Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα
(Έκδοση 4.8)

2 Αρχική εικόνα έναρξης του συστήματος CYMedinet ®.
Προσκόμιση των σχετικών στοιχείων αυθεντικοποίησης χρήστη. Επιλογή κατηγορίας χρήστη και επιπέδου πρόσβασης στο σύστημα Ανάλογα με την κατηγορία εισόδου του χρήστη στο σύστημα, καθορίζεται και η δυνατότητα πρόσβασης του στις διάφορες ενότητες και λειτουργίες

3 Κεντρική σελίδα έναρξης της εφαρμογής CYMedinet ®
Απλότητα στο περιβάλλον διεπαφής χρήστη και συστήματος, με ευανάγνωστα κουμπιά, ετικέτες και παραστάσεις Όλα τα κουμπιά του προγράμματος, εμφανίζουν αυτόματα αποκλειστική ετικέτα επεξήγησης της χρησιμότητας τους Enterprise

4 1 2 3 4 5 Καταχώρηση Προσωπικών Στοιχείων Ασθενή..
Ολοκληρωμένη διαχείριση του ασθενή σε 1 σελίδα, με πολλαπλές καρτέλες Μαζική εξαγωγή (export) κινητών τηλεφώνων σε αρχείο, με προσθήκη προθέματος, για χρήση σε ανεξάρτητες εφαρμογές αποστολής μαζικών μηνυμάτων sms Πρόσβαση στον ηλεκτρονικό φάκελο με όλα τα αποθηκευμένα αρχεία του ασθενή Αναρίθμητοι έλεγχοι προστασίας του χρήστη σε όλο το σύστημα, σχετικά με θέματα εγκυρότητας στοιχείων, παράλειψης συμπλήρωσης ή αποθήκευσης δεδομένων Αυτόματη εναλλαγή γλώσσας στα πεδία και υποστήριξη ορθογραφικού ελέγχου Αυτόματα στατιστικά-οικονομικά δεδομένα συστάσεων ασθενών Χειρισμός πολλαπλών ασθενών: Δυνατότητα ταυτόχρονου χειρισμού πολλαπλών ασθενών από τον ίδιο χρήστη σε 1 σταθμό εργασίας, Το σύστημα ενημερώνει άμεσα το χρήστη μέσω δικτυακής σύνδεσης, κατά πόσο ο ασθενής που επιλέγει να διαχειριστεί, βρίσκεται υπό τη διαχείριση άλλου χρήστη στο ιατρικό κέντρο τη συγκεκριμένη στιγμή Αυτοματοποιημένη παρακολούθηση προσέλευσης Αυτόματη κράτηση – παρακολούθηση στοιχείων χρηστών

5 Καταχώρηση Ιατρικών Δεδομένων Ασθενή..
Απευθείας μαζική αποθήκευση προεπεμβατικών / μετεπεμβατικών φωτογραφιών από εξωτερικούς δίσκους, φωτογραφικές μηχανές, cameras, κ.λ.π. Οι επιλεχθείσες φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα στους αυτοδημιούργητους ηλεκτρονικούς φακέλους του ασθενή χωρίς υπόδειξη τοποθεσίας αποθήκευσης ή ανάκτησης από το χρήστη Δυνατότητα απεριόριστης προσθήκης ιατρικών πεδίων και ιατρικών κατηγοριών, για επέκταση της διαχείρισης ιατρικών δεδομένων Απευθείας πρόσβαση στο ημερολόγιο συναντήσεων με αυτόματη μεταφορά των στοιχείων του ασθενή Εύκολη διαχείριση φωτογραφικού υλικού

