Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

 Παραδοσιακά συμβατικά καύσιμα (γαιάνθρακες, πετρέλαιο, υγραέριο)  Εναλλακτικές πηγές ενέργειας › Γεωθερμία › Πυρηνική ενέργεια › Ενέργεια από τον Ήλιο.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: " Παραδοσιακά συμβατικά καύσιμα (γαιάνθρακες, πετρέλαιο, υγραέριο)  Εναλλακτικές πηγές ενέργειας › Γεωθερμία › Πυρηνική ενέργεια › Ενέργεια από τον Ήλιο."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2  Παραδοσιακά συμβατικά καύσιμα (γαιάνθρακες, πετρέλαιο, υγραέριο)  Εναλλακτικές πηγές ενέργειας › Γεωθερμία › Πυρηνική ενέργεια › Ενέργεια από τον Ήλιο › Ενέργεια από τα κύματα και τον άνεμο › Ενέργεια από υδατοπτώσεις / φράγματα › Ενέργεια από Βιομάζα

3

4

5

6

7  Στερεά καύσιμη ύλη απολιθωμένων οργανικών ιζημάτων  Κυρίως φυτικής προέλευσης που συσσωρεύτηκαν  Υπόκεινται στις διεργασίες ενανθράκωσης με αύξηση της περιεκτικότητας του άνθρακα  Συμβαίνει σήμερα, στα πρώτα στάδιά της, και στον γεωλογικό χρόνο στα επόμενα στάδια.

8  Φυτική ύλη  Τύρφη › Αρχικά συσσώρευση › Έπειτα, βιοχημική αποσύνθεση με δράση μικροοργανισμών  Απομάκρυνση πτητικών και συμπύκνωση ύλης: δυναμοχημικό στάδιο (χωρίς την δράση βακτηριδίων)  Διαφορετικά στάδια με αύξηση του άνθρακα και μείωση των πτητικών

9

10  Οργανική ύλη › Κυτταρίνη: από τα μέρη του ξύλου των φυτών › Λιγνίνη: σημαντικό συστατικό των γαιανθράκων, σε αυτήν οφείλεται η σκλήρυνση της κυτταρίνης των ξύλων › Χουμικά: προϊόν μεταβολής φυτικών υλών, διαλυτές σε βασικούς διαλύτες, σαν οξέα και άλατα  Φουλβικά οξέα  Χουμικά οξέα  Χουμίνη › Βιτούμινα και φορείς τους: πολυμοριακές ενώσεις υδρογονανθράκων, συχνά περιέχουν μικροοργανισμούς, σχηματισμός στο πρώτο στάδιο της τυρφογένεσης από έλαια, ρητίνες και λίπη, προέρχονται από σπόρους φυτών και γύρι, στα φύκια κτλ. › Άλλες οργανικές ύλες: πρωτεΐνες, αζωτούχες ενώσεις (π.χ. χλωροφύλλη), σάκχαρα, άμυλο, λευκώματα, έλαια, κηροί, ρητίνες, τανίνες, διάφορα αέρια.

11 C%(O + N) %H %50446 Υπολείμματα τροπικού δάσους

12 C%(O + N) %H % 55 - 64 39 - 35 5 - 7 Λιμνούλα έλους όπου σχηματίζεται τύρφη -φαίνονται ψάρια Killifish

13  Ελώδης – τελματικός σχηματισμός  Χαλαρό, καύσιμο ίζημα  Αναγωγικές συνθήκες  Παρουσία βακτηριδίων  Ιδιαίτερα νέας ηλικίας (συμβαίνει και σήμερα)  Αυξάνεται η θερμαντική ικανότητα μετά από μείωση του νερού με πίεση

14 C%(O + N) %H % 60 - 75 34 - 17 4 - 8

15  Πρώτα στάδια ενανθράκωσης  Διαγενετικές διαδικασίες  Θερμαντική ικανότητα 1800-7000Kcal-Kg  Διακρίνονται σε: › Μαλακοί λιγνίτες: γεώδης, καστανού έως υποκίτρινου χρώματος, συνεκτικοί, με σχιστότητα, φυτικά υπολείμματα ακόμη ευδιάκριτα › Σκληροί λιγνίτες  Λαμπεροί: γυαλιστερό χρώμα  Αλαμπείς: θαμποί, σκούροι καστανοί, σπάνια φυτικά υπολείμματα  Άλλη διάκριση: › Ξυλίτης: με φυτικά υπολείμματα › Πισσάνθρακας: λεπτομερή ξυλιτικά υπολείμματα έντονα οξειδωμένα, με πολλά βιτουμενιούχα συστατικά › Γαγάτης (Γαγαία, πόλη της Λυκίας, Ν. Μικρά Ασία): επιδέχεται επεξεργασία για κατασκευή κομψοτεχνημάτων, ευδιάκριτος ξυλώδης ιστός

