Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

Η παρουσίαση φορτώνεται. Παρακαλείστε να περιμένετε

1 2 3 4 5 6 7 8 23S (2900 βάσεις) 5S5S (120 βάσεις) L1L2L3 (Σύνολο: 31) rRNA Πρωτεΐνες 16S (1540 βάσεις) S1S2S3 (Σύνολο: 21) Υπομονάδες 23S 5S5S 50S.

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Παρουσίαση με θέμα: "1 2 3 4 5 6 7 8 23S (2900 βάσεις) 5S5S (120 βάσεις) L1L2L3 (Σύνολο: 31) rRNA Πρωτεΐνες 16S (1540 βάσεις) S1S2S3 (Σύνολο: 21) Υπομονάδες 23S 5S5S 50S."— Μεταγράφημα παρουσίασης:

1

2 1 2 3 4 5 6 7 8

3 23S (2900 βάσεις) 5S5S (120 βάσεις) L1L2L3 (Σύνολο: 31) rRNA Πρωτεΐνες 16S (1540 βάσεις) S1S2S3 (Σύνολο: 21) Υπομονάδες 23S 5S5S 50S 70S 16S 30S + + 28S (4800 βάσεις) 5S5S (120 βάσεις) 5,8S (160 βάσεις) L1L2L3 S1S2S3 (Σύνολο: 50) (Σύνολο: 33) + + 18S (1900 βάσεις) 5,8S 5S5S 28S 60S 40S 18S 80S Συναρμολογημένα ριβοσώματα

4 βρόχος αντικωδικονίου αντικωδικόνιο 3΄ αμινοακύλo άκρο: θέση για τη σύνδεση του αμινοξέος Η πραγματική τρισδιάστατη δομή του tRNA για το αμινοξύ φαινυλαλανίνη στη ζύμη. Δύο μόρια tRNA από τη ζύμη της αρτοποιίας, σε υπέρθεση. Όταν αναδιπλωθούν στην τελική τρισδιάστατη δομή τους, το tRNA για το αμινοξύ γλουταμίνη (μπλε) επικαλύπτεται σχεδόν πλήρως με το tRNA για το αμινοξύ φαινυλαλανίνη (κόκκινο) με εξαίρεση δύο περιοχές τους, τον βρόχο του αντικωδικονίου και το 3΄αμινοακύλo άκρο όπου φορτώνεται το αμινοξύ. αντικωδικόνιο φαινυλαλανίνη ασπαρτικό

5 επιμηκυνόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα κέντρο πεπτιδυλοτρανσφεράσης κέντρο αποκωδικοποίησης πολυπεπτίδιο μετατόπιση ριβοσωματίου απακυλιωμένο tRNA μόλις απελευθερωμένο από τη θέση Ε (Α) Σχηματικό μοντέλο (Β) Υπολογιστικό μοντέλο Θέσεις αλληλεπιδράσεων με καίριο ρόλο κατά τη φάση της επιμήκυνσης στη μετάφραση. (Α) (Β) (Α) Σχηματικό μοντέλο του ριβοσώματος κατά την επίμηκυνση της μετάφρασης. (Β) Υπολογιστικό μοντέλο της τρισδιάστατης δομής του ριβοσώματος στο οποίο συμπεριλαμβάνονται το μεταφραζόμενο μόριο mRNA, τα αναγκαία μόρια tRNA και η επιμηκυνόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα καθώς αναδύεται από τη μεγάλη ριβοσωματική υπομονάδα. μεγάλη υπομονάδα μικρή υπομονάδα μεγάλη υπομονάδα μικρή υπομονάδα περιοχή πρόσδεσης του mRNA Ε θέση Ε Ρ θέση Ρ Α θέση Α Οι περιοχές για την πρόσδεση μορίων RNA στο βακτηριακό ριβόσωμα.

6 Ε θέση Ε Ρ θέση Ρ Α θέση Α νεοεισαχθέν tRNA εξερχόμενο tRNA επιμηκυνόμενη πολυπεπτιδική αλυσίδα νεοεισαχθέν tRNA εξερχόμενο tRNA

7 Α θέση Α Ρ θέση Ρ Ε θέση Ε αταίριαστο αποβάλλεται κάθε αταίριαστο tRNA αποβάλλεται Η μεταφραστική επιμήκυνση με λεπτομέρεια.

