Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Α Τ Ο Μ Ι Κ Α Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Α B r h BohrBohr O Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Κεντρικά σημεία της θεωρίας Τα αποτελέσματα Όρια της Θεωρίας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Α Τ Ο Μ Ι Κ Α Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Α B r h BohrBohr O Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Κεντρικά σημεία της θεωρίας Τα αποτελέσματα Όρια της Θεωρίας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Α Τ Ο Μ Ι Κ Α Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Α B r h BohrBohr O Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Κεντρικά σημεία της θεωρίας Τα αποτελέσματα Όρια της Θεωρίας

2 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Τα αποτελέσματα Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Κεντρικά σημεία της θεωρίας για το άτομο του υδρογόνου  Συνθήκη κυκλικής κίνησης Συνθήκη κυκλικής κίνησης  Συνθήκη κβάντωσης Συνθήκη κβάντωσης  Συνθήκη ενέργειας Συνθήκη ενέργειας  Συνθήκη ακτινοβολίας Συνθήκη ακτινοβολίας

3 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Τα αποτελέσματα Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Κεντρικά σημεία της θεωρίας F C =F Κ  Συνθήκη κυκλικής κίνησης : Στο άτομο του Υδρογόνου το ηλεκτρόνιο κινείται σε κυκλική τροχιά, με σταθερή ταχύτητα γύρω από τον πυρήνα με την επίδραση της δύναμης Coulomb, η οποία «παίζει» τον ρόλο της κεντρομόλου δύναμης.

4 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Τα αποτελέσματα Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Κεντρικά σημεία της θεωρίας  Συνθήκη κβάντωσης: Η στροφορμή L του ηλεκτρονίου είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του κύριου κβαντικού αριθμού n (n=1,2,3….)

5 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Τα αποτελέσματα Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Κεντρικά σημεία της θεωρίας  Από την σχέση της κυκλικής κίνησης που γράφτηκε προηγουμένως έχουμε: Ξέρουμε όμως: Επίσης: Άρα:

6 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Τα αποτελέσματα Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Κεντρικά σημεία της θεωρίας  Συνθήκη ακτινοβολίας :Το άτομο ακτινοβολεί όταν το ηλεκτρόνιο μεταπηδά από στιβάδα με μεγάλη ενέργεια σε στιβάδα με μικρότερη. Στο σχήμα βλέπουμε μια μετάπτωση από την 7 Η στιβάδα στην 1 Η.  Η εκπομπή ακτινοβολίας καταγράφεται σε φάσματα. Ανάλογα με τη μετάπτωση, η ακτινοβολία μπορεί να μην είναι ορατή, οπότε οι φασματικές γραμμές είναι μαύρες. Η μετάπτωση αυτή συνοδεύεται και από την εκπομπή φωτονίου, του οποίου η συχνότητα, άρα και το μήκος κύματος, υπολογίζονται από τον τύπο:

7 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R  Τα κινηματικά μεγέθη Τα αποτελέσματα  Ενεργειακές μεταβάσεις Ακτίνα ΤαχύτηταΕπιτάχυνση  Τα ενεργειακά μεγέθη Περίοδος, Συχνότητα Ολική Ενέργεια Ενεργειακά διαγράμματα Ανάλυση του φάσματος του ατόμου του Υδρογόνου Το φάσμα του ατόμου του Υδρογόνου  Μηχανισμοί Διέγερσης Με κρούση Με απορρόφηση

8 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Τα αποτελέσματα Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R  Ερμήνευσε τα φάσματα του ατόμου του υδρογόνου και του υδρογονοειδών ιόντων, όπως το He + και το Li 2+, τα οποία έχουν μόνο ένα ηλεκτρόνιο.  Απέτυχε στην ερμηνεία των φασμάτων των ατόμων με πολλά ηλεκτρόνια. Η ερμηνεία των φασμάτων αυτών δόθηκε από μια νέα θεωρία, την κβαντομηχανική. Όρια της θεωρίας

9 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Τα κινηματικά μεγέθη Ακτίνα Ταχύτητα Επιτάχυνση Περίοδος, Συχνότητα  Η ακτίνα της θεμελιώδους τροχιάς(n =1) είναι: r 1 = 0,53. 10 -10 m  Η ακτίνα κάθε επιτρεπόμενης τροχιάς είναι ανάλογη με το τετράγωνο του κύριου κβαντικού αριθμού:

10 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Τα κινηματικά μεγέθη Ακτίνα Ταχύτητα Επιτάχυνση Περίοδος, Συχνότητα  Η ταχύτητα του ηλεκτρονίου είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον κύριο κβαντικό αριθμό:  Η ταχύτητα στη θεμελιώδη τροχιά (n=1) είναι: u 1 =2.188.000 m/s

11 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Τα κινηματικά μεγέθη Ακτίνα Ταχύτητα Περίοδος, Συχνότητα  Η επιτάχυνση του ηλεκτρονίου είναι αντιστρόφως ανάλογη με την τέταρτη δύναμη του κύριου κβαντικού αριθμού:  Η επιτάχυνση στη θεμελιώδη τροχιά (n=1) είναι: α 1 = 9. 10 22 m/s 2 Επιτάχυνση

12 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Τα κινηματικά μεγέθη Ακτίνα Επιτάχυνση Ταχύτητα Περίοδος, Συχνότητα  Η περίοδος περιφοράς είναι ανάλογη με τον κύβο του κύριου κβαντικού αριθμού και η συχνότητα αντιστρόφως ανάλογη:  Η περίοδος περιφοράς στη θεμελιώδη τροχιά (n=1) είναι: T 1 = 1,3.10 -16 s …και η συχνότητα είναι: f 1 =6,6.10 15 Hz Κεντρικά σημεία της Θεωρίας

