Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβαλλοντική Εγκληματολογία: Ο ρόλος και η χρησιμότητα της χαρτογράφησης του εγκλήματος Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς Κοινωνιολόγος, Μ.Δ.Ε. Εγκληματολογίας, Υπ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβαλλοντική Εγκληματολογία: Ο ρόλος και η χρησιμότητα της χαρτογράφησης του εγκλήματος Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς Κοινωνιολόγος, Μ.Δ.Ε. Εγκληματολογίας, Υπ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία: Ο ρόλος και η χρησιμότητα της χαρτογράφησης του εγκλήματος Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς Κοινωνιολόγος, Μ.Δ.Ε. Εγκληματολογίας, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου 1st Security Project Conference Αθήνα, 25-26/5/2012

2 Περίγραμμα Εισήγησης 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος  Σκοπός εισήγησης  Ενότητες εισήγησης  Εισαγωγικές Παρατηρήσεις  Ελλάδα – Ερευνητικά δεδομένα  Η Περιβαλλοντική εγκληματολογία  Η χαρτογράφηση του εγκλήματος  Σκέψεις - προβληματισμοί  Εφαρμογές  Προτάσεις  Συμπεράσματα  Αντί επιλόγου 2

3 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος Η επιστήμη της εγκληματολογίας Ποιο είναι το αντικείμενό της ; Η μελέτη του συνολικού εγκληματικού φαινομένου, οριζόμενο μέσα από την αλληλεξάρτηση τριών φάσεων : της θέσπισης των νόμων, της παράβασής τους και της κοινωνικής αντίδρασης σ ’ αυτήν ( Φαρσεδάκης, 1996:75) 3

4 Study Of Crime Crime Geography Criminology Psychiatry Law PsychologyPolitic Economics Biology Sociology Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012 4

5 Το διακύβευμα της σύγχρονης εποχής 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 5  Το σημαντικότερο στοιχείο της πρόληψης του εγκλήματος, είναι η μείωση της ανασφάλειας των πολιτών, με έμφαση στη συμμετοχική φύση της κοινωνίας πολιτών  Η απαίτηση για ασφάλεια κρίνεται από το ευρύ κοινό περισσότερο από ποτέ αναγκαία

6 Ελλάδα – Ερευνητικά πορίσματα ( Ι ) Συσχέτιση και ερμηνεία της ανασφάλειας των πολιτών στη βάση των ατομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών ( π. χ. φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή κατάσταση, περιοχή διαμονής κ. λπ.) και στάσεών τους για το εγκληματικό φαινόμενο ( εμπειρία θυματοποίησης, απόψεις για την έκταση της εγκληματικότητας, την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας κ. λπ.) Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012 6

7 Ελλάδα – Ερευνητικά πορίσματα ( ΙΙ )  Οι σύγχρονες εμπειρικές έρευνες συσχετίζουν την εκδήλωση μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς ( μικροεγκληματικότητα ) με το περιβάλλον των μεγάλων αστικών πόλεων και ταυτόχρονα ασκούν σημαντικές επιδράσεις ως προς τη χάραξη της αντεγκληματικής πολιτικής και εφαρμογής των κοινοτικών μορφών πρόληψης ( κοινοτική αστυνόμευση, αστυνομικός της γειτονιάς, ΤοΠΣΑ, ΙΕΠΥΑ σε χωριά και σε γειτονιές ) Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012 7

8 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 8  Η Περιβαλλοντική Εγκληματολογία είναι επιστημονικός κλάδος της Εγκληματολογίας που χρησιμοποιεί τη γεωγραφία και τη χωρική διάσταση για τη μελέτη του εγκληματικού φαινομένου  Η Περιβαλλοντική Εγκληματολογία ασχολείται με τη μελέτη του εγκληματικού φαινομένου σε σχέση με το χώρο, το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες διαμορφώνουν τις δραστηριότητές τους επηρεαζόμενοι από χωρικούς παράγοντες