6 Καταχώρηση Ιστορικού Επεμβάσεων & Φαρμακευτικής Αγωγής..
Αυτόματη αποθήκευση της ηλεκτρονικής άδειας ασθενείας στο προσωπικό φάκελο ασθενή. Δυνατότητα τροποποίησης εμφάνισης ώστε να περιλαμβάνει τα στοιχεία και λογότυπα του κάθε ιατρικού κέντρου Κος Ιωάννης Γεωργιάδης Εμπεριστατωμένοι έλεγχοι εγκυρότητας δεδομένων κατά την εισαγωγή, τροποποίηση και διαγραφή στοιχείων από το σύστημα, με σχετικές προτροπές προς το χρήστη για την πρόληψη παραλείψεων ή τυχόν σφαλμάτων Λεπτομερής καταχώρηση του ιστορικού επεμβάσεων και της προϋπάρχουσας φαρμακευτικής αγωγής του ασθενή στην ίδια σελίδα, με δυνατότητα προσθήκης κατ΄ επιλογήν νέων ιατρικών πεδίων Έκδοση έντυπης ή ηλεκτρονικής άδειας ασθενείας με αυτόματη αρχειοθέτηση στον ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενή

7 Καταχώρηση Οικογενειακού Ιστορικού..
Αυτόματες οπτικές και ηχητικές προειδοποιήσεις προς τους θεράποντες για επιτακτική ανάγκη παρατήρησης – μελέτης συγκεκριμένων ιατρικών θεμάτων του ασθενή, π.χ. λοιμωδών νόσων, αλλεργικών αντιδράσεων κ.α., σε περίπτωση παράλειψης εξέτασης Δυνατότητα κατ’ επιλογήν εμπλουτισμού των πεδίων οικογενειακού ιστορικού Τα κουμπιά γενικής χρήσης, παραμένουν στο οπτικό πεδίο του χρήστη καθώς μεταβάλλονται οι καρτέλες του ασθενή

8 Προσφερθείσες Ιατρικές Υπηρεσίες & Πληρωμές Ασθενή..
Άμεση παρουσίαση εικόνας της οικονομικής κατάστασης, πληρωμών και εκκρεμοτήτων ασθενή, χωρίς απομάκρυνση από τη σελίδα Παρουσίαση προσφερθείσων υπηρεσιών ασθενή βάσει προτιμώμενης ταξινόμησης, με άμεση σύνδεση στην ενότητα θεραπευτικής – φαρμακευτικής αγωγής Παρουσίαση πληρωμών ασθενή βάσει προτιμώμενης ταξινόμησης, με άμεση σύνδεση στην ενότητα διαχείρισης πληρωμών

9 Διαχείριση Θεραπευτικής - Φαρμακευτικής Αγωγής..
Προαιρετική δήλωση ενδιαφερόντων ασθενή για ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρονται από το ιατρικό κέντρο. Η διαδικασία αποσκοπεί σε παραγωγή αυτόματων στατιστικών πληροφοριών μέσω τρισδιάστατων γραφικών παραστάσεων Παραγωγή ηλεκτρονικής συνταγογράφησης που δύναται να φέρει τα στοιχεία επικοινωνίας και λογότυπα του ιατρικού κέντρου. Αποθηκεύεται ηλεκτρονικά στο φάκελο του ασθενή για μελλοντική αναφορά Κος Ιωάννης Γεωργιάδης Συνταγή Φαρμάκων Εύκολη πλοήγηση ανάμεσα στις θεραπευτικές – φαρμακευτικές αγωγές ασθενή με χρήση κουμπιών Δυνατότητα απευθείας επισύναψης φαρμάκων από την ενσωματωμένη τράπεζα φαρμάκων Εναλλακτική πλοήγηση ανάμεσα στις θεραπευτικές – φαρμακευτικές αγωγές μέσω ταξινομημένης ημερολογιακής επιλογής Αυτόματη δημιουργία ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και ηλεκτρονικής αποθήκευσης σε μορφή αρχείου PDF, βάσει των επιλεγμένων φαρμάκων στη φαρμακευτική αγωγή Εκτύπωση απλού έντυπου χειροκίνητης συνταγογράφησης φαρμάκων για τον ασθενή

