Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 1 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Έρευνα Γνώμης Γενικού Κοινού Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μάρτιος 2006.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 1 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Έρευνα Γνώμης Γενικού Κοινού Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μάρτιος 2006."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 1 1 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Έρευνα Γνώμης Γενικού Κοινού Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μάρτιος 2006

2 2 2 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Ταυτότητα έρευνας ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: MRB HELLAS Α.Ε. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ : 24 Νοεμβρίου έως 5 Δεκεμβρίου 2005 στο πλαίσιο της εξαμηνιαίας συνδρομητικής έρευνας ΤΑΣΕΙΣ – ερωτήσεις αποκλειστικά για το ΕΛΙΑΜΕΠ. ΤΥΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ : Ποσοτική έρευνα με τη χρήση ερωτηματολογίου στα νοικοκυριά των ερωτώμενων / προσωπικές συνεντεύξεις. Η έρευνα διεξήχθη σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας που ορίζουν ο ΣΕΔΕΑ, η ESOMAR και η WAPOR μέλος των οποίων είναι η MRB Hellas. ΔΕΙΓΜΑ : 2000 άτομα πανελλαδικά. ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ : στρωματοποιημένη πανελλαδική δειγματοληψία. Η στρωματοποίηση έχει ως αρχικό σημείο αναφοράς 11 γεωγραφικά διαμερίσματα. Το δείγμα κατανέμεται στη χώρα λαμβάνοντας υπ’όψη πλήρως την αναλογική αντιπροσωπευτικότητα ως προς την αστικότητα και τα πληθυσμιακά χαρακτηριστικά. Εσωτερικά σε κάθε περιοχή επιλέγονται τυχαία αντίστοιχα σημεία εκκίνησης ώστε να τηρούνται : ο μέγιστος αριθμός συνεντεύξεων (10) ανά σημείο και αντιπροσωπευτικότητα ως προς τον πληθυσμό της περιοχής. Ως προς το φύλο και την ηλικία ελέγχονται και τηρούνται ποσοστώσεις με βάση τα στοιχεία της απογραφής της ΕΣΥΕ. ΦΥΛΟ : Άνδρες 49,5% - Γυναίκες 50,5% ΗΛΙΚΙΑ : 18 ετών και άνω που έχουν εκλογικό δικαίωμα ΠΕΡΙΟΧΕΣ : Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αστικές, Ημιαστικές, Αγροτικές περιοχές. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας και η ανάλυση των στοιχείων έγινε από την Ερευνητική Ομάδα του ΕΛΙΑΜΕΠ

3 3 3 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Θεματικές διερεύνησης  Βαθμός συμφωνίας με την λειτουργία στη χώρα μας μη κρατικών/μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων  Κυριότεροι λόγοι για τους οποίους είναι σημαντικές οι Πανεπιστημιακές σπουδές  Απόψεις για τον ρόλο των Πανεπιστημίων  Συγκριτική αξιολόγηση των ελληνικών πανεπιστημίων με τα πανεπιστήμια της ΕΕ  Τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων  Εναλλακτικοί τρόποι οικονομικής ενίσχυσης φοιτητών από ασθενέστερα οικονομικά στρώματα

4 4 4 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Δομή δείγματος / Κοινά ανάλυσης ΗΛΙΚΙΑΝ% 18-24 ετών25512,7 25-34 ετών38919,4 35-44 ετών35417,7 45-54 ετών31715,9 55-64 ετών27213,6 65+ ετών41320,7 ΠΕΡΙΟΧΗ Αθήνα61030,5 Θεσσαλονίκη1497,4 Αστικές Περιοχές41220,6 Ημιαστικές και Αγροτικές Περιοχές 82941,5 ΕΠΙΠΕΔΟ ΜΟΡΦΩΣΗ Καθόλου/Δημοτικό56328,1 Γυμνάσιο/Λύκειο101951,0 Τεχνική/Ανωτέρα1939,7 ΑΕΙ/ΤΕΙ22511,2 ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΑΝ% Φοιτητές ΑΕΙ/ΤΕΙ994,9 Φοιτητές ΑΕΙ542,7 Φοιτητές ΤΕΙ442,2 Γονείς παιδιών Λυκείου56628,3 Γονείς φοιτητών ΑΕΙ703,5 Γονείς Σπουδαστών ΤΕΙ844,2 Απόφοιτοι (όλων των ηλικιών) με πτυχίο ΤΕΙ / ΑΕΙ (πρώτο πτυχίο ή και μεταπτυχιακό) 31916 Απόφοιτοι (όλων των ηλικιών) με σπουδές στην Ελλάδα 24812,4 Απόφοιτοι (όλων των ηλικιών) με σπουδές στο εξωτερικό 723,6

5 5 5 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.1 Βαθμός συμφωνίας με τη λειτουργία μη κρατικών / μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων

6 6 6 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.1.α Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με την λειτουργία στην Ελλάδα μη κρατικών / μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων με δίδακτρα για όσους φοιτούν σε αυτά Ανάλυση στο σύνολο των ερωτηθέντων ΣΥΜΦΩΝΩ [απόλυτα + μάλλον] 34,0% ΔΙΑΦΩΝΩ [απόλυτα + μάλλον] 38,7%

