Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Περιβαλλοντική Εγκληματολογία: Ο ρόλος και η χρησιμότητα της χαρτογράφησης του εγκλήματος Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς Κοινωνιολόγος, Μ.Δ.Ε. Εγκληματολογίας,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Περιβαλλοντική Εγκληματολογία: Ο ρόλος και η χρησιμότητα της χαρτογράφησης του εγκλήματος Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς Κοινωνιολόγος, Μ.Δ.Ε. Εγκληματολογίας,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία: Ο ρόλος και η χρησιμότητα της χαρτογράφησης του εγκλήματος Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς Κοινωνιολόγος, Μ.Δ.Ε. Εγκληματολογίας, Υπ. Δρ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Εγκληματολόγων Παντείου Πανεπιστημίου 1st Security Project Conference Αθήνα, 25-26/5/2012

2 Περίγραμμα Εισήγησης Σκοπός εισήγησης Ενότητες εισήγησης
Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Ελλάδα – Ερευνητικά δεδομένα Η Περιβαλλοντική εγκληματολογία Η χαρτογράφηση του εγκλήματος Σκέψεις- προβληματισμοί Εφαρμογές Προτάσεις Συμπεράσματα Αντί επιλόγου Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

3 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις
Η επιστήμη της εγκληματολογίας Ποιο είναι το αντικείμενό της; Η μελέτη του συνολικού εγκληματικού φαινομένου, οριζόμενο μέσα από την αλληλεξάρτηση τριών φάσεων: της θέσπισης των νόμων, της παράβασής τους και της κοινωνικής αντίδρασης σ’ αυτήν (Φαρσεδάκης, 1996:75) Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

4 Study Of Crime Crime Geography Criminology Psychiatry Law Psychology Politic Economics Biology Sociology Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

5 Το διακύβευμα της σύγχρονης εποχής
Το σημαντικότερο στοιχείο της πρόληψης του εγκλήματος, είναι η μείωση της ανασφάλειας των πολιτών, με έμφαση στη συμμετοχική φύση της κοινωνίας πολιτών Η απαίτηση για ασφάλεια κρίνεται από το ευρύ κοινό περισσότερο από ποτέ αναγκαία Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

6 Ελλάδα – Ερευνητικά πορίσματα (Ι)
Συσχέτιση και ερμηνεία της ανασφάλειας των πολιτών στη βάση των ατομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών (π.χ. φύλο, ηλικία, επίπεδο εκπαίδευσης, οικογενειακή κατάσταση, περιοχή διαμονής κ.λπ.) και στάσεών τους για το εγκληματικό φαινόμενο (εμπειρία θυματοποίησης, απόψεις για την έκταση της εγκληματικότητας, την αποτελεσματικότητα της αστυνομίας κ.λπ.) Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

7 Ελλάδα – Ερευνητικά πορίσματα (ΙΙ)
Οι σύγχρονες εμπειρικές έρευνες συσχετίζουν την εκδήλωση μορφών εγκληματικής συμπεριφοράς (μικροεγκληματικότητα) με το περιβάλλον των μεγάλων αστικών πόλεων και ταυτόχρονα ασκούν σημαντικές επιδράσεις ως προς τη χάραξη της αντεγκληματικής πολιτικής και εφαρμογής των κοινοτικών μορφών πρόληψης (κοινοτική αστυνόμευση, αστυνομικός της γειτονιάς, ΤοΠΣΑ, ΙΕΠΥΑ σε χωριά και σε γειτονιές) Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

8 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία
Η Περιβαλλοντική Εγκληματολογία είναι επιστημονικός κλάδος της Εγκληματολογίας που χρησιμοποιεί τη γεωγραφία και τη χωρική διάσταση για τη μελέτη του εγκληματικού φαινομένου Η Περιβαλλοντική Εγκληματολογία ασχολείται με τη μελέτη του εγκληματικού φαινομένου σε σχέση με το χώρο, το χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο οι δράστες διαμορφώνουν τις δραστηριότητές τους επηρεαζόμενοι από χωρικούς παράγοντες Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

