Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Affirmative, Negative and Questions. ΧΡΗΣΕΙΣ   ΧΡΗΣΗ 1: Χρησιμοποιούμε τον Simple Past για μία πράξη που άρχισε και ταλείωσε στο παρελθόν και λέμε ΠΟΤΕ.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Affirmative, Negative and Questions. ΧΡΗΣΕΙΣ   ΧΡΗΣΗ 1: Χρησιμοποιούμε τον Simple Past για μία πράξη που άρχισε και ταλείωσε στο παρελθόν και λέμε ΠΟΤΕ."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Affirmative, Negative and Questions

2 ΧΡΗΣΕΙΣ   ΧΡΗΣΗ 1: Χρησιμοποιούμε τον Simple Past για μία πράξη που άρχισε και ταλείωσε στο παρελθόν και λέμε ΠΟΤΕ έγινε.   ΧΡΗΣΗ 2: Χρησιμοποιούμε τον Simple Past για μία ή περισσότερες πράξεις που έγιναν στο παρελθόν η μία μετά την άλλη (διαδοχικές πράξεις)   ΧΡΗΣΗ 3: Χρησιμοποιούμε τον Simple Past για μία ή περισσότερες πράξεις που έγιναν στο παρελθόν ταυτόχρονα   ΧΡΗΣΗ 3: Για συνήθειες του παρελθόντος

3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ   USE 1 We had lunch together yesterday.   USE 2 When he got back home he put off his shoes and turned on the TV.   USE 3 She stopped laughing when she saw him   USE 4 I played the piano when I was a child.

4 Past Simple Affirmative (regular verbs-oμαλά ρήματα)   I worked   You worked   He/She/It worked  We worked  You worked  They worked Ο past simple τελειώνει σε – ed στα ομαλά ρήματα

5 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ (Spelling of Regular Affirmative Past Tense Forms) Στα περισσότερα ρήματα προσθέτουμε – ed work » worked help » helped start » started Στα ρήματα που τελειώνουν σε – e προσθέτουμε μόνο το – d hope » hoped decide » decided Τα ρήματα που τελειώνουν σε σύμφωνο- φωνήεν-σύμφωνο,διπλασιάζουν το τελικό σύμφωνο και μετά παίρνουν- ed shop » shopped plan » planned refer » referred Τα ρήματα που τελειώνουν σε σύμφωνο+ - y αλλάζουν το-y σε iκαι μετά παίρνουν– ed hurry » hurried cry » cried

6 ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΦΑΣΗ Past Simple Affirmative (irregular verbs)   I ate   You ate   He/She/It ate  We ate  You ate  They ate Ο past simple δεν τελειώνει σε–ed στα ανώμαλα ρήματα

7 The verb “to be” II was YYou were HHe/She/It was YYou were WWe were TThey were

8 ΑΡΝΗΣΗ Negative Past Simple   I/He/She/It didn’t go to London.   I/He/She/It wasn’t afraid.   We/You/They didn’t believe me.   We/You/They weren’t at home. ΥΠΟΚΕΙΜΕ ΝΟ +ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ+ ΡΗΜΑ ΣΕ ΑΠΑΡΕΜΦ ΑΤΟ Ididn’tgo

9 ΕΡΩΤΗΣΗ Past Simple Questions   Yes/No questions: Were you afraid? Did your parents see it?   Wh- questions: What time was it? Where did you see it? Βοηθητικό ρήμα +Υποκείμενο+Ρήμα σε απαρέμφατο Didme and my brothergo

10 Past Simple Tense (ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ) Past Simple Affirmative Regular verbs Irregular verbs NegativeQuestions


Κατέβασμα ppt "Affirmative, Negative and Questions. ΧΡΗΣΕΙΣ   ΧΡΗΣΗ 1: Χρησιμοποιούμε τον Simple Past για μία πράξη που άρχισε και ταλείωσε στο παρελθόν και λέμε ΠΟΤΕ."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google