Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ
ΕΚΘΕΣΗ – ΕΚΦΡΑΣΗ Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ Γλώσσα και Γλωσσικές Ποικιλίες Γεωγραφικές-Κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες ΑΜΑΛΙΑ ΚΑΤΣΙΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΟΥΣΗ ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ

2 ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΕΡ. 20΄ ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΚΡΙΤΙΚΗ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΑΠΟΡΙΕΣ

3 ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ(ΓΕΝΙΚΑ)
Γνωστικοί Παιδαγωγικοί Ψηφιακός γραμματισμός

4 ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Γνωστικοί
Κατανόηση της ύπαρξη της γεωγραφικής και κοινωνικής γλωσσικής ποικιλότητας και των κοινωνικών περιστάσεων που εξυπηρετεί. Διερεύνηση από τους μαθητές της ιδιαίτερης χρήση της γλώσσας των νέων στον προφορικό λόγο και της διαφοροποίησης της, στο γραπτό κείμενο. Ανακάλυψη των αιτιών που ωθούν τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν διαφορετικό γλωσσικό κώδικα. Εξοικείωση με την κατανόηση και παραγωγή γραπτού πολυτροπικού κειμένου. Προβληματιστός πάνω σ΄ ένα ευαίσθητο και επίκαιρο γλωσσικό ζήτημα ώστε να εξαλειφθούν τυχόν γλωσσικές προκαταλήψεις.

5 ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Παιδαγωγικοί στόχοι
Καλλιέργεια της ικανότητας αξιολόγησης της πληροφορίας με βάση τη χρησιμότητα της. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης. Ανάπτυξη από τους μαθητές της συνεργασίας και του ομαδικού πνεύματος, μέσα από την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Ανταλλαγή και σύγκριση ιδεών και γνώσεων. Προσέγγιση της γνώσης με αυτενέργεια, αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία.

6 ΣΤΟΧΟΙ ΣΕΝΑΡΙΟΥ Ψηφιακός γραμματισμός
Ανάπτυξη και αξιοποίηση από τους μαθητές, δεξιοτήτων για αναζήτηση, χρήση και αξιολόγηση πληροφοριών στο διαδίκτυο. Συνεργατική λειτουργία, για την παραγωγή λόγου με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου. Κατηγοριοποίηση δεδομένων και στοιχείων σε πίνακα, στον επεξεργαστή κειμένου. Αξιοποίηση εργαλείων Web02

7 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Μαθητές: 5 ομάδες των πέντε ατόμων, με κατανεμημένους ρόλους: Πλοηγού στο διαδίκτυο. Συλλέκτη πληροφοριών. Γραμματέα-κειμενογράφου. Παρουσιαστή. Συνδέσμου με άλλες ομάδες.

8 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αναζήτηση στο διαδίκτυο πληροφοριών, σχετικές με τις γεωγραφικές και κοινωνικές γλωσσικές ποικιλίες. Βοήθεια από συγκεκριμένες ιστοσελίδες . Απόκτηση πρωταγωνιστικού ρόλου στη διαδικασία της διδασκαλίας από τους μαθητές. Ο εκπαιδευτικός, υποκινητής, οργανωτής, και καθοδηγητής .

9 ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Διαχωρισμός μαθητών με κριτήρια : Τις ιδιαίτερες δεξιότητες των μαθητών. Το βαθμός εξοικείωσής τους με τις νέες τεχνολογίες και τα λογισμικά γενικής χρήσης. Χρήση ενός Η/Υ από κάθε ομάδα. Ανάληψη των ρόλων από τους μαθητές.

10 ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Α΄ Φάση (1η διδακτική ώρα) Αξιοποίηση του προτζέκτορα. Προβολή σελίδας του ψηφιακού σχολείου.

11 ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Α΄ Φάση (1η διδακτική ώρα) Μετάβαση στο διαδραστικό εμπλουτισμένο βιβλίο.

12 ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Α΄ Φάση (1η διδακτική ώρα) Προβολή των κειμένων στις σελίδες 21 και 29 στο διαδραστικό εμπλουτισμένο βιβλίο Έκφρασης-Έκθεσης Ά Λυκείου. 21 29

13 ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Α΄ Φάση (1η διδακτική ώρα) Συμμετοχή των μαθητών σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, όπου σχολιάζουν όσα είδαν και άκουσαν. Επιλογή, με βάση τα ενδιαφέροντα που αναδεικνύει η συζήτηση των μαθητών, της θεματολογίας της κάθε ομάδας.