9 Ιστορική αναδρομή Η ιστορία της μελέτης του τοπικού σχεδιασμού του εγκλήματος και της εγκληματικότητας ξεκινά από την πρώτη περίοδο της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας η οποία τοποθετείται στις αρχές του 19ου αιώνα με την εμφάνιση της Γαλλο-βελγικής Χαρτογραφικής σχολής, και της σχολής του Σικάγο αργότερα Οι σχολές αυτές έθεσαν τις βάσεις για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων στον τομέα της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας που ως απώτερο στόχο έχουν την αναζήτηση πρακτικών μεθόδων πρόληψης του εγκλήματος Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

10 Κατευθύνσεις Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας
Εξήγηση της τοπικής διασποράς τόσο της εγκληματικότητας όσο και των δραστών Προώθηση λύσεων για την εφαρμογή περιστασιακή πρόληψη η οποία επικεντρώνεται στη σημασία και στη σπουδαιότητα της ευκαιρίας, όσον αφορά την τέλεση των αδικημάτων, στο ίδιο το αδίκημα παρά σ’ εκείνους που το διαπράττουν, στην αποτροπή του αδικήματος, και όχι στην ανακάλυψη και την τιμωρία του δράστη  Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

11 Προβληματικές της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας
Αναζήτηση της σχέσης του φυσικού με το κοινωνικό περιβάλλον Βαθμός επηρεασμού της εγκληματικότητας από τις οικολογικές διαδικασίες και την ανθρώπινη δραστηριότητα στα μεγάλα αστικά κέντρα Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

12 Θεωρητικές προσεγγίσεις (Ι)
Γαλλο-βελγική Χαρτογραφική σχολής (19ς αιώνας) Οικολογική προσέγγιση της εγκληματικότητας: Σχολή του Σικάγο (Shaw & MacKay, 1942) Chicago Area Project (CAP) (1932) Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

13 Θεωρητικές προσεγγίσεις (ΙΙ)
Το αστικό περιβάλλον και ο τρόπος ζωής της πόλης δημιούργησαν την ανάγκη για τη διαμόρφωση νέων περιβαλλοντικών προσεγγίσεων, οι οποίες έθεσαν και νέους προβληματισμούς σχετικά με την αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

14 Θεωρητικές προσεγγίσεις (ΙΙΙ)
Οι περιβαλλοντικές προσεγγίσεις της πρόληψης του εγκλήματος σε τοπικό επίπεδο έγιναν γνωστές από τον Oscar Newman και το βιβλίο Defensible Space (1973) Σύμφωνα με τον Newman ο υπερασπίσιμος χώρος αποτελείται από τέσσερα κύρια στοιχεία: Εδαφικότητα Επιτήρηση Εικόνα του κτιρίου Σύνδεση των οικιστικών με άλλες δραστηριότητες (εμπορικές, κοινωνικές) Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

15 Θεωρητικές προσεγγίσεις (ΙV)
Περιστασιακή πρόληψη “Situational Crime Prevention” (π.χ. με μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των ευκαιριών και των μέσων διάπραξης αδικημάτων) Routine Active Theory – Ronald Clark (1997) Οι προτάσεις έχουν υιοθετηθεί ευρέως λόγω της συμβολής τους στην πρόληψη του εγκλήματος και στη σύνδεση του με την καθημερινή ζωή Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

16 Η θεωρία της καθημερινής δραστηριότητας- τριγωνική απεικόνιση της εγκληματικής δράσης
Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

17 Θεωρητικές προσεγγίσεις (V)
Crime Prevention through environmental design: Πρόληψη του εγκλήματος μέσω του περιβαλλοντικού σχεδιασμού Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

18 CPTED (Ι) Η θεωρητική προσέγγιση του CPTED υποστηρίζει ότι ο κατάλληλος σχεδιασμός και η αποτελεσματική χρήση της δομής του περιβάλλοντος (ορθή ανάπτυξη) μειώνει αισθητά τις ευκαιρίες για διάπραξη εγκληματικής συμπεριφοράς και μπορούν να οδηγήσουν αφενός στη μείωση του φόβου για τα εγκληματικά περιστατικά και το έγκλημα εν γένει και αφετέρου σε βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών. Το 1974 έγινε η πρώτη προσπάθεια να εφαρμοστεί η θεωρία του CPTED Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