10 Ημερολόγιο Διαχείρισης Συναντήσεων Ασθενών..
(Εβδομαδιαία απεικόνιση συναντήσεων – εργάσιμες μέρες) Ευέλικτη επιλογή τρόπου παρουσίασης συναντήσεων απευθείας από τη γραμμή εργαλείων Απεικόνιση διαφορετικών ιατρικών υπηρεσιών (ραντεβού) με πολλαπλά και ευδιάκριτα χρώματα Ενσωματωμένο δυναμικό ημερολόγιο με πολλαπλές δυνατότητες χρήσης: Αυτοματοποιημένη ενημέρωση όλων των σταθμών εργασίας του δικτύου που διαθέτει το ιατρικό κέντρο, σε κάθε είδος ενημέρωσης ημερολογίου από οποιοδήποτε χρήστη Έλεγχοι εγκυρότητας δεδομένων, ελλείψεων δεδομένων συμπλήρωσης και προειδοποιήσεις πιθανότητας διπλογραφίας ραντεβού σε ασθενείς (διπλής διευθέτησης) Εύκολη πλοήγηση μεταξύ των ημερομηνιών, απευθείας μετάβαση σε συγκεκριμένη ημερομηνία Άμεση επαναφορά του χρήστη στη σημερινή μέρα με το πάτημα ενός κουμπιού

11 Ημερολόγιο Διαχείρισης Συναντήσεων Ασθενών..
(Μηνιαία απεικόνιση συναντήσεων) Δυνατότητα επιλογής μεγάλου αριθμού και τυχαίας σειράς ημερομηνιών που επιθυμεί ο χρήστης για απεικόνιση στην οθόνη Ανεξάρτητη επιλογή ημερομηνιών για απεικόνιση, χωρίς συγκεκριμένη σειρά Τα κουμπιά πλοήγησης προσφέρουν ευέλικτη μετάβαση στην επόμενη μέρα, εβδομάδα, μήνα κ.λ.π., ανάλογα με την οπτική απεικόνιση που επιλέγει ο χρήστης Άμεση εμφάνιση με έντονο χρώμα (bold) των ημερών που εμπεριέχουν συναντήσεις με ασθενείς, ώστε με μια ματιά να γνωρίζει ο χρήστης ελεύθερες μέρες στο ημερολόγιο - Χρωματισμός των επιλεχθέντων ημερομηνιών που απεικονίζονται στην οθόνη με πορτοκαλί χρώμα

12 Πολλαπλές επιλογές σελιδοποίησης εκτυπώσεων ημερολογίου συναντήσεων
Ημερολόγιο Διαχείρισης Συναντήσεων Ασθενών.. (Ημερήσια απεικόνιση συναντήσεων) Πολλαπλές επιλογές σελιδοποίησης εκτυπώσεων ημερολογίου συναντήσεων Δυνατότητα αλλαγής της αρίθμησης ωρών που εμφανίζονται ως εξής: ανά 5, 10, 15, 30, 60 λεπτά (σμίκρυνση – μεγέθυνση οπτικού πεδίου βάσει χρόνου) Συμβολική οριζόντια γραμμή που δείχνει στο χρήστη την τρέχουσα ώρα που διανύει το ημερολόγιο, η οποία ενημερώνεται αυτόματα

13 Αναλυτικές πληροφορίες για την επιλεχθείσα συνάντηση
Ημερολόγιο Διαχείρισης Συναντήσεων Ασθενών.. (Εβδομαδιαία απεικόνιση συναντήσεων – συμπεριλαμβανομένου Σαββατοκύριακου) Αναλυτικές πληροφορίες για την επιλεχθείσα συνάντηση Με το πέρασμα του mouse εμφανίζεται αυτόματα η σχετική ετικέτα με τις λεπτομέρειες της συνάντησης, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες παρουσίασης στοιχείων Εάν ο χρήστης επιθυμεί να διαχειριστεί τα πλήρη στοιχεία που αφορούν τη συγκεκριμένη συνάντηση που επιλέγει, απλά με διπλό πάτημα του mouse ανακτά τα πλήρη στοιχεία Κατευθείαν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία του ασθενή (προσωπική κάρτα) απευθείας από το ημερολόγιο