14 ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Β΄ Φάση (2-3 διδακτική ώρα) Μετακίνηση στο εργαστήριο πληροφορικής. Ενεργοποίηση από τους μαθητές του φυλλομετρητή και ακολουθώντας τις οδηγίες που έχουν τα φύλλα εργασίας, επίσκεψη στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που τους δίνονται. Επιλογή των σημαντικότερων για τη δημιουργία της παρουσίαση τους.

15 ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Γ΄ Φάση (4 διδακτική ώρα) Συγκέντρωση, στη βιβλιοθήκη του σχολείου. Παρουσίαση των εργασιών των μαθητών. Τήρηση σημειώσεων με βάση τις οποίες θα αξιολογηθούν. Συμπλήρωση ενός τελευταίου, κοινό για όλες τις ομάδες, φύλλου εργασίας

16 ΠΟΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ
Δ΄ Φάση (5 διδακτική ώρα) Ξενάγηση των μαθητών στο Δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη.

17 ΚΡΙΤΙΚΗ Διάρκεια σεναρίου : 4 έως 5 διδακτικές ώρες. Εξαρτάται από:
Την εξοικείωσή των μαθητών με τα ηλεκτρονικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν. Τις τυχόν δυσκολίες που θα προκύψουν. Η όλη διαδικασία: Δεν είναι χρονοβόρα. Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Δεν ανατρέπει το σχολικό προγραμματισμό .

18 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 1η ΟΜΑΔΑ (Γεωγραφικές ποικιλίες) Λεξικό της
Κοινής Νεοελληνικής. Πληκτρολόγηση των λέξεων: διάλεκτος, ιδίωμα, ιδιωτισμός, ιδιωματισμός. Δημιουργία ενός πίνακα στον επεξεργαστή κειμένου. Μια στήλη οι παραπάνω λέξεις. Στη διπλανή στήλη αντιγραφή και επικόλληση της σημασίας τους.

19 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 1η ΟΜΑΔΑ (Γεωγραφικές ποικιλίες)
Μελέτη των παρακάτω πηγών: ΤΣΑΚΩΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΧΩΡΙΑ ΤΗΣ ΝΟΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΥΜΝΟΣ ΤΗΣ ΑΕΚ ΣΤΗΝ ΠΟΝΤΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ Δημιουργία ενός πολυτροπικού κειμένου 4 διαφανειών. Σύνοψη βασικών πληροφοριών για τις γεωγραφικές ποικιλίες.

20 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 2η ΟΜΑΔΑ [H γλώσσα των νέων (αργκό)]
Μεταφορά από την ιστοσελίδα: Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ της συνομιλία που υπάρχει, στον επεξεργαστή κειμένου. Χρωματισμός από τους μαθητές με ένα χρώμα της αρεσκείας τους, των λέξεων που θεωρούν ότι ανήκουν στη γλώσσα των νέων. Δημιουργία ενός πίνακα όπου θα φαίνεται η σημασία τους. Βοήθεια από την ιστοσελίδα: ΜΑΘΕ ΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ...ΦΛΑΣΑΡΕΙΣ

21 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 2η ΟΜΑΔΑ [H γλώσσα των νέων (αργκό)]
Σύνταξη ενός κειμένου, στο οποίο οι μαθητές θα αφηγηθούν τη συνομιλία των δύο νέων κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές, ώστε να είναι κατανοητό σε ηλικιωμένο αποδέκτη. Μελέτη των παρακάτω πηγών και δημιουργία ενός πολυτροπικού κειμένου 4 διαφανειών στο πρόγραμμα παρουσίασης. ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΓΚΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ ΤΗΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΑΡΓΚΟ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ …ΦΛΑΣΑΡΕΙΣ Πηγές

