Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Όλα φύγανε… All left… Of love, collect, Της αγάπης, μάζευε,

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "Όλα φύγανε… All left… Of love, collect, Της αγάπης, μάζευε,"— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1 Όλα φύγανε… All left… Of love, collect, Της αγάπης, μάζευε,
every memory!.. A love, that owed in lies, you will prosecute! … Of love, collect all what is left behind! A love, that become, shade, in gold panels! … From that love all became… birds, who have gone that the forgiveness took them with a high speed frigate! … I am afraid a lot … I am afraid! their promise, they will observe! All left and behind them, never, will not return! Simitzis George Της αγάπης, μάζευε, όλες, τις αναμνήσεις!... Μια αγάπη, που όφειλε στην ψευτιά, μηνύσεις!... Της αγάπης, μάζευε όλα τ΄ απονέρια! Μια αγάπη , που γινε, σκιά, σε χρυσοπανέρια!... Απ’ την αγάπη, εκείνη, όλα έγιναν…πουλιά, φευγάτα, που η λησμονιά τα πήρε με μια, ταχύπλοη φρεγάτα!... Φοβάμαι πολύ…φοβάμαι! το λόγο τους, θα τηρήσουν! Όλα φύγανε και πίσω τους, ποτέ, δεν θα γυρίσουν! Σιμιτζής Γεώργιος

2 Η ρομαντική κόρη… The romantic girl…
Σαν την Πυθία, στον τρίποδα, για μαντική, καθόταν στο ξέφωτο, η κόρη η ρομαντική. Ήθελε με το σεληνόφως, απόψε να νιφτεί και στην ωχροθέα του, να χιλιοονειρευτεί! Παρακαλούσε τα σύννεφα να μη το σκεπάζουν και στα νυχτοταξίδια τους όλο να κοπάζουν! Με τ’ονειρόπλαστο θα θυμηθεί πολλά και μακάρι σαν ο μοναχός, το βίο του, από τότε που εχάρη! Θα θυμηθεί και άλλα προσωπικά αμιγώς, σαν στον πόλεμο παλιά! Κάθονταν μόνη της στο ξέφωτο με το Φεγγαροφώς και τα όνειρά της έμεναν σε αιθέριους ορόφους! Κι ένιωθε μια ευαισθησία παρατεταμένη… Απόψε ήταν ολικά, στα όνειρα ταμένη! Σιμιτζής Γεώργιος As the Pythoness, in tripod, for divinatory, sate in the clearing, the romantic girl . She wanted with the moonlight, tonight to wash her face and in its pale view, to dream thousands of dremas! Requested the clouds not to cover it and in their night trips constantly to stop! With the ……she will remember many and…. as the monk, his life, from then who was glad! She will also remember other personal purely, as in the war years ago ! She was sitting alone in the clearing with the moonlight and her dreams remained in ethereal floors! And she felt a sensitivity extended… Tonight she was totally in the dreams ! Simitzis George

3 Τα έργα της αγάπης… The work of love….
Η σκέψη μου, δεν νυστάζει και το χέρι μου, δεν διστάζει άνθρωπο, τυχαίο να χαιρετήσει και με αγάπη, να τον υπηρετήσει. Της αγάπης τα έργα χτίζουν μνήμες, που δεν νοτίζουν κι έχουν μιμητικά ορίζοντα πλατύ και ο χρόνος, καθόλου, δεν τα λεηλατεί!... Εγώ τα έργα αγάπης, τα σέβομαι πολύ και η λησμονιά ετούτα, δεν τα πυρπολεί! Σιμιτζής Γεώργιος My thought, is not drowsy and my hand, does not hesitate a person, unknown to greet and with love, to serve him. The work of love builds memories, that never fade and have a wide horizon and the time, by no means, never steals them! … I, the work of love, I respect very much And the oblivion, never burns them! Simitzis George


Κατέβασμα ppt "Όλα φύγανε… All left… Of love, collect, Της αγάπης, μάζευε,"

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google