19 CPTED (ΙΙ) Η πρόληψη μέσω του περιβαλλοντικού σχεδιασμού προσπαθεί να εντοπίσει τις συνθήκες του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος οι οποίες παρέχουν ευκαιρίες για εγκληματικότητα επιδιώκοντας παράλληλα να τις περιορίσει Απώτερος στόχος είναι ο χώρος που χρησιμοποιείται να γίνει ασφαλής και ευπρόσδεκτος για τους ανθρώπους και τις δραστηριότητες που αναπτύσσουν Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

20 Νέα Φάση της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας (Ι)
Σε αυτή τη νέα περίοδο της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας, εκτός από τις νέες προσεγγίσεις, οι τεχνολογικές εξελίξεις ενισχύουν τη μεθοδολογία της στην εφαρμογή των στρατηγικών για την εξιχνίαση και την πρόληψη των εγκλημάτων Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

21 Νέα Φάση της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας (Ι)
Με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των προγραμμάτων χαρτογράφησης η Περιβαλλοντική Εγκληματολογία εισέρχεται σε μία νέα φάση Η χαρτογράφηση χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει τα είδη του εγκλήματος και τους χάρτες που βοηθούν στη σύνδεση του εγκλήματος με την τοποθεσία, την κυκλοφορία, τον αστικό σχεδιασμό και τις καθημερινές δραστηριότητες των θυμάτων και των δραστών Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

22 Geography of Crime Crime Mapping Spatial patterns of crime
Ecological Analysis relationship between crime and socio- economic / environmental factors Spatial Analysis- using GIS Hot spot areas Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

23 Χαρτογράφηση του εγκλήματος (Crime Mapping)
Η χαρτογράφηση του εγκλήματος είναι ένα εργαλείο ανάλυσης και αποτελεί την πρακτική εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

24 Χαρτογράφηση του εγκλήματος
Το βασικό ερώτημα είναι κατά πόσο αποτελεσματική μπορεί να είναι στην αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και στην πρόβλεψη των πιθανών τόπων διάπραξης αδικημάτων, με άλλα λόγια πόσο χρήσιμη μπορεί να είναι για την αντεγκλητική πολιτική, από την σκοπιά της πρόληψης Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

25 Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και ανάλυση εγκληματικότητας
Η ανάπτυξη των Γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (GIS) έδωσε νέες προοπτικές στην χαρτογράφηση- ανάλυση της εγκληματικότητας Το GIS ορίζεται συνήθως ως ένας αστερισμός της ηλεκτρονικής γραφιστικής ενσωμάτωσης υλικού και λογισμικού με μια σχεσιακή βάση δεδομένων με σκοπό τη διαχείριση των στοιχείων για τις γεωγραφικές θέσεις (Garson& Biggs, 1992) Η ανάλυση GIS περιλαμβάνει μια από τις ακόλουθες τέσσερις γενικές διαδικασίες: επαναταξινόμηση, επικάλυψη, μέτρηση απόστασης και συνδετικότητας, και χαρακτηρισμός γειτονιάς Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

26 Χαρτογράφηση του εγκλήματος – Ιστορική αναδρομή
Quetelet και Guerry: 19ος αιώνας Εξέτασαν την αιτιώδη σχέση μεταξύ κοινωνικών, περιβαλλοντικών παραγόντων και φύσης του εγκλήματος Έθεσαν τα θεμέλια της γεωγραφικής χαρτογράφησης με την ανεύρεση της σχέσης ανάμεσα στην εγκληματικότητα και σε κάποιους κοινωνικο-οικονομικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς και δημογραφικούς παράγοντες Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