9 Ιστορική αναδρομή 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 9  Η ιστορία της μελέτης του τοπικού σχεδιασμού του εγκλήματος και της εγκληματικότητας ξεκινά από την πρώτη περίοδο της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας η οποία τοποθετείται στις αρχές του 19 ου αιώνα με την εμφάνιση της Γαλλο - βελγικής Χαρτογραφικής σχολής, και της σχολής του Σικάγο αργότερα  Οι σχολές αυτές έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας που ως απώτερο στόχο έχουν την αναζήτηση πρακτικών μεθόδων πρόληψης του εγκλήματος

10 Κατευθύνσεις Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 10  Εξήγηση της τοπικής διασποράς τόσο της εγκληματικότητας όσο και των δραστών  Προώθηση λύσεων για την εφαρμογή περιστασιακή πρόληψη η οποία επικεντρώνεται στη σημασία και στη σπουδαιότητα της ευκαιρίας, όσον αφορά την τέλεση των αδικημάτων, στο ίδιο το αδίκημα παρά σ ’ εκείνους που το διαπράττουν, στην αποτροπή του αδικήματος, και όχι στην ανακάλυψη και την τιμωρία του δράστη

11 Προβληματικές της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 11  Αναζήτηση της σχέσης του φυσικού με το κοινωνικό περιβάλλον  Βαθμός επηρεασμού της εγκληματικότητας από τις οικολογικές διαδικασίες και την ανθρώπινη δραστηριότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα

12 Θεωρητικές προσεγγίσεις ( Ι ) Γαλλο - βελγική Χαρτογραφική σχολής (19 ς αιώνας ) Οικολογική προσέγγιση της εγκληματικότητας : Σχολή του Σικάγο (Shaw & MacKay, 1942) Chicago Area Project (CAP) (1932) Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012 12

13 Θεωρητικές προσεγγίσεις ( ΙΙ ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 13  Το αστικό περιβάλλον και ο τρόπος ζωής της πόλης δημιούργησαν την ανάγκη για τη διαμόρφωση νέων περιβαλλοντικών προσεγγίσεων, οι οποίες έθεσαν και νέους προβληματισμούς σχετικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας

14 Θεωρητικές προσεγγίσεις ( ΙΙΙ )  Οι περιβαλλοντικές προσεγγίσεις της πρόληψης του εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο έγιναν γνωστές από τον Oscar Newman και το βιβλίο Defensible Space (1973) Σύμφωνα με τον Newman ο υπερασπίσιμος χώρος αποτελείται από τέσσερα κύρια στοιχεία :  Εδαφικότητα  Επιτήρηση  Εικόνα του κτιρίου  Σύνδεση των οικιστικών με άλλες δραστηριότητες ( εμπορικές, κοινωνικές ) Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012 14

15 Θεωρητικές προσεγγίσεις ( Ι V)  Περιστασιακή πρόληψη “Situational Crime Prevention” ( π. χ. με μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των ευκαιριών και των μέσων διάπραξης αδικημάτων )  Routine Active Theory – Ronald Clark (1997) Οι προτάσεις έχουν υιοθετηθεί ευρέως λόγω της συμβολής τους στην πρόληψη του εγκλήματος και στη σύνδεση του με την καθημερινή ζωή Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012 15

16 Η θεωρία της καθημερινής δραστηριότητας - τριγωνική απεικόνιση της εγκληματικής δράσης 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 16

17 Θεωρητικές προσεγγίσεις (V) Crime Prevention through environmental design: Πρόληψη του εγκλήματος μέσω του περιβαλλοντικού σχεδιασμού Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012 17

18 CPTED ( Ι ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 18  Η θεωρητική προσέγγιση του CPTED υποστηρίζει ότι ο κατάλληλος σχεδιασμός και η αποτελεσματική χρήση της δομής του περιβάλλοντος ( ορθή ανάπτυξη ) μειώνει αισθητά τις ευκαιρίες για διάπραξη εγκληματικής συμπεριφοράς και μπορούν να οδηγήσουν αφενός στη μείωση του φόβου για τα εγκληματικά περιστατικά και το έγκλημα εν γένει και αφετέρου σε βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.  Το 1974 έγινε η πρώτη προσπάθεια να εφαρμοστεί η θεωρία του CPTED