16 C%(O + N) %H % 76 - 90 19 - 4 4 - 6

17  Λαμπερός ώριμος γαιάνθρακας  Συμπαγής με λεπτές στρώσεις  Υποκατηγορίες με αυξανόμενο στάδιο ενανθράκωσης: › Φλογάνθρακες › Αεριοφλογάνθρακες › Αεριάνθρακες › Λιπαροί άνθρακες › Ισχνοί άνθρακες › Βιτουμενιούχους άνθρακες με πτητικά συστατικά › Ημιανθρακίτης

18 C%(O + N) %H % 91 - 98 3 - 1 1 - 3

19  Πολύτιμος ορυκτός άνθρακας λόγω της αυξημένης θερμαντικής του ικανότητας  Ο τελευταίος στην κατηγορία των γαιανθράκων που χρησιμοποιείται σαν καύσιμη ύλη (μετά είναι ο γραφίτης και το διαμάντι που δεν καίγονται)  Θερμαντική ικανότητα από 8000- 9000Kcal/Kg

20 C%(O + N) %H % 98 - 100 00

21 Τύρφη Λιγνίτης Λιθάνθρακας Ανθρακίτης Γραφίτης

22  Όχι σαφή όρια μακροσκοπικά  Με περιεκτικότητα σε υγρασία  Ύπαρξη κυτταρίνης στην τύρφη αλλά όχι στον λιγνίτη  Η τύρφη κόβεται εύκολα με το χέρι

23  Εύκολη και μακροσκοπικά  Χρώμα, χρώμα γραμμής σκόνης  Εργαστηριακά με την αντίδραση με διάλυμα KOH (Kobel): αντιδρά με την λιγνίνη του λιγνίτη (δεν υπάρχει στον λιθάνθρακα) και δίνει μαύρο διήθημα  Με την αντίδραση με HNO 2 (1:9 στο διάλυμα), ομοίως με την λιγνίνη του λιγνίτη και δίνει ερυθρωπό διήθημα

24 Φωτογραφίες από Πτολεμαΐδα-Αμύνταιο

25

26

27

28  Οργανικά ορυκτά: Macerals  Διακρίνονται: › Χημική σύσταση › Δομή › Οπτικές ιδιότητες  Κατατάσσονται: › Ομάδα λιπτινιτών (εξινιτών) › Ομάδα χουμινιτών και βιτρινιτών › Ομάδα ινερτινιτών

29  Προέρχονται από: › Σπόρους › Γύρη › Ρητίνες › Φύκη › επιδερμίδες φύλλων › αιθέρια έλαια › Φλοιούς › βιτούμινα  Παλαιότερη ονομασία: Εξινίτες › Από τεμάχη ανώτερης επιδερμίδας σπόρων και γύρεως.

30 Σπορινίτες – από σπόρους και γύρη Αλγινίτες – από άλγη γλυκών νερών Κουτινίτες – από φύλλα Ρεσινίτες – από ρητίνες, λίπη και έλαια

31  Ομοιογενή υπολείμματα φυτών › Ξύλο κορμών, Κλαδιά δέντρων, Ρίζες › Κυτταρίνη, λιγνίνη, τανίνη  Χουμινίτες : διαφοροποίηση φυτικής ύλης μέχρι το στάδιο καστανών οργανικών ανθράκων  Βιτρινίτες : προχωρημένο στάδιο ενανθράκωσης

32  Τυρφογένεση και ενανθράκωση: › διατήρηση φυτικών υφών › Χημική ανασύσταση  χουμικά οξέα και άλατα › Συμπύκνωση και πολυμερισμός  πολύπλοκα μακρομόρια χουμίνης › Πυκνή ομοιογενής μάζα οργανικών ορυκτών μεγάλης ανακλαστικότητας

33 ΤελοκολλινίτηςΤεχτινίτης Δεσμοκολλινίτης Διατήρηση φυτικής υφής, π.χ. κυτταρική δομή

34  Προέρχονται από οξείδωση (φουστινοποίηση) των προηγούμενων ομάδων › Μετά από πυρκαγιές δασών › Μετά από εκτεταμένη αποσάθρωση τύρφης με ατμοσφαιρική επίδραση › Σαν αποτέλεσμα μυκητίωσης  Χάνουν το υδρογόνο και το οξυγόνο (αλιφατικός χαρακτήρας) και εμπλουτίζονται σε άνθρακα (δημιουργία αρωματικών ενώσεων)

35 ΦουσινίτηςΗμιφουσινίτης ΣκληροτινίτηςΜακρινίτης (φωτεινό, κυκλικό υλικό)