7 7 7 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.1.β Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με την λειτουργία στην Ελλάδα μη κρατικών / μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων με δίδακτρα για όσους φοιτούν σε αυτά Ανάλυση ανά ηλικιακή κατηγορία

8 8 8 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.1.γ Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με την λειτουργία στην Ελλάδα μη κρατικών / μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων με δίδακτρα για όσους φοιτούν σε αυτά Ανάλυση ανά επίπεδο μόρφωσης

9 9 9 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.1.δ Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με την λειτουργία στην Ελλάδα μη κρατικών / μη κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων με δίδακτρα για όσους φοιτούν σε αυτά Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού

10 10 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.2 Η σημασία των πανεπιστημιακών σπουδών

11 11 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.2.α Γιατί είναι σημαντικό να σπουδάσει κανείς στο Πανεπιστήμιο; Ανάλυση στο σύνολο των ερωτηθέντων Δυνατότητα μέχρι τριών απαντήσεων

12 12 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.2.β Γιατί είναι σημαντικό να σπουδάσει κανείς στο Πανεπιστήμιο; Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι τριών απαντήσεων Για να αποκτήσει μόρφωση / καλλιέργεια ανώτερου επιπέδου

13 13 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.2.γ Γιατί είναι σημαντικό να σπουδάσει κανείς στο Πανεπιστήμιο; Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι τριών απαντήσεων Για να βρει μια καλή δουλειά

14 14 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.2.δ Γιατί είναι σημαντικό να σπουδάσει κανείς στο Πανεπιστήμιο; Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι τριών απαντήσεων Για να καταξιωθεί κοινωνικά με το κύρος του πτυχίου

15 15 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.2.ε Γιατί είναι σημαντικό να σπουδάσει κανείς στο Πανεπιστήμιο; Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι τριών απαντήσεων Για να αποκτήσει δεξιότητες και έναν τρόπο να σκέφτεται

16 16 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.2.στ Γιατί είναι σημαντικό να σπουδάσει κανείς στο Πανεπιστήμιο; Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι τριών απαντήσεων Για να κάνει χρήσιμες γνωριμίες / συναναστροφές

17 17 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.2.ζ Γιατί είναι σημαντικό να σπουδάσει κανείς στο Πανεπιστήμιο; Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι τριών απαντήσεων Για να αποκτήσει κοινωνική ζωή ανεξάρτητη από την οικογένεια

18 18 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.3 Απόψεις για το ρόλο των Πανεπιστημίων

19 19 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.3.α Απόψεις για τον ρόλο των Πανεπιστημίων Ανάλυση στο σύνολο των ερωτηθέντων Κλίμακα από 1 [Καθόλου σημαντικό] έως 5 [Εξαιρετικά σημαντικό] Πόσο σημαντικό είναι ;1=Καθόλου σημαντικό 2345=Εξαιρετικά σημαντικό ΔΞ/ΔΑ Να ικανοποιεί απόλυτα τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας 0,21,05,719,767,85,7 Να δίνει έμφαση στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων 0,61,36,420,565,65,6 Να δίνει έμφαση στην προετοιμασία του φοιτητή για το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον 0,41,26,522,064,15,8 Να δίνει έμφαση στη μετάδοση των αξιών της ελληνικής παράδοσης 1,55,213,122,850,96,5 Να λειτουργεί ως συνέχεια του Λυκείου δίνοντας έμφαση στη γενική μόρφωση, αλλά σε ανώτερο επίπεδο 1,75,611,726,148,56,3

20 20 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Να δίνει έμφαση στη μετάδοση των αξιών της ελληνικής παράδοσης 1.3.β Απόψεις για τον ρόλο των Πανεπιστημίων Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Εξαιρετικά σημαντικό

21 21 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Να λειτουργεί ως συνέχεια του Λυκείου δίνοντας έμφαση στη γενική μόρφωση, αλλά σε ανώτερο επίπεδο 1.3.γ Απόψεις για τον ρόλο των Πανεπιστημίων Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Εξαιρετικά σημαντικό

22 22 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Να δίνει έμφαση στην απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων και δεξιοτήτων 1.3.δ Απόψεις για τον ρόλο των Πανεπιστημίων Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Εξαιρετικά σημαντικό

23 23 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Να δίνει έμφαση στην προετοιμασία του φοιτητή για το ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον 1.3.ε Απόψεις για τον ρόλο των Πανεπιστημίων Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Εξαιρετικά σημαντικό

24 24 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Να ικανοποιεί απόλυτα τις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας 1.3.στ Απόψεις για τον ρόλο των Πανεπιστημίων Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Εξαιρετικά σημαντικό

25 25 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.4 Συγκριτική αξιολόγηση των Ελληνικών πανεπιστημίων με τα πανεπιστήμια της ΕΕ

