Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

PRESENT SIMPLE Ενεστώτας Απλός

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "PRESENT SIMPLE Ενεστώτας Απλός"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 PRESENT SIMPLE Ενεστώτας Απλός

2 Πριν ξεκινήσουμε την ανάλυση του πρώτου βήματος, είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι στην Ελληνική Γλώσσα δεν υπάρχει Ενεστώτας Απλός και Διαρκείας, αλλά υπάρχει μόνο ο Απλός Ενεστώτας. Το γιατί οι Άγγλοι έχουν και Διαρκείας, παρακάτω θα το εξετάσουμε αναλυτικά. Η ύπαρξη του Διαρκείας πάντως είναι άκρως σημαντική για αυτούς.

3 1. Πώς σχηματίζεται. Κατάφαση (Affirmative) I play = εγώ παίζω you play = εσύ παίζεις he plays = αυτός παίζει she plays = αυτή παίζει it plays = αυτό παίζει we play = εμείς παίζουμε you play = εσείς παίζετε they play = αυτοί / αυτές / αυτά παίζουν

4 Όπως παρατηρούμε, ο Ενεστώτας Απλός είναι πολύ εύκολος στο σχηματισμό του, αφού χρησιμοποιούμε μόνο το απαρέμφατο (δηλ. τον αρχικό τύπο του ρήματος => play). Η μοναδική δυσκολία βρίσκεται στο τρίτο ενικό πρόσωπο (δηλ. στο he, she και it), όπου βάζουμε την κατάληξη -s. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό, είναι το ότι οι Άγγλοι θεωρούν το τρίτο ενικό πρόσωπο πολύ σημαντικό και θέλουν να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα πρόσωπα. Στην Ελληνική Γλώσσα, η κατάληξη -s, είναι το -ει (δηλ. εγώ παίζω - αυτός παίζει).

5 Πώς σχηματίζεται. Ερώτηση (Interrogative) Do I play
Πώς σχηματίζεται. Ερώτηση (Interrogative) Do I play ? = εγώ παίζω ; Do you play ? = εσύ παίζεις ; Does he play ? = αυτός παίζει ; Does she play ? = αυτή παίζει ; Does it play ? = αυτό παίζει ; Do we play ? = εμείς παίζουμε ; Do you play ? = εσείς παίζετε ; Do they play ? = αυτοί / αυτές / αυτά παίζουν ;

6 Όπως παρατηρούμε, αρχικά η μόνη διαφορά της Ερώτησης από την Κατάφαση, είναι οι δύο λέξεις που μπαίνουν στην αρχή και οι οποίες δε μεταφράζονται (δηλ. τα Do και Does). Χρησιμοποιούνται μόνο για να σχηματιστεί η Ερώτηση, γιατί ο συγκεκριμένος χρόνος, όπως και ο Αόριστος Απλός που θα δούμε αργότερα, είναι οι μοναδικοί χρόνοι της Αγγλικής Γλώσσας που σχηματίζονται μόνο με το απαρέμφατο. Όλοι οι υπόλοιποι χρόνοι που υπάρχουν στην Αγγλική, αποτελούνται από τουλάχιστον δύο λέξεις. Από αυτές, η πρώτη αποτελεί τη βοηθητική και χρησιμεύει για να γίνει η Ερώτηση, όπως θα δούμε σε άλλους χρόνους.

7 Παρατηρούμε επίσης, ότι σε όλα τα πρόσωπα εκτός του τρίτου (δηλ
Παρατηρούμε επίσης, ότι σε όλα τα πρόσωπα εκτός του τρίτου (δηλ. στο he, she και it), υπάρχει η λέξη Do της οποίας την ύπαρξη εξηγήσαμε (αμετάφραστη - μόνο για να γίνει η Ερώτηση). Στο τρίτο ενικό πρόσωπο όμως, υπάρχει η λέξη Does, η οποία προκύπτει από τη λέξη Do που είχαμε στα υπόλοιπα πρόσωπα, συν την κατάληξη -es. Η κατάληξη αυτή δεν είναι τυχαία, αφού στην κατάφαση είχαμε ένα -s, που τώρα δεν υπάρχει στην ερώτηση. Το -s λοιπόν αυτό κολλάει στο Do και γίνεται Does (και όχι Dos, αφού πρώτον, δε θα έμοιαζε πολύ με Αγγλική λέξη και δεύτερον, υπάρχει συγκεκριμένος κανόνας για αυτό).

8 Πώς σχηματίζεται. Άρνηση (Negative) I don’t play = εγώ δεν παίζω you don’t play = εσύ δεν παίζεις he doesn’t play = αυτός δεν παίζει she doesn’t play = αυτή δεν παίζει it doesn’t play = αυτό δεν παίζει we don’t play = εμείς δεν παίζουμε you don’t play = εσείς δεν παίζετε they don’t play = αυτοί / αυτές / αυτά δεν παίζουν

9 Παρατηρούμε και εδώ τα ίδια με την Ερώτηση με τη διαφορά όμως, ότι υπάρχει ένα not σε όλα τα πρόσωπα (που μεταφράζεται δεν), το οποίο κολλάει στο Do και Does. Το Do με το not γίνονται don’t, ενώ το Does με το not γίνονται doesn’t. Επίσης τα don’t και doesn’t που προκύπτουν από τα παραπάνω, μπαίνουν μετά την προσωπική αντωνυμία (δηλ. I don’t play), όπως γίνεται στην κατάφαση και όχι πριν, όπως γίνεται στην ερώτηση. Μόνο οι ερωτηματικές λέξεις (δηλ. what, when, where, who, which, why, how), μπαίνουν πιο μπροστά από την προσωπική αντωνυμία.