19 CPTED ( ΙΙ ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 19  Η πρόληψη μέσω του περιβαλλοντικού σχεδιασμού προσπαθεί να εντοπίσει τις συνθήκες του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος οι οποίες παρέχουν ευκαιρίες για εγκληματικότητα επιδιώκοντας παράλληλα να τις περιορίσει  Απώτερος στόχος είναι ο χώρος που χρησιμοποιείται να γίνει ασφαλής και ευπρόσδεκτος για τους ανθρώπους και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν

20 Νέα Φάση της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας ( Ι ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 20  Σε αυτή τη νέα περίοδο της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας, εκτός από τις νέες προσεγγίσεις, οι τεχνολογικές εξελίξεις ενισχύουν τη μεθοδολογία της στην εφαρμογή των στρατηγικών για την εξιχνίαση και την πρόληψη των εγκλημάτων

21 Νέα Φάση της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας ( Ι ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 21  Με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προγραμμάτων χαρτογράφησης η Περιβαλλοντική Εγκληματολογία εισέρχεται σε μία νέα φάση  Η χαρτογράφηση χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τα είδη του εγκλήματος και τους χάρτες που βοηθούν στη σύνδεση του εγκλήματος με την τοποθεσία, την κυκλοφορία, τον αστικό σχεδιασμό και τις καθημερινές δραστηριότητες των θυμάτων και των δραστών

22 Geography of Crime  Crime Mapping Spatial patterns of crime  Ecological Analysis relationship between crime and socio- economic / environmental factors  Spatial Analysis- using GIS Hot spot areas Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012 22

23 Χαρτογράφηση του εγκλήματος (Crime Mapping) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 23 Η χαρτογράφηση του εγκλήματος είναι ένα εργαλείο ανάλυσης και αποτελεί την πρακτική εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας

24 Χαρτογράφηση του εγκλήματος 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 24 Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και στην πρόβλεψη των πιθανών τόπων διάπραξης αδικημάτων, με άλλα λόγια πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι για την αντεγκλητική πολιτική, από την σκοπιά της πρόληψης

25 Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και ανάλυση εγκληματικότητας 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25 Η ανάπτυξη των Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) έδωσε νέες προοπτικές στην χαρτογράφηση - ανάλυση της εγκληματικότητας Το GIS ορίζεται συνήθως ως ένας αστερισμός της ηλεκτρονικής γραφιστικής ενσωμάτωσης υλικού και λογισμικού με μια σχεσιακή βάση δεδομένων με σκοπό τη διαχείριση των στοιχείων για τις γεωγραφικές θέσεις (Garson& Biggs, 1992) Η ανάλυση GIS περιλαμβάνει μια από τις ακόλουθες τέσσερις γενικές διαδικασίες : επαναταξινόμηση, επικάλυψη, μέτρηση απόστασης και συνδετικότητας, και χαρακτηρισμός γειτονιάς

26 Χαρτογράφηση του εγκλήματος – Ιστορική αναδρομή 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 26 Quetelet και Guerry: 19 ος αιώνας Εξέτασαν την αιτιώδη σχέση μεταξύ κοινωνικών, περιβαλλοντικών παραγόντων και φύσης του εγκλήματος Έθεσαν τα θεμέλια της γεωγραφικής χαρτογράφησης με την ανεύρεση της σχέσης ανάμεσα στην εγκληματικότητα και σε κάποιους κοινωνικο - οικονομικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς και δημογραφικούς παράγοντες