22 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 3η ΟΜΑΔΑ (Η γλώσσα του ποδοσφαίρου)
Παρακολούθηση από την ιστοσελίδα: 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΙ ΕΣΤΙ ....ΜΠΑΛΙΤΣΑ της εκπομπής από τη αρχή έως το 3.30 λεπτό. Απομαγνητοφώνηση της εκπομπής και μεταφορά του κειμένου στον επεξεργαστή κειμένου. Χρωματισμός από τους μαθητές όσων λέξεων ανήκουν στη γλώσσα του ποδοσφαίρου. Δημιουργία ενός πίνακα όπου θα φαίνεται η σημασία τους. Βοήθεια από την ιστοσελίδα: Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΡΓΚΟ

23 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 3η ΟΜΑΔΑ (Η γλώσσα του ποδοσφαίρου)
Σύνταξη ενός κειμένου, στο οποίο οι μαθητές θα αφηγηθούν τα αναφερόμενα στο απόσπασμα, κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να είναι κατανοητό σε μια συμμαθήτριά τους, που δεν γνωρίζει τίποτα από ποδόσφαιρο. Μελέτη των παρακάτω πηγών και δημιουργία μιας παρουσίασης 4 διαφανειών, η οποία θα περιλαμβάνει συνοπτικά βασικές πληροφορίες για τη γλώσσα του ποδοσφαίρου. ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΑΘΑΙΝΟΥΝ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΙ ΕΣΤΙ ....ΜΠΑΛΙΤΣΑ Η ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΑΡΓΚΟ Πηγές

24 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 4η ΟΜΑΔΑ (Η γλώσσα των στρατιωτών)
Παρακολούθηση από την ιστοσελίδα: ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, το διάστημα του video, από το έως το λεπτό. Απομαγνητοφώνηση της εκπομπής και μεταφορά της στον επεξεργαστή κειμένου. Χρωματισμός από τους μαθητές, όσων λέξεων ανήκουν στη γλώσσα των στρατιωτών. Δημιουργία ενός πίνακα όπου θα φαίνεται η σημασία τους. Βοήθεια από την ιστοσελίδα: ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ!

25 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 4η ΟΜΑΔΑ (Η γλώσσα των στρατιωτών)
Αφήγηση του περιεχομένου του συγκεκριμένου αποσπάσματος από τους μαθητές, στην καθηγήτριά τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κατανοητό από αυτήν. Μελέτη των παρακάτω πηγών και δημιουργία μιας παρουσίασης 4 διαφανειών, η οποία θα περιλαμβάνει συνοπτικά βασικές πληροφορίες για τη γλώσσα των στρατιωτών. ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ! Πηγές

26 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 5η ΟΜΑΔΑ (Η γλώσσα του διαδικτύου)
Παρακολούθηση από την ιστοσελίδα: ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ, το διάστημα του video, από το έως το λεπτό. Απομαγνητοφώνηση της εκπομπής και μεταφορά του κειμένου στον επεξεργαστή κειμένου. Χρωματισμός από τους μαθητές, όσων λέξεων ανήκουν στη γλώσσα του διαδικτύου. Δημιουργία ενός πίνακα όπου θα φαίνεται η σημασία τους. Βοήθεια από την ιστοσελίδα: Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ:ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ CHAT

27 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ 5η ΟΜΑΔΑ (Η γλώσσα του διαδικτύου)
Αφήγηση του περιεχομένου του συγκεκριμένου αποσπάσματος από τους μαθητές, στη μητέρα τους με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι κατανοητό από αυτήν. Μελέτη των παρακάτω πηγών και δημιουργία μιας παρουσίασης 4 διαφανειών, η οποία θα περιλαμβάνει συνοπτικά βασικές πληροφορίες για τη γλώσσα του διαδικτύου. ΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΤΑ GREEKLISH Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ:ΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑ CHAT ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΟΤΕ: ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΣΟΥ ΤΟ 'ΠΕΣ; Πηγές

28 ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΜΑΔΩΝ ΚΟΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κατασκευή ενός εννοιολογικού χάρτη, στον οποίο να φαίνεται η σχέση ανάμεσα στην ελληνική γλώσσα και τις διάφορες ποικιλίες της, γεωγραφικές - κοινωνικές.

29 ΕΠΙΛΟΓΟΣ - ΑΠΟΡΙΕΣ


Κατέβασμα ppt "ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ ΣΕΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google