Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

“Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ LEGO WEDO KAI SCRATCH”   Εισηγήτριες: Σούκουλη Γεωργία.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "“Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ LEGO WEDO KAI SCRATCH”   Εισηγήτριες: Σούκουλη Γεωργία."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 “Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ LEGO WEDO KAI SCRATCH”   Εισηγήτριες: Σούκουλη Γεωργία & Χατζηγεωργίου Ευθυμία Μάθημα Γ’ Εξαμήνου: Σχεδιασμός και Αξιολόγηση Ηλεκτρονικού Παιδαγωγικού Υλικού Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Χρονάκη Άννα.

2 Γνωριμία με το Lego wedο
Ξεκίνησε με τη χελώνα εδάφους της logo/ επικεφαλής ο Papert. Σήμερα σύνθετες κατασκευές, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και ποικίλα δομικά στοιχεία. Η εκπαιδευτική ρομποτική έχει χρησιμοποιηθεί σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ερευνητικά με θετικά αποτελέσματα. Η ηλικία, οι ικανότητες και αναπτυξιακές δυνατότητες είναι παράγοντες που καθορίζουν το βαθμό περιπλοκότητας στο προγραμματισμό και στη δημιουργία της ρομποτικής κατασκευής.

3 Γνωριμία με το Lego wedο
Βασίζεται στις θεωρίες: α) του εποικοδομητισμού: ενεργητική συμμετοχή σε αυθεντικές καταστάσεις προβληματισμού /οικοδομούν τη γνώση . β) κατασκευαστικού εποικοδομητισμού: ενεργητική συμμετοχή στην κατασκευή πραγματικών αντικειμένων/οικοδομούν τη γνώση .

4 Γνωριμία με το Lego wedο
Αυθεντικές καταστάσεις προβληματισμού. Υλικά: δομικά στοιχεία/λογισμικό. Στάδια για την επίλυση προβλήματος: Της εμπλοκής (προσδιορισμός προβλήματος.) Του προγραμματισμού( εξοικείωση, πειραματισμός.) Της διερεύνησης (λύσεις , αξιολόγηση.) Της δημιουργίας (πραγματοποίηση.) Της παρουσίασης Της αξιολόγησης

5 Γνωριμία με το Scratch Διευρυμένη δυναμική γλώσσα οπτικού προγραμματισμού βασισμένη και υλοποιημένη σε Squeak. Στόχος: Η διδασκαλία εννοιών προγραμματισμού σε παιδιά και εφήβους για δημιουργία παιχνιδιών, βίντεο και μουσικής. Η δομή του προγράμματος μπορεί να σχεδιαστεί όπως ένα παζλ, με αποσπώμενα κομμάτια που μπορούν να μετακινηθούν και να προσαρμοστούν μαζί. Είναι ελεύθερο λογισμικό και αποτελεί μια νέα γλώσσα προγραμματισμού, σχεδιασμένη για χρήση από την ηλικία των 8 ετών.

6 Γνωριμία με το Scratch Ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων : δημιουργική σκέψη, σαφή επικοινωνία, συστηματική ανάλυση και αποδοτική συνεργασία, Τα δύο κριτήρια σχεδίου του Scratch είναι : α) Ποικιλομορφία: ενίσχυση πολλών διαφορετικών τύπων προγραμμάτων β) Εξατομίκευση: διευκόλυνση των ανθρώπων να προσωποποιήσουν τα προγράμματα τους με την εισαγωγή φωτογραφιών και μουσικής, φωνών καταγραφής, και δημιουργίας γραφικών παραστάσεων.

7 Τα πλεονεκτήματα της χρήσης του scratch από μαθητές
Δυνατότητα αποκαλυπτικής & διερευνητικής μάθησης. Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών για την εργαστηριακή άσκηση και ανάπτυξης επιπρόσθετων δεξιοτήτων. Εξαιρετικές εκπαιδευτικές δυνατότητες. Το σλόγκαν του Scratch είναι "Φαντάσου · Φτιάξε · Μοιράσου"

8 Ερευνητικό πλαίσιο Σκοπός: μελέτη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής ρομποτικής lego wedo και του λογισμικού scratch στην προσχολική εκπαίδευση Η μελέτη εστίασε στην συνεργασία και αλληλεπίδραση. Δείγμα: πέντε νήπια και τρία προνήπια του 20 νηπιαγωγείου Βόλου. Εργαλεία: Η/Υ, εκπαιδευτικό πακέτο lego wedo,λογισμικό scratch. Μέθοδος: πραγματοποίηση διδακτικού πειράματος με συμμετοχική παρατήρηση και συνέντευξη/βιντεοσκόπηση.