13 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Τα κινηματικά μεγέθη Ακτίνες

14 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Τα κινηματικά μεγέθη Ταχύτητες

15 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Τα κινηματικά μεγέθη Επιταχύνσεις

16 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Τα κινηματικά μεγέθη Περίοδοι

17 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Τα ενεργειακά μεγέθη  Η ολική ενέργεια είναι αντιστρόφως ανάλογη με τον κύριο κβαντικό αριθμό:  Η ολική ενέργεια στη θεμελιώδη τροχιά (n=1) είναι: E 1 =13,6 eV  Επίσης ισχύει: Ολική Ενέργεια Ενεργειακά διαγράμματα

18 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα Τα ενεργειακά μεγέθη Ολική Ενέργεια

19 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα Τα ενεργειακά μεγέθη Ενεργειακά διαγράμματα  Ο πίνακας παρουσιάζει τις αντίστοιχες τιμές των ενεργειών  Τις μεταβάσεις μπορείτε να τις δείτε και στην επόμενη παράγραφο 3 με τίτλο ενεργειακές μεταβάσεις  Η πρώτη ομάδα γραμμών παριστάνει τις μεταβάσεις από τις στάθμες 7, 6, 5, 4,3,2 στην στάθμη 1  Ομοίως και οι υπόλοιπες

20 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Ενεργειακές μεταβάσεις Το φάσμα του ατόμου του Υδρογόνου Ανάλυση του φάσματος του ατόμου του Υδρογόνου  Το φάσμα του Υδρογόνου είναι γραμμικό.  Περιέχει ακτινοβολίες υπεριώδεις, ορατές και υπέρυθρες.  Αναλύεται εξετάζοντας τις δυνατές μεταβάσεις του διεγερμένου ηλεκτρονίου.

21 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Ενεργειακές μεταβάσεις  Το άτομο ακτινοβολεί όταν το ηλεκτρόνιο μεταπίπτει από τροχιά μεγάλης ενέργειας σε τροχιά μικρότερης ενέργειας.  Οι ενέργειες των φωτονίων φαίνονται στον πίνακα:  Η σειρά Balmer δίνει ορατό φως. Ανάλυση του φάσματος του ατόμου του Υδρογόνου Το φάσμα του ατόμου του Υδρογόνου

22 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Ενεργειακές μεταβάσεις Lyman  ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ LYMAN

23 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Ε νεργειακές μεταβάσεις Balmer  ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ BALMER

24 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Ενεργειακές μεταβάσεις Paschen  ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ PASCHEN

25 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Ενεργειακές μεταβάσεις Brackett  ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ BRACKETT

26 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Ε νεργειακές μεταβάσεις Pfund  ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ PFUND

27 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Ε νεργειακές μεταβάσεις  ΦΑΣΜΑ

28 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Μηχανισμοί Διέγερσης Με κρούση Με απορρόφηση  Óôï ó÷Þìá, áðïäßäåôáé ç óýãêñïõóç åíüς σωματιδίου ìå Ýíá Üôïìï, ðïõ Ý÷åé óáí áðïôÝëåóìá ôç äéÝãåñóç ôïõ áôüìïõ  Óôç óõíÝ÷åéá, ôï Üôïìï áðïäéåãåßñåôáé (ôï çëåêôñüíéï åðéóôñÝöåé óôç óôéâÜäá ìå n =1) åêðÝìðïíôáò ôáõôü÷ñïíá Ýíá öùôüíéï  Για να διεγερθεί το ηλεκτρόνιο πρέπει ôï Üôïìï íá áðïññïöÞóåé áêñéâþò ôüóç åíÝñãåéá üóç åßíáé ç äéáöïñÜ åíÝñãåéáò ôùí äýï êáôáóôÜóåþí ôïõ

29 ΑΤΟΜΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ BohrBohr B r h O Κεντρικά σημεία της θεωρίας Όρια της Θεωρίας Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Τα αποτελέσματα  Μηχανισμοί Διέγερσης Με κρούση Με απορρόφηση  Óôï ó÷Þìá, áðïäßäåôáé ç áðïññüöçóç åíüò öùôïíßïõ, ðïõ Ý÷åé óáí áðïôÝëåóìá ôç äéÝãåñóç ôïõ áôüìïõ áðü ôç èåìåëéþäç êáôÜóôáóç (n =1) óôçí åðüìåíç (n =2).  Óôç óõíÝ÷åéá, ôï Üôïìï áðïäéåãåßñåôáé (ôï çëåêô- ñüíéï åðéóôñÝöåé óôç óôéâÜäá ìå n =1) åêðÝìðïíôáò ôáõôü÷ñïíá Ýíá öùôüíéï.  Ïé óõ÷íüôçôåò ôùí äýï öùôïíßùí åßíáé ßóåò üðùò öáßíåôáé áðü ôïí ôýðï hf = E 2 -E 1 (Å 1, Å 2 åßíáé ïé åíÝñãåéåò ôùí äýï êáôáóôÜóåùí ôïõ áôüìïõ).


Κατέβασμα ppt "Α Τ Ο Μ Ι Κ Α Φ Α Ι Ν Ο Μ Ε Ν Α B r h BohrBohr O Θ Ε Ω Ρ Ι Α Τ Ο Υ Β Ο Η R Κεντρικά σημεία της θεωρίας Τα αποτελέσματα Όρια της Θεωρίας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google