10 Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι στην Ερώτηση και στην Άρνηση, το ρήμα της πρότασης βρίσκεται πάντα σε απαρέμφατο (δηλ. play). Το -s του τρίτου ενικού πρόσωπου υπάρχει μόνο στην Κατάφαση. Σε περίπτωση που βάλουμε το -s σε Ερώτηση ή σε Άρνηση, τότε σίγουρα έχουμε κάνει λάθος. Επίσης, σε περίπτωση που βάλουμε Do και Does σε Κατάφαση, τότε πάλι έχουμε κάνει σίγουρα λάθος. Άρα, Κατάφαση => -s (στο he, she, it), Ερώτηση και στην Άρνηση => Do (στο I, you, we, they) ή Does (στο he, she, it) +απαρέμφατο.

11 Π α ρ α τ η ρ ή σ ε ι ς : Σε αυτό το σημείο είναι απαραίτητο να τονίσουμε ότι στο τρίτο ενικό πρόσωπο, η κατάληξη δεν είναι πάντα -s. Υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις που δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να τις ξέρουμε: α) Όταν το ρήμα τελειώνει σε -s,-ss,-ch,-sh,-x και -ο, τότε η κατάληξη είναι -es e.g. I pass => he/she/it passes I wash => he/she/it washes I watch => he/she/it watches I fix => he/she/it fixes I go => he/she/it goes

12 β) Όταν το ρήμα τελειώνει σε -y και πριν από αυτό υπάρχει σύμφωνο τότε η κατάληξη είναι -ies (γιατί φεύγει το -y και γίνεται -i). π.χ. I study => he/she/it studies I tidy => he/she/it tidies Προσοχή!!! Είναι λογική η παρακάτω απορία: - Γιατί το play στο τρίτο ενικό πρόσωπο γίνεται plays και όχι plaies; Το ρήμα play τελειώνει σε -y, όμως πριν από αυτό υπάρχει φωνήεν, δηλ. το -α και όχι σύμφωνο, δηλ. το -d όπως στo ρήμα study.

13 2. Πότε χρησιμοποιείται. Ο Ενεστώτας Απλός είναι ένας από τους χρόνους της Αγγλικής Γλώσσας που έχουν πάρα πολλές χρήσεις.Υπάρχει μία που είναι πολύ βασική και κάποιες άλλες που τις συναντούμε λιγότερο. α) Χρησιμοποιείται για μία πράξη που γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα (δηλ. είναι συνήθεια) e.g. I play football every day. β) Χρησιμοποιείται για πράξεις που είναι μόνιμες (δηλ. πού δουλεύουμε, πού μένουμε) e.g. My father works in a bank. γ) Χρησιμοποιείται για πράξεις που είναι γενικές αλήθειες ή φυσικά φαινόμενα e.g. The Earth goes round the sun.

14 δ) Χρησιμοποιείται για διαδοχικές πράξεις στο παρόν, όπως μεταδόσεις αγώνων e.g. Jones passes to Terry and he scores. ε) Χρησιμοποιείται με τα Here / There με θαυμαστικό e.g. Here comes the train! στ) Χρησιμοποιείται για δρομολόγια και προγράμματα e.g. The train leaves at 10:00. ζ) Χρησιμοποιείται όταν προτείνουμε σε κάποιον κάτι e.g. Why don’t we go out tonight?

15 3. Λέξεις – Κλειδιά. Ο Ενεστώτας Απλός είναι ο μόνος χρόνος που έχει δύο ειδών λέξεις - κλειδιά. α)Αυτές που μπαίνουν στο τέλος της πρότασης (δηλ. every day / morning / afternoon / evening / night, once / twice / three times a day / week / month / year…, in / on / at + χρονικές εκφράσεις και ίσως τα after ή before + χρονικές εκφράσεις ) e. g. We go to school every morning. β)Αυτές που μπαίνουν πριν το ρήμα της πρότασης και είναι γνωστές ως Επιρρήματα Συχνότητας (δηλ. always, usually, never, often, sometimes, rarely, hardly, seldom) e. g. They often walk to the gym.

16 Επιρρήματα Συχνότητας Πόσο συχνά εμφανίζονται;

17 S.O.S. Θέλει όμως ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το σημείο γιατί αν το ρήμα της πρότασης είναι το ‘Be’, τότε τα Επιρρήματα Συχνότητας μπαίνουν μετά το ρήμα της πρότασης e. g. I am always happy. *Τέλος, τα rarely/seldom(=σπάνια), never(=ποτέ) και hardly(=σχεδόν ποτέ) έχουν πάντοτε αρνητική σημασία και για αυτό τα συναντούμε μόνο σε καταφατικές προτάσεις e. g. I rarely listen to music.


Κατέβασμα ppt "PRESENT SIMPLE Ενεστώτας Απλός"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google