Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Εκφράσεις της βρεφικής ικανότητας για ενσυναίσθηση και παράγοντες που επηρεάζουν την πρώιμη ανάπτυξή της Κορίνα Χατζηνικολάου, Ph.D Διεύθ. Ψυχικής Υγείας.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Εκφράσεις της βρεφικής ικανότητας για ενσυναίσθηση και παράγοντες που επηρεάζουν την πρώιμη ανάπτυξή της Κορίνα Χατζηνικολάου, Ph.D Διεύθ. Ψυχικής Υγείας."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Εκφράσεις της βρεφικής ικανότητας για ενσυναίσθηση και παράγοντες που επηρεάζουν την πρώιμη ανάπτυξή της Κορίνα Χατζηνικολάου, Ph.D Διεύθ. Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού

2 Ερωτήματα Αν βρέφη δύο μηνών παρουσιάζουν την ικανότητα για ενσυναίσθηση Ποια η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης σε βρέφη μητέρων με, και χωρίς, επιλόχεια κατάθλιψη Αν, και ποια, χαρακτηριστικά της μητέρας και του βρέφους επηρεάζουν την πρώιμη ανάπτυξη αυτής της ικανότητας

3 Βρέφη δύο μηνών παρουσιάζουν την ικανότητα για ενσυναίσθηση
Επιλογή του πληθυσμού (μητέρες με, και χωρίς, επιλόχεια κατάθλιψη) Μεθοδολογία για τον εντοπισμό των εκφράσεων της ενσυναίσθησης Αξιοπιστία (18% του δείγματος) α) ίδιο νούμερο ΕΕ: intra-class correlation a = .95 β) τα ίδια ΕΕ: Kappa coefficient K = .774 p < .01

4 Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης
Τουλάχιστον ένα επισόδειο α) 8 εβδομάδες: 84.3% του δείγματος β) 18 εβδομάδες: 80% του δείγματος Το νούμερο των ΕΕ στις 8 εβδομάδες βρέθηκε να συσχετίζεται με το νούμερο των ΕΕ στις 18 εβδομάδες (r = .494, p < .001)

5 Παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης
Φύλο του βρέφους Επιλόχεια κατάθλιψη Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά της μητέρας

6 Φύλο του βρέφους Κύρια επίδραση του φύλου στο νούμερο των ΕΕ στις 8 και στις 18 εβομάδες Τα κορίτσια ενεπλάκησαν σε περισσότερα ΕΕ από τα αγόρια και στις δύο ηλικίες

7 Επιλόχεια κατάθλιψη Δεν υπήρχε κύρια επίδραση της επιλόχειας κατάθλιψης Συνδυασμένη επίδραση επιλόχειας κατάθλιψης 8 εβδομάδων και φύλου του βρέφους στο νούμερο των ΕΕ στις 8 και 18 εβομάδες

8 Επιλόχεια κατάθλιψη χ φύλο βρέφους – 8 εβομάδες

9 Επιλόχεια κατάθλιψη χ φύλο βρέφους – 18 εβομάδες

10 Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά της μητέρας
Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά της μητέρας στις 8 εβδομάδες επηρέασαν σημαντικά το νούμερο των ΕΕ στις 18 εβδομάδες Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά της μητέρας στις 18 εβδομάδες επηρέασαν σημαντικά το νούμερο των ΕΕ στις 18 εβδομάδες

11 Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά μητέρας στις 8 και νούμερο ΕΕ στις 18 εβδομάδες

12 Επικοινωνιακά χαρακτηριστικά μητέρας και νούμερο ΕΕ στις 18 εβδομάδες

13 Επιδράσεις στη θεωρία και στην εφαρμογή της Ψυχολογίας
Θεωρία της Έμφυτης Διυποκειμενικότητας (Trevarthen, 1979) “Now moments” (Stern, 2004) Εξελικτική ψυχοπαθολογία – Διαγενεακή μεταφορά ψυχοπαθολογικών στοιχείων Διάγνωση και έγκαιρη παρέμβαση

14 Ευχαριστώ πολύ!


Κατέβασμα ppt "Εκφράσεις της βρεφικής ικανότητας για ενσυναίσθηση και παράγοντες που επηρεάζουν την πρώιμη ανάπτυξή της Κορίνα Χατζηνικολάου, Ph.D Διεύθ. Ψυχικής Υγείας."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google