Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Διδακτική εφαρμογή ενός π ρογράμματος νοητικού χάρτη στην Ιστορία  ΠΕ  Ε 

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Διδακτική εφαρμογή ενός π ρογράμματος νοητικού χάρτη στην Ιστορία  ΠΕ  Ε "— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Διδακτική εφαρμογή ενός π ρογράμματος νοητικού χάρτη στην Ιστορία  ΠΕ  Ε 

2 Περιεχόμενα παρουσίασης  σκοπός έρευνας  διάκριση «χαρτογράφησης του νου»  αισθητηριακοί τύποι μαθητών  μεθοδολογία έρευνας  εφαρμογή σεναρίου  συμπεράσματα

3 Σκοπός της έρευνας  να διαπιστώσει το βαθμό στον οποίο η κατασκευή ενός νοητικού χάρτη, από τους μαθητές της Στ΄ τάξης δημοτικού, διευκολύνει τη μελέτη της Ιστορίας, και επίσης κατά πόσο ανταποκρίνεται αυτή η δράση στον τύπο μάθησης του κάθε μαθητή (οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό).

4 διάκριση χαρτογραφήσεων Concept mapping ή εννοιολογική χαρτογράφηση, είναι η τεχνική που αναπτύχθηκε από τον Novak τη δεκαετία του 1960 και αφορά στην αναπαράσταση των εννοιών και των μεταξύ τους αλληλεξαρτήσεων με κόμβους και συνδέσεις, αντιπροσωπεύοντας γνωστικές δομές που οι άνθρωποι κατασκευάζουν στο μυαλό τους.

5 ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ έννοιες συνδέσεις σχέσεις αποτελείται από δείχνει μεταξύ αποτελείται από ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ έννοιες συνδέσεις σχέσεις αποτελείται από δείχνει που συνδέουν αποτελείται από που καθορίζουν τη σχέση ανάμεσα στις

6 Mind mapping ή νοητική χαρτογράφηση, είναι παρόμοια τεχνική του Tony Byzan (1970), ως τρόπος σημειώσεων με λέξεις-κλειδιά και εικόνες. Υπάρχει μία κεντρική λέξη/ έννοια/ εικόνα γύρω από την οποία συνδέονται διάφορες κύριες ιδέες και σχετικές έννοιες. Αρχικά μεταφράστηκε ως «χαρτογράφηση του νου». Αρχικά μεταφράστηκε ως «χαρτογράφηση του νου». διάκριση χαρτογραφήσεων

7

8

9 Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ νοητικών (mind maps) και εννοιολογικών χαρτών (concept maps) είναι ότι οι νοητικοί ασχολούνται γενικά με μία κύρια ιδέα, ενώ οι εννοιολογικοί με πολύ περισσότερες.

10 Και οι δύο χαρτογραφήσεις επιτρέπουν εξίσου στους μαθητές να: ννννα σχεδιάσουν ννννα αναλύσουν τη σκέψη τους ννννα επεξεργαστούν πληροφορίες ννννα δουν σχέσεις και να κάνουν συνδέσεις ννννα συγκρίνουν ννννα σκεφτούν δημιουργικά ννννα ενισχύσουν τη μάθηση ννννα έχουν μία συνολική εικόνα της προόδου ννννα αναγνωρίζουν παρερμηνείες και λάθος συνδέσεις

11 Πλεονεκτήματα νοητικού χάρτη σε σχέση με το γραμμικό τρόπο σημειώσεων  Γρήγορη σχεδίαση, οπτική ποιότητα  Ευκολία στην απομνημόνευση  Επισκόπηση μεγάλων κειμένων  Ακολουθεί τη λειτουργία του νου  Κατηγοριοποίηση και η συμπύκνωση βελτιώνει την αφαιρετική σκέψη  Εξοικονόμηση χρόνου και ενέργειας (για τη νέα πληροφορία) καθώς και χρόνου μελέτης  Εφαρμογή στις ομαδικές εργασίες

12 Αισθητηριακοί τύποι μαθητών Το στυλ μάθησης του κάθε μαθητή που συνδέεται με το πώς ανταποκρίνεται και χρησιμοποιεί τα κίνητρα του στη μάθηση. o τρεις κύριοι αισθητήριοι δέκτες, όραση, ακοή, κιναισθησία (κίνηση & αφή) o Τα κυρίαρχα στυλ ως οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό τύπο o ( οι μαθητές μαθαίνουν και με τους 3, ένα είναι το κυρίαρχο, τα άλλα λειτουργούν ενισχυτικά και διευκολύνουν τη μάθηση)

