Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Affirmative, Negative and Questions

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Affirmative, Negative and Questions"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Affirmative, Negative and Questions
Δημοτικό σχολείο Φλογητών-Ν.Πλαγίων Past Simple Tense Affirmative, Negative and Questions

2 ΧΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗ 1: Χρησιμοποιούμε τον Simple Past για μία πράξη που άρχισε και ταλείωσε στο παρελθόν και λέμε ΠΟΤΕ έγινε. ΧΡΗΣΗ 2: Χρησιμοποιούμε τον Simple Past για μία ή περισσότερες πράξεις που έγιναν στο παρελθόν η μία μετά την άλλη (διαδοχικές πράξεις) ΧΡΗΣΗ 3: Χρησιμοποιούμε τον Simple Past για μία ή περισσότερες πράξεις που έγιναν στο παρελθόν ταυτόχρονα          ΧΡΗΣΗ 3: Για συνήθειες του παρελθόντος   

3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΗΣ USE 1 We had lunch together yesterday. USE 2
When he got back home he put off his shoes and turned on the TV. USE 3 She stopped laughing when she saw him USE 4 I played the piano when I was a child.

4 Past Simple Affirmative (regular verbs-oμαλά ρήματα)
We worked You worked They worked I worked You worked He/She/It worked Ο past simple τελειώνει σε – ed στα ομαλά ρήματα

5 ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑΛΩΝ ΡΗΜΑΤΩΝ (Spelling of Regular Affirmative Past Tense Forms)
Στα περισσότερα ρήματα προσθέτουμε – ed work » worked help » helped start » started Στα ρήματα που τελειώνουν σε – e προσθέτουμε μόνο το – d hope » hoped decide » decided Τα ρήματα που τελειώνουν σε σύμφωνο- φωνήεν-σύμφωνο ,διπλασιάζουν το τελικό σύμφωνο και μετά παίρνουν- ed shop » shopped plan » planned refer » referred Τα ρήματα που τελειώνουν σε σύμφωνο+ - y αλλάζουν το-y σε iκαι μετά παίρνουν– ed hurry » hurried cry » cried

6 ΑΝΩΜΑΛΑ ΡΗΜΑΤΑ-ΚΑΤΑΦΑΣΗ Past Simple Affirmative (irregular verbs)
I ate You ate He/She/It ate We ate You ate They ate Ο past simple δεν τελειώνει σε–ed στα ανώμαλα ρήματα

7 The verb “to be” You were I was We were You were They were
He/She/It was

8 ΑΡΝΗΣΗ Negative Past Simple
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ + ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ ΡΗΜΑ ΣΕ ΑΠΑΡΕΜΦΑΤΟ I didn’t go I/He/She/It didn’t go to London. I/He/She/It wasn’t afraid. We/You/They didn’t believe me. We/You/They weren’t at home.

9 ΕΡΩΤΗΣΗ Past Simple Questions
Βοηθητικό ρήμα + Υποκείμενο Ρήμα σε απαρέμφατο Did me and my brother go Wh- questions: What time was it? Where did you see it? Yes/No questions: Were you afraid? Did your parents see it?

10 Past Simple Tense (ΤΙ ΜΑΘΑΜΕ)


Κατέβασμα ppt "Affirmative, Negative and Questions"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google