36  Μελέτη με πετρογραφικό μικροσκόπιο, ανακλώμενο ή διερχόμενο, με λευκό πολωμένο φώς ή με υπέρυθρες › Ανακλώμενο φως  Ανακλαστικότητα  Μορφή και ιστός  Χρώμα  Ανισοτροπία  Εσωτερικές ανακλάσεις › Διερχόμενο φως  Μορφή και ιστός  Απορροφητικότητα (χρώμα)  Φθορισμός  Σκληρότητα / δημιουργία ανάγλυφου

37  Τύπος › Από συγκεκριμένες ευδιάκριτες ιστολογικές και γενετικές διαφορές  Παραλλαγή › Διάκριση από τον διατηρημένο φυτικό ιστό ή όργανο  Για δυσδιάκριτες διαφορές χρησιμοποιείται το πρόθεμα «κρύπτο-»

38  Ταξινόμηση σε δύο μεγάλες ομάδες από μακροσκοπικά και μικροσκοπικά χαρακτηριστικά: › Λιθότυπος χουμικών οργανικών ορυκτών › Λιθότυπος σαπροπηλιτικών οργανικών ανθράκων  Τα ονόματα καταλήγουν στο «-ain», π.χ. Fusain

39

40  Συσσώρευση/εναπόθεση φυτικού υλικού σε λεκάνες απόθεσης  Φυσικές και χημικές διεργασίες › Βιοχημικό στάδιο: με μικροοργανισμούς γίνεται μετατροπή σε τύρφη › Γεωχημικό στάδιο: χωρίς μικροοργανισμούς γίνεται μετατροπή σε λιγνίτη, λιθάνθρακα, κτλ.  Μετατροπές κατά την ενανθράκωση › Μείωση υγρασίας και πτητικών, καθώς και όγκου των πόρων › Αύξηση θερμαντικής ικανότητας, ανακλαστικότητας του βιτρινίτη, αύξηση της περιεκτικότητας σε άνθρακα

41  Γεωλογικός χρόνος › γαιάνθρακες του Λιθανθρακοφόρου είναι πιο ώριμοι από ατούς του Τριτογενούς (νεώτερο)  Βάθος › Κανόνας του HILΤ: μείωση σε πτητικά (1-2% για κάθε 100μέτρα βάθους) › Διαπίστωση του SCHUERMANN: μείωση του νερού κατά 1% ανά 100μέτρα βάθους › Κεκλιμένοι λιγνιτοφόροι ορίζοντες παρουσιάζουν διαφορετικό βαθμό ωρίμανσης  Πίεση › Από τεκτονικά φαινόμενα εκτός από το βάθος  Θερμοκρασία › Σε επαφή με ηφαιστειότητα

42  Μεθάνιο, αιθάνιο, προπάνιο, CO 2, Co, N, He.  Περιεκτικότητα αυξάνει με ενανθράκωση, όγκος 20-30 φορές ο όγκος του ορυκτού άνθρακα  Σχηματισμός και παραμονή επιτόπου  Πιθανότητα εισόδου από το περιβάλλον  Σπουδαιότερα το μεθάνιο και το CO 2, σπανιότερα αιθάνιο και βαρείς υδρογονάνθρακες  He πολλαπλάσιο της περιεκτικότητας της ατμόσφαιρας, π.χ. Ruhr Βελγίου με 70cm 3 He/τόνο  Το CO 2 συνήθως είναι από μετανάστευση από αλλού (π.χ. από ηφαίστεια με μεταφορά μέσω ρηγμάτων)

43  Τα αέρια μπορούν να προκαλέσουν ασφυξία και εκρήξεις: κίνδυνος κατά την εξόρυξη!!!  Το CO 2 συνήθως υπάρχει και διαλυμένο στους άνθρακες σε υψηλή πίεση και απότομη εκτόνωση.  Το CO 2 το απομακρύνουμε από τα ορυχεία με ρεύμα αέρος  Αυτανάφλεξη των ορυκτών ανθράκων › Συμβαίνει κατά την έκθεση σε οξυγόνο › Με μεταβολή θερμοκρασίας και πίεσης › Πειράματα με απορρόφηση σε οξυγόνο προσδιορίζουν την ταχύτητα αυτανάφλεξης › Η υγρασία επιβραδύνει την αυτανάφλεξη αλλά συσσωρευμένος λιγνίτης στην επιφάνεια αποθήκευσης θα πρέπει να παρακολουθείται.


Κατέβασμα ppt " Παραδοσιακά συμβατικά καύσιμα (γαιάνθρακες, πετρέλαιο, υγραέριο)  Εναλλακτικές πηγές ενέργειας › Γεωθερμία › Πυρηνική ενέργεια › Ενέργεια από τον Ήλιο."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google