27 Τεχνικές – είδη χαρτών 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 27 Υπάρχουν διάφορες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία χαρτών εγκλήματος (crime maps)- κάποιες είναι εύχρηστες και διαδεδομένες ενώ άλλες πιο καινοτόμες ή βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Οι πιο διαδεδομένοι χάρτες είναι :  χάρτες (Pin maps) – απεικονίζουν την τοποθεσία των συμβάντων, των θυμάτων και περιστασιακά των δραστών  θεματικοί χάρτες (Chloropleth maps) με σκίαση, χρώματα και χωρισμένοι σε περιοχές οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με τη βαθμίδα του προβλήματος  συσκευές γεωγραφικής ανάλυσης (Geographical Analysis Machines) – χρησιμοποιούν έναν αλγόριθμο αναζήτησης συγκεκριμένων σημαντικών σημείων  πολύγωνα – χάρτες που δείχνουν τις αποστάσεις μεταξύ των συμβάντων  χάρτες συμβάντων – ανάλυση της απόστασης μεταξύ της περιοχής κατοικίας του δράστη και τον τόπο του εγκλήματος  χάρτες κίνησης – αλλαγές στην κατανομή εγκλήματος στο χρόνο

28 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 28

29 Χάρτης Σημείων Τέλεσης συμβάντων 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 29

30 Χάρτης Πυκνότητας Αδικημάτων ( Άθροι - σμα Αδικημάτων σε μια γεωγραφική περιοχή, απει - κόνιση ανάλογα με το πλήθος των συμβάντων ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 30

31 Χρονικός Πίνακας αδικημάτων που παρουσιάζει τον σύνολο των αδικημάτων ανά ώρα και ημέρα της εβδομάδας για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 31

32 Παρουσίαση κατανομής ποσότητας αδικημάτων ανά είδος αδικήματος (Pie Chart) και Αριθμός ανά είδος αδικήματος για κάθε μέρα ( Ραβδόγραμμα ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 32

33 Χάρτης Σημείων με επαναλαμβανόμενη Εγκληματικότητα ( μέγεθος του σημείου επηρεάζεται από τον αριθμό των συμβάντων που πραγματοποιηθήκαν σε ένα σημείο του γεωγραφικού χώρου ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 33

34 Γεωγραφική σκιαγράφηση / ανάλυση της εγκληματικότητας 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 34  Η σκιαγράφηση του προφίλ του παραβάτη προσπαθεί να : καθορίσει διάφορα χαρακτηριστικά του όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα κ. λπ.  Η γεωγραφική σκιαγράφηση εστιάζει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του εγκλήματος, τη θέση του παραβάτη, τη θέση του στόχου και τους χωρικούς συσχετισμούς μεταξύ διαφόρων περιοχών του εγκλήματος

35 Γεωγραφική σκιαγράφηση / ανάλυση της εγκληματικότητας 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 35 Μέσω της χαρτογράφησης της εγκληματικότητας αναλύεται : • η τυπολογία του εγκλήματος (crime patterns), δηλαδή η φύση και η κατανομή του εγκλήματος σε μία γεωγραφική περιοχή • οι τάσεις στην εγκληματικότητα (crime trends), με την επισήμανση σημαντικών αλλαγών, αναδυόμενες τάσεις και τροποποιήσεις στην τυπολογία του εγκλήματος σε μία συγκεκριμένη περιοχή • η ομαδοποίηση των εγκλημάτων που συγκεντρώνουν όμοια χαρακτηριστικά ( π. χ. τρόπος διάπραξης, ώρα τέλεσης, στόχοι κ. λπ.) • η σειρά εγκλημάτων (crime series) που τελούνται από κοινούς δράστες

36 Χρήσεις 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 36  Για αστυνομικούς σκοπούς. Λόγου χάρη, την ενημέρωση της αστυνομίας για τις « προβληματικές » - « επικίνδυνες » περιοχές ( εγκληματογόνες περιοχές )  Για να ενημερώσουν για τις πηγές της πρόληψης του εγκλήματος  Για την έρευνα της αστυνομίας  Για να βοηθήσουν την κοινότητα και την τοπική κοινωνία στον τομέα της ενημέρωσής τους  Για να καταγράψουν αλλαγές στην κατανομή του εγκλήματος στο χρόνο και στο χώρο  Για να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών της πρόληψης του εγκλήματος