27 Τεχνικές – είδη χαρτών Υπάρχουν διάφορες τεχνικές οι οποίες χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία χαρτών εγκλήματος (crime maps)- κάποιες είναι εύχρηστες και διαδεδομένες ενώ άλλες πιο καινοτόμες ή βρίσκονται ακόμα σε πειραματικό στάδιο. Οι πιο διαδεδομένοι χάρτες είναι: χάρτες (Pin maps) – απεικονίζουν την τοποθεσία των συμβάντων, των θυμάτων και περιστασιακά των δραστών θεματικοί χάρτες (Chloropleth maps) με σκίαση, χρώματα και χωρισμένοι σε περιοχές οι οποίες ποικίλλουν ανάλογα με τη βαθμίδα του προβλήματος συσκευές γεωγραφικής ανάλυσης (Geographical Analysis Machines) – χρησιμοποιούν έναν αλγόριθμο αναζήτησης συγκεκριμένων σημαντικών σημείων πολύγωνα – χάρτες που δείχνουν τις αποστάσεις μεταξύ των συμβάντων χάρτες συμβάντων – ανάλυση της απόστασης μεταξύ της περιοχής κατοικίας του δράστη και τον τόπο του εγκλήματος χάρτες κίνησης – αλλαγές στην κατανομή εγκλήματος στο χρόνο Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

28 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος
25/5/2012

29 Χάρτης Σημείων Τέλεσης συμβάντων
Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

30 Χάρτης Πυκνότητας Αδικημάτων (Άθροι- σμα Αδικημάτων σε μια γεωγραφική περιοχή, απει- κόνιση ανάλογα με το πλήθος των συμβάντων) Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

31 Χρονικός Πίνακας αδικημάτων που παρουσιάζει τον σύνολο των αδικημάτων ανά ώρα και ημέρα της εβδομάδας για την εξεταζόμενη χρονική περίοδο Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

32 Παρουσίαση κατανομής ποσότητας αδικημάτων ανά είδος αδικήματος (Pie Chart) και Αριθμός ανά είδος αδικήματος για κάθε μέρα (Ραβδόγραμμα) Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

33 Χάρτης Σημείων με επαναλαμβανόμενη Εγκληματικότητα (μέγεθος του σημείου επηρεάζεται από τον αριθμό των συμβάντων που πραγματοποιηθήκαν σε ένα σημείο του γεωγραφικού χώρου) Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

34 Γεωγραφική σκιαγράφηση/ανάλυση της εγκληματικότητας
Η σκιαγράφηση του προφίλ του παραβάτη προσπαθεί να: καθορίσει διάφορα χαρακτηριστικά του όπως είναι η ηλικία, το φύλο, η εθνικότητα κ.λπ. Η γεωγραφική σκιαγράφηση εστιάζει στα γεωγραφικά χαρακτηριστικά του εγκλήματος, τη θέση του παραβάτη, τη θέση του στόχου και τους χωρικούς συσχετισμούς μεταξύ διαφόρων περιοχών του εγκλήματος Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

35 Γεωγραφική σκιαγράφηση/ανάλυση της εγκληματικότητας
Μέσω της χαρτογράφησης της εγκληματικότητας αναλύεται: • η τυπολογία του εγκλήματος (crime patterns), δηλαδή η φύση και η κατανομή του εγκλήματος σε μία γεωγραφική περιοχή • οι τάσεις στην εγκληματικότητα (crime trends), με την επισήμανση σημαντικών αλλαγών, αναδυόμενες τάσεις και τροποποιήσεις στην τυπολογία του εγκλήματος σε μία συγκεκριμένη περιοχή • η ομαδοποίηση των εγκλημάτων που συγκεντρώνουν όμοια χαρακτηριστικά (π.χ. τρόπος διάπραξης, ώρα τέλεσης, στόχοι κ.λπ.) • η σειρά εγκλημάτων (crime series) που τελούνται από κοινούς δράστες Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

36 Χρήσεις Για αστυνομικούς σκοπούς. Λόγου χάρη, την ενημέρωση της αστυνομίας για τις «προβληματικές» - «επικίνδυνες» περιοχές (εγκληματογόνες περιοχές) Για να ενημερώσουν για τις πηγές της πρόληψης του εγκλήματος Για την έρευνα της αστυνομίας Για να βοηθήσουν την κοινότητα και την τοπική κοινωνία στον τομέα της ενημέρωσής τους Για να καταγράψουν αλλαγές στην κατανομή του εγκλήματος στο χρόνο και στο χώρο Για να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα των πρωτοβουλιών της πρόληψης του εγκλήματος Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