8 EF-G·GDP EF-G·GTP αμινοακύλο-tRNA · EF-Tu απακυλιωμένο tRNA EF-Tu EF- Tu EF-G Οι τρισδιάστατες δομές των αλληλεπιδρώντων συστατικών κατά τη μεταφραστική επιμήκυνση. Σημείωσε την ομοιότητα ως προς το σχήμα και τον προσανατολισμό μεταξύ του αμινοακύλο-tRNA με τον συνδεδεμένο σε αυτό παράγοντα EF- Tu, όταν προσδένονται στη θέση Α, και του παράγοντα EF-G, όταν ο τελευταίος προσδένεται επίσης στην ίδια θέση.

9 μικρή υπομονάδα μικρή υπομονάδα (30S) παράγοντες έναρξης IF2·fMet·tRNA i IF3 μεγάλη υπομονάδα μεγάλη υπομονάδα (50S) IF1 + IF2 Μεταφραστική έναρξη στους προκαρυώτες. Οι παράγοντες έναρξης επικουρούν τη συναρμολόγηση του ριβοσώματος στη θέση της μεταφραστικής έναρξης, και ακολούθως απομακρύνονται πριν από την μετάφραση. μικρή υπομονάδα μικρή υπομονάδα (40S) & συστατικά της έναρξης παράγοντες έναρξης + GTP Met·tRNA i υπομονάδα 40 S μεγάλη υπομονάδα μεγάλη υπομονάδα (60S) παράγοντες έναρξης Μεταφραστική έναρξη στους ευκαρυώτες. Το σύμπλοκο έναρξης σχηματίζεται στο 5΄άκρο του mRNA, το οποίο στη συνέχεια «σαρώνει» με κατεύθυνση 3΄ αναζητώντας κωδικόνιο έναρξης. Αφού αναγνωρίσει το κωδικόνιο έναρξης, τότε πυροδοτείται η συγκρότηση του πλήρους ριβοσώματος και απομακρύνονται οι παράγοντες έναρξης (δεν δείχνονται εδώ). Από την υδρόλυση του ΑΤΡ παρέχεται ενέργεια αναγκαία για τη διεργασία της σάρωσης.

10 διάσπαση του πεπτιδυλο-tRNA Λήξη της μετάφρασης. Η μετάφραση τερματίζεται όταν ένας παράγοντας απελευθέρωσης (RF1) εισέλθει στη θέση Α της μικρής υπομονάδας και αναγνωρίσει το κωδικόνιο λήξης. Τότε ένα μόριο νερού εισέρχεται στο κέντρο της πεπτιδυλοτρανσφεράσης, και οδηγεί στην απελευθέρωση του πολυπεπτιδίου από το τελευταίο tRNA στη θέση Ρ· μέσω μιας σειράς αντιδράσεων κατά τις οποίες απαιτούνται πρόσθετες πρωτεΐνες και υδρόλυση GTP, οι ριβοσωματικές υπομονάδες αποχωρίζονται, και η μικρή υπομονάδα είναι πλέον έτοιμη να σχηματίσει ένα νέο σύμπλοκο έναρξης.

11 Αντικωδικόνιο Κωδικόνιο5΄ 3΄ θέση αστάθειας βρόχος αντικωδικονίου στο μόριο του tRNA Η αστάθεια/ταλάντευση (wobble). Στην 3η θέση του αντικωδικονίου, η G μπορεί να καταλάβει μία από τις δύο θέσεις αστάθειας, και έτσι καθίσταται ικανή να ζευγαρώσει είτε με την C είτε με την U. Αυτό σημαίνει ότι σε ένα μόριο mRNA μπορούν να αναγνωρίζονται 2 κωδικόνια  τα UCU και UCC , από το αυτό μόριο tRNA το οποίο φέρει συγκεκριμένο αμινοξύ (στο εδώ παράδειγμα, τη σερίνη).


Κατέβασμα ppt "1 2 3 4 5 6 7 8 23S (2900 βάσεις) 5S5S (120 βάσεις) L1L2L3 (Σύνολο: 31) rRNA Πρωτεΐνες 16S (1540 βάσεις) S1S2S3 (Σύνολο: 21) Υπομονάδες 23S 5S5S 50S."

Παρόμοιες παρουσιάσεις


Διαφημίσεις Google