37 Χρήσεις 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 37  Για να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία (hotspots) και τα υψηλά ποσοστά καταγεγραμμένης εγκληματικότητας  Μέσω της ανάλυσης εγκλήματος να δημιουργείται το γεωγραφικό προφίλ (Geographic Profiling). Το γεωγραφικό προφίλ επικεντρώνεται κυρίως στην μελέτη του θύματος, της εγκληματικής επίθεσης, στα αποδεικτικά στοιχεία που άφησε ο δράστης, στον τόπο κατοικίας και δράσης του οριοθετώντας την περιοχή των ερευνών

38 Χαρτογράφηση του Εγκλήματος ( οφέλη και χρησιμότητα ) – ( Ι ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 38  Η διενέργεια πληρέστερων αναλύσεων για τις μορφές εγκληματικότητας, αξιολόγηση απειλών και κινδύνων  Η χάραξη ορθολογικότερης αντεγκληματικής πολιτικής, ώστε να τίθενται νέες προτεραιότητες και να υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων ( π. χ. προσωπικό, τεχνικά μέσα, οχήματα, κ. ά.)  Η υποστήριξη των στρατηγικών / πολιτικών αστυνόμευσης επικεντρωμένων και προσαρμοσμένων στην τοπική κοινωνία, με την παροχή ανάλογης ενημέρωσης σε περιπολίες, αστυνομικούς γειτονιάς, προσωπικό ΙΕΠΥΑ κ. ά.

39 Χαρτογράφηση του Εγκλήματος ( οφέλη και χρησιμότητα ) – ( ΙΙ ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 39  Λήψη των κατάλληλων μέτρων περιστασιακής πρόληψης  Ενοποίηση διάφορων πληροφοριών προκειμένου να ανακατασκευαστεί η ακολουθία των γεγονότων ενός εγκλήματος ή μιας εγκληματικής δραστηριότητας

40 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 40

41 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 41

42 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 42

43 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 43

44 Κίνηση Πολιτών του Κέντρου της Αθήνας 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 44

45 Εφαρμογές Μέσα από την εφαρμογή των μοντέλων της περιβαλλοντικής εγκληματολογίας είναι δυνατό να διερευνηθούν και να αναδειχθούν :  Οι παράγοντες που ευνοούν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή συγκεκριμένων προληπτικών πολιτικών σε δεδομένο τοπικό επίπεδο σε σχέση με κάποιο άλλο  Οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι ενδεχομένως να εξηγούν την εκδήλωση συγκεκριμένων μορφών εγκληματικότητας σε συγκεκριμένες περιοχές Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012 45

46 Σκέψεις - προβληματισμοί ( Ι ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 46 Η γεωγραφική ανάλυση της εγκληματικότητας πρέπει να στηρίζεται στη :  στατιστική μελέτη και  παρουσίαση των στοιχείων της εγκληματικότητας αλλά και να  λαμβάνει υπόψη ευρύτερους παράγοντες που συντελούν στη γεωγραφική κατανομή του εγκλήματος, όπως : - κοινωνικούς - δημογραφικούς - χωροταξικούς - πολιτισμικούς - οικονομικούς

47 Σκέψεις - προβληματισμοί ( ΙΙ ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 47  Ο σκοπός της γεωγραφικής ανάλυσης της εγκληματικότητας : - Ερμηνεία μίας κατάστασης και διευκόλυνση της διαδικασίας της έρευνας  Ο ρόλος του αναλυτή είναι ο πλέον σημαντικός διότι : - Επεξεργάζεται τα εγκληματολογικά στοιχεία - Κάνει ορθολογικές κρίσεις και εκτιμήσεις - Οδηγείται σε συμπεράσματα και θέσεις ( αξιόπιστα ;) που προτείνει για να ληφθούν υπόψη και είναι χρήσιμα στο πλαίσιο της χάραξης και εφαρμογής της αντεγκληματικής πολιτικής