13 οπτικοί –γλωσσικοί τύποι •μ•μ•μ•μάθηση με ανάγνωση και γράψιμο •κ•κ•κ•κρατούν σημειώσεις, οδηγίες •Δ•Δ•Δ•Διαλέξεις •θ•θ•θ•θυμούνται τι έχουν γράψει οπτικοί –χωρικοί τύποι •δ•δ•δ•δυσκολίες με γραπτή γλώσσα •θ•θ•θ•θέλουν χάρτες, εικόνες, εποπτικό υλικό, βίντεο •θ•θ•θ•θυμούνται εύκολα πρόσωπα, θέσεις •σ•σ•σ•σκέφτονται γρήγορα ακουστικοί τύποι •θ•θ•θ•θυμούνται το 75% όσων ακούνε •δ•δ•δ•διαβάζουν φωναχτά •θ•θ•θ•θυμούνται ονόματα κι όχι πρόσωπα •λ•λ•λ•λεκτικές οδηγίες, μουσική κιναισθητικοί τύποι •θ•θ•θ•θυμούνται όταν συμμετέχουν ενεργά, όταν αγγίζουν •θ•θ•θ•θυμούνται αυτά που κάνουν •σ•σ•σ•συναρμολογούν και απόσυναρμολογούν •δ•δ•δ•δεν τους αρέσει το διάβασμα

14 Μεθοδολογία έρευνας  συμμετοχική παρατήρηση  ερωτηματολόγια Ερευνητικό πλαίσιο  Ιστορία Στ  23 μαθητές  5 ομάδες των 4, 1 των 3

15 Εφαρμογή διδακτικού σεναρίου  Χάρτες στον πίνακα, οι μαθητές τους αντιγράφουν  Δημιουργούν τους δικούς τους ατομικούς νοητικούς χάρτες. Στην τάξη γινόταν ένας συγκεντρωτικός χάρτης με μεγαλύτερη συμμετοχή ατομικούς νοητικούς ατομικούς νοητικούς  Αξιοποιούν τους ατομικούς τους χάρτες και φτιάχνουν έναν ομαδικό ομαδικό  Εξοικειώνονται με το λογισμικό κατασκευής νοητικών χαρτών λογισμικό

16

17

18

19

20

21 Ο      Η         Ο          

22 Σημειώνω τον αισθητηριακό τύπο στον οποίο ανήκω: ΑκουστικόςΟπτικός- γλωσσικός Οπτικός- χωρικός Κιναισθητικός 2759

23 Ερωτήσεις:ΝΑΙΟΧΙ Πιστεύεις ότι η χρήση των Η/Υ μέσα στην τάξη βοηθά να γίνει πιο ενδιαφέρον το μάθημα;230 Κρίνεις το πρόγραμμα νοητικών χαρτών εύκολο στη χρήση του;176 Κατά τη γνώμη σου σε βοήθησαν οι νοητικοί χάρτες να κατανοήσεις το μάθημα καλύτερα;203 Σε βοήθησε το συγκεκριμένο πρόγραμμα να κατανοήσεις το μάθημα με πιο ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο;185

24 Ποια προβλήματα αντιμετώπισες κατά τη διάρκεια της χρήσης του συγκεκριμένου προγράμματος; Μου φάνηκε δύσκολο στο χειρισμό Κανένα πρόβλημα Ανέφερε κάτι άλλο 6161

25 Ποια προβλήματα αντιμετωπίζεις συνήθως όταν δουλεύεις στον Η/Υ; Γράφω αργά στο πληκτρο- λόγιο Δεν μπορώ να χειριστώ καλά το ποντίκι Δεν γνωρίζω να χρησιμοποιήσω καλά τα διάφορα προγράμματα 10318

26 Προτιμάς να δουλεύεις μόνος(η) μπροστά στον Η/Υ ή σε ομάδα; Μόνος(η)Σε ομάδα 1112

27 Πόσοι μαθητές νομίζεις ότι μπορούν να δουλέψουν αρμονικά σε μια ομάδα; ΔύοΤρειςΤέσσεριςΠέντε 38102

28 Συμπεράσματα  το λογισμικό φαίνεται να υποστήριξε τη μάθηση, ιδιαίτερα των οπτικών τύπων (12) (7 οπτικοί-γλωσσικοί, 5 οπτικοί-χωρικοί), αλλά και των κιναισθητικών (9) και των ακουστικών (2)  βοήθησε τους μαθητές να εργαστούν με συστηματικό και δυναμικό τρόπο  να αποκτήσουν βαθύτερη κατανόηση του μαθήματος  Να έχουν το πλεονέκτημα της οπτικοποίησης, αλλά και κίνητρο για εμβάθυνση στα σημαντικά σημεία του μαθήματος  Λόγω του μικρού δείγματος και της φύσης της έρευνας, τα συμπεράσματα δεν είναι καθολικά αλλά αποτελούν ενδείξεις και αφετηρία για περαιτέρω προβληματισμό και διερεύνηση


Κατέβασμα ppt "Διδακτική εφαρμογή ενός π ρογράμματος νοητικού χάρτη στην Ιστορία  ΠΕ  Ε "

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google