26 26 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.4.α Συγκριτική αξιολόγηση Ελληνικών πανεπιστημίων με τα πανεπιστήμια της ΕΕ (ΕΕ 15) Ανάλυση στο σύνολο των ερωτηθέντων Τα Ελληνικά πανεπιστήμια είναι... Πολύ Χειρότερα Λίγο Χειρότερα Εξίσου κακά Εξίσου καλά Λίγο καλύτερα Πολύ καλύτερα Δεν Γνωρίζω Ως προς το Επιστημονικό- Διδακτικό προσωπικό 10,618,83,630,67,15,224,2 Ως προς τις Υλικοτεχνικές Υποδομές 30,025,34,311,72,82,922,8 Ως προς την προετοιμασία των φοιτητών για την αγορά εργασίας 28,422,14,016,72,93,522,2 29,4 55,3 50,5 12,3 5,7 6,4

27 27 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.4.β Συγκριτική αξιολόγηση Ελληνικών πανεπιστημίων με τα πανεπιστήμια της ΕΕ (ΕΕ 15) Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Ως προς το επιστημονικό-διδακτικό προσωπικό

28 28 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.4.γ Συγκριτική αξιολόγηση Ελληνικών πανεπιστημίων με τα πανεπιστήμια της ΕΕ (ΕΕ 15) Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Ως προς τις υλικοτεχνικές υποδομές

29 29 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.4.δ Συγκριτική αξιολόγηση Ελληνικών πανεπιστημίων με τα πανεπιστήμια της ΕΕ (ΕΕ 15) Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Ως προς την προετοιμασία των φοιτητών για την αγορά εργασίας

30 30 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.5 Τα σημαντικότερα προβλήματα των Ελληνικών Πανεπιστημίων

31 31 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.5.α Τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων Ανάλυση στο σύνολο των ερωτηθέντων Δυνατότητα μέχρι πέντε απαντήσεων

32 32 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Οι ελλείψεις σε υλικοτεχνικές υποδομές 1.5.β Τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι πέντε απαντήσεων

33 33 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Η ελλιπής χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων από το Κράτος 1.5.γ Τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι πέντε απαντήσεων

34 34 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Ο μεγάλος αριθμός των εισαγόμενων φοιτητών 1.5.δ Τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι πέντε απαντήσεων

35 35 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Οι ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό 1.5.ε Τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι πέντε απαντήσεων

36 36 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Ο μεγάλος αριθμός φοιτητών που δεν τελειώνουν τις σπουδές τους 1.5.στ Τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι πέντε απαντήσεων

37 37 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Το εκπαιδευτικό επίπεδο των εισαγόμενων φοιτητών 1.5.ζ Τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι πέντε απαντήσεων

38 38 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Το επιστημονικό επίπεδο των Πανεπιστημιακών 1.5.η Τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι πέντε απαντήσεων

39 39 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Οι χαμηλές αμοιβές των Πανεπιστημιακών 1.5.θ Τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι πέντε απαντήσεων

40 40 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Ο τρόπος λειτουργίας των φοιτητικών παρατάξεων 1.5.ι Τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι πέντε απαντήσεων

41 41 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Η πλήρης εξάρτηση των ΑΕΙ από το Υπουργείο Παιδείας 1.5.ια Τα σημαντικότερα προβλήματα των ελληνικών πανεπιστημίων Ανάλυση σε ειδικές κατηγορίες κοινού Δυνατότητα μέχρι πέντε απαντήσεων

42 42 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.6 Οικονομική ενίσχυση φοιτητών από ασθενέστερα οικονομικά στρώματα

43 43 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.6.α Βαθμός συμφωνίας ή διαφωνίας με την άποψη : «Οι φοιτητές από ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα που φοιτούν στο Πανεπιστήμιο, πρέπει να ενισχύονται οικονομικά, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις τους, την βαθμολογία τους στα μαθήματα». Ανάλυση στο σύνολο των ερωτηθέντων ΣΥΜΦΩΝΩ [απόλυτα + μάλλον] 60,2%

44 44 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] 1.6.β Η οικονομική ενίσχυση των φοιτητών από οικονομικά ασθενέστερα στρώματα πρέπει να προέρχεται... ΑΠΑΝΤΟΥΝ ΜΟΝΟΝ ΟΣΟΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΣΘΕΝΕΣΤΕΡΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ (Ν=1204) Κυρίως από χαμηλότοκα, μακροχρόνια δάνεια των τραπεζών προς τους φοιτητές ασθενέστερων εισοδηματικών στρωμάτων Κυρίως από την επιβολή διδάκτρων μόνο σε φοιτητές από τα ισχυρότερα εισοδηματικά στρώματα που φοιτούν στο ίδιο πανεπιστημιακό ίδρυμα Κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισμό για την παιδεία Άλλο ΔΞ/ΔΑ


Κατέβασμα ppt "1 1 [Σχεδιασμός & ανάλυση : VENTRIS ΕΠΕ] [Έρευνα πεδίου : MRB HELLAS AE] Έρευνα Γνώμης Γενικού Κοινού Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Μάρτιος 2006."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google