37 Χρήσεις Για να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία (hotspots) και τα υψηλά ποσοστά καταγεγραμμένης εγκληματικότητας Μέσω της ανάλυσης εγκλήματος να δημιουργείται το γεωγραφικό προφίλ (Geographic Profiling). Το γεωγραφικό προφίλ επικεντρώνεται κυρίως στην μελέτη του θύματος, της εγκληματικής επίθεσης, στα αποδεικτικά στοιχεία που άφησε ο δράστης, στον τόπο κατοικίας και δράσης του οριοθετώντας την περιοχή των ερευνών Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

38 Χαρτογράφηση του Εγκλήματος (οφέλη και χρησιμότητα) – (Ι)
Η διενέργεια πληρέστερων αναλύσεων για τις μορφές εγκληματικότητας, αξιολόγηση απειλών και κινδύνων Η χάραξη ορθολογικότερης αντεγκληματικής πολιτικής, ώστε να τίθενται νέες προτεραιότητες και να υπάρχει καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων (π.χ. προσωπικό, τεχνικά μέσα, οχήματα, κ.ά.) Η υποστήριξη των στρατηγικών/πολιτικών αστυνόμευσης επικεντρωμένων και προσαρμοσμένων στην τοπική κοινωνία, με την παροχή ανάλογης ενημέρωσης σε περιπολίες, αστυνομικούς γειτονιάς, προσωπικό ΙΕΠΥΑ κ.ά. Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

39 Χαρτογράφηση του Εγκλήματος (οφέλη και χρησιμότητα) – (ΙΙ)
Λήψη των κατάλληλων μέτρων περιστασιακής πρόληψης Ενοποίηση διάφορων πληροφοριών προκειμένου να ανακατασκευαστεί η ακολουθία των γεγονότων ενός εγκλήματος ή μιας εγκληματικής δραστηριότητας Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

40 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος
25/5/2012

41 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος
25/5/2012

42 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος
25/5/2012

43 Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος
25/5/2012

44 Κίνηση Πολιτών του Κέντρου της Αθήνας
Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

45 Εφαρμογές Μέσα από την εφαρμογή των μοντέλων της περιβαλλοντικής εγκληματολογίας είναι δυνατό να διερευνηθούν και να αναδειχθούν: Οι παράγοντες που ευνοούν την αποτελεσματικότερη εφαρμογή συγκεκριμένων προληπτικών πολιτικών σε δεδομένο τοπικό επίπεδο σε σχέση με κάποιο άλλο Οι παράγοντες εκείνοι οι οποίοι ενδεχομένως να εξηγούν την εκδήλωση συγκεκριμένων μορφών εγκληματικότητας σε συγκεκριμένες περιοχές Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

46 Σκέψεις- προβληματισμοί (Ι)
Η γεωγραφική ανάλυση της εγκληματικότητας πρέπει να στηρίζεται στη: στατιστική μελέτη και παρουσίαση των στοιχείων της εγκληματικότητας αλλά και να λαμβάνει υπόψη ευρύτερους παράγοντες που συντελούν στη γεωγραφική κατανομή του εγκλήματος, όπως: - κοινωνικούς - δημογραφικούς - χωροταξικούς - πολιτισμικούς - οικονομικούς Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

47 Σκέψεις- προβληματισμοί (ΙΙ)
Ο σκοπός της γεωγραφικής ανάλυσης της εγκληματικότητας : - Ερμηνεία μίας κατάστασης και διευκόλυνση της διαδικασίας της έρευνας Ο ρόλος του αναλυτή είναι ο πλέον σημαντικός διότι: Επεξεργάζεται τα εγκληματολογικά στοιχεία Κάνει ορθολογικές κρίσεις και εκτιμήσεις Οδηγείται σε συμπεράσματα και θέσεις (αξιόπιστα;) που προτείνει για να ληφθούν υπόψη και είναι χρήσιμα στο πλαίσιο της χάραξης και εφαρμογής της αντεγκληματικής πολιτικής Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