48 Σκέψεις - προβληματισμοί ( ΙΙΙ ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 48  Αμφισβήτηση της ποιότητας και ποσότητας και των δεδομένων Επίσης, υπάρχει  Σκοτεινός αριθμός της εγκληματικότητας που σημαίνει ότι δεν αναφέρονται όλα τα περιστατικά και το αν καταγράφονται ως επίσημα στοιχεία ή όχι εξαρτάται και από το είδος και τη σοβαρότητα του εκάστοτε εγκλήματος

49 Προτάσεις ( Ι ) Είναι δυνατό να προκύψουν αποτελεσματικές πολιτικές και καλές πρακτικές στους παρακάτω άξονες :  Μοντέλα περιβαλλοντικού σχεδιασμού που θα συμβάλουν στην άμβλυνση της ανασφάλειας, στη μείωση των ευκαιριών διάπραξης παραβατικών συμπεριφορών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων  Συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων πρόληψης του εγκλήματος ( επικοινωνία, συνεργασία και εκπαίδευση ) Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012 49

50 Προτάσεις ( ΙΙ )  Διαμόρφωση ενός πλαισίου με δράσεις περιβαλλοντικού σχεδιασμού και προγράμματα αντεγκληματικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο με κεντρικό στόχο την άμβλυνση των προβλημάτων εγκληματικότητας και φόβου του εγκλήματος  Τρόποι ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στην αντεγκληματική πολιτική ( συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική ) και κυρίως στις περιστασιακές πολιτικές πρόληψης της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012 50

51 Προτάσεις ( ΙΙΙ ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 51  Ο περιορισμός των ευκαιριών για τη διάπραξη εγκλημάτων και οι αλλαγές στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό είναι τα κύρια συστατικά της « συνταγής » Από την άλλη πλευρά χρειάζονται  Αλλαγές στις κοινωνικές υποδομές και χωρίς υποστήριξη από τους δημόσιους και ιδιωτικούς θεσμούς κοινωνικής πρόνοιας, είναι μάταιες και αναποτελεσματικές  Τέτοιες στρατηγικές παρέμβασης πρέπει να συμπληρώνονται με μέτρα για την εξασφάλιση της συνοχής των κατοίκων και την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων

52 Συμπεράσματα ( Ι ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 52  Οι στρατηγικές των νέων προσεγγίσεων εντάσσονται στο πεδίο της περιστασιακής πρόληψης  Οι τάσεις της περιστασιακής πρόληψης αναδεικνύουν τη σημασία της ασφάλειας ( δημόσιας και ιδιωτικής ) με τους πολίτες να θεωρούνται « καταναλωτές υπηρεσιών ασφάλειας » επειδή ενισχύεται το αίσθημα ευθύνης τους, ενίοτε, λόγω και της συμμετοχής τους

53 Συμπεράσματα ( ΙΙ ) 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 53  Η έμφαση στην ασφάλεια, στην εξάλειψη του φόβου και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της πόλης είναι η « επιταγή της εποχής »  Οι προτεραιότητες των προσεγγίσεων της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας προσανατολίζονται με τη σειρά τους στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες

54 Αντί Επιλόγου 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 54 Ναι στην ασφάλεια Με γνώμονα και βασικό προαπαιτούμενο Τον σεβασμό των ατομικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών

55 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ 25/5/2012 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος  Σας ευχαριστώ για την παρουσία και το χρόνο σας !  Στοιχεία επικοινωνίας : Κινητό τηλέφωνο : 6978002216 Email: vchainas@yahoo.gr 55


Κατέβασμα ppt "Περιβαλλοντική Εγκληματολογία: Ο ρόλος και η χρησιμότητα της χαρτογράφησης του εγκλήματος Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς Κοινωνιολόγος, Μ.Δ.Ε. Εγκληματολογίας, Υπ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google