14 Ενότητα Ευέλικτης Αναζήτησης Εγγραφών..
Δυνατότητα ταξινόμησης των στοιχείων του συστήματος βάσει της προτιμώμενης παρουσίασης που επιθυμεί ο χρήστης, η οποία ισχύει για όλες τις στήλες που απεικονίζονται και για όλες τις ενότητες του συστήματος: π.χ. Όνομα ασθενή, κωδικός κ.λ.π. α) σε αύξουσα σειρά παρουσίασης (αλφαβητική, αριθμητική κ.λ.π.) β) σε φθίνουσα σειρά παρουσίασης (αλφαβητική, αριθμητική κ.λ.π.) (Γενικευμένη λειτουργία για όλες τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στο σύστημα) Εξαιρετική ταχύτητα στην ανάκτηση εγγραφών, απόλυτη ακρίβεια και με χρήση ειδικής τεχνικής «τεχνητής νοημοσύνης», που επιτρέπει την ορθή ανεύρεση δεδομένων με περιθώριο σφάλματος χρήστη, π.χ. στον τονισμό Δυνατότητα επιλογής εξατομικευμένων ή συνδυασμού πολλαπλών κριτηρίων ταυτοχρόνως, ακόμα και μέρος κριτηρίου, π.χ. τμήμα αρ. τηλεφώνου

15 Ενότητα Διαχείρισης Χρηστών Συστήματος, ατομικά και κατά ομάδες..
Δυνατότητα μέσω του διαχειριστή/ών συστήματος για πλήρη δημιουργία και έλεγχο όλων των χρηστών: Δημιουργία νέων χρηστών, τροποποίηση δικαιωμάτων ή κατηγορίας πρόσβασης, διαγραφή από το σύστημα Δυνατότητα άμεσης τροποποίησης συνθηματικών πρόσβασης για μια ολόκληρη κατηγορία χρηστών, π.χ. νοσοκόμων - Άμεση παγοποίηση – περιορισμός πρόσβασης συγκεκριμένων ομάδων χρηστών ή ατόμων από το σύστημα

16 Τήρηση Εφεδρικών Αντιγράφων Ασφαλείας..
Χειροκίνητη διαδικασία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων, σε προορισμό αποθήκευσης της προτίμησης του χρήστη, (τοπικό ή απομακρυσμένο μέσο αποθήκευσης) Πλήρεις λειτουργίες τήρησης – δημιουργίας εφεδρικών αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα του συστήματος: Αυτοματοποιημένη διαδικασία χωρίς επίβλεψη ή ανάγκη παρέμβασης από το χρήστη Χειροκίνητη λειτουργία δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας Εφαρμογή μεθόδων κρυφής αποθήκευσης εφεδρικής Βάσης Δεδομένων με κρυπτογράφηση στοιχείων και χρήση ειδικών συνθηματικών κλειδώματος

17 Χρονολογική Ανάλυση Οικονομικών Μεγεθών Ιατρικού Κέντρου..
Επιλεκτική Παρουσίαση Οικονομικής Κατάστασης Ιατρικού Κέντρου με αναλυτικά στοιχεία: Ανάλυση Οφειλόμενων Ποσών με τα στοιχεία ασθενών Ανάλυση Προπληρωτέων Ποσών με τα στοιχεία ασθενών Παρουσίαση συνολικών υπηρεσιών και εσόδων ιατρικού κέντρου Παρουσίαση συνολικών παραχωρηθείσων εκπτώσεων σε ασθενείς Περιορισμός υπολογισμών για τη χρονική –λογιστική περίοδο που επιλέγει ο χρήστης Πολυσέλιδες εκτυπωτικές καταστάσεις με δυνατότητα ρυθμιστικών επιλογών εμφάνισης

18 Ενότητα Διαχείρισης Πληρωμών και Έκδοσης Αποδείξεων..
Ο ασθενής έχει προπληρώσει €500 στις 14/08/2011. Έκδοση ηλεκτρονικής απόδειξης πληρωμής, με άμεση αποθήκευση στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή, για λογιστική και άλλη χρήση Δυνατότητα αυτοματισμού της αρίθμησης ή μορφοποίησης τιμολογίων και αποδείξεων, ώστε να είναι συμβατά ή/και να συντρέχουν με τυχόν άλλα λογισμικά λογιστικής φύσης Αυτόματοι έλεγχοι εγκυρότητας και απαιτούμενης συμπλήρωσης αναγκαίων πεδίων: Επικύρωση ημερομηνίας λήξης χρεωστικών / πιστωτικών καρτών Αποφυγή δημιουργίας διπλότυπων εγγραφών στην έκδοση αποδείξεων σε περίπτωση σφάλματος Αυτόματη παραγωγή (Exporting) ηλεκτρονικής απόδειξης σε μορφή αρχείου PDF (Acrobat Reader) Αυτόματη αρχειοθέτηση (Filing) της ηλεκτρονικής απόδειξης στον προσωπικό ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή

19 Ενότητα Προετοιμασίας Έκδοσης Τιμολογίων..
Ο ασθενής έχει προπληρώσει €500 στις 14/08/2011. Έκδοση τιμολογίου υπηρεσιών, με άμεση αποθήκευση στον ηλεκτρονικό φάκελο ασθενή, για λογιστική και άλλη χρήση Δυνατότητα αυτοματισμού της αρίθμησης ή μορφοποίησης τιμολογίων και αποδείξεων, ώστε να είναι συμβατά ή/και να συντρέχουν με τυχόν άλλα λογισμικά λογιστικής φύσης Δυνατότητα συμπερίληψης στο τιμολόγιο μη τυποποιημένης υπηρεσίας με κατ’ επιλογή περιγραφή στο τιμολόγιο και ορισμός της τιμής χρέωσης επί τόπου Προσθαφαίρεση υπηρεσιών από το τιμολόγιο με αυτόματο υπολογισμό τελικής τιμής και εφαρμογή έκπτωσης κατά βούληση του χρήστη Αυτόματοι έλεγχοι εγκυρότητας και απαιτούμενης συμπλήρωσης αναγκαίων πεδίων: Αποφυγή δημιουργίας διπλότυπων εγγραφών στην έκδοση τιμολογίων σε περίπτωση σφάλματος Αυτόματη παραγωγή (Exporting) τιμολογίου σε μορφή αρχείου PDF (Acrobat Reader)

20 Ενότητα αποστολής ατομικής/μαζικής αλληλογραφίας σε επιλεχθέντες ασθενείς..
Δυνατότητα αποστολής ατομικής/μαζικής αλληλογραφίας: Απευθείας μεταφορά των επιλεχθέντων ασθενών στην προσωπική εφαρμογή που χρησιμοποιεί ο χρήστης, για την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με το πάτημα ενός κουμπιού, χωρίς επιπλέον κινήσεις του χρήστη Αυτόματη ρύθμιση για αποστολή της αλληλογραφίας ως μορφή BCC, για κοινοποίηση του μηνύματος στους παραλήπτες, χωρίς να είναι ορατή η διεύθυνση του κάθε παραλήπτη προς τους υπόλοιπους Παραμονή της αλληλογραφίας για αρχειοθέτηση στο προσωπικό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί ο χρήστης, π.χ. MS-Outlook, Outlook Express, Eudora, Mozilla Thunderbird κ.λ.π. Ατομική επιλογή ασθενών οι οποίοι διαθέτουν ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Ε-mail)

21 Ενότητα Διαχείρισης των Ιατρικών Υπηρεσιών του κέντρου..
Ο ασθενής έχει προπληρώσει €500 στις 14/08/2011. Διαχείριση των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει το ιατρικό κέντρο: - Δήλωση αξίας κόστους και τιμής χρέωσης - Ταξινόμηση εγγραφών Δυνατότητα οποιασδήποτε τροποποίησης βάσει επιπέδου πρόσβασης χρήστη

22 Παραγωγή Στατιστικών Πληροφοριών..
(Δείγμα γραφικών παραστάσεων με τις ιατρικές υπηρεσίες που προσφέρθηκαν περισσότερο από το ιατρικό κέντρο).. CYMedinet© Automated Statistical System Report Τρισδιάστατες γραφικές παραστάσεις: Αυτόματη παραγωγή στατιστικών δεδομένων Δυνατότητα εκτύπωσης και εξαγωγής σε αρχεία PDF Το σύστημα δύναται να επεκταθεί για δημιουργία γραφικών παραστάσεων κατ’ επιλογή του χρήστη, αναλόγως αναγκών ιατρικού κέντρου