48 Σκέψεις- προβληματισμοί (ΙΙΙ)
Αμφισβήτηση της ποιότητας και ποσότητας και των δεδομένων Επίσης, υπάρχει Σκοτεινός αριθμός της εγκληματικότητας που σημαίνει ότι δεν αναφέρονται όλα τα περιστατικά και το αν καταγράφονται ως επίσημα στοιχεία ή όχι εξαρτάται και από το είδος και τη σοβαρότητα του εκάστοτε εγκλήματος Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

49 Προτάσεις (Ι) Είναι δυνατό να προκύψουν αποτελεσματικές πολιτικές και καλές πρακτικές στους παρακάτω άξονες: Μοντέλα περιβαλλοντικού σχεδιασμού που θα συμβάλουν στην άμβλυνση της ανασφάλειας, στη μείωση των ευκαιριών διάπραξης παραβατικών συμπεριφορών και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων Συμμετοχή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων πρόληψης του εγκλήματος (επικοινωνία, συνεργασία και εκπαίδευση) Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

50 Προτάσεις (ΙΙ) Διαμόρφωση ενός πλαισίου με δράσεις περιβαλλοντικού σχεδιασμού και προγράμματα αντεγκληματικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο με κεντρικό στόχο την άμβλυνση των προβλημάτων εγκληματικότητας και φόβου του εγκλήματος Τρόποι ενεργούς συμμετοχής των πολιτών στην αντεγκληματική πολιτική (συμμετοχική αντεγκληματική πολιτική) και κυρίως στις περιστασιακές πολιτικές πρόληψης της εγκληματικότητας σε τοπικό επίπεδο Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

51 Από την άλλη πλευρά χρειάζονται
Προτάσεις (ΙΙΙ) Ο περιορισμός των ευκαιριών για τη διάπραξη εγκλημάτων και οι αλλαγές στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό είναι τα κύρια συστατικά της «συνταγής» Από την άλλη πλευρά χρειάζονται Αλλαγές στις κοινωνικές υποδομές και χωρίς υποστήριξη από τους δημόσιους και ιδιωτικούς θεσμούς κοινωνικής πρόνοιας, είναι μάταιες και αναποτελεσματικές Τέτοιες στρατηγικές παρέμβασης πρέπει να συμπληρώνονται με μέτρα για την εξασφάλιση της συνοχής των κατοίκων και την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

52 Συμπεράσματα (Ι) Οι στρατηγικές των νέων προσεγγίσεων εντάσσονται στο πεδίο της περιστασιακής πρόληψης Οι τάσεις της περιστασιακής πρόληψης αναδεικνύουν τη σημασία της ασφάλειας (δημόσιας και ιδιωτικής) με τους πολίτες να θεωρούνται «καταναλωτές υπηρεσιών ασφάλειας» επειδή ενισχύεται το αίσθημα ευθύνης τους, ενίοτε, λόγω και της συμμετοχής τους Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

53 Συμπεράσματα (ΙΙ) Η έμφαση στην ασφάλεια, στην εξάλειψη του φόβου και την αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της πόλης είναι η «επιταγή της εποχής» Οι προτεραιότητες των προσεγγίσεων της Περιβαλλοντικής Εγκληματολογίας προσανατολίζονται με τη σειρά τους στη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τους πολίτες Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

54 Αντί Επιλόγου Ναι στην ασφάλεια Με γνώμονα και βασικό προαπαιτούμενο
Τον σεβασμό των ατομικών ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012

55 ΤΕΛΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ Σας ευχαριστώ για την παρουσία και το χρόνο σας!
Σας ευχαριστώ για την παρουσία και το χρόνο σας! Στοιχεία επικοινωνίας: Κινητό τηλέφωνο: Περιβαλλοντική Εγκληματολογία - Χαρτογράφηση του Εγκλήματος 25/5/2012


Κατέβασμα ppt "Περιβαλλοντική Εγκληματολογία: Ο ρόλος και η χρησιμότητα της χαρτογράφησης του εγκλήματος Ευάγγελος Ι. Χαϊνάς Κοινωνιολόγος, Μ.Δ.Ε. Εγκληματολογίας,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google