικότητας ΜΕΕ Ρεαλιστική αξιολόγηση δυναμικού ΕΕ σε τοπικό / εθνικό επίπεδο 20

21 Ευχαριστώ για την προσοχή σας … Κ.Α. Μπαλαράς, PhD FASHRAE
Ευχαριστώ για την προσοχή σας … Κ.Α. Μπαλαράς, PhD FASHRAE «Ενέργεια στα Κτήρια», 31 Μαϊου 2014, Θεσσαλονίκη ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ASHRAE & ΤΕΕ-ΤΚΜ


Κατέβασμα ppt "Θεωρητική & Πραγματική Ενεργειακή Συμπεριφορά των Ελληνικών Κατοικιών"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google