23 Υπηρεσίες που σημείωσαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον ασθενών..
Αριθμητικές και Ποσοστιαίες Μονάδες Χωρών βάσει καταγωγής ασθενών.. CYMedinet© Automated Statistical System Report CYMedinet© Automated Statistical System Report

24 Αριθμητικές και Ποσοστιαίες Μονάδες βάσει χωρών διαμονής ασθενών..
Αριθμητικές και Ποσοστιαίες Μονάδες βάσει φύλου και ηλικίας ασθενών.. CYMedinet© Automated Statistical System Report CYMedinet© Automated Statistical System Report

25 Παραγωγή εκτυπωτικών καταστάσεων
Ανεξάρτητη ενότητα διαχείρισης ιατρικών προϊόντων προς πώληση.. Ο ασθενής έχει προπληρώσει €500 στις 14/08/2011. Παραγωγή εκτυπωτικών καταστάσεων Περιορισμός υπολογισμών για τη χρονική –λογιστική περίοδο που επιλέγει ο χρήστης Διενέργεια πωλήσεων προϊόντων από το ιατρικό κέντρο: Τήρηση – Παρακολούθηση αποθέματος προϊόντων που διατίθενται προς πώληση από το ιατρικό κέντρο Στοιχεία πωλήσεων με υπολογισμούς κερδών από τις πωλήσεις του κέντρου Δυνατότητα προσδιορισμού του ορίου επαναπαραγγελίας για το κάθε προϊόν ξεχωριστά

26 Ενσωματωμένη Τράπεζα Φαρμάκων..
Πολλαπλή Χρήση Φαρμακολογικής Τράπεζας: Χιλιάδες φαρμακευτικά σκευάσματα με πλήρεις περιγραφές και λεπτομέρειες, όπως π.χ. ενδείξεις, αντενδείξεις, χορήγηση, δοσολογία, χημικά στοιχεία κ.λ.π. Τα στοιχεία που εμπεριέχονται, υπόκεινται σε συνεχή ενημέρωση βάσει του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Άμεση επισύναψη έτοιμων φαρμάκων στη φαρμακευτική αγωγή του ασθενή, χωρίς πληκτρολόγηση Χρήση της τράπεζας φαρμάκων ως εγκυκλοπαιδικό εργαλείο

27 Επιλογή του ιατρικού κέντρου που επιθυμεί ο χρήστης να διασυνδεθεί
Διασύνδεση με απομακρυσμένο (εξ΄ αποστάσεως) ιατρικό κέντρο Επιλογή του ιατρικού κέντρου που επιθυμεί ο χρήστης να διασυνδεθεί Ιατρικό Κέντρο Β’ Με την αποσύνδεση του συστήματος από το απομακρυσμένο ιατρικό κέντρο, το σύστημα επανασυνδέει το χρήστη αυτόματα στην τοπική βάση δεδομένων, χωρίς ανάγκη επανεκκίνησης του προγράμματος ή του υπολογιστή Δυνατότητα εξ΄ αποστάσεως διασύνδεσης: Ιατρικό προσωπικό που ανήκει σε κάποιο ιατρικό κέντρο, έχει τη δυνατότητα να συνδέεται στο σύστημα χωρίς κατ΄ ανάγκη να βρίσκεται στον ίδιο χώρο του κέντρου, αλλά σε οποιοδήποτε άλλο μέρος, ακόμα και στο εξωτερικό. Τα ιατρικά κέντρα που έχουν εγκατεστημένο το ιατρικό πληροφοριακό σύστημα CYMedinet, έχουν τη δυνατότητα να εγκαθιδρύουν ιδιωτικά κανάλια επικοινωνίας και αλληλοδιασύνδεσης μεταξύ τους 24ώρες/24ωρο, σε κοινές βάσεις δεδομένων επιτρέποντας τους εύκολα και δυναμικά τη διαχείριση κοινών ή μη κοινών ασθενών.

28


Κατέβασμα ppt "Ιατρικό Πληροφοριακό Σύστημα"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google