9 Διαδικασία έρευνας(1) Ίδιες θεωρίες μάθησης και για τα δύο λογισμικά.
Διαφορετικά μαθησιακά περιβάλλοντα : α) Lego wedo 1.προγραμματιστικό και κατασκευαστικό περιβάλλον 2.έτοιμα βήματα/ να τα ακολουθήσουν πειθαρχημένα β) Scratch 1.τα παιδιά δημιουργούν μόνα τους ένα λογικό διάγραμμα ροής και το ακολουθούν. 2.το διάγραμμα αποτυπώνεται ως πρόγραμμα στο εικονικό περιβάλλον. 3. Τα παιδιά μπορούν να επιστρέψουν και να αξιολογήσουν τα βήματα που αποτύπωσαν και τον τρόπο σκέψης τους.

10 Διαδικασία έρευνας(2) Project : τα ρομποτάκια.
Παρουσίαση από εκπαιδευτικό. Πειραματισμός / εξοικείωση από τα παιδιά. με το υλικό. Προσδιορισμός του κοινού στόχου. Συνεργασία για την πραγματοποίηση του στόχου (πειραματισμός, ιδέες, αλληλεπίδραση, διάλογος). Παρουσίαση και αξιολόγηση. Ίδιες θεωρίες μάθησης και για τα δύο λογισμικά.

11 Αποτελέσματα έρευνας(1)
Κύριος παράγοντας ήταν η αλληλεπίδραση σε όλη τη μαθησιακή διαδικασία (τεχνολογικό και κοινωνικό περιβάλλον). Τα παιδιά προτείνουν λύσεις αλληλεπιδρούν με το υλικό και το χρησιμοποιούν για να δουν εάν οι επιλογές τους είναι πραγματοποιήσιμες ή όχι. Η ανταλλαγή των απόψεων μεταξύ των παιδιών ήταν πολύ έντονη.

12 Αποτελέσματα έρευνας(2)
Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι συνεργατικός και ισότιμος. Παρέμβαση λεκτική σαν προωθητική δύναμη για να συνεχίσουν τα παιδιά και πολύ σπάνια πρακτική. Οι ρόλοι των παιδιών στη διάρκεια της συνεργασίας εναλλάσσονταν. Τα παιδιά πέτυχαν το τελικό τους στόχο και κατέθεσαν θετικές απόψεις τόσο για τη διαδικασία, όσο και για το αποτέλεσμα.

13 Πρόταση!!! Στηριζόμενοι στο γεγονός ότι τα αποτελέσματα όλων των ερευνών σχετικά με τη χρήση του lego wedo και του scratch σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες είναι θετικά, προτείνουμε την ενσωμάτωση τους στα αναλυτικά προγράμματα και όχι την περιστασιακή τους χρήση.…..

14 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ(1) Βοσνιάδου, Σ. (2006). Παιδιά, σχολεία κατ υπολογιστές. Ι7ροοπττκές, προβλήματα κατ προτάσεις για την αποτελεσματικότερη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Αθήνα: Gutenberg. Κόμης Β., (2004). Ετσαyωyή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας κατ των Τεχνολογιών. ΑΘήνα: Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών. Μικρόπουλος, Τ. (2006). Ο υπολογιστής ως γνωστικό εργαλείο.ΑΘήνα: Ελληνικά Γράμματα. Νικολοπούλου, Κ. (2006) Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην προσχολική εκπαίδευση: βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με τη χρήση τους από νήπια. Θέματα στην Εκπαίδευση, τ. 7(2), σ Ντολιοπούλου, Ε. (1999). Σύγχρονες τάσεις προσχολικής αγωγής. ΑΘήνα: Τυπωθήτω­-Δαρδανός. Οδηγός Νηπιαγωγού (2006). Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Οργανισμός εκδόσεων διδακτικών βιβλίων Αθήνα. ΥΠΕΠΘ (2003). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προyραμμάτων Σπουδών Πληροφορικής. Αθήνα: ΟΕΔΒ.

15 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ(2) Maloney, J., Peppler, K., Kafai, Y., Resnick, M., and Rusk, N. (2008), ‘Programming by Choice: Urban Youth Learning Programming with Scratch‟. Available at: Mims, C. (2003), „Authentic learning: A practical introduction and guide for implementation‟. The Meridian Journal, 6(1). MIT Media Lab. (2008). Scratch. Retrieved OCT 27, 2008, from Papert, S.(1993). Mindstorms: Children,Computers, and Powerful Ideas. London: Basic Books, 2nd Edition. Papert, Seymour (1990). „Introduction: Constructionist Learning‟. In: Idit Harel (ed.). Cambridge, MA: MIT Media Laboratory. Piaget, J. (1972). The principles of Genetic Epistemology, N.Y.: BasicBooks Resnick, M. (2007a), „Sowing the Seeds for a More Creative Society‟. International Society for Technology in Education,

16

17

18

19

20

21

22

23 Ευχαριστούμε πολύ……..!!!


Κατέβασμα ppt "“Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ LEGO WEDO KAI SCRATCH”   Εισηγήτριες: Σούκουλη Γεωργία."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google